Bahagian / Masa Permulaan ( 3 minit

)

Kemahiran / Aktiviti

Fokus Pembelajaran

Organisasi

Catatan

Aktiviti memanaskan badan •

-

Pelajar berlari perlahan mengeliling padang sebanyak 2 pusingan.

Larian

Berlari mengelilingi padang Regangan -

Tumpuan lebih diberikan kepada bahagian pinggang ke atas.

-

Pelajar membuat bulatan dan seorang pelajar berdiri dalam tengah bulatan untuk membuat demontrasi.

 Bahagian kepala dan

-

Jenis regangan  Gerakan Dagu  Regangan Tengkuk  Angkat Bahu  Regangan tangan  Regangan badan dan pinggang

Pelajar Guru Arah Gerakan

leher  Tangan  Badan dan pinggang  Kaki

Regangan

A A A A

B B B B 5 3 meter meter

A A A A B BBB C

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful