JAWAPAN BAGI BAND 10

1. ETNIK India Melayu Melanau Kandazan Dusun Iban TANDA    ETNIK Kelabit Orang Asli Bidayuh Kenyah Bajau TANDA   

2. Batang Sarawak, Sungai Sarawak. 3. a) Tembikar.

b) Kapak.

c) Pisau

4. Kesultanan Brunei dan Sulu. 5. Sungai Skrang 6.

ETNIK Melayu

Kelabit

Iban

Melanau

Bidayuh

PENEMPATAN Persisiran pantai (Kawasan Kuching, Simanggang, Sibu, Mukah, Oya, Saribas, dan Tanjung Datu) Pedalaman (Lembah Terusan dan Sungai Baram) Lembah sungai (Sungai Saribas, Sungai Skrang, Sungai Batang Lupar, dan Sungai Rajang) Persisiran pantai (Lembah Utara Rajang, Mukah, Oya, dan Bintulu) Lembah sungai (Singgai, Sadong, dan Sungai Kayan)

KEGIATAN EKONOMI (d)

(e)

(b)

(c)

(a)

7. a) Tidak formal b)Formal 8. Orang Kayan, Kelabit, dan Kenyah. a) Menindik telinga dan menggantungkan gelang2 timah atau tembaga hingga cuping telinga menjadi lanjut. b) Menindik telinga menggambarkan kecantikan. c) Jenis anting2 yang digunakan melambangkan status yang berbeza. d) Anting2 ini diwarisi secara turum-temurun. e) Melukis tatu atau mencacah badan dengan pelbagai corak. Setiap corak mempunyai makna yang tersendiri. Orang Melayu Sarawak f) Mengamalkan peraturan dan adat resam yang berasaskan ajaran agama Islam. g) Hidup bermasyarakat dan saling membantu terutamanya semasa menanam padi, kenduri, dan perayaan. Orang Iban h) Mempunyai tradisi menyimpan pasu, gong, dan tempayan yang dipanggil tajau. Tajau diwarisi secara turun-temurun, barnilai, dianggap suci, dan dihormati. Tajau berfungsi sebagai harta simpanan dan diperoleh secara tukar barang.

9.

Melanau

Bergendang

Iban

Perayaan Kaul

Melayu Sarawak

Hari Gawai

10. a) Penan = Kepercayaan : Dilarang menebang pokok besar serta melapangkan kawasan hutan. b) Melanau yang bukan Islam = Kepercayaan : Makhluk ghaib yang dipanggil ipok. c) Iban = Kepercayaan : Kawasan baru perlu disemah, bunyi burung ketupung dan burung beragai sebagai tanda tidak boleh mendirikan rumah. 11. ETNIK Melayu

KEBUDAYAAN Tradisi bergendang : Lelaki menari, perempuan main gendang, menyanyi, dan berpantun

AGAMA/KEPERCAYAAN

Melanau

Merayakan Perayaan Kaul

Makhluk ghaib yang dipanggil ipok

KEGIATAN EKONOMI  Menanam padi sawah dan kelapa.  Menjadi peniaga kecil-kecilan dan orang tengah dalam kegiatan perdagangan.  Menanam padi sawah.  Menjadi nelayan.            Menanam padi huma secara gotongroyong. Berburu dan memungut hasil hutan. Menanam padi huma secara gotongroyong. Berburu dan memungut hasil hutan. Menanam padi huma secara gotongroyong. Berburu dan memungut hasil hutan. Menanam padi huma. Menjadi peladang. Menanam padi sawah. Berburu. Memungut hasil hutan.

Iban

Merayakan Perayaan Gawai (Pesta M enuai)

Kawasan baru perlu disemah, bunyi burung ketupung dan burung beragai sebagai tanda tidak boleh mendirikan rumah. Kepercayaan animisme

Kayan

Kenyah

Kepercayaan animisme

Bidayuh Kelabit Kepercayaan animisme

Penan Murut

Tidak boleh tebang pokok sesuka hati Kepercayaan animisme

Penanaman lada hitam

12. Menghargai keindahan dan warisan budaya negara kita.  Mengamalkan warisan budaya etnik supaya tidak ditelan zaman.  Memahami dan menghormati budaya dan cara hidup etnik lain. 13. Sajak yang bertemakan ”Warisan Sarawak”.
Tajuk Sajak: Sarawak Maju Dalam Malaysia Sejarah membuktikan di Sungai Sarawak ini pernah pahit merentasi peristiwa dalam jajah British hingga cengkaman Jepun kini Sarawak merdeka dalam Malaysia ibarat perjalanan yang beribu batu menapak keamanan setelah masa lampau berlalu ditiup badai tanpa tumpang, dan kini ia bagaikan Kenyalang membuka sayap masa depannya penuh kesungguhan memperkasakan era baru dalam gelombang pembangunan kedua merealisasikan industri pertanian memfokuskan kepada industri baru berasaskan teknologi maklumat Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak (SCORE) menumpukan pembangunan sumber tenaga kuasa hidro, arang batu dan gas semula jadi pertumbuhan ekonomi Sarawak mempertingkatkan taraf hidup imbas kembali 45 tahun perjalanan ini amat payah namun akhirnya kepayahan itu penuh dengan peluang kehidupan aku anak watan dengan tanah yang luas terbentang, inilah kurniaan Tuhan untuk Sarawak ke arah yang lebih ke depan dalam denyut nadi pembangunan melalui sejarah nikmat kemerdekaan ke era yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful