You are on page 1of 7

TINGKATAN 4

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA
Analisis Kendiri Pelajar
Tandakan [√] pada ruangan di bawah.
Sub Tajuk
1.1 Zaman Prasejarah
1.2 Makna Tamadun
1.3 Tamadun Hwang Ho

Cemerlang

Baik

Sederhana

1.1 Zaman Prasejarah
1.

Rajah di bawah menunjukkan tahap Zaman Prasejarah. (m/s 2 - 4)
Zaman Paleolitik

Zaman Mesolitik

Zaman Neolitik

Zaman Logam

a)

Apakah ciri-ciri masyarakat Zaman Paleolitik? (m/s 2)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................

1

b)

Nyatakan petempatan awal Zaman Paleolitik. (m/s 2)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................

c) Apakah kegiatan ekonomi masyarakat Zaman Neolitik? (m/s 2-3)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
d) Nyatakan ciri-ciri peralatan Zaman Paleolitik. (m/s 2)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
e) Nyatakan ciri-ciri peralatan Zaman Neolitik. (m/s 2)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
e) Nyatakan dua tahap Zaman Logam. (m/s 3)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
f) Sebutkan kejayaan manusia Zaman Logam. (m/s 3-4)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................

2

g) Mengikut pengetahuan sejarah anda, apakah kelebihan atau keistimewaan
masyarakat Zaman Logam berbanding dengan Zaman Paleolitik?
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
viii..............................................................................................................................
1.2 Maksud Tamadun
a) Apakah maksud tamadun mengikut bahasa Arab? (m/s 4)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
b) Apakah maksud tamadun mengikut bahasa Inggeris? (m/s 4-5)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
c) Apakah maksud tamadun mengikut masyarakat Barat? (m/s 5)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
d) Apakah maksud tamadun menurut Islam? (m/s 5)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................

3

e) Apakah maksud tamadun mengikut pandangan anda? (m/s 5)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
1.3 Tamadun Hwang Ho
1. Peningkatan dalam sistem pemerintahan Tamadun Hwang Ho merupakan antara
faktor penting yang membawa kepada perkembangan tamadun tersebut.
(a) Jelaskan sistem pemerintahan yang diamalkan dalam tamadun Hwang Ho. (m/s 31)
Dinasti Shang
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
viii ...............................................................................................................................
ix ...............................................................................................................................
x ..............................................................................................................................
xi ..............................................................................................................................
xii ...............................................................................................................................
xiii ..............................................................................................................................
xiv ..............................................................................................................................
xv ...............................................................................................................................
Dinasti Chou
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................

4

viii ...............................................................................................................................
ix .................................................................................................................................
x ..................................................................................................................................
(b) Nyatakan sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada perkembangan dunia hari ini.
(m/s 32 - 33)
Dari segi politik
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
Dari segi ekonomi
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
viii ...............................................................................................................................
ix ...............................................................................................................................
x ..............................................................................................................................
Sistem tulisan
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................

5

Sistem kepercayaan
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
Sistem kalendar
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
Falsafah Perang Sun Tzu
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
c) Huraikan sistem organisasi sosial tamadun Hwang Ho. (m/s 30)
Lapisan paling atas
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
Lapisan bawahan
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ...............................................................................................................................
iv ...............................................................................................................................

6

Peranan golongan artisan
i ...............................................................................................................................
Peranan golongan hamba
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
d) Mengikut pengetahuan anda, bagaimanakah karya Sun Tzu (The Art of War) dapat
membantu dalam pencapaian kemerlangan diri? (m/s 33)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
e) Berdasarkan kemajuan sektor pertanian tamadun Hwang Ho, nyatakan langkahlangkah yang boleh diamalkan dalam membangunkan serta memajukan sektor
pertanian negara kita.
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
viii ...............................................................................................................................
ix ...............................................................................................................................
x ..............................................................................................................................
xi ..............................................................................................................................
xii ...............................................................................................................................

7