You are on page 1of 19

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

Analisis Kendiri Pelajar
Tandakan [√] pada ruangan di bawah.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Sub Tajuk
Pemerintahan dan Pentadbiran
Perundangan
Perluasan Kuasa
Perdagangan Tamadun India
Pendidikan
Sumbangan Tamadun
Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia

Cemerlang

Baik

Sederhana

POLITIK
1.1

Pemerintahan dan Pentadbiran

Tamadun Yunani
(a)

Huraikan ciri-ciri pemerintahan negara kota Athens sebelum sistem demokrasi
diperkenalkan.
(m/s 42-43)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
viii .............................................................................................................................
ix .............................................................................................................................
x

..............................................................................................................................

xi .............................................................................................................................

1

(b)

Terangkan sistem demokrasi di Athens.

m/s 43

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
viii .............................................................................................................................
ix .............................................................................................................................
x

..............................................................................................................................

xi .............................................................................................................................

(c)

Huraikan sistem pemerintahan yang diamalkan di Sparta.

m/s 43

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
Tamadun Rom
(d)

Huraikan ciri-ciri sistem pemerintahan republik tamadun Rom.

m/s 43-44

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
viii .............................................................................................................................

2

(e)

Terangkan sistem pemerintahan empayar dalam tamadun Rom. m/s 44
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
viii .............................................................................................................................
ix .............................................................................................................................
x

(f)

..............................................................................................................................

Apakah Pax Ramona? m/s 44
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................

Tamadun India
(g)

Jelaskan sistem pemerintahan Empayar Maurya di India. (ms. 44-45)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
viii .............................................................................................................................
ix .............................................................................................................................
x

..............................................................................................................................

xi .............................................................................................................................

3

Tamadun China
(h)

Huraikan sistem pemerintahan Dinasti Chin dan Dinasti Han di China. (ms. 45)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
viii .............................................................................................................................
ix .............................................................................................................................

1.2

Perundangan

Tamadun Yunani
(a)

Huraikan sistem perundangan tamadun Yunani. (m/s 46)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................

Tamadun Rom
(b)

Huraikan sistem perundangan tamadun Rom. (m/s 46)

Undang-undang bertulis
Undang-undang pertama – Hukum Kanun 12

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................

4

Kod undang-undang Rom

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................

Undang-undang Rom terdiri tiga cabang

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................

prinsip-prinsip undang-undang Rom

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................

Tamadun India
(c)

Huraikan sistem perundangan tamadun India. (m/s 46-47)

Kitab Dharma Sastra

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................

5

Zaman Dinasti Maurya

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
viii .............................................................................................................................
Tamadun China
(d)

Huraikan sistem perundangan tamadun China. (m/s 47)

Berteraskan dua prinsip

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................

Berteraskan falsafah legalisme

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................

Bertentangan dengan undang-undang yang berasaskan ajaran Confucius

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................

6

1.3 Perluasan Kuasa
Tamadun Yunani
(a)

Namakan tokoh-tokoh yang memainkan peranan penting dalam perluasan kuasa
di Yunani. (m/s 48)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................

(b)

Sebutkan kawasan yang dikuasai oleh Alexander the Great. (m/s 48)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................

(c)

Sebutkan kesan perluasan kuasa tamadun Yunani. (m/s 48)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................

Tamadun Rom
(a)

Namakan tokoh yang memainkan peranan penting dalam perluasan kuasa di Rom.
( m/s 49)
i ...............................................................................................................................

(b)

Nyatakan negara atau kawasan yang terdapat dalam empayar Rom semasa
perluasan kuasa zaman pemerintahan Augustus Caesar.
(m/s 49)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................

7

vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
viii .............................................................................................................................
ix .............................................................................................................................
Tamadun India
(a)

Namakan tokoh-tokoh yang memainkan peranan penting dalam perluasan kuasa
di India.
(m/s 49)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................

(b)

Apakah cara perluasan kuasa Chandragupta Maurya di India?
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................

c)

Apakah kawasan yang dikuasai Chandragupta Maurya? (m/s 49)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................

d)

Nyatakan kejayaan Bindusara. m/s 49
i ...............................................................................................................................

e)

Nyatakan cara-cara perluasan kuasa Asoka di India.

(m/s 49)

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................

8

f)

Senaraikan kesan akibat peristiwa Perang Kalinga semasa pemerintahan Asoka.
(m/s 45)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................

Tamadun China
a)

Namakan tokoh yang memainkan peranan penting dalam perluasan kuasa di
China.
(m/s 49)
i ...............................................................................................................................

b)

Apakah kejayaan Shih Huang Ti? (m/s 49)
i ...............................................................................................................................

c)

Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Shih Hwang Ti untuk menyatukan
seluruh kecil di China?
(m/s. 49 - 50)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................

d)

Mengikut pandangan anda, mengapakah perluasan kuasa tidak harus digalakkan
pada masa ini?
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................

9

vii ..............................................................................................................................
viii .............................................................................................................................
ix .............................................................................................................................
EKONOMI
1.4

Perdagangan Tamadun India

Tamadun India
a)

Nyatakan jenis barang dagangan yang diperdagangkan di peringkat dalaman
tamadun India pada masa tersebut.
(m/s 51)

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
b)

Perkembangan pesat sektor ekonomi telah merangsangkan kewujudan persatuan
perdagangan dan perusahaan di setiap bandar iaitu sresthin
Nyatakan matlamat sresthin.
(m/s 51)

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................

c)

Senaraikan hasil yang diperolehi oleh pedagang India dari Alam Melayu dan
China pada zaman Gupta.
(m/s 52)
Hasil dari Alam Melayu
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................

10

Hasil dari China
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
d)

Mengapakah ekonomi Tamadun India berkembang dengan pesat pada abad ke-3
SM? (m/s 51 - 52)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
viii .............................................................................................................................
ix .............................................................................................................................
x ...............................................................................................................................
xi ...............................................................................................................................
xii ..............................................................................................................................
xiii..............................................................................................................................

e)

Terangkan kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India.

(ms 51-52 )

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
viii .............................................................................................................................

11

ix .............................................................................................................................
x ...............................................................................................................................
xi ...............................................................................................................................
xii ..............................................................................................................................
xiii..............................................................................................................................
xiv..............................................................................................................................
xv..............................................................................................................................
xvi .............................................................................................................................
xvii ............................................................................................................................
xviii .........................................................................................................................
xix ...........................................................................................................................
xx ..............................................................................................................................
xi ..............................................................................................................................
xii .............................................................................................................................
xiii ...........................................................................................................................
xiv ............................................................................................................................

e)

Sebagai seorang pemimpin negara, bagaimana anda
meningkatkan perkembangan ekonomi negara dengan pesat?

boleh

membantu

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................

12

SOSIAL
1.5

Pendidikan

Tamadun Yunani
a)

Huraikan sistem pendidikan tamadun Yunani. (m/s 53-54)
Pendidikan di Athens
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................

Pendidikan di Sparta

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
b)

Namakan cendekiawan (sejarawan dan pemikir bidang sains dan teknologi)
Yunani.
(m/s 54)
Sejarawan
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
Pemikir bidang sains dan teknologi
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................

13

Tamadun Rom
a)

Huraikan sistem pendidikan di tamadun Rom.

(m/s 54)

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
Tamadun India
a)

Jelaskan perkembangan sistem pendidikan dalam tamadun Indus.

(m/s 54- 55 )

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
viii .............................................................................................................................
ix .............................................................................................................................
x ...............................................................................................................................
xi ...............................................................................................................................
xii ..............................................................................................................................
xiii..............................................................................................................................
xiv..............................................................................................................................
xv..............................................................................................................................
xvi .............................................................................................................................
xvii ............................................................................................................................
xviii .........................................................................................................................
xix ...........................................................................................................................
xx ..............................................................................................................................

14

c)

Nyatakan cadangan bagaimana anda membolehkan membantu Malaysia
mencapai status negara maju.
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
viii .............................................................................................................................
ix .............................................................................................................................
x ...............................................................................................................................
xi ...............................................................................................................................

1.6

SUMBANGAN TAMADUN

Tamadun Yunani
a)

Apakah sumbangan tamadun Yunani kepada tamadun hari ini dari aspek
pentadbiran ? (m/s 63-64)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................

Tamadun Rom
b)

Apakah sumbangan tamadun Rom kepada tamadun hari ini dari aspek
pentadbiran?
(m/s 64)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................

15

v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
c)

Apakah sumbangan tamadun Yunani, Rom, India dan China dari aspek sains dan
teknologi kepada peradaban dunia? (m/s 64)
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................

d)

Apakah sumbangan tamadun Yunani, Rom, India dan China dari aspek sosial
kepada peradaban dunia? (m/s 64)
Tamadun Yunani
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................
Tamadun Rom
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
Tamadun India
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................

16

Tamadun China
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
1.7

KEMUNCULAN AGAMA DAN AJARAN UTAMA DUNIA

a)

Namakan kitab bagi agama-agama berikut.

b)

c)

-

(m/s 65 - 67)

i)

Agama Hindu

.........................................................................................

ii)

Agama Buddha -

iii)

Agama Kristian -

........................................................................................

iv)

Agama Islam

-

........................................................................................

v)

Taoisme

-

........................................................................................

..........................................................................................

Siapakah pengasas bagi agama-agama berikut.

( m/s 65 - 68)

i)

Agama Hindu

-

..........................................................................................

ii)

Agama Buddha -

.........................................................................................

iii)

Agama Kristian -

........................................................................................

iv)

Agama Islam

-

.......................................................................................

v)

Taoisme

-

........................................................................................

vi)

Confucianisme -

........................................................................................

Berikan nama tuhan-tuhan yang mempunyai fungsi utama dalam agama Hindu?
(m/s 65)
i.....………………………………………..
ii………………………………………......
iii………………………………………….

17

d)

Nyatakan prinsip-prinsip moral tinggi yang ditekankan dalam ajaran
Confucianisme.
(m/s 67)
i.....………………………………………..
ii………………………………………......
iii………………………………………….

e)

Berikan kebenaran mulia dalam agama Buddha?

(m/s 66)

i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................

f)

Sebutkan teras yang tedapat dalam agama Islam.
i

(m/s 67)

.....………………………………………..

ii………………………………………......
g)

Nyatakan satu kandungan bagi setiap rukun yang diberikan dibawah mengikut
agama Islam.
(m/s 67)
Rukun Iman
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................
vi ..............................................................................................................................
Rukun Islam
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................

18

h)

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan agama?
i ...............................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................
v ...............................................................................................................................

19