No.

Kod : BMM 3117 PMM BAHAGIAN B 40 markah

1. (a) Nyatakan dua perkara utama yang memainkan peranan dalam penguasaan bahasa mengikut Teori Pemerolehan Bahasa Mentalis (Chomsky). (i) Competence/ kecekapan - iaitu kebolehan membuat rumus-rumus tentang bahasa dan berfungsi untuk menghasilkan ujaran atau ayat.

(ii)Performance - iaitu penggunaan terhadap apa yang diketahui tentang bahasa. (b) Tiga ciri-ciri Teori Mentalis

(i) Penguasaan bahasa mempunyai hubungan erat dengan kebolehan mental (ii) Manusia secara semula jadi mempunyai kebolehan untuk menguasai bahasa (iii) Competence dan performance mempunyai daya cipta untuk menghasilkan dan menggunakan bahasa yang diketahui (iv) Bahasa dihuraikan melalui analisis transformasi-genaratif yang mengandungi struktur dalaman dan struktur luaran (v) Kesalahan membentuk rumus tidak dianggap sebagai kegagalan sebaliknya sebagai percubaan hipotesis.

dari segi matlamat sesuatu pelajaran (b) Tentukan dan klasifikasikan tiga kelemahan Kaedah Projek (i) Memakan masa yang panjang (ii) Disebabkan pengetahuan yang terhad. (i) Objektif bagi sesuatu projek jelas (ii) Penyeliaan perlu untuk menjamin kejayaan (iii) Pastikan bahan-bahan yang diperlukan mudah didapati (iv) Memberi peluang kepada murid menilai projek sebagai mana penilaian guru (v) Murid-murid perlu dibantu memilih projek yang bermakna. murid-murid mungkin melakukan kesalahan (iii) Bahan dan sumber bagi satu-satu projek adalah terhad (iv) Murid-murid mungkin terpesong daripada objektif yang ditetapkan (v) Masalah disiplin mungkin timbul sekiranya seseorang guru kurang cekap .2. (a) Garis panduan atau prosedur untuk menjalankan Kaedah Projek.

3. (a) Tiga tujuan pengajaran bahasa Melayu menggunakan Kaedah Tatabahasa Terjemahan (i) Bolehkan murid-murid memahami tatabahasa sesuatu bahasa (ii) Melatih murid menulis menggunakan tatabahasa yang betul bagi sesuatu bahasa yang dikuasai/dipelajari (iii) Membolehkan murid-murid menterjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa jati atau sebaliknya (iv) Dapat melengkapkan murid-murid dengan perbendaharaan kata yang luas yang dapat digunakan dalam penulisan (v) Murid-murid berkebolehan membaca dan menterjemah makna bahasa asing kepada bahasa ibunda (b) Bagaimanakah cara-cara guru mengaplikasikan Kaedah Tatabahasa Terjemahan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu? (i ) Murid-murid diperkenalkan kapada undang-undang tatabahasa (ii) Guru memberi contoh-contoh tertentu tentang rumus tatabahasa yang dipelajari (iii) Murid menghafaz peraturan dan undang-undang tatabahasa dipelajari supaya tidak berlaku kesilapan (iv) Murid kemudiannya diberi senarai perbendaharaan kata yang perlu dihafaz (v) Murid diminta membuat ayat dengan menggunakan senarai perbendaharaan kata berkenaan berdasarkan tatabahasa yang dipelajari .

objek sebenar dan lain-lain sebagai alat bantu mengajar. (a) Dua tujuan pengajaran bahasa Melayu menggunakan teknik bercerita dalam kalangan murid sekolah rendah (i) Menarik minat dan fokus murid terhadap cerita atau isi pelajaran yang hendak disampaikan (ii) Murid lebih cepat memahami dan pembelajaran dalam keadaan menyeronokkan (iii) Sebagai alat untuk menyampaikan isi pelajaran dan aspek bahasa yang ditentukan (b)Empat langkah pengajaran yang wajar dilakukan guru dalam persediaan teknik bercerita (i) Pilih cerita yang bersesuaian dengan umur dan minat murid (ii) Kaji dan masukkan aspek bahasa yang hendak disampaikan cerita (iii) Hafaz frasa dan ayat-ayat penting yang hendak disampaikan (iv) Membuat latihan bercerita sekurang-kurangnya sekali sebelum aktiviti bercerita dijalankan (v ) Guru bercerita dalam keadaan yang selesa.4. terapkan aspek bahasa yang hendak dan sertakan dengan gambar. .

BAHAGIAN C (40 markah) 1. berdialog secara spontan dengan rakan atau kumpulan berdasarkan tajuk ditentukan. 2. 1.dan boleh menimbulkan keinginan untuk berkomunikasi. Matlamat pendekatan ini untuk memperolehi kecekapan berkomunikasi dan diajar berfokuskan komunikasi sebenar. memilih idea yang hendak dihasilkan dan maklum balas daripada penutur. 3. Contoh. Sesuatu aktiviti komunikatif perlu dilaksanakan oleh murid tanpa campur tangan guru dan murid bebas menggunakan bahasa sendiri. . 4. Contoh. Empat prinsip pendekatan komunikatif ialah. bahasa boleh dibahagikan kepada komponen-komponen kecil dan komponenkomponen kecil ini boleh diajar secara berasingan. Murid-murid harus mengenal dan mengetahui tujuan dan objektif semua latihan serta aktiviti yang melibatkan mereka. Aktiviti komunikatif perlu dipelbagaikan dan konteks situasi tertentu hendaklah diwujudkan secara aktif. Empat prinsip pendekatan komunikatif dan contoh yang sesuai untuk diaplikasikan oleh guru dalam kalangan murid Tahun Enam Gemilang (murid cerdas). Struktur bahasa sangat penting dalam komunikasi. Sesuatu aktiviti yang dilaksanakan haruslah bermakna. jurang maklumat perlu dihapuskan. Tugasan diberikan kepada murid dan diselesaikan secara terbaik berdasarkan maklumat yang diperolehi. Untuk menggalakan aktiviti komunikasi. mencipta dan mendeklamasikan puisi secara berpasangan menggunakan bahasa dan gaya sendiri. Contoh. Contoh aktiviti temu bual secara bersemuka. menyambung kesudahan cerita dengan gaya dan bahasa sendiri secara spontan. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kesilapan struktur perlu dibetulkan tetapi harus dilakukan secara berperingkat.

Mempersembah maklumat 6.2. Kemahiran mencatat nota . Mencatat nota 2. contohnya SQ3R. Membaca dan memperoleh maklumat .Aktiviti dalam tiga langkah menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam petikan yang dibaca.Contoh aktiviti pengintegrasian dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa Melayu 1. Soalan Apa. Mendengar aktif 3.Aktiviti dalam tiga langkah bacaan imbasan atau luncuran untuk memperoleh maklumat dengan pantas. Membaca pantas .Aktiviti dalam tiga langkah untuk mencatat nota menggunakan rajah tulang ikan. Kemahiran mengingat 5. 2. . 3. bibliografi. KWLH. Membaca dan memperoleh maklumat 7. kamus untuk mendapat maklumat khusus. Siapa. grafik membanding dan membezakan dan pemetaan minda. ( i ) Kemahiran Belajar Cara Belajar ialah suatu proses teknik pembelajaran sama ada bersama guru atau tidak dan perlu dikuasai oleh setiap murid untuk meraih kecemerlangan dalam kehidupan atau peperiksaan. Di mana. Melatih murid mendapat maklumat tambahan sejajar dengan matlamat pendidikan pembelajaran seumur hidup. Kemahiran balajar lain yang sesuai . (ii) Mana-mana empat kemahiran belajar cara belajar 1. Mengapa. Memproses maklumat daripada pelbagai sumber 8. Contohnya bacaan luncuran untuk mengenal pasti idea keseluruhan bahan atau membaca pantas secara imbasan glosori. Membuat rujukan 4. Murid menggunakan pengetahuan. rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran.

Kemahiran belajar cara belajar dan pengintegrasian lain yang sesuai. Huraiankan 2 Empat langkah pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu menggunakan bahan sastera berdasarkan butiran persediaan mengajar yang disediakan di atas.Murid mempersembahkan MESTAMU mengikut kumpulan Langkah 4 .4.Guru berbincang dengan murid tentang maksud sajak (makna perkataan dan rangkai kata) Guru meminta murid mencatat isi-isi penting berdasarkan sajak Langkah 3 MESTAMU Secara kumpulan guru meminta murid melaksanakan aktiviti Guru meminta murid membaca sajak dengan nada dan intonasi yang .Guru meminta murid menulis puisi (sajak) bertajuk ‘ Kampung Nelayan’ menggunakan teknik ‘PERMATA’ . Langkah 1 Guru memperdengarkan bacaan sajak ‘Nelayan Tua’ dan meminta murid mendengar dengan teliti. sesuai Langkah 2 .Guru berbincang dengan murid tentang perkataan dan rangkai kata yang berkaitan dengan tajuk .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful