Soal an 1 a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Butiran Sains dan Teknologi Ilmu Perubatan Konsep keseimbangan Yin dan Yang Penciptaan teknologi kertas Penciptaan layar Penciptaan perahu lebih besar. Ilmu pelayaran meningkat. Aktiviti perdagangan laut meningkat. Peningkatan perhubungan antara kawasan. Seni Bina F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Tembok Besar China Tembok Batu Kota Larangan Binaan Kuil Pagoda Pelbagai bentuk pintu gerbang. Pelbagai jambatan Tembok Pertanian Memperkenalkan tenggala. Membuat batas tanaman. Menggunakan kolar kuda / menarik tenggala kayu / menarik kereta kuda Memperkenalkan kereta sorong beroda Penyisir tanah Sistem penanaman secara bergilir untuk kesuburan tanah Membentuk teres di kawasan bukit untuk pertanian Membina sistem pengairan / terusan Mengawal banjir Nilai yang perlu dicontohi Mementingkan pendidikan. Berpengetahuan tinggi. Bersikap inovatif. Bersifat saintifik. Kreativiti dan futuristik. Kebolehan megeksploitasi alam sekitar. Berpegang teguh pada falsafah. Mementingkan penyelidikan. Mementingkan persatuan. Mahir berdagang.

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 2x1 2m

Mak

b)

1 1 1 1 1 1 1 1 2 x 1 Mak 2m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 x 1 Mak 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

F11

Menghormati dan setia kepada raja. Mana-mana jawapan munasabah Sikap yang boleh dicontohi Sentiasa bersikap inovatif. Sentiasa berusaha meningkatkan kehidupan. Menjaga keamanan negara. Mempunyai kebolehan menjangka perubahan. Meningkatkan kemahiran. Menambah ilmu. Meneroka bidang baru. Mana-mana jawapan munasabah

1 2x1 2m Mak

e) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

1 1 1 1 1 1 1 1 2x1 2m

Mak

Soalan 2 (a) F1 F2 F3 F4 F5

Huraian Mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Menjemput Nabi Muhammad s.a.w dan orang Islam di Makkah berhijrah ke Madinah Mereka secara sukarela akan menyediakan tempat tinggal Menjanjikan keselamatan untuk baginda dan orang Islam Makkah Menyatakan kesediaan mempertahankan Islam [mana-mana 2 x 1]

Markah 1m 1m 1m 1m 1m [2 m] 1m 1m 1m [1 m] 1m 1m 1m 1m 1m [2 m] 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

2 (b)

F1 F2 F3

Perpindahan orang Islam Makkah ke Madinah Perpindahan adalah bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam Merupakan strategi baru untuk menyebarkan Islam. [mana-mana 2 x 1]

2 (c)

F1 F2 F3 F4 F5

Berhijrah atas jemputan dan persetujuan penduduk Madinah Disambut dengan rela dan meriah oleh orang-orang Madinah. Mereka juga telah diberi tempat tinggal dan dijamin keselamatan Nabi Muhammad SAW sendiri telah dilantik sebagai pemimpin Madinah Perlantikan baginda diterima dengan rela oleh semua golongan [mana-mana 2 x 1 m]

2 (d)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16

Islam secara meluas dan pesat Kegiatan dakwah Islam dapat dilakukan secara aman Membentuk perpaduan masyarakat Islam Disatukan dibawah satu akidah Mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar Menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah Pembentukan negara Islam yang pertama Melahirkan sebuah pemerintahan masyarakat Islam yang adil, stabil, dan maju. Wujud kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam Takwim Hijrah digunakan di negara Islam Nama Yathrib ditukar kepada Madinah al-Munawwarah Lahir sikap toleransi kaum dan semangat tolong menolong Kesanggupan penduduk Madinah membantu golongan Muhajirin sokongan dan pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Abu Bakar al-Siddiq, Ali bin Abu Talib, dan Abdul Rahman bin Auf. Peranan kaum wanita Hijrah juga telah menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa

F17 F18 F19 F20

Nabi Muhammad SAW Sanggup berkorban dan meninggalkan kesenangan hidup demi memperjuangkan Islam Tidak pernah berputus asa apabila menempuh kegagalan. Menampakkan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengatur strategi perjuangan Wujud perlembagaan untuk mentadbir Madinah yang dinamakan Piagam Madinah [mana-mana 3 x 1 m] Melahirkan masyarakat bersatu-padu Mewujudkan keamanan Mewujudkan kerjasama antara kaum Memastikan ekonomi negara terus berkembang Mewujudkan kestabilan politik Mana-mana yang munasabah [mana-mana 2 x 1 m]

1m 1m 1m 1m [3 m] 1m 1m 1m 1m 1m [2 m]

2 (e)

F1 F2 F3 F4 F5

Soalan 3 (a) F1 F2 F3

Butiran Zainal Abidin bin Ahmad (Za’ba) Dato’ Onn Ja’aaafar Abdul Rahim Kajai [Mana-mana 1 x1 m]

Markah 1 1 1 (2m)

3 (b)

F1 F2

Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan

1 1 1 1 1 1

F3 Menyeru orang Melayu supaya meninggalkan sikap negatif F4 F5 Orang Melayu tidak memilih pekerjaan Menyeru orang Melayu supaya berusaha

F6 Menggalakkan tabungan di kalangan orang melayu untuk pendidikan anak-anak F7 Mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu seperti pertukangan dan kerja tangan F8 Mementingkan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan orang Melayu F9 Meminta taraf sekolah Melayu dibaiki dengan memberikannya nilai ekonomi F10 Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran British F11 Menyeru orang melayu supaya tidak meninggalkan pendidikan Islam F12 Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu [Mana-mana 2x1 m] 1 1 (2m) 1 1

1

1

1

3 (c)

F1

Menggalakkan syarikat kerjasama

1 1 1 1 1

F2 Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang F3 Menggalakkan perniagaan di kalangan orang Melayu

F4 Melarang orang Melayu daripada menjual tanah mereka F5 Menyeru orang Melayu supaya berjimat cermat

F6 Meminta British mengadakan kampung khas Melayu di Kuala Lumpur 3 (d) (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Ma na-mana 2x1 m] F1 Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa RajaRaja Melayu F2 Mengkritik para pembesar dan Raja-Raja Melayu kerana tidak melaksanakan kepimpinan yang sewajarnya untuk rakyat F3 Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan F4 Menuntut diadakan Malay Administrative Service (M.A.S) untuk 3 (e) melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan F5 Menyeru orang Melayu di seluruh Tanah Melayu supaya bersatu dalam sebuah pertubuhan kebangsaan F6 Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan [Ma na-mana 2x1 m] F1 F2 Menyeru rakyat supaya bersatu padu Mementingkan sifat saling bekerjasama

(2m)

1 1 1 1 1

1

1 (2m)

1 1 1 1 1 1 (2m)

F3 F4 F5 F6

Menekankan sifat bertolak ansur Menghormati pemimpin Hubungan murni di kalangan rakyat Melahirkan rakyat yang mencintai negara (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Ma

na-mana 2x1 m] Soalan 4(a) Butiran F1 Mengadakan lawatan ke Sarawak, Sabah dan Brunei dalam usaha untuk menerangkan konsep, tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia F2 Rundingan juga diadakan antara Pegawai-Pegawai Kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan PegawaiPegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura. F3 Suatu Jawatankuasa Malaysia ditubuhkan Perundingan Perpaduan Markah 1m 1m 1m 1m 1m 1m (2m)

F4 Penubuhan Suruhanjaya Cobbold F5 Pembentukan Jawatankuasa antara Kerajaan (b) F1 Lord Cobbold F2 F3 F4 F5 Sir Anthony Abel Sir David Watherston Ghazali Shafie Wong Pow nee 1m 1m 1m 1m 1m (2m) (c ) F1 Satu per tiga penduduk Sarawak dan Sabah menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat. F2 Satu pert tiga menyokong dengan syarat kepentingan mereka harus dilindungi F3 Satu pertiga lagi menginginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia (d) F1 Perlembagaan perlembagaan Malaysia haruslah berasaskan Persekutuan Tanah Melayu 1m

1m 1m (2m) 1m

1957 F2 Kuasa diberikan kepada Sabah dan Sarawak untuk menentukan dasar imigresen dan bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan F3 terdapat jaminan terhadap hak dan kedudukan bumiputera Sabah dan Sarawak F4 F5 Pemberian nama Malaysia Penentuan tarikh penubuhan Malaysia

1m

1m 1m 1m (2m)

(e)

F1 Usaha yang bersungguh-sungguh oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu F2 Penduduk Sabah dan Sarawak lebih suka menyertai Malaysia berbanding dengan Indonesia atau Filipina F3 F4 Ciri-ciri kepimpinan pemimpin Tanah Melayu Sikap bekerjasama pemimpin di Tanah Melayu

1m

1m 1m 1m

(mana-mana yang munasabah) (2m)

Soalan 5 (a)

Butiran F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 terletak di Lembah Bujang berperanan sebagai pelabuhan entreport dikunjungi pedagang China dan Timur Tengah Gunung Jerai menjadi panduan kapal dagang ke pelabuhan kedudukan yang strategik di Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun kemudahan menyimpan barang dan membaiki kapal barang dagangan daripada negara luar seperti sutera / tembikar / manik F9 kaya hasil hutan contohnya damar/rotan/timah F10 mahir ilmu bintang / pelayaran 8 markah

Markah 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

(b)

F1 : Pengaruh Hindu dibawa oleh Ksyatria / tentera yang menakluk Asia Tengggara F2 : Dibawa oleh pedagang / vaisya F3 : Dibawa oleh golongan Brahmin/pendeta F4 : Aspek-aspek kebudayaan India yang menarik dan disesuaikan dengan budaya tempatan F5 : Jumpaan seni arca mempunyai ciri langgam India di Srivijaya F6 : Penenerimaan aspek-aspek budaya dari India berbeza mengikut pemerintah F7 : Kedah Tua menerima pengaruh Buddha F8 : Dieng (Indonesia) menerima pengaruh Hindu F9 : Kerajaan di Takuapa dan di Pulau Bangka menganut agama Hindu mazhab Vishnu F10 : Sumatera dan Jawa mengamalkan agama Buddha Mahayana 6 markah F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 : : : : : : : : : Berani meneroka bidang baru Mempunyai semangat yang tinggi Kuat berusaha / gigih Mempunyai ilmu pengetahuan / bijaksana Berdaya saing Mempunyai teknologi yang moden Amanah Proaktif Berwawasan / berpandangan jauh Mana-mana jawapan yang munasabah 6 markah

1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

(c)

1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

Soalan 6 (a) F1 H1a H1b H1c H1d F2 H2a H2b H2c H2d F3 H3a H3b F4 H4a H4b H4c F5 H5a H5b H5c H5d H5e

Butiran Mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan Perdagangan Kehidupan di bandar Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan/ pemerintahan pusat lemah Kemunculan golongan baron (tuan tanah) yang berpengaruh Petani terpaksa mencari perlindungan dari tuan tanah Petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah Petani yang tidak mampu terpaksa menyerahkan tanah Petani terpaksa menjadi hamba Tuan tanah mendapat perlindungan daripada raja Sebagai tukaran tuan tanah mesti memberi khidmat dan membayar cukai kepada raja Gereja Katolik merupakan institusi yang amat berkuasa Memiliki hartanah yang banyak Memberi fokus kepada amalan agama dan ilmu keakhiratan sahaja Gereja mengongkong kehidupan masyarakat Eropah Kegiatan perdagangan tidak meluas kerana gangguan orangViking dan Magyar Orang Eropah tidak berupaya menyaingi penguasaan orang Islam Kegiatan ekonomi yang terhad Tumpuan kepada kegiatan pertanian Perniagaan barangan pertanian dijalankan menerusi tukaran barang Penggunaan mata wang terhad [mana-mana 7 x 1m]

Markah 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m [7 m] 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m [7 m]

6 (b)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

Terdiri daripada golongan pemerintah ( raja ) Terdapat golongan yang diperintah ( rakyat ) Terdapat golongan hamba Raja memiliki tanah secara mutlak Pentadbirannya dibantu oleh pembesar Raja mengurniakan tanah kepada pembesar untuk ditadbir Pembesar mendapat naungan / perlindungan daripada raja Pembesar memberikan khidmat kepada raja Pembesar membayar cukai kepada Raja Golongan hamba memberi khidmat kepada golongan pembesar [mana-mana 7 x 1 m]

Soalan 6 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Butiran Mengekalkan kestabilan politik Menjaga kebajikab rakyat Menjaga keamanan Mengutamakan ilmu pengetahuan Mengelakkan perpecahan Mengelakkan campur tangan kuasa asing Memajukan perdagangan dan perniagaan Memperkasa kemajuan teknologi.

Markah 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

Soalan 7 (a)

Butiran F1 Wilayah pengaruh H1a kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja C1a Wilayah-wilayah meliputi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu C1b seluruh Timur Sumatera. F2 H2a H2b H2c H2d H2e H2f Kedaulatan dirujuk kepada raja yang memerintah mewakili negeri/kawasan pemerintahan kekuasaan tertinggi terhadap rakyat kekuasaan ini tidak boleh dihadkan oleh mana-mana pihak. kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah negara atau pemerintah boleh menggunakan segala kuasa untuk menggubal dan

Markah 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

menguatkuasakan undang-undang. H2g bebas daripada campurtangan/paksaan/taklukan kuasa asing F3 H3a H3b H3c H4d C1a Lambang Negara simbol/tanda yang menjadi identiti sesebuah negara Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan Bahasa Melayu lambang penyatuan negara/bangsa Alat kebesaran sultan alat regalia/nobat/warna/bahasa/undang-undang/protokol/ adat istiadat istana

1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

F4 Keunggulan Undang-Undang H4a cara formal untuk mengawal masyarakat. H4b untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyat H4c Terdapat 2 sumber undang-undang bertulis C4a Hukum Kanun Melaka C4b Undang-undang Laut Melaka F5 H5a H5b H5c H5d Rakyat Seluruh penduduk sesebuah wilayah/negara terikat kepada undang-undang/peraturan Rakyat bertanggungjawab mentaati raja rakyat bersedia mempertahankan negara/menghadiri adat istiadat kerajaan/mengadakan gotong-royong/kerahan tenaga.

F6 Kerajaan H6a badan yang diberikan kuasa H6b untuk menguruskan pentadbiran/menjaga keamanan /mempertahankan negara /menjalin hubungan diplomatik. H6c Raja/Sultan merupakan pemerintah tertinggi H6d Dibantu oleh Bendahara/Penghulu Bendahari/ Temenggung/Laksamana H6e Diberi portfolio mengikut bidang tugas masing/masing iaitu di istana/di darat/ di laut/ di sekitar Melaka/ di jajahan takluk. H6f Sistem Pembesar Empat Lipatan. (b) F1 sistem pemerintahan H1a berdasarkan Adat Perpatih H1b kedaulatan berada di tangan rakyat F2 pelantikan pemimpin H2a dibuat daripada peringkat paling bawah H2b Anak buah diikuti oleh Buapak, Lembaga dan Undang yang kemudiannya melantik Yang Dipertuan Besar H2c Yang Dipertuan Besar tidak berhak melantik pembesar. H2d Pelantikan pembesar dibuat oleh Undang/ Lembaga/ Buapak/ Anak Buah. H2e Setiap keputusan Yang Dipertuan Besar adalah berdasarkan perundingan dengan Undang F3 Daerah/Jajahan/Luak

1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

H3a terdapat empat Luak utama H3b Rembau/ Sungai Ujong/ Jelebu/ Johol F4 Ketua setiap Luak ialah Undang F5 Undang dipilih oleh Lembaga F6 Undang bertanggungjawab melantik Yang Dipertuan Besar F7 Lembaga dilantik oleh Buapak F8 Lembaga berkuasa memilih individu yang layak menjadi Undang F9 Buapak merupakan Ketua Perut F10 Setiap anggota Perut dikenali sebagai Anak Buah. F11 Buapak menjadi tempat rujukan setiap masalah.

1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m (8 markah ) 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m (4 markah )

(c )

F1 Jamin keamanan F2 Bebasan bersuara F3 Bebas berpersatuan F4 Meningkatkan ekonomi F5 Menjamin hak asasi F6 Menjamin kesamarataan F7 Melahirkan pemimpin yang berwibawa F8 Perpaduan F9 Keadilan (Mana-mana munasabah)

Soal an 8 (a)

Butiran F1 F2 F3 F4 F5 Dibentuk pada bulan Mac 1956. Bagi membincangkan dan menyusun perlembangaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Bertugas merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka. Diketuai oleh Lord Reid (Hakim British), Sir Ivor Jennings (England), Sir William dan McKell (Bekas Gabenor Jeneral Australia). Ahli lain dari Asia ialah Tuan B. Malik (Hakim Mahkamah Tinggi India), dan Tuan Abdul Hamid (Pakistan). 1 1 1 1 1

Markah

4X1 4m (b) F1 F2 F3 F4 F5 H5a F6 F7 H7a F8 H8a F9 H9a (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat. Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu. Isu kedudukan Raja-raja Melayu dalam Persekutuan Tanah Melayu. Hak istimewa orang Melayu Sebagai penduduk peribumi Kewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu. Kerakyatan jus soli Orang Melayu tidak menerima tuntutan orang dagang. Agama Islam Sebagai agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu. Bahasa Melayu Sebagai bahasa kebangsaan. Mementingkan perpaduan Melaksanakan konsep satu Malaysia Mengamalkan pemerintahan yang demokratik Menstabilkan negara Mewujudkan pemerintahan yang aman Mewujudkan pemerintahan yang adil/saksama Mengambil kira pandangan semua kaum Mewujudkan persefahaman antara kaum Melaksanakan dasar kebudayaan nasional Mewujudkan sekolah wawasan Mana-mana jawapan munasabah 1 1 1 1

Mak

1 1 1 1 1 1 1 1 1 10x1 = 10 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6x1Mak 6m

Soalan

Butiran

Markah

9(a)

F1 Faktor politik H1a Kemunculan nasionalisme H1b Negara-negara kecil di Eropah telah bersatu H1c Membentuk sebuah negara bangsa yang lebih besar C1a Jerman dan Itali H1d Jerman dan Itali menyertai kuasa besar Eropah C1b Britain / Perancins / Austria-Hungry / Rusia H1e Untuk mendapatkan tanah jajahan H1f Kuasa-kuasa besar ini sanggup berperang H1g Bagi membuktikan kekuasaan masing-masing

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F2 Pakatan negara-negara Eropah H2a Persaingan antara kedua-dua pakatan H2b Mengancam perimbangan kuasa dunia H2c Perikatan Kuasa Tengah / Triple Alliance H2e Dianggotai oleh jerman / Austria-Hungry / Itali H2f Turut disertai Turki dan Bulgaria H2g Pakatan Bertiga / Triple Entente H2h Terdiri daripada Britain / Perancis / Rusia / Itali / Jepun

1 1 1 1 1 1 1 1

F3

Faktor ekonomi

1 1 1 1 1 1

H3a Persaingan kuasa-kuasa merebut peluang ekonomi H3b Persaingan sengit akibat Imperialisme Baru H3c Untuk membentuk lingkungan pengaruh masing-masing H3d Bagi mendapatkan bahan mentah H3e Memasarkan barangan siap

F4

Faktor segera

1 1

H4a Pembunuhan Archduke Ferdinand / pewaris takhta Austria-Hungry oleh seorang pengganas Serbia H4b Austria dengan sokongan Jerman H4c Telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia H4d Serbia disokong oleh sekutunya Rusia / Perancis H4e Serangan terhadap Perancis melalui negara berkecuali iaitu Belgium H4f Menimbulkan kemarahan Britain H4g Britain sememangnya bermusuhan dengan Jerman turut campur tangan H4h Britain meminta bantuan Amerika Syarikat H4i Jerman turut menyerang kapal dagang Amerika Syarikat [ Mana-mana 7 x 1m ]

1 1 1 1 1 1 1 1 [7m]

9 (b)

F1 Politik H1a Tamatnya pemerintahan beraja di Eropah H1b Persidangan Damai pada bulan Jun 1919 H1c Membawa kepada termeterinya Perjanjian Versailles. H1d Peta Eropah telah berubah H1e Terbentuknya beberapa buah negara baru

1 1 1 1 1 1

F2 Pembentukan Liga Bangsa H2a Untuk menggalakkan keamanan H2b Kerjasama antarabangsa H2c Menjamin keselamatan bersama

1 1 1 1

Soalan

Huraian

Markah

H2d Keahlian liga termasuk Negara-negara Bersekutu H2e kecuali Amerika Syarikat dan negara-negara Berkecuali H2f Gagal menjamin kesejahteraan dunia

1 1 1

F3

Ekonomi

1 1 1 1 1 1 1 1 1

H3a Negara-negara yang berperang mengalami inflasi H3b Hutang peperangan yang tinggi H3c Disebabkan perbelanjaan perang yang terlalu besar H3d Pada akhir peperangan, Pakatan Bertiga membelanjakan US$125 bilion H3e Perikatan Kuasa Tengah membelajakan US$60 bilion H3f Masalah pengangguran H3g Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikay / Jepun H3h Dirasai oleh Britain yang menguasai peratusan terbesar dalam perdagangan dunia h3i Britain hilang satu pertiga perdagangan dunia

1

1 F4 Sosial 1 1 [8m] [ Mana-mana 8 x 1 m] 9 (c) F1 Menghargai perdamaian F2 Semangat kemanusiaan tinggi F3 F4 Menghargai nyawa Mementingkan persaudaraan 1 1 1 1 1 1 1 1 H4a kehilngan nyawa yang begitu ramai H4b kerosakkan harta benda

F5 Hidup bersatu F6 F7 Mengamalkan semangat masyarakat Saling bekerjasama

F8 F9

Saling menghormati Menghormati hak asasi

1 1

F10 Menolak perlumbaan senjata ( Mana-mana jawapan munasabah )

[ Mana-mana 5 x 1 m ]

[5m]