I.

I.1

PROIECTARE
AMENAJARE PEISAGERĂ
1. STUDIU DE PREFEZABILITATE (SPF) 2. STUDIU DE FEZABILITATE (SF ∕ DALI)

2)

4)

5)

3. PROIECTUL TEHNIC 1) Discuţii cu beneficiarul Vizită pe teren (releveu, poze) 3) Analiza situaţiei existente (particularităţi ale spaţiului, vecinătăţi, expunerea terenului la soare, vegetaţie existentă, etc.) Părţi scrise a. Memoriu justificativ b. Deviz (Oferta de preţ) c. Caiet de sarcini (execuţie şi întreţinere) d. Catalog plante propuse Părţi desenate a. Plan general de prezentare b. Montaje foto c. Planuri tehnice d. Detalii de execuţie I.2 IRIGAŢII 1. Proiect tehnic 2. Detalii de execuţie (după caz) 3. Deviz

II.
1. 2.

EXECUŢIE – Etape de urmat în amenajarea peisageră

3.
4.

Trasarea soluţiei de amenajare - pichetare Pregătirea solului - Curăţarea de impurităţi - Defrişarea vegetaţiei în stare degradată sau la care se renunţă - Săparea şi afânarea solului (eventual decopertarea şi înlocuirea cu un pământ vegetal de calitate superioară) - Stabilirea şi trasarea formelor şi cotelor finale - Nivelarea solului Execuţia sistemului de irigat Execuţia aleilor şi a elementelor construite

6. regenerare.Înlocuirea plantelor anuale în funcţie de sezon .2 ARBORI. Montarea elementelor de mobilier urban Plantarea arborilor.5.Fertilizare (în funcţie de cerinţe) III.Protejarea împotriva bolilor şi a dăunătorilor . îndepărtare uscături) . arbuştilor şi a speciilor floricole Gazonarea (prin însămânţare sau instalarea de rulouri) III. ARBUŞTI ŞI SPECII FLORICOLE PERENE . corecţie. 7.1 ÎNTREŢINERE GAZON - - Tunderi periodice (la 1-2 săptămâni) Fertilizare (în funcţie de cerinţele solului) Scarificare Aerare Refacerea gazonului (după caz) III.Tăieri (de formare.Fertilizare (în funcţie de cerinţe) PASTILE cu SPECII FLORICOLE ANUALE .3 .Curăţarea uscăturilor . III.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful