BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

1.1 Zaman Prasejarah 1. Rajah di bawah menunjukkan tahap Zaman Prasejarah. (ms. 2 - 4) Zaman Paleolitik

Zaman Mesolitik

Zaman Neolitik

Zaman Logam

a) Apakah ciri-ciri masyarakat Zaman Paleolitik? (ms. 2) • • • • • • • hidup nomad / pinda-randah tinggal di tepi tasik / di tepi sungai / di dalam gua hidup dalam kelompok keluarga / secara berkumpulan memungut hasil hutan memburu binatang menangkap ikan alat-alat ciptaan mengutamakan fungsi daripada nilai estetika atau seni

b) Nyatakan petempatan awal Zaman Paleolitik. (ms. 2) • • • Lenggong, Perak Kota Tampan, Perak Tingkayu (Sabah)

c) Apakah kegiatan ekonomi masyarakat Zaman Neolitik? (ms. 2-3) • • • • • • bercucuk tanam menternak binatang jual beli melalui sistem barter memungut hasil hutan memburu binatang menangkap ikan

1

d) Nyatakan ciri-ciri peralatan Zaman Paleolitik. (ms. 2) • peralatan batu yang kasar • alatan batu mengutamakan fungsi daripada nilai estetika dan seni e) Nyatakan ciri-ciri peralatan Zaman Neolitik. (ms.2) • • • peralatan batu dilicinkan untuk pelbagai fungsi mencipta tembikar melebur logam untuk membuat pelbagai alat

f) Nyatakan dua tahap Zaman Logam. (ms. 3) • • Zaman Gangsa Zaman Besi

g) Sebutkan kejayaan manusia Zaman Logam. (ms. 3-4) • • • • • • h) • • • • • • • • berjaya mereka cipta perahu berjaya mereka cipta rumah meneroka lautan meningkatkan kegiatan perdagangan maritim mewujudkan petempatan besar mewujudkan kota pertahanan Mengikut pengetahuan sejarah anda, apakah kelebihan atau keistimewaan masyarakat Zaman Logam berbanding dengan Zaman Paleolitik? penggunaan alatan logam membina rumah membina perahu menjalankan perdagangan maritim hidup menetap / tidak hidup secara nomad muncul petempatan besar muncul kota pertahanan petempatan berkembang menjadi negara kota

1.2 Maksud Tamadun a) Apakah maksud tamadun mengikut bahasa Arab? (ms. 4) • • • berasal daripada perkataan mudun dan madain mempunyai kaitan dengan perkataan madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar

2

b) Apakah maksud tamadun mengikut bahasa Inggeris? (ms. 4-5) • • • • mempunyai persamaan dengan civilization berasal daripada bahasa Greek, iaitu civitas bermaksud bandar tamadun boleh diertikan juga sebagai peradaban

c) Apakah maksud tamadun mengikut masyarakat Barat? (ms. 5) • • • • tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah dalam hal kebudayaan seperti penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran menurut Gordon Childe, pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun sesebuah masyarakat Darrcy Riberio dan R.A. Buchanan menolak unsur rohaniah dan hanya menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun

d) Apakah maksud tamadun menurut Islam? (ms. 5) • • • • • tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah Islam menekankan pembangunan lahiriah dan rohaniah untuk mengukur tahap ketamadunan sesebuah masyarakat menurut Syed Naquib al-Attas, tamadun ialah pencapaian tahap kesusilaan yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat disokong oleh Richard Sullivan

e) Apakah maksud tamadun mengikut pandangan anda? (ms. 5) • • konsep tamadun tidak hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah seperti kesenian dan pembinaan kota tetapi mesti diringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah, tatasusila dan moral

1.3 Tamadun Hwang Ho 1. Peningkatan dalam sistem pemerintahan Tamadun Hwang Ho merupakan antara faktor penting yang membawa kepada perkembangan tamadun tersebut. a) Jelaskan sistem pemerintahan yang diamalkan dalam tamadun Hwang Ho. (ms. 31) Dinasti Shang • • sistem pemerintahan monarki / beraja pengganti raja dilantik daripada kalangan saudara lelaki yang lebih muda / anak lelaki raja • Raja-raja Shang mempunyai kewibawaan politik, ekonomi, sosial dan agama • raja berkuasa di kawasan pusat pentadbiran • percaya kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan 3

• • • • • • • • • •

masyarakat percaya jika raja memerintah dengan adil, kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup kerana direstui tuhan. Raja-raja Shang tidak perlu mendapatkan pengesahan politik kerana mereka adalah daripada keturunan pemerintah agama masyarakat Hwang Ho percaya jika raja memerintah dengan adil, kerajaan dan rakyat akan hidup makmur dan sejahtera / kan direstui tuhan masyarakat percaya pemerintah Shang hilang mandat jika berlaku zalim raja dibantu oleh golongan bangsawan dan pegawai kerajaan golongan bangsawan membantu mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran golongan bangsawan bertanggungjawab mentadbir wilayah golongan bangsawan mewujudkan sistem pemerintahannya sendiri contohnya pemungutan cukai, pertahanan dan undang-undang

Dinasti Chou • • • • • • • • • • • diketuai oleh raja Raja-raja Dinasti Chou membahagikan pemilikan tanah kepada wilayah-wilayah melantik pembesar tempatan mengendalikan setiap wilayah Raja Chou dibantu ketua menteri dan enam badan yang mengurus soal pertanian, tentera, kerja awam, upacara agama, hal ehwal monarki dan undang-undang pentadbiran peringkat wilayah dikendalikan oleh pembesar-pembesar feudal Raja Dinasti Chou mengikat pembesar tempatan melalui ikrar taat setia pembesar diberi hadiah kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang pembesar melindungi raja serta memberikan bantuan tentera pada masa perang pembesar diberi hak sebagai ketua agama dalam upacara pengorbanan

b) Nyatakan sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada perkembangan dunia hari ini. (ms. 32 - 33) Dari segi politik • • • • • • mempengaruhi sistem pemerintahan China kuno sistem pemerintahan monaki diteruskan hingga zaman Dinasti Ching gelaran raja ditukar kepada maharaja konsep anak syurga / mandat dari syurga dikaitkan dengan raja / maharaja amalan putaran dinasti diteruskan oleh dinasti-dinasti di China hingga abad ke-20

Dari segi ekonomi • • • • • pembinaan sistem pengairan prihatin terhadap pembangunan pertanian terusan dibina untuk mengairi kawasan pertanian mengelakkan berlakunya banjir 4

• • • • •

kemajuan dalam teknologi pembajakan penciptaan cangkul sabit penggunaan batas untuk tujuan penanaman alat pertanian kayu digantikan dengan besi

Sistem tulisan • • • • • masih digunakan orang Cina hingga hari ini penggunaannya meluas digunakan dalam bidang penulisan dan percetakan diajar di sekolah-sekolah di China penggunaan oleh orang Korea dan Jepun

Sistem kepercayaan • • • • • pemujaan roh nenek moyang unsur pemujaan sejak zaman Shang diteruskan mengikut kesesuaian masa unsur korban manusia digantikan dengan unsur makanan / duit kertas / barangan perhiasan konsep Yin dan Yang Feng Hsui

Sistem kalendar • • • • sistem kalendar diperkenalkan 30 hari sebulan / 360 hari setahun Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan musim menuai kalendar digunakan untuk aktiviti harian / perkahwinan / perburuan / pengkebumian

Falsafah Perang Sun Tzu • • • pengamalan falsafah perang Sun Tzu Karya the Art of War dicetak dalam pelbagai bahasa diaplikasi sebagai taktik dalam urusan perniagaan

c) Huraikan sistem organisasi sosial tamadun Hwang Ho. (ms. 30) Lapisan paling atas • • memperlihatkan golongan raja dan pembesar diterajui oleh raja

Lapisan bawahan • terdiri daripada golongan petani (mendiami kawasan luar bandar dan kawasan di sekeliling negara kota) 5

terdapat golongan artisan (mahir dalam teknologi gangsa seperti menghasilkan senjata, perisai dan hiasan)

Golongan paling bawah • hamba

d) Huraikan pengkhususan pekerjaan tamadun Hwang Ho. (ms. 30) Peranan golongan pembesar • • golongan tentera mempunyai tentera iaitu tentera menggunakan kereta kuda dan tentera berjalan kaki

Peranan golongan petani • • golongan petani sebagai tonggak ekonomi dan pentadbiran berperanan memenuhi keperluan golongan atasan

Peranan golongan artisan • golongan artisan mereka cipta pelbagai barangan tembaga seperti bekas minuman, makanan, senjata dan barang tembikar

Peranan golongan hamba • • • golongan hamba berfungsi sebagai tentera paksaan , membantu kerja-kerja perburuhan untuk tujuan korban dalam upacara penyembahan

d) Mengikut pengetahuan anda, bagaimanakah karya Sun Tzu (The Art of War) dapat membantu dalam pencapaian kemerlangan diri? (ms. 33) • • • • • • mengandungi strategi menangani musuh taktik dalam urusan perniagaan memupuk daya saing memupuk semangat juang memupuk semangat cinta akan diri berani menghadapi cabaran

e) Berdasarkan kemajuan sektor pertanian tamadun Hwang Ho, nyatakan langkahlangkah yang boleh diamalkan dalam membangunkan serta memajukan sektor pertanian negara kita. • pilih pemimpin yang bijak untuk menguruskan sektor pertanian 6

• • • • • • • • • • •

membina sistem pengairan yang baik gunakan benih yang bermutu / berkualita gunakan baja yang bersesuaian gunakan teknologi terkini / alat pertanian yang moden / jentera mengusahakan tanah yang terbiar bantuan modal diberikan kepada petani bantuan teknikal diberikan kepada petani mewujudkan pasaran yang meluas menggunaan teknik penanaman yang baik memberikan khidmat nasihat mengkomersialkan produk pertanian (mana-mana jawapan yang munasabah)

7