Bab 4 – Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia 1 Jawatankuasa Eksekutif telah ditubuhkan untuk menggubal Perjanjian Persekutuan Tanah

Melayu 1948. (ms 104-106) a) Senaraikan pihak yang menggubal Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. • • • Raja-raja Melayu UMNO Pegawai Kanan British

b) Nyatakan tuntutan yang dikemukakan oleh orang Melayu kepada Jawatankuasa

Eksekutif. • • •

Raja-raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip dan struktur Malayan Union Mereka menginginkan sebuah persekutuan seperti konsep Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Mereka menolak kerakyatan terbuka Malayan Union Mereka meminta dasar perlindungan terhadap negeri-negeri Melayu dan orang Melayu dipulihkan Mereka menuntut supaya raja-raja Melayu sebagai ketua Negeri-Negeri Melayu diakui semula

c) Nyatakan golongan yang menentang penubuhan Jawatankuasa Eksekutif. • • Orang Melayu radikal Orang dagang

d) Bagaimanakah cara AMCJA-PUTERA menentang perjanjian tersebut? • • • • Mengadakan ceramah politik Demonstrasi Mogok Mencadangkan Perlembagaan Rakyat

e) Mengapakah AMCJA-PUTERA menentang Jawatankuasa Eksekutif? •

• •

Jawatankuasa Eksekutif tidak mewakili semua pihak kerana tiada perwakilan orang dagang Menuntut konsep sebuah republic Menuntut kemerdekaan penuh Bersetuju dengan konsep Malayan Union

f) Senaraikan kandungan Perlembagaan Rakyat. • • • • • • • • •

Singapura disatukan dengan Tanah Melayu Sebuah Kerajaan Pusat dan Majlis-Majlis Negeri dipilih Raja-raja Melayu akan mempunyai kuasa sebenar dan bertanggungjawab kepada rakyat Kedudukan istimewa orang Melayu dikembalikan Adat istiadat dan agama Islam dikawal oleh orang Melayu Kerakyatan yang sama rata Merah dan putih menjadi warna bendera Tanah Melayu Bahasa Melayu haruslah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Pertahanan dan hal ehwal luar negeri haruslah menjadi tanggungjawab bersama British dan Tanah Melayu Warganegara Tanah Melayu harus dinamai Melayu

2

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah ditandatangani pada 21 Januari 1948. (ms 107-108) a) Nyatakan ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. • • • • • Sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan 11 buah negeri Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British Konsep Raja Berperlembagaan diwujudkan Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri dibentuk Pesuruhjaya Tinggi British menjaga kedudukan istimewa orang Melayu

b) Apakah kesan perlaksanaan pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948. • • • • • • • • •

British masih menguasai Tanah Melayu Kemerdekaan belum dicapai Perkongsian kuasa antara Majlis Raja-Raja dengan Pesuruhjaya Tinggi pada peringkat pusat Sultan menjadi ketua negeri dan berkuasa melantik Menteri Besar sebagai ketua pentadbir negeri Mengasaskan sistem pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Membentuk Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri Syarat kerakyatan diperketatkan British mengiktiraf semula ketuanan Melayu Institusi Raja Melayu dikekalkan Setiap negeri Melayu mengadakan perjanjian dan perlembagaan bertulis dengan British

3

Sabah dan Sarawak telah menjadi tanah jajahan British dalam tahun 1946. (ms 110-112) a) Nyatakan alasan Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. • • • • • Vyner Brooke tua Vyner Brooke uzur Penggantinya iaitu Anthony Brooke tidak layak Masalah kewangan selepas Perang Dunia Kedua Desakan British

b) Apakah faktor penentangan penyerahan Sarawak kepada British?

Bercanggah dengan Perlembagaan 1941 Vyner Brooke tidak berunding dengan ketua-ketua tempatan

c) Berikan cara penentangan Gerakan Anti-Penyerahan • • • • • •

Persatuan-persatuan menentang pengisytiharan secara terbuka Menghantar surat bantahan kepada kerajaan British Berdemonstrasi Kakitangan awam meletak jawatan Kaum terpelajar mengadakan pakatan sulit Menubuhkan kumpulan Rukun Tiga Belas Rosli Dhobi menikam Gabenor Sarawak, Sir Duncan Stewart

d) Nyatakan tindakbalas British terhadap Gerakan Anti-Penyerahan • • • Mengeluarkan surat Pekeliling No. 9 Memberi amaran kepada kakitangan kerajaan Menghukum gantung Rosli Dhobi dan tiga orang lagi

e) Mengapakah penyerahan Sabah oleh SBUB kepada British tidak mendapat bantahan daripada penduduk tempatan? • • •
• •

Kesedaran politik amat perlahan Berpecah-belah Tidak berkesan Hanya terdapat persatuan sosioekonomi yang bersifat sederhana Persatuan-persatuan ini telah terkubur begitu sahaja