ACATISTUL RAZELOR SFINTE IZGONITOARE DE DUHURI RELE Rugaciuni incepatoare: Troparul razelor sfinte izgonitoare de duhuri rele (glas

V) Doamne Dumnezeule cel veşnic, mare şi atot puternic, împreună cu toate Sfintele Personalităţi Cereşti din Sfânta Împărăţie Cerească, sloboziţi razele voastre cele sfinte spre a izgoni pe toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi care vin în poporul nostru românesc pentru al subjuga spiritual şi material. Aşa Doamne Dumnezeule împreună cu toate Sfintele Personalităţi Cereşti, ajută-ne pe noi creştinii ortodocşi în lupta aceasta de izgonire a tuturor duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi care caută prin orice mijloace să ne facă nouă numai rău. Ajută-ne pe noi toţi cei ce sunteţi în Sfânta Împărăţie a Cerurilor. Condac 1 Doamne Dumnezeule împreună cu toate Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi poporul nostru românesc, precum şi sfânta noastră credinţă ortodoxă pentru a nu fi distrusă de acţiunile tuturor vrăşmaşilor văzuţi şi nevăzuţi căci noi strigăm aşa: Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri! Icos 1 Doamne Dumnezeule, împreună cu toţi Sfinţii şi toate Sfintele Puteri Cereşti puteţi să apăraţi neamul nostru românesc şi creştinesc de invazia duhurilor rele, cât şi de invazia necredincioşilor şi a răilor lucrători care de-a pururea stau cu duhul şi cu faptele lor împotriva celor ce fac binele, dar noi creştinii ortodocşi sperând în marea milă a milostivirilor cereşti strigăm din toată inima noastră aşa: 1. Doamne Dumnezeule ajută-ne pe noi toţi; 2. Doamne Dumnezeule ajută creştinismul ortodox român; 3. Doamne Dumnezeule ajută pe toţi credincioşii din poporul nostru român; 4. Doamne Dumnezeule ajută pe toţi fii şi fiicele noastre; 5. Doamne Dumnezeule ajută pe toţi urmaşii noştri să meargă pe calea cea bună; 6. Doamne Dumnezeule sfinţeşte pe rugătorii ortodocşi; 7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 2 Cu toate că suntem oameni, fie aleşi, fie cu misiuni speciale, fie ascultători sau cu frică de Dumnezeu, trebuie să cerem ajutorul cel sfânt şi ceresc cântând cu multă demnitate creştinească: Aliluia! Icos 2 Domnul Dumnezeu Savaot a cercetat neamul nostru omenesc şi în special pe români şi a dispus în mod special ca România să fie apărată de toate duhurile rele şi de toţi duşmanii care vin să facă greutăţi şi să exploateze poporul. De aceea a comunicat mai multor aleşi din acest popor numele mai multor raze sfinte protectoare

Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi cei ce sunt alături de tine. care au rolul de a administra tot universul sub directa îndrumare Dumnezeiască. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 3 Cu toată dragostea cea sfântă şi cerească alături de Domnul Dumnezeu Savaot multe şi foarte multe Sfinte Personalităţi Cereşti s-au oferit să ajute poporul nostru românesc şi creştinesc . Doamne Dumnezeule binecuvântează pe Sfinţi Îngeri de la sfântul Tău Tron Ceresc. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi ortodocşii iubitori de sfinţenie. mulţi ierarhi şi preoţi cu viaţă sfântă alungau duhurile rele. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi Sfinţii Îngeri care ne ajută. Doamne Dumnezeule binecuvântează Sfintele Începători pentru lucrarea lor. schituri. Doamne Dumnezeule coboară peste noi razele Sfinţirii. 7. mulţi creştini evlavioşi. 5. Doamne Dumnezeule coboară peste poporul românesc razele înţelepciunii sfinte. Doamne Dumnezeule coboară peste noi raze de întărire spirituală şi fizică. 4. 5. Sfintele Scaune Cereşti. 3. Şi noi acum să ne facem Sfânta Cruce cât se poate de bine şi să invocăm puterea lui Dumnezeu şi ajutorul ceresc al tuturor celor ce sunt alături de Domnul Dumnezeu zicând aşa: 1. 6. Doamne Dumnezeule coboară peste noi razele tale protectoare. 6. Doamne Dumnezeule coboară razele tale cereşti peste noi. s-au hotărât categoric să intervină spre a apăra România şi respectiv întreaga Ortodoxie Românească iar noi mulţumind Domnului Dumnezeu Savaot pentru purtarea de grijă. Doamne Dumnezeule coboară peste noi toţi razele de însănătoşire. Doamne Dumnezeule coboară peste cei aleşi razele Secretelor Tale cereşti. care a construit biserici. mulţi călugări şi multe călugăriţe. 3. mănăstiri. trebuie să aducem cinstire şi laudă cuvenită tuturor celor din ceruri care ne ajută în mod direct cântând cu multă smerenie aşa: 1. 4. împreună cu Sfântul Voievod al Oştiri Secrete Cereşti s-au oferit să dea ajutor creştinilor din România dar să-i dezvăluie şi activitatea cerească a lor cântând: Aliluia! Icos 4 Personalităţile Sfintei Pertuţii Divine. care năvăleau în toate zilele şi în toate nopţile spre a face rău multor oameni din popor. 2. 7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 4 Sfintele Începători. cântând Domnului : Aliluia! Icos 3 Înarmaţi cu Sfânta Cruce. Doamne Dumnezeule binecuvântează toate Sfintele Domni pentru ajutorul lor. 2. mulţi pustnici şi multe pustnice.şi care pot izgoni şi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi. Sfintele Domni. pe toţi Sfinţii Arhangheli şi pe Oştirile Cereşti care ne ajută. 2. Cei care au inimă curată şi gânduri curate să se roage cu smerenie aşa: 1. Doamne Dumnezeule binecuvântează Heruvimii şi Serafimii care conlucrează pentru ca lucrarea binelui să fie răspândită pe Pământ. 2 . au făcut cărţi şi sfinte icoane.

2. Doamne Dumnezeule noi îţi mulţumim pentru că ne-ai dezvăluit adevărul cel sfânt şi ceresc în privinţa Razelor Sfinte. Doamne Dumnezeule mulţumim pentru protecţia ce o acorzi poporului român. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe Sfântul Voievod al Oştirii Secrete şi pe toţi cei din subordinea lui pentru a ne ajuta în mod secret. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii spre a trimite către noi raze sfinte de înţelepţire. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii de la Sfântul Tron Divin spre a ne ajuta pe noi toţi. de mântuitor şi de şef al celui de-al X-lea cer. precum şi toţi cei din ceruri pot să ne ajute pe noi toţi românii. Doamne Dumnezeule binecuvântează toate Sfintele Personalităţi ale Pertuţiei Divine spre a ne ajuta pe noi şi de acum înainte. 5. Doamne Dumnezeule îţi mulţumim pentru protecţia şi întrajutorarea sfântă. iar toţi cei din ceruri depăşesc pe oricine din tot Universul. căci la Domnul Dumnezeu ştiinţa se poate îmbina cu toate calităţile şi cu toate virtuţile sfinte.3. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 6 Prealuminaţii de lângă Sfântul Tron al Tatălui Ceresc au avut bună voinţa sfântă de a ajuta şi poporul românesc şi pe toţi aleşii lui Dumnezeu din România descoperindu-şi numele şi activitatea lor cerească. 3. 3. Doamne Dumnezeule îţi mulţumim pentru tot ajutorul dat nouă. 4. Doamne Dumnezeule noi îţi mulţumim pentru minunata lucrare a Fiului Iisus. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii să trimită peste noi raze sfinte de însănătoşire. Doamne Dumnezeule binecuvântează Sfintele Scaune Cereşti. 5. 7. rezultând un uimitor progres ceresc. Doamne Dumnezeule noi îţi mulţumim pentru viitorul luminos şi sfânt. 6. De aceea noi zicem că Domnul Dumnezeu este Atotştiutor. care se mai numeşte şi Opal a dat binecuvântare de a se realiza în acest minunat cer un Sistem de Întrajutorare al Creştinilor Ortodocşi din România. 6. punând conducător pe unul din cei mai minunaţi Heruvimi care se numeşte Petru-Pascale. 4. iar noi românii bucurându-ne să cântăm Domnului Savaot: Aliluia! Icos 5 Multe Sfinte Personalităţi din cel de-al X-lea cer s-au oferit să ajute poporul român în toate domeniile de activitate şi nu numai în domeniul teologic. de aceea zicem aşa: 1. 3 . 2. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 5 Domnul Iisus Christos în calitate de Fiu al lui Dumnezeu. dacă ne rugăm cu multă smerenie şi cu multă evlavie zicând: 1. iar noi creştinii de acum să cântăm cu toată dragostea cea sfântă: Aliluia! Icos 6 Toţi Prealuminaţii de la Sfântul Tron Divin şi toate Sfintele Personalităţi ale Sfintei Pertuţii Divine. 7. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi cei ce vor să ne ajute şi să ne ocrotească cu puterea lor cea sfântă. că şi această minunată Oştire ne poate ajuta pe noi toţi.

cântând: Aliluia! Icos 8 Razele Harului Sfânt sunt diferite de razele Sfintelor Personalităţi Divine sau Cereşti. cât şi cu raze sfinte de izgonire an tuturor duhurilor rele. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii spre a trimite către noi raze sfinte de protecţie contra duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii spre a ne da ajutorul care ne trebuie nouă acum şi în viitor. de vindecare. Doamne Dumnezeule coboară razele Harului pentru a sfinţi apa din România. să facă vindecări şi multe alte fapte bune. Doamne Dumnezeule coboară razele Tale şi sfinţeşte România. 6. 6. cât şi de alungare a tuturor duhurilor rele care nu se smeresc şi nu cântă Domnului Savaot: Aliluia! Icos 7 Personalităţile Cereşti care conduc Sfintele Soboare cum ar fi Maica Domnului. 7. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe cei 70 de Sfinţi Apostoli şi pe cei ce sunt în Sfântul lor Sobor pentru a face intervenţii minunate pentru creştini. 3. 4 . Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 7 Domnul Iisus Christos a descoperit în mod personal pământenilor şi în special celor din România numele celorlalţi şefi cereşti. iar razele Sfintelor Personalităţi Cereşti sunt generate de fiecare Sfântă Personalitate în parte de aceea noi zicem cu toţii aşa: 1. 5. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi cei ce sunt în Sânul lui Avram şi în Oraşul de Aur pentru a ajuta pe toţi cei ce vor să facă numai bine. să izgonească toate duhurile rele din popor. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe Sfântul Ioan Botezătorul şi pe toţi cei din Soborul lui pentru a întări sfânta noastră credinţă Ortodoxă. cei 12 Sfinţi Apostoli. 7. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe cei 12 Sfinţi Apostoli şi pe toţi cei din Sfântul lor Sobor să intervină pentru noi păcătoşii. care şi ei au raze sfinte de protecţie. de aceea noi zicem aşa: 1. cei 70 de Sfinţi Apostoli. sunt înzestrate cu raze sfinte vindecătoare. Doamne Dumnezeule coboară Razele Harului Sfânt peste noi ortodocşii români. 4. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii pentru a trimite spre noi raze sfinte de alungare a tuturor duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi. 2. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi şefii cereşti pentru a ne vindeca şi pentru a ne apăra de toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi de noi. să sfinţească apa. 2.4. 5. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 8 Pentru lucrare Harică în lume Domnul Iisus Christos a binecuvântat pe cei aleşi să propovăduiască Sfântul Cuvânt al Evangheliei. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe Preasfânta Fecioară Maria şi pe toţi cei ce sunt în soborul ei. să ne apere şi să ne ajute. 4. Doamne Dumnezeule coboară razele Tale cele binefăcătoare peste noi. Sfântul Ioan Botezătorul sau şefii Oraşului de Aur. căci fiecare rază a Sfântului Har se generează din Sfântul Tron Divin. hainele şi locaşurile de rugăciune. 3.

ALFIS-3. 6. Fiecare rază are caracterele şi puterea ei de sfinţire de aceea zicem aşa: 1. 3. 6. ALFIS-2. cel ce vede să zică: ÎN NUMELE DOMNULUI DUMNEZEU SAVAOT ATOTCREATORUL ÎŢI PORUNCESC SĂ TE ÎNTORCI ÎNAPOI CU ZESTREA TA MURDARĂ. descântece sau farmece. CĂCI DOMNUL ŞTIE CE NE TREBUIE NOUĂ ŞI NU TE-A TRIMIS PE TINE ÎNEGRITULE ISPITITOR. ALFIS-5. 3. Doamne Dumnezeule opreşte toată gândirea cea rea. numai la cei care au postit. Doamne Dumnezeule cu puterea Ta cea mare binecuvântează pe toţi cei ce au raze sfinte să le sloboadă peste noi. Doamne Dumnezeule coboară razele cele sfinte pentru sfărâmarea vrăjilor. Doamne Dumnezeule coboară razele Tale cele sfinte spre a sfinţi şi sufletele urmaşilor noştri care sunt acum şi care se vor naşte de acum înainte. Doamne Dumnezeule dă-ne nouă calităţi creştineşti. 7. 2. trebuie să se roage zicând: DOAMNE DUMNEZEULE COBOARĂ O RAZĂ SFÂNTĂ PENTRU NEUTRALIZAREA GÂNDURILOR RELE CARE VIN ASUPRA MEA. Doamne Dumnezeule nu ne lăsa să ne prăbuşim datorită gândurilor rele. 4. Doamne Dumnezeule coboară razele sfinte pentru neutralizarea fermecătorilor. de aceea noi creştinii ortodocşi să strigăm din toată inima noastră aşa: 1. Doamne Dumnezeule întoarce înapoi toate duhurile care vin să ne ispitească. Doamne Dumnezeule coboară razele cele sfinte pentru a opri fermecătoarele. Doamne coboară razele de sfinţire a apei în ţara noastră. 5. ALFIS-7. 5.5. 7. Doamne Dumnezeule coboară razele de distrugere a farmecelor. 2. ALFIS-6. Doamne Dumnezeule coboară o rază de neutralizare a tuturor gândurilor rele. iar aceste raze se coboară în timpul slujbei. apoi se zice: SLAVĂ ŢIE DOAMNE CĂ NU M-AI LĂSAT SĂ MĂ PRĂBUŞESC ÎN INFERNUL GÂNDURILOR MELE RELE. Doamne Dumnezeule coboară razele Tale cele sfinte pentru a opri răufăcătorii. 4. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 9 Cu multă cinste şi cu multă demnitate cerească Domnul nostru Iisus Christos a comunicat românilor ortodocşi denumirile razelor sfinte pentru sfinţirea apei. Doamne Dumnezeule întăreşte-ne pe noi cu virtuţii sfinte să gândim binele. spre a deveni vrednici de lucrarea Ta. 5 . Şi cu toţii slăvind pe Domnul Dumnezeu să cântăm cântare sfântă: Aliluia! Icos 10 În cazul în care se vede un duh rău aducând veşti rele. 6. s-au rugat şi au făcut canonul cel binecuvântat din toată inima lor şi cu smerenie cântă Domnului Savaot cântare sfântă: Aliluia! Icos 9 Razele pentru sfinţirea apei sunt în număr de şapte dar mai au rolul de neutralizarea unor vrăji. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 10 Acele persoane care au gânduri rele şi nu pot scăpa de ele. ALFIS-4. Aceste raze se numesc: ALFIS-1.

iar după o zi de postire se poate folosi raza NEUTRIS-7 pentru neutralizarea vrăjilor şi a vrăjitoarelor. 7. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-7 pentru neutralizarea relelor făcute de vrăjitori. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-8 pentru a neutraliza pe duhurile rele care îl slujesc pe împăratul întunericului. Doamne Dumnezeule coboară raza DEMOND-1 şi raza DEMOND-2 pentru alungarea vrăşmaşilor care ne tulbură pe noi. 3. drept pentru care spunem aşa: 1. Toate acestea se coboară după o zi întreagă de post şi rugăciune şi a celor ce cântă creştineşte: Aliluia! Icos 12 Pentru alungarea duhurilor rele care ţipă şi fac scandal contra creştinilor se cere raza sfântă NEUTRIS-5 iar pentru neutralizarea demonilor agresivi se cere raza NEUTRI-4. Doamne Dumnezeule coboară o rază sfântă pentru încercuirea şi distrugerea demonilor care te insultă pe Tine şi fac numai rău omenirii. Doamne Dumnezeule coboară raza Ta cea sfântă NEUTRIS-5 pentru anihilarea şi izgonirea duhurilor rele care ne tulbură şi ne fac numai rău. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 12 Pentru alungarea demonilor care fac rău omenirii se invocă raza Sfântă DEMOND-1. Slujitorii lui se pot neutraliza cu raza Sfântă Harică pe nume NEUTRIS-8. atunci cel ce vede poate zice: DOAMNE DUMNEZEULE COBOARĂ O RAZĂ SFÂNTĂ SPRE ÎNCERCUIREA ŞI DISTRUGEREA TOTALĂ A ACESTUI ISPITITOR CARE NU VREA SĂ SE ÎNTOARCĂ ÎNAPOI. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-6 DEZINTEGRATOR pentru dezintegrarea vrăjilor. 6 . Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-9 pentru neutralizarea lui satan şi a celor care îl însoţesc pe el la lucrul lui cel rău. 2. de vrăjitoare şi de toţi adepţii răului. Doamne Dumnezeule coboară raza NEUTRIS-4 pentru izgonirea imediată a acestor duhuri rele care luptă cu perseverenţă împotriva zidirii Tale. iar pentru neutralizarea agenţilor satanei se invocă raza NEUTRIS-2. 2. iar pentru alungarea unui grup întreg se cere de la Domnul Savaot să se coboare raza DEMOND-2. 5. iar noi cu toţii să cântăm: Aliluia! Icos 11 Raza sfântă cu care se poate neutraliza satana şi toţi cei cel însoţesc pe el se numeşte NEUTRIS-9. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-6 pentru alungarea demonilor de la amiază. Pentru distrugerea cămăşii negre a lui satan se cere să se coboare rapid raza DEMOND-9. 3. 4. a descântecelor şi pentru a lovi demonii care iau o formă luminoasă spre a duce pe creştini în eroare spirituală.7. 6. Pentru neutralizarea demonilor vrăjitori se foloseşte raza NEUTRIS-3. iar noi cu toţii să zicem din tot sufletul cu toată smerenia aşa: 1. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 11 Dacă există duhuri rele care persistă spre a face numai rău şi nu vor să se întoarcă înapoi.

Se poate zice de 200 de ori la rând şi vor dispărea sataniştii din aceea ţară. şi atunci acel răufăcător se va opri. se pot vindeca oameni de boala epilepsie. 6. Cel ce se roagă cu acest acatist trebuie să aibă cel puţin o zi sau două de postire severă. Acest ultim condac se poate zice de 3 ori pentru cazuri normale. Cel ce a scris acest acatist este un muritor de rând. Doamne Dumnezeule Savaot coboară raza NEUTRIS-3 pentru alungarea demonilor din mări. Cel ce posteşte complet 21 de zile şi se roagă permanent cu acest sfânt acatist va dezlega orice legătură rea de ordin demonicesc ori de ordin satanicesc. Doamne Dumnezeule Savaot coboară raza NEUTRIS-1 pentru neutralizarea duhurilor rele. 7. Cel ce va posti complet 20 de zile şi se va ruga cu acest sfânt acatist va putea opri din start orice acţiune diavolească. Pentru realizări rapide se poate posti mai multe zile chiar 7 zile una după alta. Pentru cei ce vor posti 30 de zile în mod complet şi se vor ruga cu acest acatist îl vor putea lega pe satan pentru cât timp va voi acel rugător smerit al Domnului Savaot. alungând demonii de la orice om de pe pământ inclusiv demonii care deservesc vrăjitorii sau descântătorii. Amin. Doamne Dumnezeule Savaot coboară raza NEUTRIS-2 pentru anihilarea tuturor agenţilor satanici. se poate zice de 12 ori pentru alungarea imediată a unor duhuri rele ispititoare. 5. din ocean şi din orice loc pentru a elibera pe robii Tăi de acolo. nu numai pe Pământ. să vă puteţi ruga şi să vi se coboare sfintele raze cereşti la dorinţa şi invocarea dumneavoastră. Se poate zice de 90 de ori la rând şi atunci cei ce sunt îndrăciţi se pot elibera de toată lucrarea cea rea demonicească. Cel ce a inspirat este o mare personalitate cerească pe care o veţi vedea în viitor în Noul Ierusalim românesc. descântece şi multe alte rele. se poate zice de 21 de ori pentru alungarea lui satan dacă persistă în lucrarea lui cea rea. fie că este creştină sau nu. inclusiv a lui satan. Fie ca rugăciunile noastre să fie primite înaintea Sfinţiei Tale. În aceste 7 zile de post negru se va citi în permanenţă acest acatist. Se poate zice de 45 de ori la rând în cazul în care ştim că cineva face direct vrăji. invocări. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 13 Doamne Dumnezeule Savaot împreună cu toate Sfintele Personalităţi cereşti care priviţi spre pământ. se poate zice de 16 ori pentru distrugerea efectelor vrăjilor şi a farmecelor. a însoţitorilor duhurilor rele. Cel ce va posti 14 zile în mod complect şi se va ruga permanent cu acest acatist îl va putea vedea pe vrăşmaşul satan şi în iad. Se poate zice de 30 de ori şi numai cu teri zile de post sever. Fac acest apel către toţi creştinii ortodocşi din România şi din 7 .4. Eu vă binecuvântez în numele Domnului Dumnezeu Savaot să puteţi posti. Cel ce va face acest lucru va avea o mare putere de izgonire a tuturor duhurilor rele. vă rugăm din toată inima noastră de creştini să coborâţi RAZELE VOASTRE CELE SFINTE pentru izgonirea tuturor duhurilor rele din ţara noastră şi din toată lumea creştină şi necreştină. Se poate zice de 120 de ori la rând pentru oprirea sataniştilor agresivi indiferent de unde ar fi ei şi ce ar fi ei. se poate zice de 7 ori pentru cazuri de tulburare a sufletului omenesc. a amăgitorilor şi a trădătorilor de ţară şi de neam.

BINECUVÂNTAREA DUMNEZEIASCĂ PESTE VOI TOŢI.întreaga lume spre a face un front comun împotriva tuturor duhurilor rele care vin. Acest acatist a fost dictat dintre unul din Prealuminaţii tatălui Ceresc. AMIN. 8 . vă ispitesc şi vă duc pe mulţi dintre voi în eroare. AMIN. AMIN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful