You are on page 1of 3

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM 2004 - 2011 MATA PELAJARAN REKA CIPTA TAHUN NO 2004 2005 2006 2007 2008

BAHAGIAN A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lukisan Ortografik Mockup Teknik pembuatan Pengujian Harga Proses Reka Bentuk Kriteria Reka Bentuk Prinsip Perisian CAD Kaedah Pengumpulan Data Kritetria P RB Jenis Lukisan Kelebihan Cad Bahan Teknik pembuatan (keselamatan ) Kenal Komponen Mudah Logo - Kelaskan Pemasaran –Harga Promosi Saluran agihan Harta intelek Cap dagangan Pendokumentasian Pendokumentasian Kaedah Pengumpulan Data Pereka Cipta Jenis Luk Perspektif Lukisan CAD (Ciri-ciri) Bahan Alatan Teknik pembuatan (kaedah menskru) Litar elektrik mudah Nama alatangan Harga (kos upah) Saluran agihan Cap dagangan Cap dagangan Harta intelek Pendokumentasian Pendokumentasian Ciri Model Lukisan rendering Bahan (Sifat Bahan) Teknik Pembuatan Teknik Pembuatan Teknik pembuatan (keselamatan Alat) Simbol elektronik Sistem gear Promosi Harta intelek Harta Intelek Cap dagangan Cap dagangan Pendokumentasian Kaedah Pengumplan Data Simbol Carta Alir Lukisan Ortografik Luk CAD(Simbol) Bahan ( Elektrik) Alatangan Elektronik Slogan Harga Promosi Saluran Agihan Harta Intelek Harta Intelek Pendokumentasian Pendokumentasian TAHUN NO. 2004 2005 2006 2007 2008 BAHAGIAN B 16 Pengumpulan data /masalah Sistem Kawalan Sistem Elektronik Sistem Elektrik Sisem Kawalan Sistem Mekanikal Sistem Elektrika; Promosi jualan langsung Logo Promosi Jualan Langsung Jenama/Logo Sistem Mekanikal Sistem Mekanikal Faktor Pemilihan Tempat Jenama Cap Dagangan Sistem Mekanikal Sistem Mekanikal Sistem Elektronik Sistem Elektronik Sistem Mekanikal Sistem Mekanikal Analisis Data Bahan Sistem Elektrik/Elektronik Sitem Elektirk/Elektronik Promosi Bahan 2009 2010 Jangkaan 2012 2011 Teknik Berfikir Lukisan Ortografik Ciri Lukisan Perspektif Lukisan CAD (Perkakasan ) Bahan Simbol Elektrik Teknik Pembuatan Jenama Kos Faktor Pemilhan Tempat Saluran Agihan Hak Cipta Logo Pendokumntasian Format dokumentasi Pengumpulan Data Mock Up Jenis Lukisan Lukisan Alatan Mesih (Gerudi) Simbol keselamatan Sistem Elektronik (Simbol) Jenama Harga Promosi Jualan Saluran Agihan (Orang Tengah) Harta Intelek Harta Intelek ( Prosedur) Pendokumentasian Pendokumentasian Kaedah Pengumpulan Data Kaedah Persembahan Data Jenis Lukisan (Luk.Isometrik) Simbol CAD Bahan Alatan Tangan ( Mesin gerudi) Sistem Ciri Slogan Kos Pengeluaran Promosi Saluran Agihan Harta Industri dan hak cipta Hak Cipta Maksud Dokumentasi Maklumat Bibliografi. 2009 2010 2011 Jangkaan 2012

10 Sifat bahan 11 Saluran agihan 12 Sistem elektrik 13 Sistem Elektronik (Simbol)

14 Harta intelek 15 Pendokumentasian

17 Bahan 18 Logo 19 Pengujian

Teknik Pembuatan (kaedah Harta Industri/Logo merivet) Proses Mereka Cipa Bahan (Kenalpasti Masalah) Sistem Mekanikal Bahan

TAHUN NO. 2004 2005 2006 2007 2008 BAHAGIAN C Faktor Pemilihan Reka 20 Bentuk Faktor Pemilihan Reka 21 Bentuk Logo Faktor Pemilihan Tempat Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Bahan Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk FPR FPR 2009 2010 2011 Jangkaan 2012

Faktor Pemilihan Reka Faktor Pemilihan Reka Bentuk Bentuk

Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM 2004 - 2011 MATA PELAJARAN REKA CIPTA NO. TAHUN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BAHAG IAN B Pengumpulan 16 data /masalah 17 18 19 Bahan Logo Pengujian

Sistem Kawalan Sistem Elektronik Sistem Elektrik Sisem Kawalan

Sistem Mekanikal Sistem Elektrika; Promosi jualan langsung Logo

Promosi Jualan Langsung Teknik Pembuatan (kaedah merivet) Proses Mereka Cipa (Kenalpasti Masalah) Sistem Mekanikal

Jenama/Logo Harta Industri/Logo Bahan Bahan

Sistem Mekanikal Sistem Mekanikal Faktor Pemilihan Tempat Jenama Cap Dagangan

Sistem Mekanikal Sistem Mekanikal Sistem Elektronik Sistem Elektronik

Sistem Mekanikal Sistem Mekanikal Analisis Data Bahan

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM 2004 - 2011 MATA PELAJARAN REKA CIPTA NO. TAHUN 2008 BAHAGIAN C Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka 21 Bentuk 20 Logo Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Tempat Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Bahan Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011