You are on page 1of 5

BAHAGIAN B SOALAN 1 Kenal pasti antara peranti input dan peranti output.

Pilih dan isi di ruangan yang disediakan.

Pencetak Webcam Kayu ria

Papan kekunci Monitor Projektor

Pembesar suara Pengimbas Tetikus

Peranti Input

Peranti Output

1

SOALAN 2 Pilih dan tuliskan kegunaan peranti storan yang betul. Tidak boleh dipadamkan atau diubahsuai Memberikan lebih ruang saiz kapasiti storan Boleh menyimpan data sehingga 100MB hingga 750MB Perantara storan yang mudah dibawa dan murah. Terletak dalam unit sistem utama 2 .

Soalan 3 Arahan: Jawab soalan dengan teliti. Namakan perisian yang terdapat di dalam sesebuah komputer berdasarkan ikon yang diberi. Internet explorer Microsoft word Windows player Winrar Disk defragment Microsof excel Kapersky Back up Adobe reader Macintosh Linux Windows 3 .

= 0) b) ( = 1. Kilobait atau Megabait bagi yang berikut: i) Jawapan: 4 . = 0) = c) ( = 1. a) ( ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ = = 1.Soalan 4 Cuba tukarkan kod-kod berikut ke kod binari. = 0) = d) Tuliskan saiz data dalam Bait.

ii) Jawapan: iii) Jawapan: -Kertas soalan tamat5 .