BAB 9 : ZAMAN GELAP

Analisis Kendiri Pelajar
Tandakan () pada ruangan di bawah
SUB TAJUK

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

1.1 Zaman Gelap
1.2 Reformation

1. Selepas kejatuhan tamadun Rom, Eropah telah mengalami zaman mundurnya yang dikenali
sebagai Zaman Gelap.
a) Apakah ciri-ciri penting Zaman Gelap yang berlaku di Eropah?

( m/s 215-216)

i) ..........................................................................................................................................
ii) ...........................................................................................................................................
iii) .........................................................................................................................................
iv) .........................................................................................................................................
v) ...........................................................................................................................................
vi)...........................................................................................................................................
vii) .........................................................................................................................................

b) Jelaskan persamaan antara feudalisme di Eropah dengan yang terdapat dalam masyarakat
Melayu tradisional?
( m/s 215-216)
i ..........................................................................................................................................
ii ..........................................................................................................................................
iii .........................................................................................................................................
iv .........................................................................................................................................
v ...........................................................................................................................................
vi...........................................................................................................................................

c) Sebagai warganegara yang berwawasan, apakah peranan anda untuk memajukan negara?
i ..........................................................................................................................................
ii...........................................................................................................................................
iii .........................................................................................................................................
iv .........................................................................................................................................
v ...........................................................................................................................................
vi...........................................................................................................................................

1

GERAKAN REFORMATION
1. Reformation merupakan suatu gerakan yang berlaku di Eropah Barat pada abad ke-16.
a) Apakah yang dimaksud dengan Reformation?

( m/s 220)

i ..........................................................................................................................................
ii ..........................................................................................................................................
iii .........................................................................................................................................
iv .........................................................................................................................................
v ...........................................................................................................................................
b) Jelaskan idea-idea penting yang diperjuangkan oleh Martin Luther.

( m/s 221-222 )

i ..........................................................................................................................................
ii ...........................................................................................................................................
iii .........................................................................................................................................
iv.........................................................................................................................................
v...........................................................................................................................................
vi...........................................................................................................................................
vii .........................................................................................................................................

c) Berdasarkan pengalaman sejarah anda, apakah kesan Zaman Reformation terhadap
Eropah?
(m/s 222)
i ..........................................................................................................................................
ii...........................................................................................................................................
iii.........................................................................................................................................
iv.........................................................................................................................................
v...........................................................................................................................................
vi..........................................................................................................................................
vii .........................................................................................................................................

2