Filipino Review I.

Pagbabasa

Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay. Makaraan ang ilang oras ay nakaramdam ng matinding pagod at pang-hihina ang kalabaw dahil sa bigat ng kanyang pasang gamit. "Kaibigang kabayo, di hamak na mas mabigat ang pasan kong gamit keysa sa iyo. Maaari bang tulungan mo ako at pasanin mo yung iba?" pakiusap ng kalabaw. "Aba, yan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo kaya pagtiisan mo," anang kabayo na lalo pang binilisan ang paglalakad. "Parang awa mo na tulungan mo ako. Di ko na kakayanin ang bigat ng dala ko. Nanghihina ako. Alam mo namang kailangan kong magpalamig sa ilog kapag ganito katindi ang init ng araw dahil madaling mag-init ang katawan ko," pakiusap pa rin ng kalabaw. "Bahala ka sa buhay mo," naiinis na sagot ng kabayo. Makaraan pa ang isang oras at lalung tumindi ang init ng araw. Hindi nagtagal at ang kalabaw ay iginupo ng bigat ng kanyang dala at siya ay pumanaw. Nang makita ng magsasaka ang nagyari ay kinuha niya ang lahat ng gamit na pasan ng kalabaw at inilipat sa kabayo na bahagya namang makalakad dahil sa naging napakabigat ng kanyang mga dalahin. "Kung tinulungan ko sana si kasamang kalabaw ay hindi naging ganito kabigat ang pasan ko ngayon," may pagsisising bulong ng kabayo sa kanyang sarili.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mga tanong: Ano ang ginagawa ni Kabayo at ni Kalabaw? Saan sila papunta? Ano ang hiniling ni Kalabaw kay kabayo? Ano ang ginawa ni Kabayo sa hiling ng Kalabaw? Bakit nagsisi si Kabayo? Kung ikaw si Kabayo, ano ang gagawin mo?

B.

Kahulugan ng mga salita. Bilugan ang tamang kahulugan ng salitang nakasalungguhit. 1. Hindi nagtagal at ang kalabaw ay iginupo ng bigat ng kanyang dala at siya ay pumanaw. a. Namatay b. Natulog c. Napagod d. Natuwa Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan. a. Gusto b. Ayaw c. Pinilit d. Puwede

2.

1. Dinala ni nanay si Bantay sa labas. 5. Salungguhitan ang Panaguri at bilugan ang simuno sa sumusunod na mga pangungusap Si Juan ay mahilig maglaro ng basketball. Mga Uri ng pangungusap. Pakiusap 4. Padamdam 3. a. Bigay "Aba. c. 3. Kuha d. Makaraan pa ang isang oras at lalung tumindi ang init ng araw. Pautos 5. Isulat ang P kung pangungusap at R kung parirala. Humina c. 1. Patanong 2. b." anang kabayo na lalo pang binilisan ang paglalakad. 4. Inilagay b. Mabilis tumakbo Huminto sa harap ang kotse. Ang paborito kong palabas ay Adventure Time. Binigay c. Pagbaybay. Buhat b. 5. Pumangit Nang makita ng magsasaka ang nagyari ay kinuha niya ang lahat ng gamit na pasan ng kalabaw at inilipat sa kabayo na bahagya namang makalakad dahil sa naging napakabigat ng kanyang mga dalahin. Pangungusap o Parirala. Mga bahagi ng pangungusap. Mabilis ang kotse ni Pedro. 5. 4. Kinuha d. II. Lumakas b.3. yan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo kaya pagtiisan mo. Ang saging ay hinog. Si Jose Ang bubuyog ay isang kulisap. Magbigay ng dalawang halimbawa sa bawat uri ng pangungusap. Binahagi Mga Pangungusap a. 3. Ay! Nabali ang lapis ko. 2. Gumanda d. 2. 4. a. 1. a. Pasalaysay III. . Dala c.

IV. dumatíng umupô umiyák kumantá uminóm pumások sumúlat tumáwag bumalík tumakbó Lumákad Pumasyal Kumahol Lumipad . Panlapi at Pagkat a. Isulat ang pagkat at panlapi ng mga sumusunod na sa salita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful