BAB 9 ZAMAN GELAP 1.

Selepas kejatuhan tamadun Rom, Eropah telah mengalami zaman mundurnya yang dikenali sebagai Zaman Gelap. a) Apakah ciri-ciri penting Zaman Gelap yang berlaku di Eropah?                     (ms 215-216)

Eropah mengalami kemerosotan dalam ilmu pengetahuan kemerosotan dalam perdagangan kemerosotan dalam kehidupan perbandaran tiada pentadbiran pusat yang berkesan mencedok ilmu dari dunia Islam untuk tingkat pencapaian masyarakat kuasa pusat yang mentadbir wilayah musnah kemunculan golongan baron (tuan tanah) golongan petani mencari perlindungan daripada tuan tanah petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah petani yang tidak mampu bayar cukai akan menyerahkan tanah kepada tuan tanah tuan tanah mendapatkan perlindungan daripada raja tuan tanah memberi khidmat kepada raja tuan tanah bayar cukai kepada raja kegiatan perdagangan tidak meluas orang Eropah tertumpu kepada kgiatan pertanian perniagaan barang pertanian menggunakan sistem tukar barang penggunaan mata wang terhad kegiatan ekonomi terhad kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan gereja yang mengongkong

b) Jelaskan persamaan antara feudalisme di Eropah dengan yang terdapat dalam masyarakat Melayu tradisional? (ms 215-216)       raja merupakan penaung utama negara raja memiliki tanah secara mutlak raja mempunyai golongan pembesar yang mendapatkan naungan daripada istana golongan pembesar memberi khidmat kepada pihak raja rakyat biasa memberi khidmat kepada tuan tanah terdapat golongan hamba

c) Sebagai warganegara yang berwawasan, apakah peranan anda untuk memajukan negara?       belajar bersungguh-sungguh mempelbagaikan kemahiran bersatu padu/bekerjasama meneroka bidang baru menjaga nama baik negara mematuhi undang-undang negara

  

berbakti kepada negara beli barang buatan tempatan terima mana-mana yang munasabah

GERAKAN REFORMATION 1. Reformation merupakan suatu gerakan yang berlaku di Eropah Barat pada abad ke-16. a) Apakah yang dimaksud dengan Reformation? (ms 220)  berasal daripad perkataan reform  melaksanakan perubahan  pembaharuan terhadap sesuatu  untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik  untuk membentuk sesuatu yang baru  mempunyai kaitan dengan agama Kristian b) Jelaskan idea-idea penting yang diperjuangkan oleh Martin Luther. (ms 221-222)  menentang amalan Indulgences  percaya manusia seharusnya bergantung kepada kekuatan rohaninya  mencabar kedudukan Gereja  mencabar kedudukan institusi paderi  mempersoalkan kewibawaan Gereja Roman Katolik  mempersoalkan kewibawaan golongan paderi  mewujudkan Mazhab Protestan (mazhab Lutheran)  bermaksud membantah c) Berdasarkan pengalaman sejarah anda, huraikan kesan Zaman Reformation terhadap negara Eropah? (ms 222)              kesan agama negara Eropah berpecah negara Eropah berperang mengikut mazhab berlaku perang keagamaan di Perancis mengakibatkan kemusnahan dan peperangan masyarakat Eropah tidak lagi dikuasai satu mazhab sahaja wujud toleransi antara penganut pelbagai mazhab Kristian mempergiatkan pendidikan mempergiatkan penyebaran fahaman kesan terhadap kuasa golongan gereja kuasa gereja dicabar secara terbuka kuasa gereja terhadap kerajaan / monarki berkurang monarki ingin bebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom