You are on page 1of 20

Zapraszamy do zielonych aptek Back To Nature!

259 E Dundee Rd. 765 S. Buffalo Grove Rd. 3101 N. Milwaukee Ave. 5627 N. Milwaukee Ave. 5556 W. Belmont Ave. 5098 S. Archer Ave. 5898 S. Archer Ave. 56 S. Arlington Hts. Rd.
Wheeling, IL 60090 Buffalo Grove, IL 60089 Chicago, IL 60618 Chicago, IL 60646 Chicago, IL 60641 Chicago, IL 60632 Chicago, IL 60638 Arlington Hts., IL 60005
Tel 847-582-8358 tel. (847) 520-5285 tel. (773) 463-5758 tel. (773) 631-1517 tel. (773) 481-0036 tel. (773) 735-4401 tel. (773) 582-8568 tel. (847) 590-5667
SENSACJA WŚRÓD SUPLEMENTÓW
NAJNOWSZEJ GENERACJI!
Rodzina produktów Flavon max to naturalne rozwoju dziecka już od poczęcia do uzyskania
koncentraty barwników ciemnych owoców dojrzałości. Wykorzystane w produkcie owoce
jagodowych oraz warzyw o wysokiej zawierają substancje czynne, które są
zawartości przeciwutleniaczy makro i mikroele- niezbędne dla rozwijającego się organizmu.
mentów oraz witamin. Składniki Flavon Kids: koncentr. soków z cz.
Czynniki stanowiące o oryginalności produk- porzeczki, wiśni, jeżyny, buraka ćwikłowego,
tów: czarnej jagody, miąższ, pestki i skórki rokitnika
- podstawy naukowe dziedzictwo laureata pospolitego oraz wit. C, B3, B5, B6, B2, B1, B12
nagrody Nobla Alberta Szent Gyorgyi, ,H, kwas foliowy, pektyna jabłkowa i fruktoza.
- naturalne w 100 % nie zawierają konserwantów, Oprócz konsumpcji Flavon Klub daje możli-
- postać żelu- maksymalna biodostępność, wości zarobkowe. Produkty Flavon są
- kompleksowość - idealne proporcje skład- rozprowadzane poprzez sieć konsumencką.
ników Konsumenci polecają produkty na bazie włas-
- niezmiennie wysoka jakość - ISO 22000 i HACCP nego doświadczenia. Możesz uzyskać aż 65%
- FLAVON - genialny dodatek do diety - pole- zwrotu. Ta firma płaci najlepiej na rynku!!!
cany na każdym etapie życia w ramach profi- Minimalne wymagania - maksymalne zyski. Już
laktyki zdrowia. teraz możesz zalogować się do KLUBU KON-
SUMENTA Pana Marcina Hencza:
DZIECI - Flavon KIDS http://www.flavonmax.com/referral/index.php?
Flavon Kids przyczynia się do prawidłowego sponsor=M-315032

2 Zdrowie, Uroda i Życie September/October 2012


zdrowego odchudzania
ABC
Już teraz warto zastanowić
się nad swoim wyglądem
i kilogramami. Jak
ocenić, czy nasza waga
jest w normie? Jak się do
tego zabrać? Od czego
zacząć?
Jak ocenić, czy nasza waga jest
w normie? Jak się do tego zabrać?
Od czego zacząć?

BMI – wskaźnik prawdy


BMI (Body Mass Indeks) to
liczbowy wskaźnik masy ciała
pozwalający ocenić, czy ciężar ciała
jest w normie. Każdy może więc
sprawdzić, czy parametry jego orga-
nizmu są w normie. Wylicza się go
następująco:
BMI = masa ciała (kg) / wzrost2 (m)

Interpretacja wskaźnika
BMI
Wartość BMI Interpretacja
< 18,5 Niedowaga
18,5 – 24,9 Optymalna waga
25 – 29,9 Nadwaga
30 – 34,9 Otyłość I stopnia
35 – 39,9 Otyłość II stopnia
> 40 Otyłość III stopnia

Decyzja – odchudzanie
Jeżeli już postanowiliśmy zrzucić kilka kilo-
Optymalny model
gramów należy się zastanowić jak to zrobić, aby Pozbycie się nadmiaru tkanki tłuszczowej
nie wyrządzić sobie krzywdy. Stosowanie sprawia zazwyczaj wiele kłopotów. To proces
drakońskich diet, które wyniszczają organizm, wymagający czasu, cierpliwości i rygorystycznego
czy zbyt intensywnych ćwiczeń fizycznych, nie ma przestrzegania zaleceń dietetycznych.
większego sensu. Utrata masy ciała w nienatu- Prawidłowe odchudzanie powinno łączyć
ralnie szybkim tempie, naruszy homeostazę w sobie stosowanie diety niskokalorycznej
(równowagę) ustroju i spowoduje ponowny w połączeniu ze zwiększeniem aktywności fizy-
przyrost masy ciała, określany mianem efektu cznej.
jo-jo.

Właściwa dieta odchudzająca Podczas odchudzania się warto


powinna przede wszystkim: przestrzegać następujących
- Dostarczać mniej energii niż organizm potrze- wskazań:
buje – tzw. ujemny bilans energetyczny 1. Tłuszcze zwierzęce należy w miarę możliwości
- Zapewnić pokrycie dziennego zapotrzebowa- zastępować olejami roślinnymi.
nia na wszystkie inne składniki odżywcze 2. Należy unikać jedzenia produktów tłustych –
niezbędne dla organizmu, mięs, wędlin, serów, twarogów, niektórych ryb,
- Być łatwa do przygotowania, podrobów, żółtek jaj, a także orzechów, słody-
- Dostosowana do zwyczajów i upodobań czy i żywności typu fast-food.
osoby odchudzającej się. 3. Najlepiej zrezygnować z cukru i picia słodkich
napojów gazowanych.
Efekt jo-jo 4. Nie należy zmniejszać porcji chudych pro-
Stosowanie drastycznych diet odchudzają- duktów dostarczających pełnowartościowego
cych prowadzi do dość szybkiego spadku masy białka i innych cennych składników, np. mleka,
ciała. Jednak nie utrzymuje się on zbyt długo, napojów fermentowanych, twarogów, ryb, dro-
m.in. dlatego, że spowodowany jest głównie biu (bez skóry), wędlin.
utratą płynów ustrojowych, a nie 5. Jeść dużo warzyw (co najmniej 500g)
tłuszczu. Często po zakończeniu nieprawidłowo i odpowiednio mniej (ok. 150 g) owoców.
prowadzonej kuracji odchudzającej następuje 6. Nie należy smażyć potraw na tłuszczu
powrót do wagi sprzed okresu odchudzania – i podawać w zawiesistych sosach. Chude mięsa
efekt jo-jo. W wyniku odchudzania obniżeniu piec na grillu lub w piekarniku w folii aluminiowej,
ulega podstawowa przemiana materii. Na czy specjalnych rękawach.
skutek zmniejszonej podaży pożywienia orga- 7. Spożywać regularnie 4-5 posiłków w ciągu
nizm przestawia się na bardzo oszczędny tryb dnia.
funkcjonowania, a to, co otrzymuje stara się 8. Każdego dnia pić 2,5-3 l płynów niega-
maksymalnie wykorzystać. A gdy po diecie zowanych i bez dodatku cukru.
powracamy do dawnych nawyków 9. W miarę możliwości jak najwięcej czasu
żywieniowych nagle okazuje się, że porcje poży- poświęcać na aktywność fizyczną: spacery,
wienia które jedliśmy kiedyś, teraz są zbyt ćwiczenia, pływanie, aerobik, bowiem ćwiczenia
obfite. Dlatego zaleca się, aby jeszcze przez fizyczne przyspieszają tempo procesów przemian
wiele miesięcy po zakończeniu diety spożywać metabolicznych.
posiłki o obniżonej kaloryczności. Po okresie
6-8 należy stopniowo zwiększać ilość spoży- dr Aleksandra Czarnewicz-Kamińska
wanej każdego dnia energii.

September/October 2012 Zdrowie, Uroda i Życie 3


4 Zdrowie, Uroda i Życie September/October 2012
SYNTOL AMD
Żywe bakterie
Nasze ciała wypełnione są milionami bakterii.
Niektóre z nich są niezbędne do życia, podczas gdy
inne powodują choroby. Ludzki przewód pokar-

Potężna broń w walce z Candidą


mowy zawiera ponad 400 różnych mikroorga-
nizmów. Liczba mikroorganizmów w ciele znacznie
przewyższa liczbę komórek w tkankach stanowiąc
niemal cztery funty masy ciała.
Zbyt często dochodzi do nadmiernego przepisy-
Połączenie synbiotyczne zawartość przed działaniem kwasu, ale rozpada się kolonii drożdży i tworząc doskonałe warunki dla
wania antybiotyków pacjentom, którzy przychodzą
szybko w zasadowym środowisku. Technologia wewntrznego wzrostu bakterii. Oprócz tego Syntol
Syntol jest połączeniem probiotyku i prebiotyku do lekarza, gdy czują się chorzy. Jednocześnie
kiełkowania zarodków oraz technologia Acid Amor niezwykle skutecznie usuwa drożdże Candida,
ogólnie nawiązującym i zaklasyfikowanym jako syn- antybiotyki mogą ratować życie oraz mogą wywierać
są nadzwyczaj niezawodne, co oznacza dostar- które już zagnieździły się w przewodzie pokar-
biotyk. Prebiotyki są rozpuszczalnym włóknem, które niekorzystny wpływ. Antybiotyki nie działają tylko
czanie probiotyku w mniej niż idealnych warunkach. mowym.
pobudza wzrost i aktywność korzystnej flory. Syntol na specyficzne szczepy bakteryjne, dlatego niszczą
Candida jest chroniona przez zewnętrzną
wykorzystuje isomalto-oligosacharyd z tapioki jako także istotne szczepy niezbędne dla prawidłowej
prebiotyk. Isomalto-oligosacharyd jest całkowicie Drożdże Candida i Zespół warstwę proteinową. Pod tą otoczką Candida
funkcji układu immunologicznego i pokarmowego.
zbudowana jest głównie z celulozy (roślinne
odporny na trawienie w organizmie. Te “neo-cukry” Nieszczelnego Jelita komórki) i N-acetyloglukozaminy (chityny). Syntol
Po stosowaniu antybiotyków, nasze ciała muszą
przechodzą bezpiecznie przez żołądek do jelit, gdzie więcej pracować, aby odnowić i odbudować kolonie
Niektórzy lekarze twierdzą, że 60 do 80 procent jest niezwykle silną mieszaniną proteazy (trawienie
pobudzają wzrost probiotyków i bifidobakterii korzystnych bakterii, istotnych dla optymalnego
amerykańskiej populacji może być dotknięta nad- proteiny), celulazy (trawienie celulozy), hemicelu-
poprzez fermentowanie i stwarzanie idealnych trawienia i prawidłowej funkcji układu immuno-
miernym wzrostem drożdży Candida. W większości lazy (trawienie celulozy i chityny) i serrapetazy
warunków dla kolonizacji mikroflory. Zdrowotne logicznego. Każdy może również pomóc swojemu
jest to spowodowane nadużywaniem antybiotyków (trawienie białek i chityny). Enzymy te usuwają
korzyści prebiotyków są ogromne oraz mogą nawet organizmowi w odbudowie poprzez dostarczenie
wydawanych na receptę oraz dietą bogatą w cukry ochronną otoczkę Candida i zaczynają trawić jej
zwiększać zdolność organizmu do wchłaniania wap- niezbędnych bakterii probiotycznych zawartych
i inne węglowodany. Nieleczone drożdże mogą komórkową infrastrukturę. Produkty przeciwgrzy-
nia i innych niezbędnych minerałów. w produkcie Syntol.
okazać się „pasożytniczymi” wykradając zasoby bicze oraz roślinne suplementy mogą pokonać
z naszego organizmu na własną korzyść. Z biegiem drożdże, ale mają tendencję do pozostawiania
Dostarczanie mikroflory czasu Candida zaczyna rozwijać roślinopodobne w organizmie martwych grzybów, które ulegają fer- Narażenie na antybiotyki
Typowy probiotyk zawiera rywalizujące szczepy korzenie, które penetrują i przyczepiają się do mentacji w procesie rozpadu. Fermentujące Zwierzęta hodowane w celach handlowych,
bakterii. Te szczepy mogą wykazywać względem wewnętrznej ścianki jelit. Korzenie mogą sięgać na drożdże, poprzez jelita, uwalniają do krwi neuro- dostarczające mięsa i nabiału, w ciągu życia
siebie działania kanibalistyczne lub walczyć ze sobą tyle głęboko, aby powodować przepuszczalność toksyny, takie jak formaldehyd, alkohol oraz alde- narażone są na 30 różnych antybiotyków,
o to samo źródło pożywienia. Po prostu, (przeciek) w przewodzie jelitowym, umożliwiając hyd octowy. Może to prowadzić do problemów zatwierdzonych przez FDA. Te antybiotyki są tak
wprowadzając do składu produktu dodatkowe materiałom toksycznym przedostawanie się do z przejrzystym myśleniem oraz odczuwania samo szkodliwe dla korzystnych bakterii jak i dla
szczepy bakteryjne, niekoniecznie zwiększa się jego krwi. Ten stan nazywa się zespołem nieszczelnego nieprzyjemnych objawów grypopodobnych. bakterii chorobotwórczych. Dieta krajów zachod-
skuteczność. W niektórych przypadkach, to może jelita (ZNJ). Korzystne bakterie przyczepiają się do W wielu przypadkach proces oczyszczania jest nich, oparta na wysokoprzetworzonych mąkach,
wywołać przeciwny efekt. Syntol AMD zawiera ścianek jelit, pomagając w odbudowie i oczyszcza- bardziej nieprzyjemny niż samo zakażenie drożdża- cukrach, konserwantach, chlorowanej wodzie jest
zgodną w 100% mikroflorę bakteryjną w postaci niu błony śluzowej bardziej niż w rozbiciu jej. mi. Enzymy zawarte w produkcie Syntol trawią tylko jednym z czynników, który może prowadzić
kapsułki. Typowe probiotyki sprzedawane są Szkodliwe bakterie, korzystne bakterie oraz drożdże drożdże, niszcząc grzyby zanim dojdzie do procesu do zaburzenia równowagi flory jelit. Podawanie
w postaci tabletek, co jest łatwiejsze i tańsze dla Candida walczą o miejsce zasiedlenia wzdłuż fermentacji. W ten sposób prawie nie pozostawiają antybiotyków zwierzętom, które dostarczają nam
wytwórcy, lecz jest mniej wchłanialne niż kapsułki ściany jelita. Kiedy odpowiednia ilość korzystnych żadnych martwych pozostałości, czyniąc Syntol nabiału jest także kolejnym negatywnym działaniem
z proszkiem. Syntol AMD wykorzystuje technologię bakterii jest wprowadzana, drożdże mogą zostać pierwszym i jedynym, delikatnym preparatem na równowagę między korzystnymi a szkodliwymi
kiełkowania zarodków, rewolucyjny nowy proces, pokonane przez zdrową florę jelitową zasiedlającą oczyszczającym z drożdży. bakteriami. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek
który dostarcza probiotyczne zarodki zamiast ich miejsce. Bakterie i inne mikroorganizmy zasiedlają istnieje konieczność uzupełnienia korzystnej flory,
żywych bakterii. Zarodki probiotyczne są drzemią- przewód pokarmowy, umożliwiając trawienie brakującej w naszej diecie.
cymi formami życia, które chronią bakterie przed Delikatne usuwanie drożdży jedzenia, wchłanianie składników odżywczych oraz
warunkami kwaśnymi, jak również przed ekstremal- zwalczanie zakażeń. Bez mikroflory, nasz system
nie wysokimi temperaturami i zimnem. Żywe bak- Candida immunologiczny “eksploduje” po zjedzeniu cząstki
Syntol jest do nabycia we wszyst-
terie probiotyczne są również zabezpieczone Drożdże rozwijają się w ekstremalnie niewłaściwie umytego owocu. Mikroflora jelitowa kich zielonych aptekach
wewnątrz za pomocą technologii wytwarzania kap- beztlenowych (nienasyconych tlenem) warunkach. umożliwia zwalczenie toksycznych bakterii, takich
sułki -Arthur Andrew’s Acid Amor. Ta nowa kap- Syntol ułatwia w warunkach wysokiego nasycenia jak E. coli oraz Salmonella, a także efektywnego
Back To Nature w Chicago
sułka o opóźnionym uwalnianiu chroni swoją tlenem zapobieganie wzrostowi dodatkowych pozbycia się z organizmu zbędnych substancji. i na przedmieściach.

September/October 2012 Zdrowie, Uroda i Życie 5


6 Zdrowie, Uroda i Życie September/October 2012
Afrodyzjaki
Dla niej, dla niego i dla obojga
Czy afrodyzjaki działają czy nie dodawać do...grochu gotowanego z cebulą. wzmagają działanie hor-
Mleczko pszczele – dodaje niebywałej monów płciowych, co przekła-
działają? Mogą pobudzić zmysły energii seksualnej, działa bardzo szybko, jed- da się na wzrost poziomu
z uwagi na jakieś szczególne cechy nak nie można go nadużywać, właśnie ze miłosnych uniesień. Sok z
czy też wykazują jedynie działanie względu na to silne działanie. marchwi piła litrami słynna
placebo, a może nawet placebo jest Hszpańska mucha (wyciąg z afrykańskiego kochanka króla Francji,
chrząszcza), pobudzający zakończenia ner- madame Pompadour.
od nich skuteczniejsze? wowe i stymulujący błony śluzowe układu I uważała, ze to zapewnia jej
moczowo-płciowego. Niewłaściwe zastosowanie niezwykle intensywne przeży-
aukowcy wciąż nie są przekonani, jaką

N
„muszki hiszpańskiej” może wywołać zapalenie wanie rozkoszy. Podobne
(i czy w ogóle) moc mają afrodyzjaki – dróg moczowych, stan zapalny układu pokar- działanie wykazują takie
środki, którym od wieków przypisuje się mowego oraz bolesna erekcję członka. owoce jak banan, granat,
właściwości pobudzania seksualnego. A skoro Johimbina (alkaloid z kory rośliny melon, mango.
tak, to może, nie zważając na naukowe dyskus- wystarczy tylko szczypta, aby osiągnąć efekt,
Corynanthe yohimbe) – u mężczyzn pobudza Wyciąg z macy (roślina z Ameryki Płd.) –
je, spróbować. W końcu te opinie o niektórych a większa ilość może wywołać halucynacje.
ośrodek erekcji i wytrysku w rdzeniu kręgowym, wyraźnie zwiększa libido u kobiet, zmniejsza
ziołach, owocach, warzywach czy wielu innych Imbir – najskuteczniejszy jest, gdy spożywa
działa na zakończenia współczulne naczyń dysfunkcje seksualne po menopauzie. Nawet w
środkach, nie wzięły się z niczego. Warto więc się go w stanie surowym, ale suszony tez działa.
krwionośnych członka. U kobiet z osłabionym dużych dawkach nie wykazuje działań ubocznych.
wiedzieć, że mogą one różnie działać. Są takie, Pobudza ukrwienie narządów płciowych,
czuciem pochwy zwiększa wrażliwość na bodźce Miłorząb – równie skutecznie podnosi
które wzbudzają pożądanie u obu płci i takie, wzmaga i wydłuża erekcję. Wzmacnia doznania
i przywraca lub zwiększa apetyty na seks. libido, zwiększa częstotliwość i intensywność
które działają bardziej na jedną płeć. Takie, seksualne. Mistrzowie wschodnich ars amandi
pożądania seksualnego, odmładza cały układ
zalecali go w połączeniu z miodem, czosnkiem,
które nie zaszkodzą nawet w nadmiarze i takie, Dla niej płciowy. Zwiększa zadowolenie z życia seksual-
cynamonem i goździkami oraz gałką muszka-
które należy stosować z umiarem. Anyż – nie bez powodu jako ostatnie danie nego, zdolność do osiągania orgazmu, intensywność
tołową, jako idealny środek na potencję.
na swych słynnych ucztach starożytni Rzymianie orgazmu.
Arbuz – to naturalna viagra. Najlepiej
Dla obojga podawali anyżowe ciasteczka. Bo zaraz potem spożywać go razem ze skórką (zmiksowaną)
Czekolada – zawiera fenyloetyloetyloaminę, kobiety ogarniała taka żądza, że bez zahamowań Dla niego lub w postaci soku. Już pół szklaneczki takiego
substancję psychoaktywną, będącą pochodną szafowały swymi wdziękami, zachęcając Ostrygi – wieść niesie, ze Casanova na śniadanie soku skłoni do miłosnych szaleństw.
amfetaminy, tę sama, która produkuje mózg kochanków do amorów. Pierniczek z dodatkiem spożywał ich 50... To zawarty w nich cynk Brzoskwinie – zwane „piersiami Wenus”.
osoby zakochanej. To ona sprawia, że się miodu i anyżu podobno rozpali każdą kobietę. i inne związki, zwiększają poziom testosteronu Od zawsze działały kusząco na mężczyzn.
pożąda coraz bardziej i bardziej. Jeden z aztec- Szafran – najdroższa przyprawa, pozyskiwana we krwi. Zamiast ostryg możesz więc sięgnąć Zawarte w nich witaminy i mikroelementy
kich wodzów podobno wypijał dziennie 50 z wysuszonych kwiatów pewnego gatunku po pestki słonecznika, dyni czy zjeść plasterek wzmacniają pożądanie, przedłużają rozkosz.
szklanek czekoladowego napoju, aby zaspokoić krokusa, podobno czyni cuda. Kiedyś wierzono, mięsa z indyka (ciemniejsza część). Zaś wyższy Podobnie, choć nieco słabiej, działają morele
600 odalisek ze swego haremu. że jeśli dziewczyna będzie przez tydzień spoży- poziom testosteronu to większa ochota na seks, i figi.
Cynamon – swoje działanie zawdzięcza wała odrobinę szafranu, to bez trudu się ją lepsze libido. Bożena Klukowska
pobudzającym olejkom eterycznym. Olejki te zdobędzie, taka stanie się chętna. Gałka muszkotołowa – w średniowieczu
mają pobudzać krążenie krwi, także w narzą- Marchew – jest kobiecym afrodyzjakiem nie stosowano ją jako środek na potencję, zyskała Wyciąg z Szafranu lub Wyciąg z Zielonej Kawy
dach płciowych. Podobno najskuteczniejszy tylko z powodu kształtu (bo to tez ma znacze- sobie opinię „przyprawy kochanków”. z Wyciągiem z Szafranu nabyć można
cynamon jest w połączeniu z wanilią i żeń-sze- nie), ale dlatego, że substancje w niej zawarte, Mężczyzna, który spożyje te przyprawę, podob- we wszystkich zielonych aptekach Back To
niem, innymi znanymi afrodyzjakami. Albo co podobno zostało naukowo dowiedzione, no od razu nabiera ochoty na seks. Ale uwaga, Nature w Chicago i na przedmieściach.

Ulga w stresie
nxiety Free Stress Release jest kom-

A pleksowym produktem stosowanym


w łagodzeniu stresu i niepokoju,
w sposób naturalny oraz bez działań
niepożądanych. Produkt zawiera pełne
dawki (klinicznie potwierdzone) każdego
z następujących składników.

Sensoril
Sensoril to opatentowany składnik, który:
- zwiększa odporność na zmęczenie, stres
i napięcia,
- wzmacnia dobre samopoczucie,
- przeciwdziała negatywnym skutkom stresu,
- pomaga w zachowaniu jasności umysłu,
koncentracji i czujności,
- wzmacnia równowagę energetyczną w celu
zachowania sprawności fizycznej i wytrzy-
małości.

L-teanina
Jest aminokwasem, który zapewnia
poczucie relaksu w ciągu 30-40 minut,
dzięki co najmniej dwóm różnym mechaniz- częstotliwości (obrona/praca). GABA wpły-
mom. Po pierwsze, pobudza wytwarzanie fal wa na poziom dwóch neuroprzekaźników,
alfa w mózgu, wywołując stan głębokiego dopaminy i serotoniny. Badania z udziałem
odprężenia i czujności umysłu podobny do ludzi pokazują, że GABA nie tylko wywołuje
tego, który osiąga się poprzez medytację. odprężenie, ale także zmniejsza niepokój.
Po drugie, L-teanina jest również zaan- Te trzy klinicznie potwierdzone składniki
gażowana w wytwarzanie GABA (opisano w połączeniu z witaminami z grupy B,
dalej). eleuterokokiem, melisą, bazylią i innymi
substancjami zapewniają pełne wsparcie dla
GABA (kwas gammaaminomasłowy) organizmu.
Jest neuroprzekaźnikiem o działaniu
hamującym, który odgrywa istotną rolę Anxiety Free Stress Release Formula jest
w zwiększeniu wytwarzania fal mózgowych do nabycia w zielonych aptekach Back To
typu alfa (relaks/nauka) i fal beta o niższej Nature w Chicago i na przedmieściach!

September/October 2012 Zdrowie, Uroda i Życie 7


SZAFRAN
chroni przed rakiem
S
zafran – najdroższa przyprawa świata, chroni
przed rozwojem raka wątroby wywołanego
przez nitrozoaminy, które występują w dymie
papierosowym i smażonym oraz grillowanym
mięsie. Szafran był cenioną przyprawą już w
starożytności. Obecnie w kuchni stosowany jest
w celu nadania intensywnej żółtej barwy wypiekom,
potrawom z ryżu oraz alkoholom.

Szafran a rak wątroby


Badania przeprowadzone na zwierzętach
wykazały, że szafran hamuje namnażanie się
komórek raka wątroby, a nawet niszczy komórki
nowotworowe. Pierwotny rak wątroby) jest
najczęściej występującym nowotworem wątroby, również przeciwdziała uszkodzeniom DNA oraz
powodującym zgony wśród chorych. hamuje cykl komórkowy, co zapobiega rozwojowi
Do czynników ryzyka rozwoju nowotworu wątroby nowotworu oraz przerzutom.
zaliczane są:
- Zapalenie wątroby typu B i C; Szafran w medycynie
- Czynniki kancerogenne obecne w żywności Szafran jest cenioną przyprawą od czasów
(nitrozoaminy); starożytnych. Pozyskiwany jest z kwiatów krokusa.
- Nadużywanie alkoholu; Jego nazwa pochodzi z języka arabskiego, w którym
- Nadmiar żelaza w organizmie. oznacza „być żółtym”. Kiedyś służył do barwienia
Naukowcy z Uniwersytetu Zjednoczonych tkanin, a w medycynie stosowany był jako środek
Emiratów Arabskich podawali szafran szczurom o działaniu poronnym, gdy podawano go w dużych
codziennie przez 22 tygodnie. Po 2 tygodniach od dawkach. Szafran zawiera olejek eteryczny, który
rozpoczęcia profilaktyki zwierzętom wstrzyknięto nadaje mu charakterystyczny gorzki smak oraz aro-
nitrozoaminy, które występują w dymie tyto- mat. W szafranie obecne są również witaminy B1
niowym oraz przetworzonym mięsie. Po zakończe- i B2 oraz beta-karoten. Wyciąg z szafranu wykazuje
niu badania okazało się, że w zależności od stęże- zróżnicowane działanie lecznicze: spazmolityczne
nia podawanego szafranu w organizmie szczurów (ułatwia wykrztuszanie wydzieliny z dróg odde-
guzy nowotworowe nie pojawiły się lub powstało chowych), obniża ciśnienie tętnicze krwi oraz stęże-
ich mniej w porównaniu do grupy kontrolnej nie cholesterolu. Wykazując właściwości przeciwskur-
(szczury, którym nie podawano szafranu). Po czowe, szafran może być stosowany w bolesnych
wykonaniu szczegółowych badań wykazano, że miesiączkach. Ponadto wykazuje działanie moczo-
szafran chroni komórki wątroby przed stresem pędne oraz przeciwbólowe. Szafran zalecany jest
oksydacyjnym, w trakcie którego powstają wolne w braku apetytu, a także w chorobach układu
rodniki. Ich nadmiar może powodować rozwój krążenia oraz nerwicach i stanach lękowych.
nowotworów. Ponadto drogocenna przyprawa Natomiast w kosmetyce wyciąg z szafranu wykazuje
przeciwdziała rozwojowi stanu zapalnego, który działanie przeciwzapalne i ściągające skórę.
rozwija się podczas choroby nowotworowej. Wyciąg z Szafranu i Wyciąg z Zielonej Kawy
Z kolei badania in vitro przeprowadzone na z Wyciągiem z Szafranu nabyć można we wszystkich
komórkach raka wątroby wykazały, że szafran zielonych aptekach Back To Nature.

MAXTestosterone
Suplement diety dla mężczyzn, którzy odczuwają skutki obniżonego
®

poziomu testosteronu (spadek popędu seksualnego, mniej energii,


redukcja lub problemy z budową masy mięśniowej, otyłość brzuszna,
ogólne pogorszenie nastroju oraz zaburzenia ze strony układu krążenia).
Niski poziom testosteronu został zaliczony teronu związany jest z utrzymywaniem
do głównych, zagrażających życiu problemów zdrowego układu sercowo-naczyniowego.
zdrowotnych. Utrzymywanie jego prawidłowego Przywracając zdrowie i siłę seksualną MAX
poziomu jest dla mężczyzn jednym TESTOSTERONE® zawiera silnie działające
z najważniejszych kroków na drodze do składniki, które naturalnie redukując konwersję
odzyskania zdrowia i poprawienia kondycji. testosteronu w estrogen, poprawiając poziom
wolnego testosteronu.
• Kompleksowa formuła w jednej tabletce
• Produkt wolny od alergenów
• Unikalny skład suplementu diety (połącze-
nie substancji prozdrowotnych z afrodyzjakami)
Sposób użycia: Jeżeli lekarz nie zaleci
inaczej, dorośli mężczyźni 2 tabletki dziennie
niezależnie od posiłków.
Uwaga! Jeśli przyjmujesz inne leki, skonsul-
tuj się z lekarzem.
Produkt może być nieodpowiedni dla
mężczyzn z rakiem prostaty. Wzrost poziomu
wolnego testosteronu może ujawnić ukryty rak
prostaty. Każdy, kto ma takie obawy powinien
poddać się badaniu prostaty oraz antygenu
PSA oraz ponowić je po 60 dniach. W razie
znacznego wzrostu PSA, przerwij stosowanie
suplementu i udaj się do lekarza.

Ostatnie opinie użytkowników


MAX TESTOSTERONE® jest wspaniały.
Jeżeli masz ponad 40 lat, istnieje możli- Stosuję go zaledwie od trzech tygodni, a moje
wość, że już zaczynasz odczuwać uciążliwe wyniki niemal się podwoiły, zarówno siła jak
efekty niskiego poziomu testosteronu. Badania i wytrzymałość! Dziękuję Back To Nature!
pokazują, że przed osiągnięciem 60. mężczyźni - P.N. Palm Beach, FL USA
zazwyczaj produkują o 60% mniej testos- MAX TESTOSTERONE® to najlepszy
teronu, niż w wieku 20 lat. Dowiedziono, że produkt jaki zamówiłem w Back To Nature
wraz z tą drastyczną redukcją, pojawiają się w Chicago. Używam ich produkty od 2 lat
liczne problemy — od chandry i pogorszenia i w dalszym ciągu będę je używał. Nie ma co
funkcji kognitywnych do zmniejszonego popę- mówić, będę go polecał wszystkim znajomym!
du płciowego i przyrostu tłuszczu brzusznego - F.J. Michigan, USA
(otyłość brzuszna). Normalny poziom testos- Patrz reklama MAX TESTOSTERONE® na str. 19.

8 Zdrowie, Uroda i Życie September/October 2012


Dr Oz, światowej sławy lekarz, naukowiec medyczny i gospodarz programu telewizyjnego stwierdza,
iż ekstrakt z zielonej kawy w połączeniu z ekstraktem z szafranu jest cudownym składnikiem diety.

ZIELONA KAWA SOJUSZNIKIEM W ODCHUDZANIU


Ekstrakt z zielonej kawy 400 mg plus ekstrakt z szafranu 88 mg (60 kaps.)
zczegółowe badania kliniczne Badania trwały 22 tygodnie. Przeciętny brało 16 osób z nadwagą lub otyłością.

S przeprowadzane we Włoszech
wykazały, że zielona kawa wspo-
maga odchudzanie! W testach skuteczności
badany stracił 8 kg. Łącznie badane osoby
straciły 10,5 % wagi początkowej.
Naukowiec nie jest jeszcze pewny, dlaczego
Badane osoby były w wieku 22-26 lat.
Pacjentom podawano kapsułki z ekstraktem
z zielonej kawy z dużą i małą zwartością
terapii osób otyłych opartej na zielonej zielone ziarna kawowe działają tak dobrze. ekstraktu i kapsułki zawierające placebo.
kawie udział wzięło pięćdziesięciu pacjen- Jednak przypuszcza on, że jest to Kapsułki w wersji z małą i dużą ilością
tów. Badania przeprowadzono pod okiem spowodowane obecnością kwasu ekstraktu zawierały odpowienio 700 i 1050
lekarzy i dietetyków w szpitalach San chlorogenowego. Jest to antyoksydant, mg. Dawkowanie suplementu trwało 22
Antonio oraz Santa Margarita. występujący głównie w zielonych liściach tygodnie. Każda z badanych osób
Ośmiotygodniowy program odchudzania i owocach kawowca, głodu, karczochach, dostawała 2 różne poziomy ekstraktu
obu grup pacjentów oparto na diecie 1200 pokrzywie, a także w suszonych śliwkach. z kofeiny, a także placebo. Każdy z okresów
kcal. Ponadto trzydziestu pacjentów należą- Znajdując się w przewodzie pokarmowym trwał 6 tygodni. Takie badania zwiększają
cych do pierwszej grupy przyjmowało obniża wchłanianie cukru, dzięki czemu szansę na dokładniejszy wynik. Wszystkie
codziennie ekstrakt z zielonej kawy w postaci pobudza organizm do aktywnego korzysta- osoby były kontrolowane pod względem
dwóch kapsułek po 200 mg. Pacjenci z nia z zapasów zgromadzonych w orga- ilości przyjmowanych kalorii. W trakcie
drugiej grupy otrzymywali zamiast ekstrak- nizmie. badania ilość białek, tłuszczu,
tu placebo. Po ośmiu tygodniach kuracji węglowodanów, a także poziom ćwiczeń
u pacjentów przyjmujących ekstrakt z zielonej Kawa wyszczupla fizycznych nie uległ zmianie. W przeciągu 1 kapsułki 30 minut przed śniadaniem
kawy zaobserwowano spadek wagi o 3 kg Zielone, niepalone ziarna kawy mogą być 22 tygodni uczestnicy stracili średnio około i 1 kapsułki 30 minut przed lunchem.
wyższy niż w grupie osób, które otrzymy- dawno oczekiwanym cudownym lekiem na 7,5 kg, było to około 10,5% masyciała i 16
wały placebo.Dodatkowo u pacjentów odchudzanie – donoszą naukowcy. Kawa procentowy spadek tkanki tłuszczowej. Dr Oz, światowej sławy lekarz,
przyjmujących ekstrakt z zielonej kawy przestała być uważana za szkodliwą uży- Utrata masy ciała była najbardziej naukowiec medyczny i gospodarz progra-
zaobserwowano znaczną poprawę masy wkę. Wiadomo już, że zapobiega nowot- zauważalna gdy uczestnicy badania mu telewizyjnego stwierdza, iż ekstrakt
mięśniowej. worom, chroni przed cukrzycą i marskością przyjmowali największą dawkę ekstraktu z zielonej kawy  połączeniu z ekstraktem
wątroby. A teraz się okazuje, że z zielonej kawy. Piękne ciało? To zasługa z szafranu jest cudownym składnikiem diety.
może być pomocna w zrzucaniu ekstraktu z ziaren zielonej kawy. Ten
wagi. Ekstrakt z zielonej kawy ekstrakt zrewolucjonizuje odchudzanie,
zapewniają uczeni. Został okrzyknięty
Efekt działania ekstraktu
to nowoczesny, bezpieczny
i wyjątkowo skuteczny preparat nowym cudownym środkiem na zrzucanie z szafranu
odchudzający oparty na kilogramów i przebojem zdobywa rynek. Naukowcy udowodnili, iż osoby czujące
najnowszych odkryciach w Dr. Oz zaleca 800 mg 2-3 razy dzienne się komfortowo i pewnie nie przykładają tak
dziedzinie fizjologii człowieka. przed posiłkami. Ekstrakt z zielonej kawy dużej wagi do jedzenia, nie dojadają między
Ekstrakt z zielonej kawy pozwala zdrowo i bezpiecznie pomoże Ci uzyskać posiłkami, a więc łatwiej jest im utrzymać
osiągnąć następujące efekty: sylwetkę o jakiej marzysz. pożądaną wagę ciała jak również zrzucić
zmniejszenie wagi ciała zbędne kilogramy. Ekstrakty zawarte
i rozmiarów, obniżenie udziału w szafranie są głównym źródłem poprawy
tkanki tłuszczowej w organizmie, stanu ducha i podstawą do dalszej pracy na
doskonalsze kształty sylwetki, wyglądem zewnętrznym. Szafran ma pozy-
redukcję objawów zmęczenia, tywny wpływ na psychikę człowieka. Jego
poprawę nastroju i ogólnej działanie wspomaga uzyskanie docelowej
kondycji, utrzymanie prawid- wagi ciała, dzięki umożliwieniu ciągłości
łowego poziomu cholesterolu, stosowania narzuconej diety. Ogranicza
zwiększenie aktywności przeciw- uczucie głodu i konieczność sięgania po
utleniaczy, przyspieszenie dodatkowe przekąski w ciągu dnia, które
wydalania substancji szkodli- skutecznie ograniczają możliwość zrzucenia
wych, wzmocnienie układu zbędnych kilogramów.
Można już zapomnieć o jagodzie acai, odpornościowego, lepsze funkcjonowanie
cudownym środku na odchudzanie. Zielone wątroby jako drogi detoksykacji organizmu.
ziarna kawy są najnowszym hitem każdej Ekstrakt, jak sama nazwa mówi, Green Coffee Extract (Wyciąg Ekstrakt z zielonej kawy 400 mg
diety, odkąd naukowcy odkryli, że ekstrakt pochodzi z ziaren kawy, a dokładnie z ziaren plus ekstrakt z szafranu 88 mg
z tych ziaren pomaga w zrzucaniu zbędnych niepoddawanych procesowi palenia. Takie z zielonej kawy) a poziom cukru
kilogramów. owoce zielonej kawy zachowują cenny kwas we krwi (60 kaps.) jest do nabycia
Pod nazwą zielona kawa kryją się chlorogenowy (ACG), który jako naturalny Nasz Green Coffee extract, to suplement w zielonych aptekach
najzwyklejsze ziarna kawy, których obróbka antyoksydant chroni organizm przed diety przygotowany specjalnie dla osób, Back To Nature w Chicago
zakończyła się przed procesem palenia. szkodliwym działaniem wolnych rodników. które chcą wspomóc odchudzanie, mają
Ekstrakt z tych ziaren, sprzedawany Reguluje także tempo przyswajania cukrzycę oraz osób, które chcą utrzymać
i na przedmieściach.
w zielonych aptekach Back ToNature jako węglowodanów, a także zapobiega ich nad- zdrowy poziom glukozy we krwi oraz prze-
suplement diety, został uznany przez miernemu gromadzeniu w postaci tkanki ciwdziałać ich poposiłkowym wzrostom.
Joe Vinsona, chemika z Uniwersytetu z tłuszczowej, dzięki czemu skutecznie wspo- Udowodniono klinicznie, że kwas
Scrantonw Pensylwanii za efektywny środek maga odchudzanie. Preparat przyspiesza chlorogenowy, znaleziony w ekstrakcie
wspomagający odchudzanie. Naukowiec spalanie tłuszczu nawet w trakcie spoczynku. ziaren zielonej kawy, ogranicza niebez-
opisuje jego działanie w następujący pieczny, poposiłkowy wzrost poziomu
sposób: “Połknięcie kilku kapsułek ekstraktu Nowe dowody na odchudzający glukozy we krwi. Ekstrakt z Zielonej Kawy
dziennie, przy zachowaniu niskotłuszczowej, jest naturalnym składnikiem, który może
zdrowej diety i regularnych ćwiczeniach, jest
efekt ekstraktu z zielonych zwalczać ten powszechny problem. Badania
bezpiecznym, efektywnym i niedrogim nasion kawy wykazały, iż już 200 mg dawka powodowala
sposobem na zrzucenie kilogramów”. Naukowcy donoszą o dowodach na 14% spadek poziomu cukru we krwi, zaś
Vinson podawał 1050 miligramów ekstraktu odchudzający efekt zielonych, niepalonych dawka 400 mg powodowała 24% spadek
z ziaren zielonej kawy szesnastu osobom nasion kawy. Nasiona mogą powodować po 30 minutach. Powodem jest kwas
z nadwagą. Ochotnicy, wszyscy między znaczny spadek masyciała w relatywnie chlorogenowy, polifenol znajdujący się
20-30 rokiem życia, byli przez cały czas krótkim czasie. Osoby z nadprogramowymi w ziarnach zielonej kawy.
trwania badania dokładnie monitorowani kilogramami, które spożywały kilka gramów Nasz produkt zawiera aż 400 mg
i kontrolowani. Odnotowano m.in. ich dietę, zmielonych nasion zielonej kawy schudły Ekstraktu z Zielonej i 88 mg Ekstraktu
puls, reżim ćwiczeń, wagę iciśnienie krwi. około 10 % masy ciała. W badaniu udział z Szafranu. Dr Oz zaleca przyjmowanie

September/October 2012 Zdrowie, Uroda i Życie 9


10 Zdrowie, Uroda i Życie September/October 2012
Jak pomóc dzieciom
nadpobudliwym?
Jest ich coraz więcej, przysparza-
ją wiele zmartwień rodzicom,
nauczycielom. Jednak najwięcej
kłopotów mają same ze sobą. Jak
im pomóc? Jak z nimi postępować?

Jasność umysłu
Czy Twoje dziecko:
- stale wierci się na krześle,
- macha rękami i nogami,
- raczej biega niż chodzi ,
- ma kłopoty z pójściem spać,
- ma koszmary lub lęki nocne, Brak koncentracji, nadmierna pobudliwość, impulsywność, duża
- jest bardzo gadatliwe, nieuwaga, zapominanie, trudności z uczeniem się...
- biega po całym domu,
- dokucza innym dzieciom, rodzeństwu,
Behaviorin™ jest bezfenolowym suple- • Kwas foliowy pomaga w metaboli-
- nieumyślnie psuje różne rzeczy,
mentem diety wspomagającym równo- zmie aminokwasów wykorzystywa-
- na krótko się koncentruje,
wagę zachowania, interakcje towarzys- nych przez mózg i może poprawić
- łatwo się rozprasza,
kie, funkcjonowanie układu odpornoś- symptomy związane z brakiem uwagi.*
- źle zapamiętuje szczegóły, ciowego i zwalczanie stresu.* • Witamina B12 poprawia sen i wytwa-
- często gubi lub zapomina rzeczy, Podrywając się z miejsca, chodzą po klasie,
Zalecany dla: rzanie acetylocholiny przekaźników
- nie znosi zmian, biegają, wymachują rękami, podskakują.
• Równoważenia zachowania nerwowych, które pomagają w zapa-
- wtrąca się do rozmowy dorosłych, Siedząc machają nogami, poruszają palcami
i nawyków towarzyskich miętywaniu i uczeniu się.*
- nie czeka na swoją kolej, rąk. Ciągle zajmują się ruchami, które znaj-
• Pomagania w zwalczaniu stresu
- trudno przewidzieć, co zrobi, dują się rzeczami, które znajdują się blisko, • Poprawy jasności umysłu
- łatwo się denerwuje, kiwają się na krześle itp. • Wspomagania czynności układu
- łatwo się zniechęca, Jeśli chodzi o sferę poznawczą, dziecko odpornościowego* Zwalczanie stresu
ma trudności w skupieniu uwagi, nie potrafi DMG pomaga ciału dostosować się
- wydaje się, że nie słucha,
się skoncentrować. Najmniejszy bodziec do różnych postaci stresu i wspomaga
- nie kończy czynności,
odrywa je od wykonywanej czynności. Wspomaganie układ obronny.* Trzy amerykańskie
- ma kłopoty z przestrzeganiem zasad,
- bywa agresywne, Sprawia wrażenie jakby interesowało je kilka- zachowania i nawyków patenty dla DMG przyznano kompani
FoodScience® w wyniku 20-letnich
- wpada na różne przedmioty, naście rzeczy naraz. Często udziela niepraw-
idłowych, bo nieprzemyślanych odpowiedzi,
towarzyskich intensywnych badań naukowych nad
- nie kończy rozpoczętych zdań, • Dwumetyloglicyna (DMG) mody•kuje korzyściami DMG.
- ma wieczny bałagan wokół siebie. pochopnie, pobieżnie rozwiązuje zadania.
i poprawia zachowanie, interakcje Cynk wspomaga zdrowy układ odpor-
Jeśli w wielu przypadkach tak jest, Nadpobudliwość w sferze emocjonalnej towarzyskie, wysławianie się, jasność nościowy i pomaga zwalczać tworze-
oznacza to, że Twoje dziecko może najpraw- wyraża się przede wszystkim w umysłu, czynności mózgu i może obni- nie się wolnych rodników.*
dopodobniej cierpieć na zespół nadpobudli- nieopanowanych, nieraz bardzo silnych żać letarg.* Jest prekursorem wielu
wości psychoruchowej. reakcjach emocjonalnych, wzmożonej aminokwasów i przekaźników nerwo- Behaviorin™ dostępny jest w łatwych
ekspresji uczuć, ogromnej wrażliwości na to, wych, które pomagają w czynnościach do połykania enterycznych, powleka-
Jak pomóc dzieciom co spotyka je ze strony otoczenia. Dziecko nie mózgu i nerwów* nych kapsułkach wegetariańskich lub
panuje nad emocjami. Reaguje agresywnie z • Betaina (trójmetyloglicyna) pomaga w bardzo smacznym płynie o smaku
nadpobudliwym? byle powodu. poprawiać zachowanie, zwiększa inte- czereśniowym. Kapsułki Behaviorin™
Obecnie nadpobudliwość psychoruchową W ostatnich czasach często słyszy się o rakcje towarzyskie, poprawia krążenie, zawierają również witaminę E
traktuje się jako chorobę, a nie jako złe ADHD. Jest to zespół nadpobudliwości psy- normalizuje metabolizm aminokwasów i L-Karnozynę (L-Carnosine). Te dodat-
wychowanie. U dzieci z tej grupy jest wyraźna choruchowej z deficytem uwagi. Często i ochrania wątrobę przed złogami.* kowe antyutleniacze pomagają modu-
przewaga w układzie nerwowym procesów zdarza się, że jedno z rodziców musi zrezyg- Betaina jest prekursorem DMG. lować układ obronny i poprawiać
pobudzania nad hamowaniem. nować z pracy, aby zaopiekować się tak • Witamina B6. Suplementacja poprawia przekazywanie nerwowe.* Uwaga:
Przyczynami nadpobudliwości od strony chorym dzieckiem. Rodzina nie jest w stanie zachowanie, kontakt wzrokowy, kobiety ciężarne powinny skonsulto-
biologicznej mogą być różne czynniki zmniejsza mimowolne czynności •zyczne wać się z lekarzem przed przyjęciem
sama sobie pomóc, musi udać się do specjal-
uszkadzające ośrodkowy układ nerwowy, i zwiększa zainteresowanie w udziale.* produktu.
isty. Zdiagnozować chorobę może psychiatra.
zarówno w okresie jego kształtowania się
(okres płodowy i około-płodowy), jak i OPINIE NABYWCÓW
Jak postępować z dzieckiem
później. Do czynników takich zaliczamy:
czynniki uszkadzające komórkę nerwową nadpobudliwym? Stosujemy Behaviorin, aby wesprzeć “pozytywne” zachowanie u naszej sześcioletniej córeczki,
(alkohol, narkotyki), choroby zakaźne lub Kilka wskazówek postępowania z dzieck- u której zdiagnozowano umiarkowany Autyzm. Ma ona trudności z zasypianiem w nocy, więc
inne w czasie ciąży, zatrucia ciąży, niewłaści- iem nadpobudliwym psychoruchowo: uważaliśmy, że DMG, jeden ze składników preparatu Behaviorin (który jest prekursorem sero-
we odżywianie się, urazy mechaniczne lub Mimo wszystkich, ogromnych trudności toniny) może również jej pomóc. Wydaje się nam, że ma mniej napadów złości, lub przynajm-
niedotlenienie podczas porodu, poważne dziecko powinno być otoczone spokojną, niej tolerancyjne napady. Czy to dlatego, że podajemy jej Behaviorin? Kto wie. Nie wystąpiły
choroby lub urazy mechaniczne czaszki w ciepłą, życzliwą atmosferą emocjonalną w również żadne negatywne skutki uboczne. Wydaje się, że idzie we właściwym kierunku …..
wieku dziecięcym. rodzinie. Wszelkie problemy z dzieckiem mniej napadów złości.
Bardzo wiele zależy od tego, w jakim powinny być załatwiane w momentach jego - Anonimowo, Virginia,1 lutego 2010
środowisku znajduje się dziecko nadpobudli- wyciszenia, gdy samo jest w stanie zrozumieć
i ocenić co się stało, bez stosowania przemo- Ten produkt jest wspaniały! Przerwaliśmy podawanie Abilify naszej autystyczne 9-latce,
we. Na jego funkcjonowanie ma wpływ:
cy w postaci kar fizycznych. One tylko ponieważ wystąpiły u niej pewne poważne skutki uboczne. Jednym z tych skutków była
atmosfera rodzinna, wymagania najbliższego
pogłębiają problem. Dziecko choć o tym nie skrajna depresja i dziecko płakało cały czas. Zaczęliśmy podawać jej Behaviorin i zauważyliśmy
otoczenia, w tym instytucji, do których
mówi, ma bardzo nadszarpnięte poczucie dużą różnicę. Jest obecnie bardzo przyjemna i w większości przykładnym dzieckiem cały
dziecko uczęszcza, styl wychowawczy w
własnej wartości. czas. Zdecydowanie polecam ten produkt każdemu.
rodzinie oraz czy są zaspakajane podstawowe
Takie dziecko musi mieć jasny i konsek- - Anonimowo, Gaithersburg, MD USA, 5 stycznia 2010
potrzeby psychiczne dziecka.
Na pewno nie sprzyjają dziecku obecnie wentnie przestrzegany system reguł i zasad
proponowane sposoby spędzania wolnego rządzących codziennym życiem. Między inny- Jeśli Twoja sytuacja przypomina którąś
czasu, głównie przed telewizorem i grami mi ustala się dokładny rozkład dnia. Pobudka z powyższych i Twoje dziecko ma problemy
komputerowymi, z których większość zawiera o 7.00, śniadanie o 7.30, wyjście do szkoły 7.45 z koncentracją w szkole lub zachowanie,
elementy przemocy. Szybkie tempo życia itd. Wszystkie zajęcia wylicza się niemal co do nadpobudliwość i impulsywność dziecka
odbija się na kładzie nerwowym dzieci. minuty. Jest to bardzo ważne. Każdy dzień stają się trudne do opanowania, w sklepach
Zdarza się, że rodzice są bardzo zapracow- dziecka powinien przebiegać mniej więcej tak Back To Nature dostaniesz wspaniały, naturalny
ani, przemęczeni i nie mają zbyt wiele czasu samo. Również wszyscy członkowie rodziny suplement, Behaviorin, który może pomóc.
dla dzieci. Obcują one z głośnymi i agresy- powinny zaakceptować i stosować panujący
wnymi wzorcami kontaktów międzyludzkich i system praw i obowiązków. Należy bardzo Brak uwagi, nadpobudliwość, impulsywne
konsekwentnie przestrzegać ustalonych zasad. zachowanie to tylko niektóre z objawów ADHD
sposobów spędzania wolnego czasu pro-
Mówić głośno, stanowczo, wyraźnie. Raczej u dzieci, młodzieży i dorosłych, które mogą
ponowanymi przez mas media. To wszystko
krótkimi zdaniami. Dzieci nadpobudliwe nie występować w domu, szkole, pracy i wpływać
jest szczególnie niekorzystne dla dzieci zbyt na związki i zadania codziennego życia. Dobrą
ruchliwych. lubią długich i szybkich wypowiedzi. Jeśli
zmieniamy coś w rytmie dnia, trzeba wcześniej nowiną jest to, że objawy te można zwalczać
Nadpobudliwość może obejmować jedną w sposób naturalny z Behaviorin.
lub wszystkie sfery funkcjonowania dziecka: dziecko o tym poinformować. Tych zmian
ruchową, poznawczą, emocjonalną. powinno być jak najmniej.
Behaviorin jest do nabycia w sklepach
W sferze ruchowej obserwujemy u dzieci Gdy chcemy, aby dziecko coś zrobiło, Back To Nature
niemożność pozostawania w bezruchu. c.d. na str. 13 *This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

September/October 2012 Zdrowie, Uroda i Życie 11


Co to jest
keton malinowy?
ak sama nazwa wskazuje, keton

J malinowy pochodzi z owocu


maliny. To organiczny związek
chemiczny, który wykorzystywany jest
w przemysle spożywczym. Keton mali-
nowy jest przeciwutleniaczem, który
zapewnia przyśpieszenie utraty wagi
bez efektów ubocznych.
Keton malinowy zawiera substancję
podobną do synefryny, czyli składnika
pozyskiwanego z pomarańczy gorzkiej,
tłuszczu omega, błonnika, aminok-
służącego jako lek przeciw otyłości. Jej
wasów i minerałów. Z pomocą
działanie opiera się na zwiększaniu
przyjdzie także zielona herbata, doda-
tempa metabolizmu. Nasz Raspberry
jąca energii, zmniejszająca poziom
Keton - Keton Malinowy zawiera
cholesterolu i wspomagająca spalenie
również Jagody Acai, Afrykańskie
tłuszczu. Dzięki kapsułkom Raspberry
Mango, Zieloną Herbatę, Ocet
Ketone nie zdążysz się obejrzeć,
Jabłkowy, Resweratrol, które również
a schudniesz zdrowo i bezpiecznie.
posiadają wiele pozytywnych dla
Zatem łącząc keton malinowy razem
zdrowia korzyści.
z dietą i ćwiczeniami, można osiągnąć
Odchudzanie nie jest proste, więc
szybką, i co najważniejsze, trwałą
najlepiej poszukać skutecznej pomocy,
utratę wagi.
którą znajdziesz w naszych kapsułkach
Raspberry Ketone. Zawarty w nich
keton malinowy przyśpiesza spalanie Keton Malinowy nabyć można
tkanki tłuszczowej i utratę wagi,
we wszystkich zielonych
a afrykańskie mango z lasów
Kamerunu reguluje apetyt. Jagody aptekach Back To Nature
Acai pomagają utrzymać organizm w Chicago i na przedmieściach.
w nienagannej formie, dzięki zawartości Tel. 773-463-5758

12 Zdrowie, Uroda i Życie September/October 2012


Jak pomóc dzieciom nadpobudliwym?
Schorzenia kręgosłupa c.d. ze str. 11
szczegółowo podajemy następujące po
odreagowanie napięć, ale należy pamiętać,
że dzieci nadpobudliwe szybko się męczą

Jak sobie z nimi radzić? sobie polecenia. Dla dziecka nadpobudli-


wego ogólne określenia nic nie znaczą.
Każda czynność musi być nazwana. Np. nie
i w niczym nie można przeszkadzać. Nie
można postępować w myśl zasady “wysza-
leje się i będzie spokój”, bo wtedy może
ręgosłup, podstawowy element dietę i komfort domowego odpoczynku, a przede mówimy: “umyj się”, tylko “weź mydło, dojść do nadmiernego pobudzenia i agresji.

K układu kostnego, stanowi główną


oś i podporę organizmu. Dzięki
niemu możemy siedzieć, skakać i z łatwością
wszystkim - snu. Niewielu z nas zdaje sobie
sprawę, jak ważny jest wybór materaca. Na
rynku możemy obecnie przebierać w ofertach
teraz ręcznik”. “Nałóż pastę na szczoteczkę”,
“nalej wody do kubka” itd. Czasem nawet
należy czynność pokazać,a dziecko ją pow-
Dziecko potrzebuje wyciszenia, bardzo
spokojnej, zmniejszonej stymulacji.
Potrzebuje ładu i spokoju.
dowolnie zmieniać pozycję ciała. To właśnie materacy o zróżnicowanej twardości, wyko- tarza. Bardzo ważną rolę spełniają dobre Problem polega też na tym, że dzieci
dlatego profilaktyka schorzeń kręgosłupa jest nanych z różnych materiałów. wzorce do naśladowania. nadpobudliwe łatwo wchodzą na różne
tak istotna. Cześć z nich znajduje się w grupie wyrobów Postępowanie z dzieckiem nadpobudli- psoty. Szybciej męczy je monotonia, nuda
Bóle kręgosłupa wymieniane są jednym rehabilitacyjnych stworzonych z myślą o profi- wym psychoruchowo powinien cechować i zaczynają rozrabiać. W żaden sposób nie
tchem wraz z cukrzycą, otyłością i nerwicą laktyce chorób kręgosłupa. Istotne jest, by rytualizm. Tzn. np. posługuje się tą samą można osiągnąć posłuszeństwa. Za małe
i określane jako choroby cywilizacyjne. Mała posiadały stosowne certyfikaty potwierdzające łyżeczką, pije z tego samego kubka. Do szturchnięcie oddają o wiele silniejszym,
aktywność ruchowa, spędzanie wielu godzin swoje dobroczynne właściwości, nie zawierały szkoły idzie zawsze tą samą drogą. W życiu dlatego często są nie lubiane przez
w pozycji siedzącej przed komputerem i tele- środków alergicznych i były zrobione z materiałów powinno być jak najwięcej stałości. Przy rówieśników. Są bardzo wrażliwe
wizorem oraz odpoczynek na kanapie zamiast ekologicznych. Wybierając tego typu materac całym swoim roztrzepaniu dziecko i w poczuciu krzywdy reagują agresją.
aktywności fizycznej sprawiają, że liczba osób powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jego zauważy, że łyżeczka leży inaczej niż ją Każdy może pomóc dzieciom nad-
skarżących się na dolegliwości kręgosłupa rośnie konstrukcję - konstrukcja wkładu powinna zostawiło. Skupia się na rzeczach pobudliwym psychoruchowo, trzeba tylko
w zatrważającym tempie. Co gorsza, na częste zapewnić odpowiednie podparcie dla kręgosłu- nieważnych, a umykają mu istotne. wiedzieć, że ma się do czynienia z chorym,
bóle pleców skarżą się osoby coraz młodsze. pa, co oznacza, że w materacu powinny być Ważna jest izolacja od wielo-bodź- a nie rozpuszczonym, źle wychowanym
Do najczęściej występujących schorzeń krę- wydzielone strefy różnej twardości. Przykładem cowego środowiska, bo dziecko nad- brzdącem.
gosłupa zalicza się dyskopatię, rwę kulszową, jest materac HR Terapy włoskiej firmy pobudliwe potrzebuje spokoju. Pokój do Problem dzieci nadpobudliwych psycho-
urazy kręgu szyjnego oraz wiele mniejszych PerDormire. Poprzeczne nacięcia na bloku nauki powinien być maksymalnie wyci- ruchowo, z zespołem ADHD jest tak duży
dolegliwości, które potrafią jednak skutecznie pianki tworzą siedem anatomicznych stref szony. Najmniejszy odgłos może oderwać je i niezmiernie ważny, że chciałam się tymi
uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie. przeznaczonych dla poszczególnych części od pracy. Np. jedna z rodzin pokój swojego uwagami podzielić z rodzicami na łamach
Często nie wiemy, że schorzenia kręgosłupa naszego ciała. Strefy te w odpowiedni sposób dziecka wymalowała na biało, na ścianach naszej gazety.
przejawiają się również poprzez bóle głowy, podpierają właściwe partie kręgosłupa i całego nie zawieszono obrazów, plakatów, a wszystko Dodam jeszcze, że większość dzieci
brzucha, klatki piersiowej, a nawet uszu. ciała. Występująca w pokrowcu materaca dlatego, żeby nie rozpraszały w czasie wyrasta z ADHD. Jednak bez zastosowania
Co zatem zrobić, by w dobie pośpiechu pianka wiskoelastyczna ze względu na swoje nauki, nie pobudzały do zbyt bujnej odpowiedniej terapii, może dojść do nieod-
i niewielkiej aktywności fizycznej utrzymać krę- właściwości jest doskonałym rozwiązaniem dla wyobraźni. Wnętrze pokoju powinno być wracalnych zmian w ich psychice i zachowa-
gosłup w dobrej formie, aby służył nam do naszego kręgosłupa, gdyż doskonale dopa- puste. Nawet najzwyklejsze przybory niu. Trudno jest nadrobić zaległości, albo
później starości? sowuje się do kształtu ciała i, w przeciwieństwie szkolne powinno się usunąć z biurka, gdzieś wyeliminować utrwalone złe nawyki.
Najważniejsza jest profilaktyka. Podczas do sprężyn, podpiera nie wywołując nacisku. poza zasięg wzroku dziecka. Dlatego gdy rodzice zauważą, że są jakieś
wielogodzinnego siedzenia ucisk między Spędzając wiele godzin za biurkiem, Bardzo korzystne są dla niego zajęcia trudne, nie do opanowania problemy
poszczególnymi kręgami jest ogromny. w samochodzie, czy na kanapie przed i zabawy klasyfikujące, porządkowe (szere- w zachowaniu dziecka, powinni poszukać
Kręgosłup najlepiej odpoczywa, gdy leżymy na telewizorem pamiętajmy o tym, że nasz krę- gowanie, układanie przedmiotów w pomocy specjalisty.
boku z podkurczonymi nogami. Nie zawsze gosłup ma nam służyć przez kolejne kilka- najbliższym otoczeniu). Tych, którzy są bardziej zainteresowani
możemy jednak pozwolić sobie na taką chwilę dziesiąt lat, a drobna zmiana codziennych Dzieckiem nadpobudliwym trzeba się opisanym zagadnieniem, odsyłam do litera-
relaksu, dlatego ważne są częste kilkuminutowe nawyków i zwiększenie aktywności fizycznej wiele zajmować. Udzielać mu pomocy tury, która i mnie poza praktyką, zain-
przerwy w trakcie pracy i wykonywanie pozwoli cieszyć się dobrym zdrowiem w kończeniu czynności zanim przejdzie do spirowała do napisania tego artykułu.
prostych ćwiczeń rozciągających. Warto też i samodzielnością aż do późnej starości. następnej. Organizować ukierunkowaną
pomyśleć o zmianie siedzącego trybu życia na aktywność ruchową, sportową, która daje Jolanta Uryga
bardziej aktywny oraz zadbać o prawidłową www.zdrowie.fit.pl

September/October 2012 Zdrowie, Uroda i Życie 13


HOROSKOP Poznajmy się!
Koziorożec (12/22 - 1/19) Rak (6/22 - 7/22)
Nadchodzący miesiąc astro- Zapowiada się udany miesiąc.
logiczny będzie czasem sprzyjają- Słońce znajduje się w znaku Raka
Zachęcamy wszystkich samotnych
cym i wesołym. Zapragniesz i tworzy do twojego znaku bardzo do zamieszczenia anonsu w naszej rubryce.
wyróżniać się z tłumu i zrobić coś, co zach- sprzyjający trygon. Wreszcie złapiesz wiatr w Zrób ten pierwszy krok, a może okaże się,
wyci innych ludzi. Zrobisz wiele, aby uciec od żagle i zaczniesz spełniać swoje marzenia. Nie
pospolitych spraw i nudnych ludzi. Chętnie obawiaj się tylko, że coś się nie uda! Wiele że ktoś na Ciebie czeka!
zaangażujesz się w ryzykowne przedsięwzię- zależeć będzie od mocy pozytywnego myśle-
cia. Zapragniesz nowych wyzwań i sil- nia – ale przecież w tym zodiakalne Raki są
Drodzy Czytelnicy! Ponieważ większość listów jest
niejszych emocji. We wrześniu przypomną o prawdziwymi mistrzami. Staniesz się duszą
sobie sprawy, których nie udało ci się towarzystwa i będziesz organizować sobie i przesyłana do wybranego przez Państwo kandydata,
zakończyć w minionych miesiącach. bliskim wiele atrakcji. Miesiąc sprzyja listy przyjmowane są wyłącznie ze znaczkiem zwrotnym.
podróżom i zakupom sprzętu elektronicznego. Dziękujemy!
Wodnik (1/20 - 2/18)
Dobry czas na urlop. Na wyjeździe Lew (7/23 - 8/22)
będziesz o wiele swobodniejszy. Na wielkie porządki czy popołud- Samotny, inteligentny, przystojny, bez taniec i życie. Jeżeli uważasz, że chciałbyś to ze
Pokonasz swoją wrodzoną nieśmiałość. niowe stanie przy kuchni zabraknie nałogów, wykształcenie wyższe (lat 34). mną dzielić, to czekam na wiadomość od ciebie.
Przecież tak naprawdę masz wiele ukrytych ci teraz czasu. Goście, wyjazdy i ciekawe Pozna miłą panią poważnie myślącą o życiu ZUŻ 393
artystycznych talentów, którymi możesz się wydarzenia zawodowe skutecznie odciągną we dwoje. Kulturalna, zadbana wdowa pozna pana
pochwalić przed pięknymi czy przystojnymi cię od rodzinnych spraw. Nie wyrzucaj sobie ZUŻ 389 do 65 lat – najchętniej wdowca, bez nałogów,
nieznajomymi. Będziesz mistrzem niezobow- tego chwilowego braku zainteresowania! Samotna blondynka, lat 46 pozna wolnego, lubiącego aktywny tryb życia, pragnącego
iązujących flirtów czy jednorazowych randek. Zajmij się tylko tym, co naprawdę nie może inteligentnego Pana w wieku 45-55 myślącego od nowa ułożyć sobie dobry stały związek
Jeśli ktoś naprawdę chce cię złapać na dłużej, ani chwili dłużej czekać, a resztę czasu przez- poważnie o stałym związku i życiu we dwoje. w miłości i szacunku.
powinien dostarczać ci coraz więcej rozrywek nacz na odpoczynek. Także twoje prywatne ZUŻ 390 ZUŻ 394
i miłosnych atrakcji: dowodów miłości i zainteresowania pochłoną teraz więcej czasu. Pani 46 lat, 166 cm, stały pobyt, bez nałogów, Wysoka, szczupła, wyższe wykształcenie,
propozycji ciekawych wyjazdów. atrakcyjna, myśląca poważnie o stałym aktywna optymistka, pozna pana 58-65 lat
Panna (8/23 - 9/22) związku. Ważne jest dla mnie: szacunek, z perspektywą stałego związku.
Ryby (2/19 - 3/20) zaufanie, partnerstwo. Czekam na odpowiedź. ZUŻ 395
Będziesz w dobrym humorze, a
ZUŻ 391 Szukam dojrzałego, opiekuńczego,
Nadchodzi piękna jesień, a wraz okazji do zabawy i ciekawych
Obywatelka USA, wdowa po 60. inteligentna, odpowiedzialnego mezczyzny, na którym
z nią okazje do częstych spotkań z pewnością w tym miesiącu
bez nałogów, podobno nadal atrakcyjna, można polegać. Nie szukam związku, tylko
wyjazdów za miasto i na działkę. nie zabraknie. To dobry czas, aby wybrać się
lubiąca aktywny tryb życia pozna pana znajomości opartej na wzajemnej pomocy.
Ryby jak nikt inny rozumieją duszę przyrody i wreszcie na urlop i spędzić wolny czas w
w wieku emerytalnym, który resztę życia ZUŻ 396
chętnie wsłuchują się w mowę ptaków i drzew, ramionach ukochanej osoby. Wspólny wyjazd
chciałby spędzić w Polsce, we dwoje, w sza- Obywatel w wieku emerytalnym, o wielu zain-
aby przez to zrozumieć siebie. Kiedy Słońce dobrze ci zrobi, a dodatkowo ożywi i pogłębi
cunku, uczciwości i miłości, w domu otoczonym teresowaniach (podróże), pozna panią, zdecy-
wkracza w znak Raka, Ryby pogodnieją i twój związek. Nie wahaj się tym razem
zielenią w pobliżu dużego miasta. dowaną dzielić czas we dwoje. Wyjazd do
odkrywają w sobie nowe talenty. Wiele można zostawić dzieci pod troskliwą opieką dziad-
ZUŻ 392 Polski możliwy.
się od nich nauczyć. W miłości mają Ryby ków. Należy ci się trochę zabawy – i miłości!
Pogodna, dowcipna, szczęśliwa kobieta pozna ZUŻ 397
wiele okazji, aby spotkać swoją wymarzoną Panny, które narzekają na samotność, powin-
wolnego mężczyznę w wieku 57+, z którym Ładna, kulturalna, niezależna, bezdzietna,
drugą połowę. ny bardziej o siebie zadbać, a przede wszyst-
mogłabym dzielić wspólne zainteresowania. 49, pozna przyjaciela powyżej 178 cm
kim przestać się martwić na zapas.
Chodzę do kina, teatru i na koncerty. Lubię z myślą o stworzeniu stałego, szczęśliwego
Baran (3/21 - 4/19) czytać, regularnie uprawiam sport, lubię związku.
Ludzkie wady nie będą cię dener- Waga (9/23 - 10/22) wypady za miasto i dłuższe podróże, jak i roz- ZUŻ 398
wować tak bardzo, jak zwykle. Warto Sprawy, które dotychczas mowy przy dobrej kolacji. Kocham muzykę,
zakończyć wreszcie spory i wyjaśnić wydawały się bardzo trudne, a
denerwujące was nieporozumienia. To dobry nawet niemożliwe, teraz zaczną
moment, aby powrócić do starych przyjaźni i wreszcie układać się zgodnie z twoimi życzenia-
nabrać większego zaufania do ludzi. Pierwsza mi. Ludzie okażą się bardziej przychylni
U W A G A!
połowa miesiąca sprzyja dobrej zabawie i i życzliwi. Postaraj się zakończyć służbowe Nowe zasady umieszczania
niespodziewanym spotkaniom towarzyskim. konflikty i spory. Dzięki przyjaznej atmosferze
Zapragniesz być potrzebny, lubiany, a nawet poczujesz się w pracy bezpieczniej, a twoje i odpowiadania na ogłoszenia!
podziwiany. Niektóre Barany odkryją, że zaję- możliwości znacznie wzrosną. Postaraj się
cia związane ze sztuką są wspaniałą formą zaangażować w jak najwięcej spraw, które Jeśli jesteś zainteresowany nadaniem ogłoszenia, wypełnij poniższą rubrykę
odpoczynku i relaksu. mogłyby przynieść ci zyski i korzyści. Czasami
wystarczy tylko zasiać pomysł, który później oraz załącz czek na $7.
Byk (4/20 - 5/20) zacznie się rozwijać. Od 26. zaczniesz się Jeśli natomiast pragniesz nawiązać kontakt z osobą, której ogłoszenie cię
Nie denerwuj się, że wielka kasa nudzić, a nawet pomyśleć o zmianie pracy pod zainteresowało, oto co należy zrobić:
jeszcze nie pojawiła się na hory- wpływem sprzeczki z szefem.
- napisz list i włóż go do koperty, na której musisz przykleić znaczek zwrotny.
zoncie. Jowisz w znaku Byka sprzyja ciułaniu
grosz do grosza i oszczędnościom, które będą Skorpion (10/23 - 11/21) KOPERTY NIE OPISUJ! Poza znaczkiem nic nie powinno się na niej znajdować.
rosnąć na twoim koncie. Poszukaj tanich W pierwszej połowie miesiąca - tę kopertę z listem włóż do koperty zaadresowanej na adres naszej
wycieczek lub sam zorganizuj wyjazd dla ukochaną osobę możesz spotkać redakcji z dopiskiem numeru ZUŻ osoby, z którą chciałbyś się zapoznać.
rodziny. Dzięki temu zaoszczędzisz na prowiz- w pracy lub w urzędzie. Kogoś wyjątkowo Reszta w rękach Amora!
ji dla biura podróży i wydasz te pieniądze na interesującego przedstawią ci przyjaciele. Nie
przyjemności. Trygon Słońca pozwoli ci myśl jednak za wiele o przyszłości i nie
odpocząć i poukładać wiele spraw. Możesz w układaj jeszcze wspólnych planów na całe
tym miesiącu liczyć na pomoc przyjaciół. Nie życie. Aura sprzyja przede wszystkim waka-
zostawią cię w potrzebie i chętnie zrealizują cyjnym zauroczeniom, flirtom i zabawie.
twoje pomysły. Czas sprzyja także udanym Najmilsze chwile spędzisz w towarzystwie (treść ogłoszenia)
zakupom i dbaniu o swój wygląd. Byka, Raka i Panny. Zaintryguje cię też
postępowanie Wodnika, choć niektóre jego
Bliźnięta (5/21 - 6/21) wyznania wydadzą ci się mocno przesadzone.
Bliźnięta będą potrzebowały wielu
rozrywek, aby zasmakować w miłos- Strzelec (11/22 -12/21)
nych atrakcjach. Koniec wakacji stanie się dla Przychylne ci teraz znaki to
nich doskonałym pretekstem do wyjść i zabaw Bliźnięta, Waga, Strzelec i Ryby.
do białego rana. Dobry nastrój udzieli się ich Niektóre pomysły Raków mogą być
otoczeniu i przyjaciołom. Niektórzy mogą być interesujące, ale nie wykonuj za nich wszyst-
zaskoczeni widząc cię w roli wodzireja. Ale kich obowiązków! Panny i Koziorożce mogą
właśnie ten miesiąc jest najlepszym cię teraz trochę irytować, ale w sprawach Dane personalne (wyłącznie do wiadomości redakcji) - rubryka obowiązkowa
momentem, abyś pokazał, jak umiesz się finansowych mogą mieć jednak rację. Zwróć
bawić w towarzystwie płci przeciwnej. też uwagę na propozycje, które dotyczą imię i nazwisko
Towarzyskie życie z jego intrygami i miłosny- współpracy z obcokrajowcami lub wymagają
mi skandalami zainteresuje cię na nowo. Jeśli wyjazdu za granicę. Mogą się okazać bardzo adres miasto kod
sam nie staniesz się obiektem miłosnej historii, ciekawe i zyskowne. Także podróże i szkole-
to na pewno z chęcią usłyszysz najnowsze nia, na jakie udasz się lub chociaż zapiszesz telefon
plotki na temat cudzych erotycznych historii. w tym miesiącu, przydadzą ci się w dalszej
data podpis
karierze.

14 Zdrowie, Uroda i Życie September/October 2012


Nie pozwól, by ból dłużej kontrolował Twoje życie... Poświęć kilka minut
i przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się, jak możesz obniżyć zapalenie
i szybko pozbyć się bólu bez szkodliwych leków lub niebezpiecznej operacji

Phenocane z kurkuminą i DLPA


Zapalenie jest najczęstszym powodem bólu. KURKUMA jest dobrze znana w ziołolecznictwie Mąż zamówił dla mnie Phenocane, ponieważ
Obniżenie stanu zapalnego i odżywianiu, więc nie ma potrzeby jej przed- przyjmowałam Ibuprofen i Aleve, by ulżyć ból
łagodzi ból. Zapalenie stawiania. W internecie znaleźć można wspaniałe w krzyżu. Mam wypadający dysk i postępowy
powodowane jest przez uwolnie- wyniki setek badań nad tym cudownym ziołem. artretyzm w stawach biodrowych i kolanowych.
nie prostoglandyny (PGE1 W jednych z podwójnie ślepych badań kurkuma Przyjmując Phenocane zaledwie przez tydzień
Prostaglandin) i jest podtrzymy- dorównała kortyzonowi jako czynnik przeciw- zauważyłam dużą różnicę. Nie muszę już przyj-
wane przez enzym o nazwie cyk- bólowy i przeciwzapalny. Wyizolowany kurkumi- mować niczego innego. Phenocane to wspaniały
looksygenaza 2 noid jest najlepszym z istniejących inhibitorów produkt!
(Cyclooxygenase 2 - COX2). cyklooksygenazy 2 (COX2), nie wywołującym
Ciekawą rzeczą jest, że komórki skutków ubocznych! Mam 34% skoliozę kręgosłupa pomiędzy L2 i 3.
rakowe otoczone są przez KURKUMINOIDY są cząsteczkami znajdują- Na zdjęciu rentgenowskim wygląda to jak małe
nienormalnie dużą koncentrację cymi się w kurkumie. Wyizolowany został wgłębienie lub skrzywienie. Nic nie było robione
cyklooksygenazy 2 (enzymów jeden, który ma specyficzne działanie jako z tym aż do 50. roku życia, kiedy prześwietlenie
COX2). Gdyby można było pow- inhibitor cyklooksygenazy 2 (COX2). i inne procedury to wykryły. Miałem wtedy tak
strzymać cyklooksygenazę 2 Koncentracja postępuje zgodnie z formułą: ostry ból w krzyżu po prawej stronie, że czasami
(enzymy COX2), prawdopodob- kurkumina jest otrzymywana z zioła kurkuma nie mogłem już chodzić. Masażysta polecił mi
nie można by było kontrolować longa. Potrzeba 60 części kurkumy, żeby otrzy- Phenocane, gdyż nie chciałem przyjmować
stany zapalne i być może nawet mać jedną część kurkuminy i zredukować ją do Ibuprofenu lub Tynelonu ze względu na skutki
raka (świadczyć o tym może jednej części specjalnego kurkuminoidu, który uboczne i dlatego, że nie przynosiły ulgi w bólu.
mniejsza ilość przypadków raka wśród osób chron- jest najbardziej aktywnym czynnikiem tej for- Środki rozluźniające mięśnie nie działały również.
icznie używających aspirynę). Wiele lat temu kom- muły, mimo iż w samej formule jest również Ale joga, codzienny spacer i Phenocane przynoszą
panie farmaceutyczne zauważyły, iż aspiryna pow- trochę „regularnej” kurkumy. ulgę w bólu bez podrażniania żołądka.
strzymuje cyklooksygenazę 2(COX2), ale jed- BOSWELIA jest kolejnym, dobrze znanym
nocześnie powstrzymuje cyklooksygenazę 1 ziołem mającym właściwości inhibitora cyklooksy- Spróbowałem Phenocane z polecenia kuzyna.
(COX1), która jest prostoglandyną ochronną dla genezy 2 (COX2), nie tak silnego jak kurkuminoid, Cudowna ulga przy chronicznym bólu w krzyżu.
wyściółki przewodu pokarmowego i naczyń ale działającym w nieco inny sposób w kierunku Dwa dni później żona nadwyrężyła kręgosłup
krwionośnych. Bez odpowiedniej ilości cyklooksy- obniżania enzymu COX2, działając w ten sposób i miała kilka wizyt u chiropraktyka. Poczuła się
genazy 1 (COX1) występowałyby owrzodzenia i synergetycznie. troszkę lepiej. Zaczęła następnie przyjmować
przeciekające naczynia krwionośne. Tak więc przy FENYLOANALINA (DLPA - dl phenylalanine) Phenocane i po 48 godzinach nie było już bólu.
krótkim stosowaniu aspiryna jest dobra, ale jest powszechnym aminokwasem, który ma zdol-
dłuższe stosowanie może powodować poważne ność pomagania ciału w utrzymaniu wysokiego Mam chroniczny artretyzm i problemy z dolną
skutki uboczne. poziomu serotoniny, hormonu „dobrego częścią kręgosłupa od wielu lat. Środki nies-
Następnie pojawiają się „cudowne” inhibitory samopoczucia w mózgu.” Lekarze pisali książki teroidalne działały tylko przez chwilę. Trochę
cyklooksygenazy 2 (COX2) - Vioxx, Bextra, na temat wielu właściwości fenyloanaliny odnośnie pomogła glukozamina, ale po kilku dniach przyj-
Celebrex, itd. Nie powodowały one wrzodów ani poprawy nastroju i ogólnego obniżenia bólu. mowania Phenocane odczuwam zdecydowaną
słabych naczyń krwionośnych, więc budziły wielką NATTOKINAZA jest enzymem wyizolowanym ulgę. Stan dalej tkwi, ale, Boże, jak dobrze się czuję!
nadzieję. Jednak później okazało się, że te bardzo z roślinnego sera Natto, popularnego pożywienia
skuteczne leki przeciwzapalne mogą powodować w japońskiej diecie. Nattokinaza posiada zdolność Miałem postępowy artretyzm w kolanach i byłem
atak serca i wylew, ponieważ tworzą skrzepy krwi. rozpuszczania skrzepów krwi. gotów na operację. Moja żona jest pianistką
Ryzyko było tak duże, że FDA chwilowo wycofało Jeśli masz obiekcje odnośnie leków farmaceutycz- z bolesnym artretyzmem w rękach. Bez żadnej
je z rynku. nych z ich skutkami ubocznymi i jeśli zmęczony nadziei na poprawę, za poradą znajomej, kupiliśmy
Należy pamiętać o tym, że zapalenie powoduje jesteś codziennym bólem, to nasza formuła Phenocane. Byliśmy oboje mile zdziwieni, kiedy
ból zarówno ostry, jak i chroniczny. Gdyby o nazwie PHENOCANE może być odpowiedzią zaledwie po kilku dniach przyjmowania 3 kapsułek
wynaleziony został przeciwzapalny produkt, który na to, czego szukasz. dziennie, nie było śladu po bólu. Oczywiście, że to
powstrzymywałby cyklooksygenazę 2 (COX2) bez nie „leczy” artretyzmu, ale zdecydowanie obniża
skutków ubocznych, można by było zlikwidować KORZYŚCI PHENOCANE stan zapalny powodujący ból. Obniżyliśmy następ-
przyczynę bólu. nie dawkę do 1 lub 2 dziennie i nigdy nie
Ulga w bólu przy: odczuwaliśmy żadnych skutków ubocznych.
UWAGA: ZWYKŁE ZIOŁA - KURKUMA • chronicznym bólu w krzyżu, Posłuchaj porady sceptyka – Phenocane działa!
DŁUGA (TURMERIC) I BOSWELIA • rwie kulszowej,
• artretyzmie, Jestem ofiarą paraliżu dziecięcego (polio) i dlatego
Ciekawą rzeczą jest, iż zwykłe zioło, znane jako • urazach sportowych. mam ból mięśni i nerwów, który od czasu do czasu
kurkuma longa (Tumeric) zawiera kurkuminę, która Produkt ten wzmacnia naturalne obronne dokucza i jest dla mnie berdzo żenujący. W większości
jest jeszcze lepszym czynnikiem przeciwzapalnym mechanizmy ciała do walki z zapaleniem i bólem. przypadków przyjmuję jedną Phenocane i czasami
niż kortyzon, jeden z najsilniejszych steroidów. jedną rano i wieczorem. Myślę, że to wspaniały
Kurkumina stosowana była od lat w formule OPINIE UŻYTKOWNIKÓW produkt. Zawsze używałem witaminy i zioła.
zarówno przy raku jak i artretyzmie, ale ostatnio
wyizolowany został w kurkuminie czynnik (kurku- Mam przepuklinę dysku L5. Lekarz zalecił mi Kocham Phenocane. Przyjmowałem kiedyś Advil
minoid), który jest około 100 razy silniejszy niż zastrzyki steroidalne, które nic nie dały. Zacząłem lub Tynelon czy też inne środki przeciwbólowe bez
kurkumina przy obniżaniu stanów zapalnych. przyjmować Phenocane 4 dni temu i czuję się recepty, po których zawsze chorowałem. To działa
W połączeniu z fenyloanaliną (DLPA - dl phenylala- lepiej. Przyjmowałem 8 do 10 Excedriny dziennie, pięknie. Likwiduje ból i nie ma po nim żadnego
nine) i boswelią tworzy jeden z najbardziej a teraz zjechałem do 4. Działa świetnie. nieprzyjemnego odczucia.
skutecznych, naturalnych, przeciwzapalnych środ-
ków przeciwbólowych. Trzeba po prostu Myślałem, że wczoraj fibromialgia mnie zabije... Phenocane polecił mi mój masażysta. Nic nie
spróbować, aby doświadczyć niemalże cudownego dziś czuję się znacznie lepiej i mogę się śmiać pomagało przy moim okropnym bólu w krzyżu. Nie
działania w przypadku chronicznego bólu zapal- z wczorajszego dnia. byłem zbyt szczęśliwy z powodu codziennego przyj-
nego, takiego jak np. bólu kręgosłupa, bólu przy mowania Ibuprofenu. Kupiłem butelkę i przyjąłem
rwie kulszowej, artretyzmie i urazach. Poza tym To zadziwiające, jak dobrze działać może natu- jedną kapsułkę nie spodziewając się niczego specjal-
dochodzi jeszcze możliwość ochrony przed ralny środek przeciwbólowy. Mam ból w kostce, nego. Poszedłem następnie poćwiczyć z rakietką i po
przyszłym rakiem, który mógłby być wywołany gdy dużo chodzę lub biegam. Żeby ból przeszedł, ok. półtora godziny zorientowałem się, że do tej pory
przez chroniczne zapalenie. musiałem wziąść 2 Ibuprofeny 200. Teraz biorę 3 nie było to możliwe bez środka przeciwbólowego.
Spójrzmy na składniki tej formuły, która zatrzy- lub 4 Phenocany, żeby osiagnąć to samo. Ponadto Phenocane działa u mnie przez 6-8 godzin lepiej niż
muje zapalenie i tym samym likwiduje ból wsze- składniki dobrze na mnie działają (alkalizacja 2 Ibuprofeny i nie stwierdzam żadnego ubocznego
lakiego pochodzenia: kurkuma długa, kurkumi- pomaga mi w regularności), więc nie muszę już działania. Dla takiego aktywnego 55-latka ten środek
noidy, fenyloanalina i boswellia serrata. przyjmować innych rzeczy, ktore przyjmowałem. działa doskonale.

PO DARMOWE PRÓBKI ZADZWON POD NUMER 877-982-9800 LUB POPROŚ W SKLEPIE W BACK TO NATURE.

September/October 2012 Zdrowie, Uroda i Życie 15


Jak w naturalny sposób
infekcji. Szczególnie u ludzi z infekcją. cach, cukrzycy, syndrome metabolicznego,
Bardzo często nie rozumiemy, że bezdechu sennego (chrapania) i ostatecznie do
Plasmanex1™ może obniżyć PAI-1, i jest on niewydolności zerca. Wszystkie te stany wyma-
głównym czynnikiem szybkiego zwalczania gają środków przeciwzakrzepowych, takich jak

zwalczać problem skrzepów infekcji i niedopuszczenia do tego, aby


wykańczała ona nasz organizm. Gdy myślimy
o środkach przeciwzakrzepowych, czesto
Plasmanex1™, aby obniżyć ryzyko większego
problemu. Dla przykładu, choroba żylna
i skrzepy w żyłach prowadzą do zatoru tętnicy

i polepszyć krążenie krwi? nasuwają się nam na myśl takie leki jak
Coumadin i Warfilone, które obniżają wita-
mine K, co jest powszechnie wiadome.
płucnej, nadciśnienia w tętnicy płucnej
i niewydolności serca. Podawanie Plasmanexu
wcześniej, kiedy ludzie mają tylko chorobę
Normalna koagulacyjna kaskada nie idzie w żylną, zapobiega przed eskalacją wszystkich
ROZMOWA Z DOKTOREM RAIFEM TOWAKOLEM parze z witaminą K. Pozwólcie wyjaśnić tych problemów. Weźmy pod uwagę wczesne
dlaczego. Nasze ciało ma proteinę w naczyni- nieregularne bicie, szczególnie podczas
Marcin Hencz: Co to jest PAI-1? ach krwionośnych, której zadaniem jest bezdechu sennego. Jeśli pacjentowi będzie się
Dr Raif Tawakol: PAI-1 - inhibitor akty- obniżanie ilości wapnia i równoważenie iloś- podawać środki przeciwzakrzepowe, takie jak
watora plazminogenu, jest głównym ci fosforu. Odwrotnie do tego co dzieje się w Coumadin, objawy te będą się pogarszać, pod-
inhibitorem fibrynolizy (wewnątrznaczyniowe kościach. Zadaniem struktury kości jest czas gdy leczenie Plasmanexem poprawi je i
wykrzepienie z fibrynolizą). Kiedy PAI-1 jest utrzymywanie wapnia i fosforu dla mocnej właściwie może zapobiec nawrotom.
wysoki, aktywność fibrynolityczna jest mała budowy kości. Naczynia krwionośne, z Porozmawiajmy o cukrzycy. Podczas gdy wys-
i występuje zwiększone ryzyko zakrzepów tęt- drugiej zaś strony, wykorzystując tą samą tępowanie cukrzycy staje się coraz częstsze,
niczych i żylnych. PAI-1 jest znacznym, proteinę, mają za zadanie usuwania wapnia może ona być rownież zdiagnozowana dużo
niezależnym czynnikiem ryzyka choroby i utrzymywania elastyczności naczyń wcześniej. Można byłoby więc uniknąć
więńcowej i udaru. Jest również znacznym krwionośnych. Ta proteina kontrolowana jest postępowania tej choroby, ponieważ zmniejszona
czynnikiem ryzyka zakrzepów żyłnych, w tym przez witaminę K. Dlatego zdrowie tej pro- krzepliwość obniża ryzyko postępowania syn-
również nekrozy kości. Jest głównym czyn- teiny zależy od obecności witaminy K. Gdy dromu metabolicznego u cukrzyków. I na
nikiem utrzymującym równowagę. Im podajemy średek przeciwzakrzepowy, taki jak koniec choroba serca. Choroba serca we
Dr Raif Tawakol na sympzjum z lekarzami Coumadin czy Warfilone, ich zadaniem jest wczesnej fazie jest dużym powodem dla
mniejszy jest PAI-1, tym mniejsza jest krzepli-
mówi na temat współczesnej walki z koagulacją obniżanie witaminy K, co obniża elastyczność nienormalnej koagulacji. Szczególnie podczas
wość i krew jest bardziej płynna. Gdy zwięk-
sza się PAI-1, co ma miejsce przy zastóju żyl- naczyń krwionośnych, ponieważ ta proteina, snu. Plasmanex ™ obniża to ryzyko i obniża
14% chorób autoimmunologicznych i alergii która bierze udział w zatrzymywaniu wapnia ryzyko śmiertelności z powodu niewydolności
nym, cukrzycy, otyłości, zmniejsza się zdol-
wytwarza w dużej ilości proteinę o nazwie IGE jest właściwie obniżana i dlatego jej zadanie serca.
ność przepływu krwi i zwiększa się koalgulac-
(Imunoglobulinę klasy E), która następnie poprawiania elastyczności naczyń
ja (ścinanie się krwi).
powoduje zmiany skrzeplinowe i zwiększona krwionośnych jest utrudniane ponieważ nie M.H.: Czy pacjenci mogą przyjmować
koagulacja staje się bardziej zauważalna. ma ona wystarczającej ilości witaminy K dla Plasmanex1™ jeśli stosują przepisane leki?
M.H.: W jaki sposób zakrzepica żylna
Podsumowując, "nie-swoje" jest łatwe do wykonywania swojego zadania. Dr R.T.: Absolutnie. Jest bardzo mało
zwiększa ryzyko choroby serca?
rozpoznania, natomiast "swoje" nie jest takie interakcji suplementu Plasmanex1™ z innymi
Dr R.T.: Chociaż zakrzepica żylna wydaje
łatwe, ponieważ te komórki mają mechanizm M.H.: Czy praktykujący lekarze powinni lekami. Większość innych leków reaguje
się bardzo niewinna dla wielu ludzi, ponieważ
przy pomocy którego najpierw rozpoznają polecać Plasmanex1™, swoim pacjentom? poprzez system cytochromów-P450 w wątro-
są to po prostu żyły na nogach i są one
nasze komorki, a następnie atakują je, gdy ten Dr R.T.: Plasmanex1™ jest bardzo silny bie, co jest dobrze znane. I dam wam przykład
rozdymane i czasami jedynie bolą. Ale tu
mechanizm nie jest już taki ostry. Gdy już je czynnikiem przeciwzakrzepowym, który leków, które są nawet przeciwzakrzepowe i
właśnie zaczyna się problem zagęszczania
zaatakują, krzepliwość się pogarsza. powinien byc używany nie tylko do leczenia ale kolidują z cytochromem P450. Plavix ma 30%
krwi. Krew w żyłach powolnieje i ulega zwięk-
szonej koalgulacji. Zaczynają tworzyć się również w celu zapobiegania, w przypadkach, szansę wogóle być wogóle skutecznym ze
M.H.: W jaki sposób zwiększenie gdy stan pacjenta wskazuje na tendencję do względu na P450. W taki właśnie sposób on
skrzepy, które wędrują do serca i płuc, głównie
powierzchniowej plazminy obniża PAI-1? zwiększonej krzepliwości. Zwiększona koalgu- się metobolizuje. Plasmanex1™ nie koliduje
zatrzymując się w płucach, powodują zator tęt-
Dr R.T.: Jak już wspominałem, wysoki PAI- lacja prowadzić może do skrzepów krwi w płu-
nicy płucnej, który jest małym skrzepem krwi w dokończenie na str. 18
! pogarsza sytuację. Gdy jest niższy , krzepli-
płucach. Czasami są one niezauważalne, są
wość sie poprawia. Główny aspekt całego
bardzo powolne, aż dojdzie do nieco więk-
tego procesu leży w tym, że gdy obniża się
szego skrzepu, który utworzy duży zator
PAI-1, plazmina zwiększa się na powierzchni
powodujący ból lub zadyszkę i cały ten proces
i jest naturalnym środkiem przeciwza-
będzie się rozwijał doprowadzając do
krzepowym. Dlatego musimy skupić się na
poważniejszego zatoru płucnego, który może
najbardziej normalnym mechaniźmie we krwi.
być niebezpieczny. Co może się również
Nie jest to fibrynogen, ale właściwie jest to
wydarzyć to to, że ciśnienie krwi po prawej
plazmina. Plazmina, bedąc obecna na
stronie serca zwiększy się powodując nad-
powierzchni jest naszym naturalnym środ-
ciśnienie tętnicze, co jest bardzo
kiem przeciwzakrzepowym, naszą naturalna
poważną i powszechną chorobą. Występuje
pomocą, która utrzymuje krew w ruchu.
u około 12% wszystkich osób z niewydolnością
serca, którzy się do nas zgłaszają. Prowadzi to M.H.: Dlaczego należy obniżać aktywność
do niewydolności serca i następnie do PAI-1?
niewydolności lewej strony serca, co jest bard- Dr R.T.: Jest bardzo łatwo zauważyć pac-
zo ważne. Więc ważną rzeczą jest , aby skupić jentów, którzy mają wysoki poziom cukru,
się na fakcie, iż małe żyły w nogach powodu- syndrom metaboliczny, niedobór witaminy
jące żylaki lub zwykłe nieduże skrzepy krwi, są D i infekcję , gdy mają oni wysoki PAI-!. Nie
niestety bardzo ważnym procesem prowadzą- jest łatwo obniżyć te zmiany do stanu nor-
cym do skrzepów krwi w płucach i niewydol- malnego, ponieważ wiemy, że syndrom meta-
ności serca. boliczny jest trudny do leczenia. Przy cukrzy-
cy nie jest łatwo obniżyć poziom cukru a
M.H.: Co to jest choroba autoimmunolo- infekcja często utrzymuje się przez dłuższy
giczna? czas. Dlatego ważne jest, aby skupić się na
Dr R.T.: Powszechnie każdy uważa, iż leczeniu spraw i stanów, które zwiekszają
choroba autoimmunologiczna to to czy nasz PAI-1, aby spowodować obniżenie PAI-!.
organizm ochrania nas czy nie, ale jest w tym Więc zastanówny się dlaczego czekamy aż
dużo więcej. Gdy się rodzimy, mamy dwa PAI-1 się obniży. Nie najwyższy to czas, aby
rodzaje komórek; te, które rozpoznają komór- zastosować suplement Plasmanex1™, aby
ki, które do nas należą, ale mamy również obniżyć aktywność PAI-1 i sprowadzić go do
komórki, które rozpoznają wszystko co przy- normalnego poziomu? Chociaż infekcja w
chodzi z zewnatrz. I są takie, które atakuja dalszym ciągu może się utrzymywać, obniża-
inne komórki. Ten proces rozwija się bardzo jnie PAI-1 przy pomocy suplementu
dobrze, gdy jesteśmy zdrowi. Komórki te Plasmanex1™ pozwoli ją kontrolować,
mówią nam co należy atakować, bakterie, pomoże kontrolować syndrom metaboliczny.
grzyby czy coś innego. Ale ta równowaga nie Jeśli nie będziesz stosować suplementu
jest już taka wyraźna, gdy się starzejemy, cho- Plasmanex1™, gdy PAI-1 jest wysoki, to
rujemy, obniżamy odporność i doświadcza- choroba będzie w dalszym ciągu rozdrażni-
my zmian koalguacyjnych. Coraz trudnie jest ana i dlatego będą małe szanse na leczenie
organizmowi rozpoznawać własnego siebie. cukrzycy, syndromu metabolicznego lub
To nazywa się chorobą autoimmunologiczną. infekcji. Więc ważne jest, aby pamiętać, iż
Przy chorobie autoimmunologicznej koalgu- Plasmanex1™ jest właściwym środkiem,
lacja znacznie się pogarsza i koalgulapatia, który daje ciału szanse na leczenie innych
zagęszczanie krwi, staje się bardziej wyraźna.W chorób, gdy jest stosowany. Plasminex obniża
rzeczy samej, 14% chorób sercowo- PAI-1 i dlatego daje ciału szanse na
naczyniowych wynika z faktu, iż organizm nie odzyskanie stanu normalnego przy leczeniu
rozpoznaje rownież swoich własnych komórek. syndromu metabolicznego, cukrzycy i

16 Zdrowie, Uroda i Życie September/October 2012


Szafran Dr Budwig
najdroższa przyprawa Sylwetka naukowca, który pokonał raka (część 9)

S
zafran jest najdroższą i najszlachet-
niejszą przyprawą świata. Jej
ROLA OMEGA-3 W PRAWID- spożywały w czasie ciąży oraz laktacji dodatkowe
dawki kwasów omega-3, miały istotnie wyższy
pozyskanie jest pracochłonne i wymaga ŁOWYM ROZWOJU DZIECI poziom inteligencji niż dzieci z grupy kontrolnej.
dużo cierpliwości, pozyskuje się ją ręcznie z prę- Zdrowie i prawidłowy rozwój naszych dzieci są W trzecim trymestrze ciąży i w pierwszym roku
cików krokusa purpurowego, hodowanego w jedną z najistotniejszych rzeczy dla każdego rodzi- życia dziecka bardzo intensywnie rozwija się także
pasie od Morza Śródziemnego, przez Iran, aż ca. Staramy się dbać o nie na najróżniejsze sposo- siatkówka oka, dla której ważną substancją budul-
po Indie. Zioło lecznicze wykazuje działanie by, zapominając często jak istotna w okresie ich cową są kwasy omega-3 (sucha masa siatkówki oka
antydepresyjne. Jest to nowe odkrycie medyczne, rozwoju jest zbilansowana i zróżnicowana dieta dziecka powinna składać się w 30% z kwasów
które stanowi alternatywę dla stosowanych dostarczająca wszystkich niezbędnych dla zdrowia NNKT). Odpowiednie stężenie omega-3 pozwala
dotąd dziurawców. Działanie szafranu polega składników. Jednym z nich są Niezbędne zminimalizować ryzyko retinopatii i poprawia
Nienasycone Kwasy Tłuszczowe (NNKT) z rodziny ostrość widzenia niemowląt w pierwszym roku życia.
na zwiększeniu stężenia serotoniny i dopaminy,
omega-3, które są konieczne dla prawidłowego Wpływa korzystnie na wzrost syntezy surfaktantu
co powoduje zwiększone poczucie szczęścia
wzrostu i rozwoju dzieci począwszy już od okresu zmniejszającego napięcie w pęcherzykach płucnych,
i poprawę nastroju. dzięki czemu zmniejsza ryzyko śmierci wcześniaków
płodowego.
złego samopoczucia psychicznego. Z badań z powodu niewydolności oddechowej.
Dostarczenie z codzienną dietą kwasów omega-
Badania nad szafranern wynika, że 75% kobiet cierpiących na PMS 3 jest potrzebne do prawidłowego rozwoju układu Niedobór kwasów omega-3 w organizmie
Szafran jako środek antydepresyjny znany był w wieku 20-45 lat po zażyciu szafranu nerwowego, rozwinięcia zdolności psychomoto- dziecka jest jedną z przyczyn zespołu aktywności
już w starożytności, obecnie badania kliniczne zdeklarowało poprawę swego samopoczucia. rycznych i intelektualnych, zdolności poznawczych, psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli choroby
potwierdziły jego skuteczność. W trzech próbach Szafran ma również działanie antyrakowe, budowy siatkówki oka, przeciwdziałania zapale- ADHD. Uzupełnianie diety w te kwasy obniża
pilotażowych zostało wykazane, że szafran wpły- antybakteryjne oraz hamuje rozwój wolnych niom, alergiom i infekcjom. Już od momentu znacznie nadpobudliwość dzieci, ma korzystny
wa na zwiększenie stężenia neuroprzekaźników: rodników, dzięki temu ma właściwości poczęcia przyszła mama powinna dbać o to, by wpływ na ich rozwój intelektualny, zwiększa zdol-
serotoniny i dopaminy, w ośrodkowyrn układzie odmładzające. Zalecany jest często jako lekarstwo wzbogacać swoją codzienną dietę w te związki. ność koncentracji i zapamiętywania. Wynika to
nerwowyrn. Jego działanie zbliżone jest do syn- przeciw takim chorobom, jak choroba płuc, Najbardziej ekonomicznym i najbez- między innymi z tego, że kwasy te są jednym z
tetycznych antydepresantów: fluoksetyny reumatyzm, migrena, bóle głowy, katarakta, pieczniejszym źródłem omega-3 jest olej lniany podstawowych elementów budujących błony
i imipraminy. Zioło lecznicze doprowadza do kamienie zółciowe, nieswoiste zapalenie jelit nieoczyszczony, który zawiera ponad 50% tych komórkowe synaps, czyli połączeń między
poprawy nastroju i utrzymania równowagi (IBD), i wielu innych dolegliwościach. kwasów. Dodatkowo posiada on tą przewagę nad komórkami nerwowymi. Są także składnikiem do
olejami rybimi, że jest wolny od zanieczyszczeń budowy neurotransmiterów (np. dopaminy, sero-
emocjonalnej. Dopamina jest zwana "hormonern Jednyrn z najnowszyeh suplementów pow-
metalami ciężkimi, które kumulują się w toniny), czyli związków, uczestniczących w
szczęścia", jej wydzielanie pobudza poczucie stałych na bazie szafranu jest Saffron Extract.
wątrobach ryb, a z kwasu zawartego w oleju lni- przekazywaniu sygnałów między komórkami ner-
szczęścia, euforię. Szczęście odczuwamy Jest to suplement diety, dostępny bez recepty,
anym powstają w naszym organizmie dwa wowymi. Odpowiedni poziom omega-3 w orga-
w różnych sytuacjach, np. kiedy uprawiamy który skutecznie poprawia nastrój i samopoczu- nizmie przyspiesza i reguluje przepływ informacji
pozostałe kwasy pochodzenia rybiego.
sport, czasem przy stosowaniu różnego rodzaju cie. Jego działanie jest zadziwiająco szybkie, w układzie nerwowym. Dodatkowo budują osłonki
Omega-3 są potrzebne w całym okresie ciąży,
używek, takich jak papierosy, alkohol, niestety ponieważ pierwsze efekty można już zauważyć a zapotrzebowanie na te kwasy wzrasta w tym mielinowe komórek nerwowych co ma wpływ na
również objadanie się poprawia nam nastrój, ale po tygodniu stosowania. Zabezpiecza przed okresie aż czterokrotnie. Dziecko pozyskuje je precyzyjne przekazywanie sygnałów.
trwa to tylko chwilę, gdyż po chwili nasze poczu- obniżeniem nastroju oraz może być stosowany najpierw poprzez łożysko a następnie, po urodze- Niedobór kwasów omega-3 w diecie dziecka
cie dobrego nastroju gwałtownie się obniża, co jak preparat wspomagający leczenie łagodnej niu, z pokarmu matki. Dlatego bardzo ważne jest prowadzi do: wadliwej budowy błon
powoduje również obniżenie naszej kondycji. i średniej depresji. aby dostarczać odpowiednią ilość omega-3 komórkowych, zmian w siatkówce oka, częstszych
Szafran oprócz działania przeciw- kobietom w ciąży oraz matkom karmiącym. infekcji, dermatoz i wolniejszego rozwoju.
depresyjnego wpływa na objawy napięcia przed- Ekstrakt z Szafranu nabyć można we wszystkich W ostatnim trymestrze ciąży najintensywniej Związany jest również z występowaniem u dzieci
miesiączkowego. Łagodzi on takie objawy jak zielonych aptekach Back To Nature w Chicago rozwija się układ nerwowy dziecka, którego nadpobudliwości, problemów z pamięcią, koncen-
obniżony nastrój czy przedłużający się stan i na przedmieściach. Tel. 773-463-5758 głównym budulcem są właśnie kwasy omega-3 tracją i nauką. Dlatego też o wzbogacaniu diety w
stanowiące blisko 60% wszystkich tłuszczy budu- kwasy omega-3 powinny pomyśleć już kobiety w
jących mózg. Noworodki matek o wysokim stęże- ciąży i kontynuować taką dietę u dzieci przez cały
niu omega-3 we krwi wykazują objawy większej okres ich wzrostu i dojrzewania. Zapewni im to
dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego pole- prawidłowy rozwój, a w życiu dorosłym pozwoli
gające na spokojniejszym śnie, z mniejszą ilością uniknąć wielu chorób.
przebudzeń. Natomiast dzieci, których matki mgr farmacji Katarzyna Łozińska

September/October 2012 Zdrowie, Uroda i Życie 17


dokończenie ze str. 16 krzepliwośći, gdyż jak wspomniałem poprzed-
z tymi, które są oporne lub nieoporne,
ponieważ nie ma nic wspólnego z
nio, obniża PAI-1 i sprowadza go do normy.
Nie obniża go do tekiego stanu, że przestaje
Seksuolog Dietetyk
cytochromem-P450. 2-3% ludzi nie reaguje na
aspirynę. 28% nie reaguje w pełni na aspirynę,
on istnieć. On tam jest i jest dostępny.
Obniżenie nienormalnej substancji do normal-
nego poziomu nie może powodować krwawienia,
radzi radzi
dlatego potrzebują oni większych dawek,
nawet przy dużych dawkach. Poziom bez- Mam stałego partnera od dwóch lat. Mam bardzo słabą przemianę materii.
również ze względu na system cytochromów-
pieczeństwa suplementu Plasmanex1™ jest Ostatnio pojawiły się problemy łóżkowe, które Czy są produkty, o które powinnam wzbogacić
P450 w wątrobie. Plasmanex1™ nie wpływa
bardzo wysoki i LD-50 wynosi około 5000 bardzo rzutują na cały nasz związek. Po kilku- codzienną dietę, aby usprawnić metabolizm?
na to w żaden sposób. Reakcja pacjentów na
miligramów. nastu miesiącach zaczęłam zauważać, że posia- Z czego powinnam zrezygnować?
Coumadin jest różna ze względu na Tempo przemian metabolicznych jest uza-
da on niezdrowe podejście do seksu, po prostu
cytochrome-P450 i genetykę VKOR, która za wszelka cenę stara się osiągnąć jak najlepsze leżnione od rożnych aspektów, np.: wieku, płci,
występuje głównie u afrykańskich M.H.: Czy Plasmanex1™ jest dostępny
tylko przez lekarzy? “wyniki”. Partner oczekuje ode mnie, że zawsze aktywności fizycznej, stanu fizjologicznego (np.:
Amearykanów i Azjatów. I tu znów będę mieć orgazm, w przeciwnym razie popada kobiety karmiące i ciężarne), choroby (np.:
Coumadin nie przynosi żadnych skutków. Dr R.T. : Plasmanex1™ jest nowym
w rozdrażnienie i przygnębienie. Jest czułym, niedoczynność tarczycy). W tych wszystkich
Statyny rownież oddziaływują na mechanizm gatunkiem środków przeciwzakrzepowych
pomysłowym i troskliwym kochankiem, ale sytuacjach tempo przemian metabolicznych jest
cytochromu-P450. Plasminex nie oddziaływu- na rynku i zmienił terapię przeciwzakrzepową
nawet przy moim apetycie mogę mieć gorsze zróżnicowane. Czy konkretne pokarmy mają
je na to, i dlatego, podsumowując, chociaż dla wielu z nas, ktorzy używali Coumadin
dni. Któregoś dnia, aby go zadowolić udałam wpływ na metabolizm? Poniekąd tak.
jest wiele leków stosowanych przy chorobie w naszych coumadinowych klinikach przez Spożywanie produktów białkowych może sprzy-
orgazm. Sytuacja ta powtarzała się od czasu
sercowo naczyniowej czy chorobie płuc, więk- cały czas. Teraz już wiemy jak działa jać podwyższaniu tempa przemian metabol-
do czasu. Sytuacja pogorszyła się, gdy zaczął
szość z nich wykorzystuje mechanizm Coumadin, jak zawapnia naczynia się domagać głośnych krzyków. Wtedy dopiero icznych o około 25 proc. Nie oznacza to jednak,
cytochromu-P450. Coumadin absolutnie nie krwionośne i jak obniża dostępczość witaminy przyznałam się do kłamstw. Od tamtej pory że powinnaś zjadać wyłącznie produkty
ingeruje i nie reaguje z mechanizmem K, która jest ważna nie tylko przy koalgulacji, jego stosunek do mnie przepełniony jest złymi białkowe. Nadmiar jakiegokolwiek składnika
cytochromu-P450, i dlatego jest całkowicie ale dla syndromu metabolicznego, osteo- emocjami. Wiem, że mu zależy i chciałby, w menu może wpływać negatywnie na zdrowie
niezależny. Co poza tym, Plasmanex1™ w porozy i wielu innych czynników. Właściwie abyśmy to naprawili. Ja ze swojej strony nie i samopoczucie. Nadmiar białka ma działanie
ogóle nie wpływa na witaminę K, i dlatego uciekamy już od Coumadinu i kierujemy się mam pojęcia, jak to zrobić. Partner stracił do toksyczne i będzie obciążało organizm.
pacjenci przyjmujacy Coumadin nie zmieniają w stronę Plasmanexu lub inhibitorów PAI-1, nie zaufanie, bo ugodziłam w jego najczulszy Metabolizm mogą nieco podwyższyć przyprawy
poziomu żelaza, gdy przyjmują które nie uszkadzają innych procesów meta- punkt. Proszę o radę. (np.: bazylia, imbir, oregano) i dodatek octu do
Plasmanex1™. bolicznych. W samej rzeczy uważam, że jeśli Jedynym skutecznym sposobem rozwiąza- potraw. Jednak nie przypisywałabym pokar-
FDA miałaby zatwierdzić Coumadin dzisiąj, nia Waszego dylematu jest wspólna wizyta u mom aż tak dużego wpływu na tempo przemiany
M.H.: Czy Plasmanex1™ może to by go nie zatwierdziła. seksuologa. Sami nie rozwiążecie tego proble- materii. Większe znaczenie ma tak naprawdę
powodować krwawienie? mu. Na podstawie opisu zachowań Twojego twój styl życia, ilość ruchu, częstotliwość spoży-
Dr R.T. : Plasmanex1™ jest bardzo bez- Z dr Raifem Tawakolem rozmawiał partnera, można wysunąć przypuszczenie, wania pokarmów, twój stan zdrowia i to jak jesz
pieczną substancją, gdy przyjmowany jest przy Marcin Hencz iż w jego przypadku seks nie służy tylko jakościowo.
i wyłącznie pogłębieniu więzi emocjonalnej Pamiętaj o tym, że metabolizm u każdej
i seksualnej między Wami, ale jest z osób jest tak naprawdę inny i zależy od wielu
zachowaniem kompensującym poczucie czynników (wiek, płeć, aktywność fizyczna).
niepewności w męskiej roli seksualnej, Jest sześć ogólnych zasad, jak przyspieszyć
dowodzi istnienia kompleksów na tym tle lub metabolizm:
niepokoju o sprawność aparatu psychoseksu- 1. Jedz 4-5 mniejszych posiłków – każdy
alnego. Doprowadzenie Cię do orgazmu posiłek sprzyja podnoszeniu tempa przemian
związane jest u niego z poczuciem zdobywa- metabolicznych. Nawet wypijanie wody może
nia Cię, dysponowania Twoimi przeżyciami, w minimalnym stopniu podwyższyć tempo
potrzebą kontrolowania ich. W ten sposób przemian.
rozładowywane jest własne napięcie 2. Stopniowo zwiększaj swoją
wewnętrzne, poczucie małej wartości, rekom- aktywność ruchową. To pobudza tempo
pensowane poczucie niższości i częściowo przemian i wspomaga odchudzanie.
dzięki temu uzyskuje poczucie ulgi. 3. Staraj się odżywiać różnorodnie. Każdy
Dopomaganie się krzyków podczas stosunku składnik diety w różnym nasileniu sprzyja pod-
to ustawiczne sprawdzanie się w swojej wyższaniu szybkości metabolizmu. Nie unikaj
wartości i potwierdzanie seksualnej sprawnoś- potraw z chudego mięsa i ryb.
ci. Jest to szukanie odpowiedzi na niepokojące 4. Stosuj zbilansowaną dietę i unikaj
pytania, poszukiwanie własnej męskości. Twój głodówek (spowalniają tempo przemian meta-
krzyk zagłusza jego wewnętrzny lęk i niepokój. bolicznych).
Dlatego, tak bardzo czuł się oszukany, gdy 5. Pij co najmniej 1,5 litra wody mineralnej
dowiedział się, iż udawałaś orgazm. Brak małymi porcjami (np. po pół szklanki), ale
Twojego orgazmu stał się potwierdzeniem dla przez cały dzień.
jego psychicznego poczucia małej wartości 6. Nie stosuj diet odchudzających zbyt
i niskiej samooceny. często. Każda kolejna próba odchudzania
obniża twoje tempo przemian.

Jeżeli bliskie są ci sprawy zdrowia, chcesz zachować młodość i urodę,


Zielone apteki BACK TO NATURE, Inc.
ZAPRENUMERUJ PISMO Zdrowie, Uroda i Życie
Dwanaście razy w roku “Zdrowie, Uroda i Życie” dostarczać będzie natchnienia, pomysłów
znajdziesz pod adresami:
i porad, które pozwolą zachować dobre zdrowie, urodę i wspaniałe samopoczucie. Podarowując
3101 N. Milwaukee Ave. • Chicago, IL 60618 • (773) 463-5758
komuś roczną prenumeratę naszego magazynu, wyrażasz jednocześnie swój serdeczny stosunek 5627 N. Milwaukee Ave. • Chicago, IL 60646 • (773) 631-1517
do tej osoby - radząc jej, jak ma właściwie dbać o swoje zdrowie, jak się odżywiać, co robić, 5556 W. Belmont Ave. • Chicago, IL 60641 • (773) 481-0036
aby pozbyć się dolegliwości, wyglądać młodo i ładnie przez cały rok. Nasz miesięcznik, 5098 S. Archer Ave. • Chicago, IL 60632 • (773) 735-4401
wydawany przez firmę Back To Nature, Inc., zamieszcza: • wiadomości na temat najnowszych
5898 S. Archer Ave. • Chicago, IL 60638 • (773) 582-8568
kierunków w lecznictwie • informacje z dziedziny ziołolecznictwa • reportaże ze świata•
artykuły o tematyce ekologicznej • nowinki kosmetyczne. 765 S. Buffalo Grove Rd. • Buffalo Grove, IL 60089 • (847) 520-5285
Prenumerata roczna: $30; na dwa lata: $50; roczna zagraniczna: $50
56 S. Arlington Hts. Rd. • Arlington Hts., IL 60005 • (847) 590-5667
Czeki wystawione na “Zdrowie, Uroda i Życie” prosimy wysyłać na adres: 259 E. Dundee Rd. • Wheeling, IL 60090 • (847) 582-8358
Zdrowie, Uroda i Życie, 5627 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60646
z dopiskiem PRENUMERATA. www.back2nature.net
Zamawiam prenumeratę dla (Imię i nazwisko)___________________________________ e-mail: btn@back2nature.net
Zamówienia prosimy wysyłać na adres:
____________________________Adres__________________________________________
3101 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60618
________________________Stan__________Kod________________Data_____________
Dla szybkiej obsługi dzwoń: (773) 463-5758
Telefon ______________________ Załączam czek na sumę______________________ Honorujemy karty VISA i MASTERCARD

Zdrowie, Uroda i Życie


Miesięcznik/Published monthly by Back To Nature, Inc.
Siedziba redakcji: 3101 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60618 • Adres korespondencyjny: 5627 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60646, tel. (773) 583-0402, fax (773) 583-0460
Wydawca i redaktor naczelny: Marcin Hencz • Redaguje zespół: Marcin Hencz, Krystyna Hencz, Ewelina Kruppik • Stali współpracownicy: dr Maria Sikora-Sołtan,
Miłosz Woźniak, Katarzyna Powroźnik • Dział ogłoszeń: Maciek Sołtan (773) 583-0402 • Promocja i kolportaż: Krystyna i Marcin Hencz
• Nakład: 30 tys. • Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania płatnych ogłoszeń i nadesłanych tekstów.
Nie zamówionych materiałów nie zwracamy. Informacje o prenumeracie znajdziesz powyżej.
Warning: This publication is not intended as medical advice and in no way excludes the necessity of a diagnosis from a health professional. Its intent is solely informational and educational.
www.back2nature.net • e-mail:zdrowie@back2nature.net

18 Zdrowie, Uroda i Życie September/October 2012


September/October 2012 Zdrowie, Uroda i Życie 19
KRĘGARZ
PRYWATNA PRAKTYKA TERAPII MANUALNEJ

Dr Cezary S. Kędzierzawski, D.A.M.


Dyplomowany Terapeuta
• Wypadanie dysków • Bóle pleców, ramion
• Rwa kulszowa • Drętwienie kończyn
• Korzonki ••Stawy
Jedyny w USA posiadający polskie państwowe uprawnienia radiestezyjne

tel. 773.895.5353
NIE CZEKAJ ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO - ZGŁOŚ SIĘ DO SPECJALISTY JUŻ DZIŚ!

R E K L A M Y P Ł A T N E • •R E D A K C J A N I E P O N O S I O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Z A T R E Ś Ć O G Ł O S Z E Ń