PROIECT DIDACTIC

CONSILIERE ŞI ORIENTARE PROPUNĂTOR: prof. Curetean Rodica CLASA : a VI a B ŞCOALA SPECIALĂ CU CLS. I-VIII ARAD TEMA: CINE SUNT EU? OBIECTIVE: • Dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere şi intercunoaştere; • Optimizarea încrederii în sine şi în ceilalţi; • Pregătirea pentru succes; • Achiziţionarea unor competenţe şi aptitudini; • Creşterea interesului pentru schimbare, învăţare, dezvoltare; • Înţelegerea schimbării ca parte a creşterii şi dezvoltării; • Participarea activă la propria educaţie şi la integrarea în viaţa socială. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, MODUL DE ORGANIZARE : frontal, individual, pe grupe de elevi. MATERIAL DIDACTIC: fişe de lucru, planşă

SCENARIUL DIDACTIC
MOMENTELE LECŢIEI -CAPTAREA ATENŢIEI ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULI Salutul de dimineaţă: „BUNĂ DIMINEAŢA, FRUMOŞILOR! CUM VĂ SIMŢIŢI ASTĂZI? Prezint elevilor o planşă (ANEXA 1) „CUM TE SIMŢI ASTĂZI?” -Motivează, de ce ? - ANUNŢAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR -DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII - astăzi vreau să văd în ce masură voi vă cunoaşteţi pe voi – ACTIVITATEA ELEVULUI - elevii se salută între ei atribuindu-şi câte o însuşire EVALUARE Frontală OBSERVAŢII

- se identifică cu unul din chipurile de pe planşă şi motivează alegerea făcută -

Individuală

Activitate individuală

- elevii vor primi nişte fişe de lucru

Individuală

-PREZENTAREA NOULUI CONŢINUT, A SARCINILOR ŞI OBŢINEREA

- împart elevilor nişte fişe a.( ANEXA 2 )– HARTA INIMII - se vor citi câteva fişe

Elevii vor completa fişa conform cerinţelor - Elevii îşi vor spune părerea despre colegii lor iar aceştia vor spune ideile cărui coleg i-au plăcut mai mult. - Îl va felicita şi-i va spune cât de mult i-a plăcut ceea ce a gândit
-

Observarea curentă

Individuală

b. (ANEXA 3 )– PERFORMANŢELOR EU SUNT…EU VREAU SĂ FIU…

- se vor citi câteva fişe şi se vor comenta

- Copiii vor completa fişa conform cerinţelor prezentând : 1.caracteristici fizice 2.caracteristici psihice 3.caracteristici sociale 4.caracteristici ideale 5.statut 6.caracteristici pozitive/negative

Individuală

-

ASIGURAREA FEED-BACK-lui ŞI INTENSIFICAREA RETENŢIEI

se va face o scurtă sinteză a ceea ce s-a făcut în timpul orei

Frontală

-Elevii vor ieşi pe rând la tablă şi - se va face o scurtă apreciere a felului vor scrie câte un animal, o cum a decurs lecţia iar în încheiere : floare,un personaj, culoare, copac, mâncare, pasăre cu care JOC : CIORCHINELE -„EU” s-ar identifica – motivează de ce (ANEXA 4)

Individuală

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful