You are on page 1of 16

Kijk op Bodegraven

NAJAARSMARKT
IN BEELD
pagina 4 & 5
AMNESTY NIEUWERBRUG
35 JAAR
pagina 8
KIJK OP REEUWIJK
pagina 12
SNELLE LOPERS BIJ
RONDJE DROOGH
pagina 16
2E JAARGANG
NUMMER 38 - 2012
WOENSDAG 19 SEPTEMBER
De publicatie van Gemeente Bodegraven-
Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant.
Geen krant ontvangen?
Bel 0172–615588 of e-mail naar
bezorging@kijkopbodegraven.nl
De financieel
adviseurs
van Advies4U
K
e
n
t

u

o
n
s

a
l
?
De beste kwaliteit
en de snelste service
van Nederland!
Italiëweg 5 U 2411 NR Bodegraven U Tel. 0172 - 614 000
Fax 0172 - 615 500 U info@bbmglas.nl U www.bbmglas.nl
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
Star Reklame is een
full service grafimediabureau.
U kunt bij ons terecht voor:
+ grafisch ontwerp
+ dtp werkzaamheden p
+ dr rukwerk
+ webdesign
+ illlustraties
www.starreklame.nl
Kaaskoningin en hofdames;
prachtig trio in vrolijke kleuren
geschiedenis droegen de
hofdames een korte jurk
en was de Kaaskoningin in
feurig lang.
DERDE VAN DIEJEN
De 27-jarige Kaaskoningin
woont samen met haar
echtgenoot Joost en hun
dochter Myrthe (1,5 jaar)
in Bodegraven op de boer-
derij van haar schoon-
moeder Juus. Een aantal
avonden per week melkt
Yvonne de koeien. Joost en
Juus maken volop kaas en
als deze naar de afnemers
gebracht wordt, is dat de
taak van Yvonne. De boek-
houding van het bedrijf
neemt zij ook op zich.
Yvonne is de derde Van
Diejen die een weekend
lang als Koningin van de
kaas door het leven mocht
gaan. Haar schoonmoeder
en schoonzus gingen haar
voor.
HOFDAMES
De 19-jarige Rozanne
Goedhart mocht haar zus-
sen Sandra en Danielle
opvolgen in de functie van
hofdame. Na haar studie
Marketing en Communi-
catie studeert Rozanne
nu aan de Hogeschool in
Utrecht Human Recource
Management. In de overige
tijd werkt ze in de zaak
van haar vader Goedhart
Motoren en bij de C1000.
De jongste dochter van
John en Janny Zonderop
de 20-jarige Joy Zonderop
maakt het trio compleet.
Stralend vertelde ze dat
haar vader, die al jaren
de presentator van de
Najaarsmarkt is, van niets
wist.
Winnaars Kaascorso
Aansluitend aan de presentatie van de Kaaskoningin volgde de prijsuitreiking van het Kaascorso
en werd duidelijk dat de Milandschool uit de Meije met hun smulpaleis de eerste prijs in ontvangst
mochten nemen. De Da Costa school ging er met de tweede prijs vandoor en de derde prijs was er
voor de Prinses Beatrix school. SBAB en het Kaasmuseum werden respectievelijk vierde en vijfde.
Vanaf hun erepodium namen Kaaskoningin Yvonne van Diejen-Scholman en haar hofdames Joy Zonderop en
Rozanne Goedhart het Kaascorso in ogenschouw
Het best bewaarde geheim werd donderdag 13 september aan feestend Bodegraven onthuld tijdens de Kaascorso. Een mooie traditie die
Bodegraven en omstreken op de been brengt. In dorp gonsde het afgelopen donderdag van de feestelijke bedrijvigheid. Basisscholen,
verenigingen en bedrijven vormden de lange optocht van het Kaascorso. De rij werd gesloten door de glimmend gepoetste koets met de
majestueuze paarden ervoor. In de koets waren dan eindelijk de Kaaskoningin Yvonne van Diejen-Scholman en haar hofdames Joy
Zonderop en Rozanne Goedhart te bewonderen.
De winnaar; Het smulpaleis van de Milandschool uit de Meije
Lees verder op pagina 3
Eerder die avond mocht het
stralende trio in Rijngaarde
de eerste bewonderingen
in ontvangst nemen van
de daar verzamelde lokale
pers en media. Snel voeg-
den familie en kennissen
zich daarbij aan. Terwijl
de dames van alle kanten
gefotografeerd en geïn-
terviewd werden, bekeek
iedereen de dames in hun
prachtig moderne en kleur-
rijke outfts. De kleding
van de dames is opval-
lend te noemen. Zeker in
verhouding tot voorgaande
jaren. Voor het eerst in de
Kijk op Bodegraven 19 september 2012 - pagina 2
ALARMNUMMERS
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
GEZONDHEIDSZORG
HUISARTSEN
Dhr. Borreman, Gr. Margarethastraat
1A, Nieuwerbrug, 0348-388379.
Mw. Bouma, Boesemsingel 81,
Bodegraven,0172-530055.
Dhr. Van den Brule, Beemdgras 1,
Bodegraven, 0172-615868.
Dhr. Coes en mw. Van Gils,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612113.
Dhr. Daniels en mw. Spaargaren,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612268.
Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44,
Bodegraven, 0172-611522.
Mw. Van den Nieuwendijk,
Noordstraat 48, Bodegraven,
0172-612030.
Mw. Wiesenhaan-Stellingwerff,
Boesemsingel 81, Bodegraven, 0172-
613388.
Dhr. G. Heijden, Plein 1,
Zwammerdam, 0172-619229
WAARNEMING
Waarneemcentrale huisartsen
(tijdens kantooruren) 0172-892020
HUISARTSENPOST
HuisArtsenPost Midden-Holland
(HAP), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-322488.
Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot
08.00 uur. Zaterdag, zondag en
feestdagen hele dag. Uitsluitend na
telefonische afspraak.
ZIEKENHUIZEN
Groene Hart ziekenhuis, Bleuland-
weg 10, Gouda, 0182-505050.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Po la ner-
baan 2, Woerden, 0348-427911.
APOTHEKEN
LLOYDS Apotheek, Vromade 2,
Bodegraven, 0172-617126.
LLOYDS Apotheek, Brugstraat 1,
Bodegraven, 0172-612031.
Dienst Apotheek Midden-Holland
(DAM), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-698820. Maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,
zondag en feestdagen hele dag.
Uitsluitend na telefonische afspraak.
GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG
GGZ MIDDEN-HOLLAND,
0182-563600.
VERLOSKUNDIGE
Verloskundigenpraktijk Bodegraven,
Vrije Nesse 34, Bodegraven,
0172-614469.
TANDARTSEN
Dhr. Baas, Kerkstraat 66,
Bode gra ven, 0172-615247.
Dhr. Oei, Kievitsheuvel 46,
Bodegra ven, 0172-611968.
Praktijk voor tandheelkunde Oranje-
laan, Oranjelaan 1a, 0172-611995.
Tandartspraktijk van der Heide,
Prins Hendrikstraat 12, 0172-611055.
Tandartsenpraktijk Goudplevier,
Goudplevier 36, Bodegraven,
0172-618097.
THUISZORG
Vierstroom, Spoorlaan 2a,
Bodegraven, 0900-9300.
Buurtzorg Bodegraven team 1,
Noordstraat 8, Bodegraven,
06-83214200.
Buurtzorg Bodegraven team 2,
Pr. Hendrikstraat 16a, Bodegraven,
06-51921997
PrivaZorg Groene Hart, Meester van
Loostraat 2, Waarder, 030-6365302
Zorgpartners Midden-Holland,
Ronsseweg 242, Gouda, 0182-712800.
Vegro Thuiszorgwinkel,
Bodegraafsestraatweg 3, Gouda,
0800–2887766
MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING
WMO
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,
0172–522522.
wmo@bodegraven-reeuwijk.nl
Informatieloket Bodegraven,
Rijngaarden 1, Bodegraven, 0172-
618709.
Maatschappelijke ondersteuning
Kwadraad, Spoorlaan 2a,
Bodegraven, 0900-1202150.
MEE MIDDEN-HOLLAND, Tielweg 3,
2803 PK, Gouda, 0182-520333.
OPVOEDHULP
Opvoedbureau Midden-Holland,
Spoorlaan 2a, Bodegraven, 0182-
547888.
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Bodegraven,
Zuidzijde 63, Bodegraven, 0172-
613798.
Dierenhulp Bodegraven, 0172-611377
Dierenkliniek Sijbrandij, Reeuwijk,
tel. 0182 392568.
KERKEN
VRIJDAG 21 SEPTEMBER
Geloofsgemeenschap St. Willi-
brordus, St. Willibrorduskerk,
Bodegraven 09.00 uur
www.parochiebodegraven.nl
ZATERDAG 22 SEPTEMBER
Geloofsgemeenschap St. Willi-
brordus, St. Willibrorduskerk,
Bodegraven 19.00 uur
www.parochiebodegraven.nl
ZONDAG 23 SEPTEMBER
Gereformeerde gemeente,
Bethelkerk, Bodegraven
10.00 en 18.30 uur
www.bethelkerkbodegraven.nl
Gereformeerde kerk vrijgemaakt,
Ichthuskerk, Bodegraven
09.30 en 16.30 uur
www.bodegraven.gkv.nl
Hervormde gemeente, Dorpskerk,
Bodegraven 09.30 en 18.30 uur
www.hervormdbodegraven.nl
Hervormde gemeente, Bethlehem-
kerk, Nieuwerbrug 09.30 en 18.30
uur www.hervormdbodegraven.nl
Protestantse gemeente Emmaüs,
Ontmoetingskerk, Bodegraven
09.30 uur http://pge.nu
Protestantse gemeente Emmaüs,
Lutherkerk, Bodegraven
18.30 uur http://pge.nu
Protestantse gemeente Nieuwer-
brug, Brugkerk, Nieuwerbrug
09.30 uur www.brugkerk.nl
Pinkstergemeente Morgenstond,
Evertshuis, Bodegraven 10.00 uur
www.morgenstond.org/bodegraven
Vergadering van gelovigen ‘Irene’,
Oranjelaan 2/a, Bodegraven
09.45 en 18.30 uur www.vergadering.
nu/bodegraven-irene
Geloofsgemeenschap St. Willibror-
dus, St. Willibrorduskerk, Bode-
graven 11.00 uur
www.parochiebodegraven.nl
RK Parochie Onze Lieve Vrouwe
Geboorte, Meije
10.00 uur http://meijezegveld.
rkonline.nl
Remonstrantse gemeente Zwam-
merdam Bodegraven, Remon-
strantse kerk, Molenstraat 10,
Zwammerdam 10.00 uur
www.remonstrantenzwammerdam.nl
J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
Dag en nacht bereikbaar
(0172) 23 33 38
Sumatrastraat 11
2405 EM Alphen aan den Rijn
Wij verzorgen alleen begrafenissen
VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging
Agenda
Een overzicht van activiteiten en evenementen in (B) Bode-
graven, (M) Meije, (N) Nieuwerbrug en Zwammerdam (Z).
Activiteit of evenement aanmelden? redactie@kijkopbode-
graven.nl
WOENSDAG 19 SEPTEMBER
• Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 10.00-11.00 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), KBO Meer
bewegen voor ouderen,
14.00-16.30 uur
• Rijngaarde (B), PCOB
Feestelijk optreden La Don-
na Mobilé, 19.30 uur
• Gemeentehuis (B), start-
bijeenkomst ‘Samen wer-
ken aan een bruisende
samenleving’, 20.00-22.00
uur
DONDERDAG 20 SEPTEMBER
• Wierickehuis (N), Gym-
nastiek, 09.30-10.15 uur
• Rijngaarde (B), Zangkoor,
09.45-11.30 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), ABVB
middag, 14.00-17.00 uur
• De Zon (B), Thirsty Thurs-
day, 21.00 uur
VRIJDAG 21 SEPTEMBER
• Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 09.30-10.15 uur
• Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 10.30-11.15 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Koersbal,
14.00-16.00 uur
• Rijngaarde (B), Bridge,
14.00-17.00 uur
• De Meent (B), Bingo,
14.30-16.00 uur, € 5,00 euro
• Rijngaarde (B), Rummi-
kub, Triominos, 14.30-16.30
uur
• De Meent (B), Bruin café,
16.00-18.00 uur
• De Zon (B), Bandjes
avond, 21.00 uur, € 5,00
ZATERDAG 22 SEPTEMBER
• Evertshuis (B), Kaasmu-
seum geopend, 10.00-16.00
uur, € 3,00
• Streekmuseum Oudheid-
kamer (Reeuwijk-Brug),
geopend, 10.00-17.00 uur
• Infocentrum De Hart-
loper (Reeuwijkse Hout),
minisymposium ‘Knabbe-
len aan het Groene Hart?’
geopend, 10.00-16.00 uur
ZONDAG 23 SEPTEMBER
• Streekmuseum Oudheid-
kamer (Reeuwijk-Brug),
geopend, 10.00-17.00 uur
• Infocentrum De Hart-
loper (Reeuwijkse Hout),
geopend, 11.00-17.00 uur
• De Zon (B), Formule 1
Café, 13.00-16.00 uur
MAANDAG 24 SEPTEMBER
• Rijngaarde (B), Schilde-
ren met Harmen Kooistra,
09.30-11.30 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Hand-
werken Rode Kruis, 14.00-
16.00 uur
• Hofuis (B), Klaverjassen,
14.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Country-
dansen, 16.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Schaken,
20.00-23.00 uur
DINSDAG 25 SEPTEMBER
• Rijngaarde (B), Biblio-
theek, 9.00-10.30 uur
• Rijngaarde (B), Wereld-
dansen, 10.30-12.00 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), PCOB ont-
spanningsmiddag, 14.30-
16.30 uur
WOENSDAG 26 SEPTEMBER
• Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 10.00-11.00 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), KBO Bin-
go, 14.00-16.30 uur
• Gemeentehuis (B),
Gemeenteraadsvergade-
ring, 20.00-23.00 uur
DONDERDAG 27 SEPTEMBER
• Wierickehuis (N), Gym-
nastiek, 09.30-10.15 uur
• Rijngaarde (B), Zangkoor,
09.45-11.30 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), ABVB
middag, 14.00-17.00 uur
• ’t Anker (B), Informatie-
avond over ZOA, 19.30-
21.30 uur
• De Zon (B), Thirsty Thurs-
day, 21.00 uur
Gezinshuis in Bodegraven
zoekt oppas (m/v)

Heb je (bijna) je SPH-diploma? Ben je ouder dan
21 jaar en kan je één keer per maand een avond
oppassen? Kunnen we je ook af en toe inzetten om
na schooltijd de kinderen op te vangen?

Gezinshuis bij Stichting Jeugdformaat
In een gezinshuis wonen kinderen of jongeren
(0-23 jaar) die tijdelijk niet thuis kunnen wonen,
maar voor wie het goed is om in een gezin te
verblijven. Vaak zijn het kinderen met gedrags-
problemen of een ontwikkelings achterstand, die
deskundige begeleiding nodig hebben. In ons
gezinshuis wonen momenteel twee kinderen: één
van 4 en één van 11 jaar.

Interesse?
Neem contact op met Martijn Plomp of Lianne
van der Made: 06-13997645 of l.vandermade@
jeugdformaat.nl. Bij dit werk wordt om een
Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.
Het Paard door de Meije
Het Paard van Boreft heeft het erg naar zijn zin in de Meije.
Monter ging hij vorige week met zijn gezelschap op weg
naar de Milandschool aan de Hazekade. Een prachtig nieuw
schoolgebouw, omgeven door ruime groene weilanden. De
kinderen waren blij verrast door het bezoek van Het Paard. Er
volgde enthousiaste verhalen over Pietje Potlood, ooievaars,
Romeinen, moeras, het land van Mi en de overeenkomst
tussen een watertoren en een doedelzak. Het Paard kreeg
een prachtig boek van de Meije als aandenken, er werden
foto’s gemaakt onder veel gelach en gezang. Zo ging Het
Paard er weer vandoor, met tutende oren en een grote lach
op zijn gezicht. Om aan de terugreis richting Bodegraven
te beginnen. Maar eerst nog een kleine tussenstop bij de
Hollandse Boerderij.
www.facebook.com/paardvanboreft
Aandacht voor
maaien bermen
gevraagd
Tijdens de vergadering van
de commissie Bestuur en
Financiën van woensdag
5 september vroeg Jaco
Kastelein (CDA) aandacht
voor het tijdige maaien van
de bermen. Het onkruid,
zoals Sint Jacobs kruiskruid,
dat in bloei staat kan zeer
gevaarlijk of zelfs dodelijk
zijn voor paarden en koeien.
Tijdig maaien is van belang
om verspreiding van de zaden
te voorkomen. Wethouder
Jan Christiaan Goudbeek gaf
aan dat de gemeenten de
wettelijke termijnen hanteert.
Hij zegde wel toe het nog
even uit te zoeken, omdat een
andere firma moest inspringen
bij het maaien.
Tekst: Paul Engels
Uitslag verkiezingen
Bodegraven-Reeuwijk
Bij de landelijke Tweede Kamerverkiezingen scoort in de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk de VVD het hoogst. Met 36%
van de stemmen is zij de grootste partij. In 2010 behaalde de
partij van Mark Rutte 23,1% in Bodegraven en 29,7% in Reeuw-
ijk, toen beide gemeenten nog niet gefuseerd waren. De PvdA
met lijsttrekker Diederik Samsom behaalt dit jaar de tweede plek
met 13,7%. Ter vergelijking, in 2010 behaalden zij 13,1% van de
stemmen in Bodegraven en 8,9% in Reeuwijk. Het CDA levert
in Bodegraven-Reeuwijk veel in. De partij scoort 12% van de
stemmen. In 2010 was dat nog 19,3% in Bodegraven en 18,4%
in Reeuwijk. Ook de PVV levert flink in: 8,7% ten opzichte van
destijds 13,4% in Bodegraven en eveneens 13,4% in Reeuwijk.
De volgorde van de vier grootste partijen in Bodegraven-Reeuwijk
is van groot naar kleiner: VVD, PvdA, CDA, PVV. Van de overige
partijen wonnen D66, SGP en PvD meer stemmen dan bij de
Kamerverkiezingen van 2010. De SP en GroenLinks en behaal-
den minder stemmen dan in 2010. De ChristenUnie daalde in
Bodegraven, maar steeg iets in Reeuwijk ten opzichte van 2010.
De opkomst in Bodegraven-Reeuwijk was woensdag 12 septem-
ber met 80,7% hoger dan het landelijk gemiddelde van 74%.
Kijk op Bodegraven 19 september 2012 - pagina 3
PLUS Hoogendoorn - Waarder
Dorp 14, T: 0348 50 13 11
maandag - donderdag 08.00 - 19.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur,
zaterdag 08.00 - 18.00 uur
Crystal Clear
Frisdrank
Alle varianten
2 flessen of
pakken à
1,5 liter
naar keuze
Verschillende combinaties
mogelijk. Per combinatie kan
de prijs verschillen.U krijgt
50% korting op de totaalprijs.

Alleen op:
vrijdag
september
zaterdag
september
21 22
1+1
GRATIS
Joy is vorige week afge-
studeerd voor haar stu-
die bewegingsagogie aan
het ROC Sport College in
Utrecht. En werkt al 4 jaar
bij Green Health Center.
Een nieuw gezicht in de
koets was die van Jorden
Oostdam. De begeleider
van de dames en opvol-
ger van Joop de Groot als
ceremoniemeester. “Een
gezonder spanning,” zo
omschreef hij zijn nieu-
we taak. “Ik probeer de
tijd in de gaten te houden,
zodat het schema enigs-
zins gehandhaafd blijf. Net
nog even een horloge op
de kermis uit de grijpauto-
maat gehaald,” grapt hij. Of
het een aanwinst is kun je,
je afvragen die avond. Het
spektakel is zo groots daar
kan een strakke tijdsplan-
ning niet tegenop.
SPONTANE REACTIES
Het Kaascorso trok aan de
dames voorbij staand op
hun erepodium tegenover
Rijngaarde. De spontane
reacties vanuit de optocht
zijn hilarisch. Waaruit
blijkt dat het echt een zorg-
vuldig bewaard geheim is
gebleven. Na zo’n 36 eenhe-
den van sportverenigingen,
basisscholen en bedrijven
stapte de Kaaskoningin en
haar gevolg in het koetsje
en volgende de toer door
het dorp. Aangekomen bij
het Raadhuisplein steeg
een gejoel op uit de massa.
College van burgemees-
ter en wethouders stond al
op het grote podium klaar
om de Kaaskoningin en de
hofdames welkom te heten.
Een spannend moment
voor Yvonne van Diejen-
Scholman. Ze mocht de
Bodegraafse gemeenschap
toespreken. “Ik heb het
speechen geoefend voor
Joost,” liet een giechelende
Kaaskoningin ons eerder
die avond weten. Het ging
haar ogenschijnlijk makke-
lijk af. Waarschijnlijk voel
je, je gedragen door zo’n
enthousiaste menigte.
Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen
Vervolg van pagina 1
Kaaskoningin en hofdames;
prachtig trio in vrolijke kleuren
Commissie Bestuur en
Financiën kritisch over
toekomst recreatieschap
Tijdens de commissie
Bestuur & Financiën van
woensdag 5 september
werd in gegaan op de
toekomst van het
Natuur- en Recreatie-
schap Reeuwijkse
Plassen en omgeving.
Al jaren wordt de deel-
name aan het Natuur- en
Recreatieschap Reeuw-
ijkse Plassen en omgeving
kritisch bekeken. Geluiden
om de positie in het schap
te heroverwegen, zijn bij
de raadspartijen en het col-
lege aan de orde. Echter,
het eenzijdig uitstappen
door Bodegraven-Reeu-
wijk zou juridisch tot een
afoopsom van 7,5 miljoen
euro leiden. Een onbe-
gaanbare weg en daarom
is een ‘package deal’ met
de overige gemeenten en
provincie overeengeko-
men. In de deal is overeen-
gekomen dat elke deelne-
mende gemeente in 2016
€ 7,00 per inwoner betaalt
aan het recreatieschap.
Voor Bodegraven-Reeuwijk
betekent dat een lichte stij-
ging omdat in 2012 € 6,20
per inwoner wordt betaald,
voor Boskoop is de staps-
gewijze stijging behoor-
lijk van € 4,09 naar € 7,00,
evenals voor Gouda van
€ 5,61 naar € 7,00. Wad-
dinxveen zit nu op € 8,31
en zakt dan geleidelijk
terug. Wel is het de vraag
wat er gebeurt als Boskoop
straks fuseert met Alphen
aan den Rijn en Rijnwoude.
OPHEFFEN OF NIET
Lizette Visscher (VVD)
kwam met een andere
mogelijkheid: het geza-
menlijk ophefen van het
schap. Dit voorkomt de
verplichte afoopsom.
“We willen immers min-
der bestuurslagen en wij
zijn kritisch hoe het schap
nu functioneert. We heb-
ben het meeste grondge-
bied in het schap en als wij
dat terugkrijgen, dan zien
wij meer voordelen dan
nadelen. Het onderhoud
kost natuurlijk meer geld,
omdat we dat nu met z’n
allen delen. Maar we kun-
nen straks via activiteiten
en erfpacht ook geld ver-
dienen.” Voor Henk van der
Smit (SGP) is de centrale
vraag: Wat krijgt de burger
terug van onze investerin-
gen? “In zijn huidige vorm
is er nauwelijks draagvlak
vanuit de bevolking voor
het schap. De gebruiker
wil meer invloed op het
recreatiegebied. We moe-
ten naar een andere wijze
van besturen, dichterbij de
burgers. Misschien kun-
nen bedrijven en particu-
lieren een rol krijgen.” Het
CDA ziet vooruitgang bij
het recreatieschap en is
tevreden over de package
deal, aldus Jaco Kastelein.
“De deal is op dit moment
het best haalbare. Als
wij zelf als gemeente het
onderhoud moeten doen,
zou dat een veelvoud aan
kosten met zich meebren-
gen. We willen wel dat het
functioneren van het schap
regelmatig terugkomt op
de agenda.” Ook voor Jaap
Arens (Burgerbelangen
Bodegraven-Reeuwijk) is
ophefen van het schap
te kort door de bocht.
“Van belang is een goede,
democratische vorm van
bestuur om de zorgen weg
te nemen.”
VERSTANDSHUWELIJK
Wethouder Hans Vroomen,
namens de gemeente lid
van het Dagelijks Bestuur
van het recreatieschap, gaf
in zijn beantwoording aan
dat het schap de laatste
anderhalf jaar bestuur-
lijk sterk is verbeterd. “De
bestuurlijke verhoudingen
zijn genormaliseerd en de
fnanciën zijn nu duidelijk.
Er is een toekomstperspec-
tief en er wordt gewerkt
aan zaken als een goed ter-
reinbeheermodel. Met de
package deal kunnen wij
een periode van discussie
en onvrede afsluiten. Het
is misschien dan wel geen
gelukkig huwelijk, het is
wel een goed verstandshu-
welijk, waarbij wij elkaar
beter begrijpen.” Wel is de
provincie bezig met een
fusie met het recreatie-
schap Krimpenerwaard. En
bovendien is de positie van
Boskoop met de gemeente-
lijke fusie van het kwekers-
dorp met Alphen aan den
Rijn en Rijnwoude nu nog
onduidelijk. Hans Vroo-
men: “In de zelfstandige
gemeenteraden zullen de
gemeenten dit plan voor
het schap moeten steunen.”
Het merendeel van de com-
missieleden liet blijken de
koers van het college te
steunen. Alleen de VVD
houdt de optie van collec-
tief uittreden open, omdat
het ‘baas zijn over het
eigen recreatiegebied’ ook
veel kansen schept.
Tekst: Paul Engels
Digitale Dienstverleningszuil
Voorafgaand aan de vergadering van de commissie Samenleving werd op 4 september de ‘Digitale Dienstver-
lenings-zuil’ gedemonstreerd aan de commissieleden. Deze zuil wordt waarschijnlijk volgend jaar als pilot in
één van de kernen van Bodegraven-Reeuwijk geplaatst.
Dit alles naar aanleiding
van het voorstel van wet-
houder Jan Christiaan
Goudbeek om de dienst-
verlening aan burgers te
vergroten nu er nog maar
één servicecentrum is in
het gemeentehuis in Bode-
graven. Middels deze zuil
kunnen inwoners eenvou-
dig en zonder tussenkomst
van een medewerker van
de gemeente, een aantal
diensten zelf regelen. Dan
gaat het bijvoorbeeld om
het aanvragen van een
parkeervergunning of het
doorgeven van een verhui-
zing.
Een woordvoerder van de
gemeente Bodegraven-
Reeuwijk laat weten dat de
gemeente Haarlem sinds
oktober vorig jaar naar
tevredenheid met het digi-
tale loket werkt. Wel valt op
dat mensen moeten wen-
nen aan het werken met
een touchscreen. Boven-
dien merkt deze gemeente
dat mensen persoonlijk
contact nog steeds fjn lij-
ken te vinden. “Waar de
Digitale Dienstverlenings-
zuil komt te staan is nog
niet bekend. Een voorstel
hierover wordt 12 decem-
ber in de raad besproken,”
aldus de woordvoerder van
de gemeente. “Als de raad
akkoord gaat, zal er gedu-
rende de pilot worden
bezien of- en in welke aan-
tallen er producten via de
Bouw Graafse Waard vordert
De bouwactiviteiten in Bodegraven Noord zijn weer in volle gang. De nieuwe aannemer van
Graafse Waard verwacht in december het hoogste punt van gebouw Wilhelmina te bereiken.
Dat is het koopappartementengebouw waarvan nu ongeveer 50% van de 22 appartementen is
verkocht. Uiteraard zal het bereiken van het hoogste punt straks gepaard gaan met een feestje
voor de kersverse eigenaren in combinatie met een bezoek aan de bouwplaats voor potentiële
kopers. Uitgaande van een normale winter zal de oplevering ergens in het derde kwartaal van
2013 plaatsvinden.
zuil worden afgenomen.
Bij positief resultaat wordt
bekeken of het haalbaar is
de zuil in meer dorpen of
het Klant Contact Centrum
te plaatsen.”
Tekst en beeld: Karin Wagter

Kijk op Bodegraven 19 september 2012 - pagina 4
Bodegraven bruist
tijdens Najaarsmarkt
De Najaarsmarkt ging dit jaar goed van start. Met mooi weer op woensdag en
donderdag was het vanaf het begin van alle festiviteiten een gezellige drukte in
Bodegraven. De Eurodag op de kermis op woensdag bleek een succes. En op
donderdag stroomde het centrum vol voor de traditionele Kaascorso met Yvonne
van Diejen-Scholman als Kaaskoningin en Joy Zonderop en Rozanne Goedhart
als hofdames.
Door de regen kwam de
braderie vrijdag wat traag
op gang, maar vrijdag-
avond was er geen door-
komen meer aan. De
kermis op en rond het
Raadhuisplein werd vooral
in de avonduren goed
bezocht door de jeugd van
Bodegraven. En de optre-
dens van Nederlands-
talige artiesten op vrijdag
en zaterdag trokken veel
publiek uit Bodegraven en
ver daarbuiten. Met het
optreden van Jannes als
absolute hoogtepunt.
Zaterdag was het al vroeg
gezellig druk in het cen-
trum van Bodegraven. Met
name de activiteiten rond
de Dorpskerk konden op
veel belangstelling reke-
nen. Voor veel mensen is
dit toch het leukste onder-
deel van de Najaarsmarkt
omdat dit het dichtst bij
de oorsprong ligt: Kaas en
alles wat daarbij hoort.
Tekst: Ruud Kooistra
Najaarsmarkt in beeld
Kaascorso
Schoolkinderen zorgden voor veel fotogenieke momenten tijdens de Kaascorso.
Monique Smit
Monique Smit laat zaterdagavond
kinderen meezingen en dansen.
Jannes
Jannes’ fans uit Bodegraven en ver
daar buiten genoten van een mooi
optreden op het Raadhuisplein.
Schoolvoetbal
Het schoolvoetbaltoernooi van ESTO
werd bij de jongens door de Prinses
Beatrixschool en bij de meisjes door
de Speel- en Werkhoeve gewonnen.
De teams kregen de prijzen uitgereikt
door de Kaaskoningin.
Kaas- en
Bloemenshow
De traditionele Kaas- en
Bloemenshow kende weer vele
winnaars.
Tentoonstelling Van Bunningen
Een mooie fototentoonstelling van Autobedrijf Van Bunningen in het
gemeentehuis.
Beeld: Pancras Kuipers en Ruud Kooistra
Afdrukken van de foto’s op deze pagina zijn te bestellen via www.kijkopbodegraven.nl.
U vindt daar ook de andere gepubliceerde en niet-gepubliceerde foto’s van onze redacteuren.
Kijk op Bodegraven 19 september 2012 - pagina 5
Najaarsmarkt 2013
Zaterdagavond werd tijdens het slotfeest van de Najaars-
markt 2012 het thema voor de Najaarsmarkt van volgend jaar
bekend gemaakt: Boerenkaas, smaak van buitenleven. De
Najaarsmarkt is volgend jaar op 12, 13 en 14 september.
Kaasmuseum
De Kaaskoningin mocht in het
Kaasmuseum haar eigen foto
naast die van al haar voorgangers
plaatsen.
Rommel-
markt
Met de rommelmarkt die de
Protestantse Zendingscommissie
voor de 42ste keer tijdens
de Najaarsmarkt hield, is een
totaalbedrag van 16.247 euro
opgehaald.
Open & Classic Tourrit
De Kaaskoningin luidt onder grote belangstelling de start van de
Open & Classic Tourrit in.
Kaasactiviteiten op de
Oude Markt
Drukte tijdens de activiteiten rond de Oude Markt op zaterdag.
Verenigingenmarkt
De stand van Hockey Club Reeuwijk Bodegraven trok veel belangstelling, zelfs de Kaaskoningin en haar hofdames
kwamen een balletje slaan.
Kaas- en Kunstveiling
Veilingmeester Oscar de Klijne brengt zaterdag verschillende schilderijen
van Bodegraafse scholen, en Bodegraafse kunstenaars, beschilderde
kaasdummy’s, kaasjes en wijn onder de aandacht van zijn publiek. De
opbrengst van de veiling is bestemd voor Stichting Mzamomhle.
Ringsteken
Op de Oude Markt werd het ringsteken als vanouds goed bezocht.
Kijk op Bodegraven 19 september 2012 - pagina 6
Voorn en Koning beloond door Wecycle
De installateurs van Voorn en
Koning uit Bodegraven zetten
zich dagelijks in voor de inzame-
ling van energiezuinige lampen
en armaturen. Om hen hiervoor te
belonen trakteerden de Wecycle-
koffie dames op een vers gebakje.
Het Bodegraafse installatiebedrijf is
partner van Wecycle. “Dat betekent
dat wij alle afgedankte tl-buizen,
andere energiezuinige lampen en
armaturen in een inzamelbak doen
en inleveren bij Wecycle. Daarmee
is verantwoorde recycling gegaran-
deerd: grondstoffen blijven behouden en schadelijke stoffen worden verwijderd.” Voorn en Koning is gespecialiseerd
in de verkoop en het onderhoud van verlichting. De klantenkring bestaat onder andere uit supermarkten, productie-
bedrijven, vereniging van eigenaren van appartementencomplexen en vastgoedbeheerders. Wecycle wil alle partners
inspireren om de inzameling van energiezuinige verlichting verder te verbeteren. Daarom selecteerde Wecycle vijftig
installatiebedrijven die partner zijn om hen te belonen voor hun inzet, waaronder Voorn en Koning.
wecycle.nl
Reisinformatieavonden Toerkoop
Op maandagavond 24 september organiseert Toerkoop reisburo Bodegraven een informatieavond over Kaapverdië en
Dubai. De avond wordt gehouden in Restaurant Anders, Kerkstraat 2, te Bodegraven en begint om 19.30 uur. Woens-
dagavond 10 oktober is er een informatieavond over Amerika in het Parochiehuis, Doortocht 11 te Bodegraven. Deze
avond begint ook om 19.30 uur. Aanmelden via Bodegraven@toerkoop.nl of 0172-611777.
Het leven in Bodegraven-Reeuwijk
Burgemeester Christiaan van der Kamp heeft onlangs het eerste exemplaar
van ‘Het leven in Bodegraven-Reeuwijk’ in ontvangst genomen. Een maga-
zine over de sociale, culturele, maatschappelijke en economische ontwikke-
ling van Bodegraven-Reeuwijk in de afgelopen 160 jaar.
Het is de bedoeling dat het magazine maandelijks gaat verschijnen en iedere
maand wordt dan een ander thema gekozen. Het magazine wil een platform
zijn voor het cultureel erfgoed. Het eerste nummer heeft als thema ‘Eten en
Drinken’. En wie het in Bodegraven-Reeuwijk over eten en drinken heeft,
denkt al snel aan kaas. Zelfs in de tijd van de Romeinen werd er in onze
gemeente al kaas gemaakt, zoals blijkt uit een kaasvaatje. De komst van een
boerenkaasmarkt heeft de ontwikkeling van Bodegraven sterk gestimuleerd.
In Reeuwijk is kaashandel Vergeer heel belangrijk, het bedrijf is uitgegroeid
tot één van de grootste kaashandels van ons land.
De teksten van het magazine, dat voor € 4,95 te koop is bij de boekhandel,
zijn geschreven door Broos de Groot, Wim Karssen en kenner van de historie
van Bodegraven bij uitstek Cock Karssen.
Bedrijfsberichten
De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers
in Bodegraven, Meije, Nieuwerbrug en Zwammerdam. Nieuws melden? Mail naar:
redactie@kijkopbodegraven.nl.
<
^

Ä

U
H
U
J
P
L
L
S

H
K
]
P
Z
L
\
Y
Z

a
P
[
[
L
U

N
L
^
V
V
U

V
T

K
L

O
V
L
R

Kent u ons a|? Wi[ zi[n Ard en Dirk, de ñnanciee|
adviseurs in hart en nieren van Advies4U. Als
respectieve|i[k ñnanciee| p|anner en erkend
hypotheekadviseur hebben wij passie voor het
ñnancië|e vak en zi[n we sterk geĺnteresseerd
in onze klanten. Daarom behandelen we onze
k|anten a|s koning, ver|enen hen uitstekende
service en zi[n we ook 's avonds en zaterdags
voor hen bereikbaar. Wi[ adviseren graag over
pensioenen, hypotheken, verzekeringen en
sparen, want daar zi[n we gewoon goed in.
Advies4U is een k|eine organisatie, wi[ nemen
zelf de telefoon op en blijven ook de komende
[aren de vertrouwde gezichten van het bedri[f.
Dat is natuur|i[k we| zo prettig, het gaat ten-
s|otte om Ŝw ñnancië|e toekomst.
Wi|t u ook zo'n ñnanciee| adviseur? Loopt u
dan eens vrijblijvend bij ons binnen. Advies4U
zit bi[ u om de hoek, name|i[k op het Wi||ems-
p|ein in Bodegraven en ze hebben heer|i[ke
kofñe.
advies4U
van Tolstraat 4f, Bodegraven
E info@advies4U.com
T 0172 - 61 88 40
^^^HK]PLZ<JVT
3VVWLLUZIPUULUIPQ
Vakkundige Schoenreparatie
Koningin Wilhelminastraat 86 - Reeuwijk - Tel. (0182) 39 28 87 - Open: mat/mvr 9.00- 18.00uur &za9.00- 16.00uur
Tot ziens bij Kaars Schoenenhuis Reeuwijk

Ook bent u bij ons op het
juiste adres voor dames-,
heren- en kinderschoenen
Knip deze bon uit en laat uw hakken
vervangen voor slechts
Hiervoor moet u naar Reeuwijk!
Wij werken met origineel A-materiaal
van Van Bommel, Van Lier etc.
€ 10,-
Deze actie is geldig t/m 29 sept. 2012
Boeddhisme in het
dagelijks leven
Michel van Dinteren geeft op
6 oktober een publieke lezing over
het ‘Diamantweg Boeddhisme
in het dagelijks leven’. Locatie:
Centrum Gezond in Beweging,
Edisonstraat 39a in Reeuwijk-
Brug. Aanvang is om 15.00 uur, de
bijdrage is € 7,00 per persoon.
Het Boeddhisme biedt bijzonder
effectieve methoden om de geest
te brengen tot een pure en natuur-
lijke staat van zijn. Boeddha ont-
dekte via meditatie de sleutel tot
pure en blijvende levensvreugde
en kwam tot het inzicht dat de
mogelijkheden hiervoor besloten
liggen in onze eigen natuur. Een
natuur die elk mens in zich draagt.
Het Diamantweg Boeddhisme
vindt zijn oorsprong in de Karma
Kagyu-traditie, de meest praktijk-
gerichte school van het Tibetaans
boeddhisme. De groepen en cen-
tra die het Diamantweg Boeddhis-
me vertegenwoordigen, werken op
basis van vriendschap, idealisme
en zelforganisatie. In de centra
wordt gemediteerd en vindt uitwis-
seling van ervaring en informatie
plaats. Zo krijgen de beoefenaars
de mogelijkheid om te leren en
zich te ontwikkelen.
www.diamantweg-boeddhisme.nl
Open dagen Verzamelgebouw Reeuwijk
Verzamelgebouw Reeuwijk aan de Leeghwaterstraat 25 in Reeuwijk-Brug heeft een metamorfose ondergaan met een
eigentijdse, sfeervolle inrichting en bovenop de bestaande services meer innovatieve diensten. Rondom de verhuur
van werkplekken, vergaderruimtes en kantoren (van 20 tot 300 m2) is Verzamelgebouw Reeuwijk continu op zoek
hoe ondernemers te ontzorgen: van postbehandeling in de e-mailbox tot schapruimte. Handig voor ondernemers met
webwinkels. De receptie kan opdrachten aannemen en pakketjes ontvangen en versturen. Ondernemers worden
uitgenodigd om de open dagen op vrijdag 21 september tussen 15.00 en 20.00 uur en zaterdag 22 september tussen
9.00 en 12.00 uur te bezoeken
www.verzamelgebouwreeuwijk.nl
Verkoopmanifestatie woningen Westveen
Op donderdag 20 september wordt een verkoopmanifestatie gehouden
voor het woningproject Westveen in Reeuwijk-Brug. De verkoopmanifestatie
vindt plaats van 17.00 tot 20.00 uur in zalencentrum De Brug in Reeuwijk-
Brug. Westveen is een herontwikkeling van vrijgekomen scholenlocaties in
Reeuwijk-Brug west. Het plan bestaat uit 64 woningen voor uiteenlopende
doelgroepen. Binnen het plan zijn 23 huurappartementen voor senioren voor
Woningbouwvereniging Reeuwijk. Daarnaast komen er 8 starterswoningen.
De overige 33 woningen, bestaande uit 2 levensloopbestendige woningen,
4 maisonnettes, 17 eengezinswoningen, 6 twee-onder-één-kapwoningen en
4 vrijstaande woningen, worden door projectontwikkelaar Timpaan verkocht.
Onder bepaalde voorwaarden is een vroegboekkorting op de VON-prijs
mogelijk gemaakt door de gemeente en Timpaan.
Winnende kazen
bij ’t Kaashuys
In Engeland vindt ieder jaar de
International Cheese Awards
plaats, één van de grootste kaas-
wedstrijden ter wereld met een
kleine vierduizend inzendingen uit
27 landen. Maar liefst drie kazen
uit het assortiment van ’t Kaas-
huys zijn in de prijzen gevallen.
Van de zes geitenkaasklassen -
met 99 deelnemende kazen - werd
de belegen Chevretta de winnaar
en behaalde daarmee de titel:
‘Beste Geitenkaas’. De Mekker-
stee Fenegriek, een biologische
geitenkaas uit Ouddorp, werd ook
beloond met een gouden ster. De
derde winnaar werd de Weydelij-
ner Exquise. Deze kaas met min-
der zout en vet won twee gouden
sterren. Het publiek mag de prijs-
winnende kazen komen proeven
in de winkel aan de Miereakker in
Reeuwijk-Brug.
Kijk op Bodegraven 19 september 2012 - pagina 7
Kennisgeving beschikking
Wet bodembescherming
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij hebben besloten dat er op
de locatie Oukoopsedijk 8 te Reeuwijk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk sprake is van
een ernstig geval van bodemverontreiniging, waarbij geen sprake is van zodanige risico’s
voor mens, plant of dier, dat spoedige sanering noodzakelijk is.
Inzage
U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf heden gedurende zes
weken op de volgende plaatsen inzien:
- gemeentesecretarie, Raadhuisplein 1 te Bodegraven, openingstijden tijdens kantooruren
en op woensdag van 17.30 tot 20.30 uur telefoon (0172) 52 25 22;
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan door de belanghebbende(n) bij ons
een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet geschieden
binnen zes weken na de dag van de dagtekening van het besluit, onder vermelding van
“Awb-bezwaar” in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar dient
te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. secretariaat bezwaren-
commissie, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Wij wijzen er op dat de termijn voor het
indienen van een bezwaar mogelijk niet geheel samenloopt met de termijn voor het ter
inzage leggen. Een bezwaar dient echter ingediend te worden binnen de daarvoor in de
beschikking aangegeven termijn.
Tevens kan een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Bodem en Archeologie van
de Omgevingsdienst Midden-Holland, telefoon (0182) 545 700. Deze locatie en procedure
zijn geregistreerd onder code ZH19010080 kenmerk 2012196102.
Deze bekendmaking staat ook op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.odmh.nl

Zuidzijde 54b, 2411 R8 Bodegraven, teI. (0172) 612 127
info@bouwcobo.nI, www.bouwcobo.nI
ConbInatIe
van juIste
kennIs en
veztzouwen!
· WonIngbouw
· 0tIIIteItsbouw
· RenovatIe/vezbouw
· RestauzatIe
· Watezbouw
Bouwcombinatie Bodegraven houdt niet van
haIf werk. Wij ataan u terzijde op eIk onderdeeI
van het geheIe (bouw)traject. Van pIanontwikke-
Iing en budgettering tot vergunningazaken.
BeI voor een vrijbIijvende kenniamaking:
(0172) 612 127.
Openingsfeest kinderbijbelclub
De start van een nieuw kinderbijbelclub seizoen werd op zaterdag 15 september gevierd op het
zonnige schoolplein van de Speel- en Werkhoeve. Hier werden de mooiste cakejes versierd en
onder het genot van wat te drinken opgegeten. Er is druk geknutseld aan vlaggetjes en feesthoed-
jes. Er werd pony gereden,
gesprongen op het springkus-
sen, lekker gesnoept van een
suikerspin, bellen geblazen
en nog veel meer. Kinderbij-
belclub de Schatzoekers is er
vanaf nu elke zaterdagochtend
van 10.00 tot 11.30 uur in de
Speel- en Werkhoeve. Ieder-
een is welkom om te komen
luisteren naar een Bijbelver-
haal en daarna samen te knut-
selen of actief bezig te zijn.
De eerste kennismaking met Kaaskoningin en haar hofdames. Vlnr:
Voorzitter van de marktcommissie en wethouder Jan Christiaan
Goudbeek; hofdame Joy Zonderop; Kaaskoningin Yvonne van Diejen-
Scholman; hofdame Rozanne Goedhart; ceremoniemeester Jorden
Oostdam en secretaris marktcommissie Annelies Schulten.
Kaaskoningin Yvonne van Diejen: “Zoveel belangstelling!”
Na afoop van het weekend bellen we met de Kaaskoningin om te horen hoe ze de Najaarsmarkt heef beleefd. Ze heef haar
rol als heel bijzonder ervaren. “Zoveel belangstelling. Het leef zo in ons dorp, dat heb ik nog eens extra gemerkt nu ik zelf
in het middelpunt van de belangstelling stond. De rit in de koets was geweldig. Ik rijd zelf paard, maar in zo’n koets meerij-
den is wel heel iets anders. Een van de dingen die voor mij dierbaar waren was het bezoek aan Vijverhof en Rijngaarde. Ik
heb er zulke fjne gesprekken mogen voeren. Zaterdag vond ik de leukste dag. Het tijdschema was wat losser en de dingen
die we deden meer ontspannen. De dag begon met het startsein geven voor de Open & Classic tourrit. Vervolgens de streek-
markt, met natuurlijk heel veel boerenkaas. We hebben de kerktoren beklommen, 111 treden op mijn hakken. En we zijn over
de kermis geweest; de Kaaskoningin in de botsauto’s. Met het ringsteken mocht ik met de zwarte Fries van Willem Hagoort
uit Driebruggen meerijden, een imposant paard. In het Evertshuis hebben we prachtige schilderijen en beeldjes van koeien
bekeken, daarna hebben we het kaasfondue geopend en daarna zijn we gaan dineren in de Florijn in Nieuwerbrug. Daar
wordt met liefde gekookt, dat proef je aan alles. Moe maar voldaan kan ik terugkijken op een geweldig feest wat ik samen
met mijn hofdames mocht beleven.”
Hofdame Joy Zonderop:
“Mijn oppaskindjes noemden
mij de Kaasprinses”
“Van te voren had ik geen idee wat me te wachten zou staan,
maar achteraf kan ik alleen maar zeggen dat ik het als heel
positief heb ervaren,” aldus hofdame Joy Zonderop. “Ik heb
onderdelen van de Najaarsmarkt meegemaakt die ik nog
niet eerder had bezocht. De Open & Classic tourrit met al
die oude auto’s en het ringsteken. We mochten meerijden.
Samen met Jan Christiaan Goudbeek zat ik in een koets, aan
mij de eer de ringen te steken. Alle twee de ringen gingen
eraf. Volgens de menner heb ik talent. We hebben zoveel
positieve reacties gekregen en dan vooral op onze jurken.
Het moment dat we Rijngaarde binnen liepen en al de seni-
oren ons toezongen vond ik heel bijzonder. Net als de rit met
de koets toen kreeg ik kippenvel!”
Hofdame Rozanne Goedhart:
“Het Kaasmuseum; ik was er
nog nooit geweest”
“Ik heb super genoten,” meldt hofdame Rozanne Goedhart
ons als we vragen hoe haar ze haar dagen als hofdame heef
beleefd. “Dat begon al tijdens het persmoment, al die foto-
grafen. Dat was voor mij zo’n moment dat het écht begon.
Eenmaal in de koets, al die mensen die naar ons zwaaiden.
Bekenden die verrast naar me keken. Zoveel leuke reacties.
Zelfs mijn ouders wisten van niets en hadden het absoluut
niet verwacht. Die mensenmassa op het Raadhuisplein heef
indruk gemaakt. Maar ook de kaas- en bloemenshow en
de kaaskeuring. De boerenkazen werden gekeurd door een
keurmeester. Hij beoordeelde de kazen op smaak, hygiëne
en structuur. Wij mochten de bekers uitreiken aan de win-
nende kaasmakers. De volgende dag zijn we ’s ochtends
naar Vijverhof en Rijngaarde geweest, vervolgens naar de
rommelmarkt en aansluitend een wandeling over de brade-
rie. Opvallend veel kramen van Bodegraafse winkeliers met
leuke aanbiedingen en prijsvragen, waar wij natuurlijk aan
mee hebben gedaan. In het Kaasmuseum, die hele fotogale-
rij van al onze voorgangsters. Mijn zus Sandra, die tien jaar
geleden hofdame was en Daniëlle mijn middelste zus, en nu
hang ik er ook bij.”
Kijk op Bodegraven 19 september 2012 - pagina 8
Amnesty Nieuwerbrug 35 jaar
Ongeveer een kwart eeuw na de oprichting van Amnesty International in 1961 kreeg ook Nieuwerbrug een eigen schrijfgroep. Sindsdien worden vanuit Nieuwerbrug
maandelijks brieven gestuurd naar regeringen die zich op enigerlei wijze niet houden aan de Universele verklaring van de rechten van de mens. Om het 35-jarige
bestaan niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, wordt voor vrijdag 28 september vanaf 19.30 uur een avond in het Wierickehuis georganiseerd met een Amnesty
spreker uit Amsterdam. Tijdens deze avond is er tevens gelegenheid deel te nemen aan een schrijfactie.
“Het overgrote meren-
deel van alle landen in de
wereld heef toegezegd de
Universele verklaring van
de rechten van de mens,
die op 10 december 1948
werd aangenomen door
Algemene vergadering van
de Verenigde Naties, na
te leven. Maar we weten
allemaal dat het op een
groot aantal plekken in de
wereld maar al te vaak mis
gaat.’’ Anneliese de Vos en
Plony Voorend vertegen-
woordigen de Nieuwer-
brugse Amnesty groep.
Samen met Lineke Humme
zijn zij vanaf het eerste uur
de motor achter activitei-
ten die in Nieuwerbrug
worden georganiseerd.
ONAFHANKELIJKE
ORGANISATIE
Anneliese de Vos: “Het
onderwerp dat op onze
jubileumavond door
de Amnesty spreekster
wordt behandeld, is de
vreemdelingendetentie in
Nederland. Jaarlijks sluit
Nederland zo’n zesdui-
zend vreemdelingen op.
Ze zitten niet vast omdat
ze een strafaar feit heb-
ben gepleegd. Ze wachten
op behandeling van hun
asielverzoek of op uitzet-
ting. Volgens internatio-
naal recht is dit opsluiten
toegestaan, maar Neder-
land doet het veel vaker en
veel langer dan nodig en
humaan is. Bovendien is
het detentieregime onnodig
streng.’’
De dames benadrukken dat
Amnesty een onafanke-
lijke organisatie is die zich
uitsluitend bezighoudt met
de rechten van de mens,
ongeacht afomst, geaard-
heid en geloofsovertuiging.
“We komen in verzet als
de mensenrechten in het
geding komen. Over beslui-
ten van onze regering, doet
Amnesty geen uitspraak.
Maar het is toch menson-
waardig dat kinderen die
hier zijn opgegroeid, de
taal spreken en dus volle-
dig geïntegreerd zijn, uitge-
zet kunnen worden?’’
Amnesty Nederland heef
een lijst met namen van
mensen die ergens in de
wereld onterecht in de
gevangenis zitten. Bijvoor-
beeld omdat ze hun rege-
ring informeerden over
misstanden of opkwamen
voor de mensenrechten in
hun land. “Het idee dat je
onschuldig gevangen zit
en dat niemand voor je
opkomt, is toch te gruwe-
lijk voor woorden. Daarom
zetten wij ons met hart en
ziel in voor wat Amnesty
aan de kaak stelt. Onze
huidige groep telt ruim zes-
tig schrijvers. Een prach-
tig aantal voor zo’n klein
dorp als Nieuwerbrug.
Daar mogen we met elkaar
trots op zijn. De kracht die
uitgaat van de brieven die
wereldwijd elke maand
door Amnestyleden ver-
stuurd worden, moet niet
worden onderschat. We
hopen dan ook op vrijdag
28 september niet alleen
onze trouwe schrijvers te
mogen begroeten, maar
ook nieuwe mensen die
het belang inzien van waar
Amnesty voor staat en met
ons willen strijden voor de
rechten van de mens.’’
Tekst en beeld: Margon van den Berg
Van den Heuvel Elektro
adviseert over energie zuinige
oplossingen voor uw bedrijf.
Bijvoorbeeld over de vele soorten
LED verlichting. Bel of mail voor
een vrijblijvend gesprek.
xxx/wboefoifvwfmfmflusp/om
Wij werken voor particulieren en bedrijven.
35.vvst!tupsjohtejfotu;
17!62!213!652
PlaIIeweg 40A º 2811 NA Reeuwi|k
1el. (0182) 52 26 77 º Mobiel (0651) 10 25 41
Maak werk
van uw
MVO-beleid!
)
L
N
Y
P
Q
W
[

\

\
^

W
L
U
Z
P
V
L
U
V
]
L
Y
a
P
J
O
[

U
V
N
&
Ieder [aar kri[gt u een pensioenoverzicht, maar
|eest u die ook echt door? De meeste mensen
doen dit niet omdat het a||emaa| erg ingewik-
ke|d |i[kt. Het gevo|g hiervan is dat de meesten
niet goed weten hoe hun ñnancië|e situatie er
na de pensioendatum uit komt te zien.
Maar weet u dat het eigen|i[k best mee va|t met
dat ingewikke|de? Ard en Dirk van Advies4U
kunnen u he|pen uw pensioen inzichte|i[k te
maken. Zi[ |eggen u haarñ[n uit wat u van uw
pensioen mag verwachten. Want hoe eerder u
hiervan op de hoogte bent, hoe beter u uw
ñnancië|e toekomst naar uw hand kunt zetten.
Dat geeft u rust en zekerheid.
advies4U
van Tolstraat 4f, Bodegraven
E info@advies4U.com
T 0172 - 61 88 40
^^^HK]PLZ<JVT
=VVYTLLYPUMVYTH[PLR\U[\[LYLJO[IPQ
0172 618 279
www.praktijk-platteland.nl
Martijn Plomp en
Lianne van der Made
Om het 35-jarige bestaan van Amnesty Nieuwerbrug te vieren nodigen Anneliese de Vos, Plony Voorend en
Lineke Humme iedereen uit vrijdag 28 september om 19.30 uur aanwezig te zijn in het Wierickehuis.
Opbrengst
collecte KWF
kanker-
bestrijding
De collecte voor KWF kanker-
bestrijding heeft in Bodegra-
ven 10.347,20 euro opge-
bracht. Met het geld dat de
collectanten hebben opge-
haald blijft KWF kankerbestrij-
ding zich inzetten voor minder
kanker, meer genezing en een
betere kwaliteit van leven. De
afdeling Bodegraven dankt
iedereen voor zijn of haar bij-
drage aan deze collecte. Wilt
u ook meehelpen en collectant
worden, neem dan contact op
met Ineke van de Poll 0172-
615522.
Transportcontrole langs A12
De politie heeft woensdag 12 september van 15.00 tot 22.00 uur
een grote transportcontrole gehouden langs de A12 bij Bode-
graven. Omdat controles op dit segment specialistische kennis
vereisen waren bij de controle ook een aantal partners aanwezig.
Zoals de Douane, de RDW en het Korps Landelijke Politiedien-
sten (KLPD) om de lading, de vervoerder en de technische staat
van de voertuigen te controleren. Doel van de controle is het
verhogen van de verkeersveiligheid. Ook het bestrijden van ver-
voerscriminaliteit behoort tot het doel van de controle. Gecontro-
leerd wordt of de lading van de vrachtbrief overeen komt met de
werkelijke lading van de vrachtwagen.
In totaal werden er 29 vrachtwagens gecontroleerd en 4 bestel-
busjes. Er waren 13 gebreken technische staat zoals en er zijn
4 processen-verbaal geschreven voor te kort dagelijkse rust en
te kort wekelijkse rust. Daarnaast zijn de controleurs gestuit op
twee zaken waarbij er gefraudeerd is met de tachograafschijf.
Daarnaast werd een proces-verbaal geschreven voor het noteren
van onjuiste gegevens over het afval dat werd vervoerd. Door
het UWV werd een Nederlands busje met daarin vijf Roemeense
werknemer gecontroleerd. Uit onderzoek bleek dat deze Roeme-
nen illegaal werkten. Inspectie SZW doet nader onderzoek bij het
bedrijf. Door het Regionaal Verkeershandhavingsteam van Politie
Hollands Midden werden chauffeurs beboet voor het niet hands-
free bellen en voor overschrijding toegestane snelheid.
Jongerendienst in
Ontmoe tings kerk
Als je er echt in gelooft, dan
gebeurt het ook; deze opvat-
ting duikt her en der wel eens
op in een boek of gesprek.
Maar zou het zo zwart-wit
zijn? Op zondag 23 septem-
ber is er een jongerendienst
in de Ontmoetingskerk met
als thema ‘Alles is mogelijk’.
De ondertitel luidt ‘Ik ben toch
niet gek?’ De dienst begint om
11.00 uur en wordt geleid door
ds. André de Oude. De dienst
wordt muzikaal begeleid door
Adventure+. Iedereen is van
harte welkom.
Kijk op Bodegraven 19 september 2012 - pagina 9
GroenLinks pleit voor jongerenhuisvesting in
Antoniuscollege
Onlangs is bekend geworden dat het Antoniuscollege Bodegraven in 2013 definitief de deuren
gaat sluiten. De GroenLinks-fractie betreurt dit, maar ziet wel mogelijkheden om met de plek die
vrijkomt iets moois te doen. Raadslid Broos de Groot: “Wij willen dat er jongerenwoningen op
deze plek komen. In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 kwam wethouder
Hans Vroomen al met plannen hiervoor. Nu zijn er nieuwe kansen om de woningen voor jongeren
te realiseren.” GroenLinks heeft concrete ideeën voor het gebouw en de ruimte eromheen. “Het
Antoniuscollege ligt in het centrum van het dorp en is drie woonlagen hoog. Om het betaalbaar te
houden zal er op het bestaande fundament moeten worden gebouwd. De klaslokalen ombouwen tot
woonunits lijkt geen optie, maar het fundament is zwaar genoeg om er drie of vier woonlagen op te
zetten. Het gebouw hoeft dan niet veel hoger te worden dan het huidige.” Verder wil GroenLinks het
nog braak liggende terrein aan de overkant van de Willem de Zwijgerstraat bij het project betrekken.
“Wat extra ruimte in dit deel van het centrum voor parkeren en groen of speelgelegenheid kan geen
kwaad.” De fractie van GroenLinks zal de ideeën binnenkort aan het college van burgemeester en
wethouders voorleggen.
Bedrijventerrein Reeuwijkse Poort
7 oktober 2012
11 november 2012
2 december 2012
23 december 2012
26 december 2012
Op deze dagen hebben winkels toestemming
om geopend te zijn tussen 12.00 uur en 17.00
uur. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep
mogelijk. Voor meer informatie kunt u telefonisch
contact opnemen met de heer A.E. Jansen van
de afdeling Vergunningverlening, handhaving en
toezicht op telefoonnummer 0172 – 522 522.
U kunt het besluit vinden op de website onder
Bestuur en organisatie > Beleid en regelgeving.
Contact
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl
Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
Onze medewerkers zijn bereikbaar via tele-
foonnummer 0172 - 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
Openingstijden Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 15.00 uur
Met afspraak: tot 17.00 uur
Woensdag: 09.00 - 20.00 uur
Andere afdelingen
Dagelijks op afspraak
Spreekuur burgemeester en wethouders
U kunt een afspraak maken via het
bestuurs secretariaat, tel. 0172 - 522 204
Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven
Dit is een extra publicatie in verband met de
wettelijke termijnen die gekoppeld zijn aan
bezwaar- en inzageprocedures.
Blijf op de hoogte: bezoek regelmatig onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl
Week van de opvoeding 1 tot en met 7 oktober
Van 1 tot 7 oktober is het weer ‘de Week van de Opvoeding’. In het hele land vinden leuke en
interessante activiteiten plaats en dit jaar is het thema ‘luister eens naar mij’. Alle deuren staan ook
in Bodegraven-Reeuwijk wagenwijd open voor ouders, verzorgers, kinderen en jongeren om hen te
informeren over ouder-kind gerelateerde thema’s.
Activiteitenprogramma op de website
Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Bodegraven-Reeuwijk organiseert in de week van de opvoeding
diverse activiteiten. Kijk nu alvast op www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl voor het volledige programma.
Op de website kunt u zich ook inschrijven voor de activiteiten waaronder Communiceren met
je baby, Communiceren met je kind, Talentontwikkeling, Samen praten over drank en drugs en
Timemanagement voor gezinnen. Het programma verschijnt volgende week ook in de krant.
Openbare
vergaderingen
Gemeenteraad
Woensdag 26 september om 20.00 uur
Bespreekstukken:
Ď Krediet verbouw 0ependance 0ronenpark
Ď 0eelname recreatieschap
Ď Project Notaris d'Aumerielaan ĮĶĊİĮ
Ď visie transformatie Camping Peeuwijkse Pout
Ď Aanpassing ontwikkeling Weideveld Woonveld Į
en 2
Ď 1oetreding tot 00VP en aanwijzen bestuurslid
Ď lnitiatiefvoorstel 0roenLinks voor twee waterĊ
tappunten
Ď Concept zienswijze 0e Nieuwe Pegio
Ď KoopĊrealisatieovereenkomst Pijngaarde
Hamerstukken:
Ď 8ezwaar naamgeving 0oggersbanklaan
Ď 8estemmingsplan '0e Viereakker, Įe partiële
herziening’
Ď 8estemmingsplan 0ammekant ĮĮIJ
Ď Wijziging afvaardiging naar commissies
Ď 8enoeming leden en voorzitter 0roene Part
Rekenkamercommissie
Algemene informatie raad en commissies
Ď vergaderingen zijn ook live te volgen via 8estuur
en Organisatie > Vergaderingen 2012 > Raads-
vergaderingen live in beeld en geluid
Ď vergaderstukken staan op onze website in het
raadsinformatiesysteem. U komt hier via het
Snel naar menu of via Bestuur en Organisatie >
Raadsinformatiesysteem (RIS).
Ď 5tukken bij de agenda's in deze publicatie liggen
vanaf ongeveer 10 dagen voor de vergadering
ook voor iedereen ter inzage. U kunt zich melden
bij onze receptioniste.
Ď Wilt u inspreken in een vergadering of raadsĊ
spreekuur? U vindt alle informatie onder Bestuur
en Organisatie > Vergaderingen 2012 > Inspre-
ken in raad en commissies.
Ď vergaderplaats. raadzaal gemeentehuis. vaste
wederkerende agendapunten zoals opening,
mededelingen, ingekomen stukken, verslag
vorige vergadering, rondvraag en sluiting staan
niet vermeld.
Bekendmakingen
Collegebesluiten
Rectificatie: Koopzondagen 2012
In de bekendmaking van week 37 (12 september
2012) zijn per abuis de data verwisseld voor de
‘koopzondagen’ op bedrijventerreinen Rijnhoek en
Reeuwijkse Poort. Het aangepaste overzicht treft u
hieronder aan.
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Geldt voor hele grondgebied
2 december 2012
23 december 2012
Bedrijventerrein Broekvelden
30 september 2012
2 december 2012
23 december 2012
Bedrijventerrein Rijnhoek
30 september 2012
14 oktober 2012
25 november 2012
2 december 2012
23 december 2012
0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!
Vervroegde sluitingstijden
De Oude Zustertuin
Het bestuur van De Oude Zustertuin heeft besloten de winter-
sluitingstijden vervroegd in te laten gaan. De kinderboerderij
en speelweide zijn vanaf nu van 09.00 tot 17.00 uur geopend in
plaats van tot 20.30 uur. De reden voor dit besluit is het toege-
nomen vandalisme, met name in de avonduren. Vorige week
zaterdag moesten, net als vorig jaar, de varkentjes het ontgelden.
Ze zijn door een groep jongeren met takken en appels bekogeld.
De aanwezige vrijwilligster heeft de jongeren aangesproken en
weggestuurd. Een groep van negen jongens bleef echter han-
gen, waarop de vrijwilligster de hulp van de politie inriep. Tijdens
de vakantiemaanden waren er al eerder incidenten met balda-
dige jongeren die konijnenhokken open braken en de beestjes bij
elkaar lieten lopen. Het bestuur hoopt dat er met de aanpassing
van de sluitingstijden, tijdens de openingstijden overdag voldoen-
de sociale controle is om herhaling te voorkomen.
www.deoudezustertuin.nl
Pilot
snipperdag
scholen
Dronenwijk
Twee scholen in de Dronen-
wijk hebben in overleg met
de gemeente besloten om
met ingang van dit schooljaar
een pilot te starten met een
vrij opneembare dag buiten
de schoolvakanties. Hieraan
zijn regels verbonden, die de
scholen in overleg met leer-
plicht hebben opgesteld. De
vrije dag kan één keer per jaar
worden aangevraagd, maar
niet in de eerste twee weken
na de zomervakantie. Zo lang
de scholen de verplichte les-
uren geven aan de leerlingen,
is een vrij opneembare dag
toegestaan door de arbeids-
inspectie. In het voorjaar van
2013 wordt deze regeling
geëvalueerd en worden de
ervaringen gedeeld met ande-
re scholen in de gemeente.
Belang van duurzaamheid
De MilieuRaad Bodegraven-Reeuwijk heeft de bezoekers van de Najaarsmarkt in Bodegraven
gevraagd hun stem uit te brengen op acht duurzaamheidthema’s. In totaal hebben 87 bezoekers van
deze gelegenheid gebruik gemaakt. Hieruit blijkt dat het besparen door LED-lampen in openbare
verlichting de voorkeur heeft van 24% van de inwoners die de enquête invulde. Deze optie werd
gevolgd door meer groen in de woonkernen (21%); het opzetten van een zonnepaneelactie (14%);
en maak centrum van Bodegraven autovrij (11%). De overige maatregelen kregen minder dan
10% van de stemmen, waaronder bevorder afvalscheiding met gedifferentieerde tarieven (9%);
stimuleren van isolatie in woningen (8%); stimuleren van groene daken (7%); en oplaadpalen voor
elektrische auto’s op parkeerplaatsen (6%). De MilieuRaad Bodegraven-Reeuwijk zal het resultaat
van de enquête aan de gemeente kenbaar maken als input voor het duurzaamheidbeleid van de
gemeente.
Bandjesavond in De Zon
Het is weer tijd voor de eerste Bandjesavond van het seizoen.
Tijdens deze eerste editie staan op vrijdag 21 september de
live-bands Suitcase en Foolhouse op het podium van De Zon.
Suitcase is een jonge band, afkomstig uit leiden en speelt
de beste top 40 covers op geheel eigen manier. Foolhouse
is een enthousiaste rockband, afkomstig uit Waddinxveen.
Ook zij begonnen als een rock-cover band, maar inmiddels
spelen zij alweer een geruime tijd eigen nummers. Foolhouse
is ook bekend van hun finaleplaats in de Grote Prijs van het
Groene Hart. Beide bands hebben al een aardige bekendheid
opgebouwd in de omgeving.Op vrijdag 21 september gaan om
21.00 uur de deuren van De Zon open. De entree kost € 5,00.
www.dezonbodegraven.nl
Kijk op Bodegraven 19 september 2012 - pagina 10
Chrysler 300C 3.0 CRD Touring
100.070 km Juni 2006 Automaat € 19.950,-
Chrysler PT Cruiser 2.0 Touring
97.850 km Juli 2001 € 5.950,-
Chrysler Sebring 2.0 CRD Touring
92.583 km Mei 2007 € 9.995,-
Chrysler Voyager 2.8 CRD SE Luxe
117.540 km Oktober 2004 Automaat € 6.950,-
Dodge Journey 2.7 SXT
43.508 km Juli 2009 Automaat € 19.950,-
Jeep Cherokee 3.7 Sport Plus
103.661 km Januari 2003 Automaat € 7.950,-
Jeep Cherokee 3.7 V6 Limited 4X4 AUT4
96.535 km Maart 2008 Automaat € 25.950,-
Jeep Compass 2.0I 16V Sport
4.830 km Februari 2012 € 23.950,-
Jeep Compass 2.4I Limited Rally Edition
103.776 km Maart 2008 Automaat € 16.750,-
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland
3.706 km Januari 2012 Automaat € 79.949,-
Lancia Ypsilon 0.9 Twin AIR Gold
12.978 km Juni 2011 € 12.999,-
Lancia Ypsilon 0.9 Twin AIR Platinum
5.554 km Juni 2011 € 15.495,-
Lancia Delta 1.4 Multiair 16V
12.220 km Augustus 2011 € 22.395,-
Lancia Delta 1.4 Multiair 16V Lounge 140pk
9.510 km Augustus 2012 € 26.950,-
Lancia Musa Serie II 1.4I 16V S/S Gold DFN
1.555 km Augustus 2012 Automaat € 19.950,-
Lancia Voyager 3.6I V6 Gold/Platium
7.615 km Februari 2012 Automaat € 64.950,-
Mini Cooper 1.6 16V Pepper
22.536 km Juli 2009 € 14.950,-
Mini Cooper S Chili Pakket
38.280 km November 2007 € 17.950,-
Nissan Micra 1.2 48kw 3DR
59.188 km November 2006 € 5.950,-
Nissan Micra 1.2 98PK Dig-S 5drs Acenta
5.073 km Januari 2012 € 12.950,-
Nissan Note 1.4 16V 5D First Note
84.996 km April 2007 € 8.450,-
Nissan Note 1.6 16V 5D Acenta AUT4
61.580 km Maart 2008 Automaat € 10.950,-
Nissan Qashqai 1.6 5D 2WD Acenta
95.038 km Januari 2008 € 16.950,-
Nissan Qashqai 1.6 Acenta
72.697 km Februari 2009 € 17.495,-
Nissan Qashqai 1.5 DCI 5D 2WD Acenta
103.145 km Januari 2010 € 17.950,-
Nissan Qashqai 2.0 5D 4WD Acenta
75.455 km November 2007 € 15.450,-
Nissan X-Trail 2.5 5D Elegance
130.125 km Juni 2003 Automaat € 9.450,-
Toyota Aygo 1.0 12V 5DR Sport
40.148 km September 2008 € 6.995,-
Toyota Avensis 1.8 VVTi Linea SOL WAG
51.600 km Februari 2008 € 14.450,-
Volvo V50 T5 Summum AWD Geartronic
47.730 km Januari 2008 Automaat € 27.950,-
centr.vergrendeling,
ABS, cruise control,
airbags, airco,
startonderbreker,
stuurbekrachtiging,
elektrische ramen
voor, elektrische
buitenspiegels,
getint glas,
lederen bekleding,
radio/CD, sportstoelen,
voorstoel(en) elektr. verstelbaar, bumpers in carrosserie-
kleur, lichtmetalen velgen, metallic lak, mistlampen
Chrysler Crossfire 3.2I V6 Limited 6-Bak
€ 13.950,-
74.174 km, 04-2006,
zilver metallic
centr. vergrendeling
afst.bed., airbags,
ABS, cruise control,
stuurbekrachtiging,
traction control,
boordcomputer,
CD wisselaar,
elektr. ramen voor,
getint glas,
geregelde airco,
lederen bekleding, sportstoelen, sportstuur
lm velgen, mistlampen, koplampsproeiers, Xenon lampen
Nissan 350Z 3.5 V6 24V Roadster
€ 20.950,-
74.944 km, 05-2006,
zilver metallic
U wilt uw jonge gebruikte
auto verkopen?
Wij verzorgen dit graag voor u!
Auto Baas beschikt over een schitterende show-
room om uw auto optimaal presenteren. Daarnaast
zal uw auto op onze website onder de aandacht
gebracht worden. Geinteresseerden kunnen uw auto
bij ons bezichtigen en u krijgt dus geen mensen bij
u aan de deur! Wij dragen zorg voor de verkoop en
de papieren rompslomp terwijl u het afgesproken
bedrag en de vrijwaring ontvangt. Loop eens
vrijblijvend bij ons binnen om u te laten informeren!
CONSIGNATIE VERKOOP
Kijk op Bodegraven 19 september 2012 - pagina 11
U ONTVANGT OP VERTOON VAN DE
ADVERTENTIE 20% KORTING OP ALLE
DEUREN, SCHUIFWANDKASTEN EN
TOEBEHOREN.
ACTIE LOOPT TOT ZATERDAG 3-11-2012
*Niet in combinatie met andere kortingsregelingen
Het is goed werken met Hoogendoorn Hout!
Natuurlijk bent u ook altijd welkom voor uw
hardhout, zachthout, tuinhout en ijzerwaren.
@hoogendoornhout
U BENT VAN HARTE WELKOM!
Pascalstraat 4, Reeuwijk
Telefoon (0182) 39 65 71
info@hoogendoornhout.nl
www.hoogendoornhout.nl
OPENINGSTIJDEN
ma - vr 07.00 - 12.30 uur
13.00 - 17.30 uur
za 08.00 - 12.00 uur
SCHUIFWANDKASTEN
t 4DIVJGXBOELBTUFOWBOIFUNFSL
Garobe en DSH
t 4DIVJGXBOEFOFOLBTUJOUFSJFVSTLVO-
OFOHFIFFMPQNBBUHFNBBLUXPSEFO
t 7FFMBDDFTPJSFT
BINNEN- EN BUITENDEUREN
t %FBMFSWBO"VTUSJBEFVSFO
t ;PXFMCJOOFOBMTCVJUFOEFVSFOFO
EFVSCFTMBH
t %JWFSTFNPEFMMFOFOTUJKMFO[PXFM
modern als klassiek
t .BBLFFOCF[PFLBBOPO[FTIPXSPPN
FOPO[FWFSLPPQBEWJTFVSTIFMQFOVCJK
EFLFV[FWPPSEFKVJTUFEFVS
SCHITTERENDE
NIEUWE SHOWROOM
VOOR: BINNENDEUREN t BUITENDEUREN t SCHUIFWANDKASTEN
Timmer- en
Aannemingsbedrijf
Edisonstraat 21 a 2811 EM Reeuwijk Tel. 0182 - 30 07 58
GEZOCHT:
Kamer
voor 1 persoon
met gebruik van wc/douche
Reacties onder nummer 38-01
naar: Kijk op Reeuwijk
Leeghwaterstraat 15-07
2811 DT Reeuwijk
Commissie Bestuur en Financiën
Discussie over
De Nieuwe Regio
In een opiniërende discussie werd tijdens de commissie Bestuur & Financiën van
woensdag 5 september stilgestaan bij de afrap van De Nieuwe Regio. De Nieuwe
Regio is het samenwerkingsverband tussen de tien gemeenten die nu het Inter-
gemeentelijk Overlegorgaan Midden-Holland (ISMH) vormen, met het doel de
kernwaarden waaronder het Groene Hart te versterken.
Burgemeester Christiaan
van der Kamp: “We zijn
heel praktisch begonnen
met de gemeente die het
ISMH vormen, maar aan-
gezien wij het Groene Hart
als de kernidentiteit voor
dit samenwerkingsverband
zien, zouden ook gemeen-
ten als Woerden, Alphen
aan den Rijn en Nieuw-
koop kunnen participeren.
Omgekeerd kan het ook
zijn dat gemeenten aan
de Rotterdamse kant lie-
ver aansluiting zoeken bij
ontwikkelingen in de regio
Rotterdam-Den Haag. Je
moet het samen eens zijn,
dan heb je een sterk ver-
haal. Dat verhaal is dat wij
dé Groene Hart regio zijn.”
In de commissie werd
het functioneren van het
ISMH veelvuldig ter sprake
gebracht. Robèrt Smits
(GroenLinks): “Wij hebben
nooit begrepen waarom het
ISMH niet heef gewerkt in
de samenwerking. Waarom
zou De Nieuwe Regio dan
wel goed werken? Je moet
eerst weten wat je fout hebt
gedaan. Noodzakelijk is
samenwerking wel, want er
zijn boven lokale ontwikke-
lingen. De visie is daarom
een goed streven.” Ook de
PvdA had bij monde van
Lisbeth Hertogh (PvdA)
een soort gelijke vraag:
“Het moet altijd beter
worden dan wat je hebt.
Mogelijk kunnen wij van-
uit de bestaande situatie
naar verbetering werken
voordat je met iets heel
nieuws komt.” Voor Arie de
Groot (ChristenUnie) is het
belangrijk dat deze samen-
werking in de raad wordt
besproken. “Het voorgestel-
de is meer dan een opper-
vlakkige samenwerking.
Het is niet vrijblijvend. En
we hebben niets te zoeken
met Rotterdam. Het is cru-
ciaal dat je eerst weet waar
je naar toe wilt de komen-
de jaren, voordat je zo’n
verbintenis aangaat.”
Burgemeester Christiaan
van der Kamp: “De alge-
meen gedeelde opinie is
dat we met het ISMH niet
verder kunnen. Er is te
weinig democratisch gehal-
te, er is geen verbonden-
heid en er is geen relatie
tussen gemeenten. De grote
les uit het ISMH is dat als
er geen gedeeld verhaal is,
dat een samenwerking dan
geen lang leven beschoren
is. We zijn uit praktische
overwegingen begonnen
met de huidige partners en
dan vervolgens kunnen wij
scherp op de inhoud stu-
ren. Met De Nieuwe Regio
kunnen wij wat ons betref
de belangen van het Groe-
ne Hart kracht bijzetten.
Als wij het laten uitgroeien
tot een krachtig initiatief
zullen andere gemeenten
vanzelf aansluiting willen
zoeken. We moeten wel
vaart zetten.” Omdat de
gemeenteraad het oordeel
vormt, komt er op korte
termijn vanuit het college
een notitie waarover al in
de komende raadsvergade-
ring kan worden gediscus-
sieerd.
Tekst: Paul Engels
Wie wint de
Vrijwilligers-
prijs 2012?
Stichting Erkend Talent en
gemeente Bodegraven-
Reeuwijk organiseren samen
de verkiezing van de Vrijwilli-
gersprijs 2012. Op 7 december
tijdens de Nationale Dag van
het Vrijwilligerswerk worden
de winnaars bekendgemaakt.
Nomineer nu zelf uw favoriete
vrijwilliger of organisatie. Alle
vrijwilligers en vrijwilligersorga-
nisaties in de gemeente Bode-
graven-Reeuwijk mogen mee-
dingen naar de vrijwilligersprijs
2012. Er zijn twee categorieën,
namelijk de individuele vrijwil-
liger en de vrijwilligersorgani-
satie. Iedere inwoner kan tot
26 oktober een vrijwilliger of
vrijwilligersorganisatie nomi-
neren.
www.erkendtalent.nl
Reünie KPJ Bodegraven
De KPJ in Bodegraven organiseert aanstaande vrijdagavond
een bijzondere reünie. De vereniging bestaat op dit moment
uit ongeveer 100 leden in de leeftijd van 16 tot 30+, met
verschillende achtergronden, uit Bodegraven en omgeving.
“Het is een leuke vereniging waar je snel andere mensen leert
kennen tijdens bijvoorbeeld een toneelavond, een disco of, bij
onze oud-leden zeer populaire, klaverjasavond. Het gaat om de
gezelligheid,” aldus KPJ-voorzitter Robbert de Jong.
“De reünie organiseren we om met al onze leden en zeker ook
oud-leden herinneringen op te halen. We hebben heel veel
oude boeken en foto’s gevonden van de KJP die de aanwezigen
onder het genot van een hapje en een drankje kunnen bekijken.
Tegelijkertijd is de avond ook bedoeld om geld in te zamelen
voor ons nieuwe onderkomen. Omdat de KJP tot nu toe gebruik
moest maken van verschillende locaties, hebben we geen
huisraad. Voordat we straks het nieuwe pand kunnen betrekken,
hebben we dus nog van alles nodig; glazen, bordjes en geld.
Tijdens de reünie verkopen we obligaties voor 50 euro per
stuk. In 2018 trekken we de eerste vijf obligatienummers uit de
hoed en beginnen we met terugbetalen. Het streven is om in
2032 iedereen te hebben terugbetaald. We hopen op een grote
opkomst.” De reünie wordt gehouden in het pand van Kras,
Overtocht 6 in Bodegraven. Vanaf 20.30 uur is iedereen welkom.
www.kpj.nl
Getuigen brandstichting gezocht
De politie is op zoek naar getuigen van een vermoedelijke brandstichting in de nacht van vrijdag
14 op zaterdag 15 september aan de Grutto. Bewoners van de Grutto werden rond 02.00 uur wakker
door de bel en gebonk aan de voordeur. Dit bleek een alerte buurtbewoner te zijn die zag dat de
heg van het huis in de brand stond. De brandweer had de brand binnen enkele minuten geblust. De
politie vermoedt dat de heg met opzet in brand is gestoken en is daarom op zoek naar getuigen.
Heeft u de brandstichters gezien of heeft u andere informatie? Bel dan de politie in Bodegraven via
0900-8844.
Kijk op Bodegraven 19 september 2012 - pagina 12
Kijk op Reeuwijk
Een selectie van het nieuws uit de andere kernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; Driebruggen, Hogebrug, Reeu-
wijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel en Waarder. Zie www.kijkopreeuwijk.nl voor de volledige berichten en nog
meer nieuws uit deze kernen.
Cursus diersporen
Al te vaak lopen we voorbij aan sporen die dieren achterge-
laten hebben. Gidsen Monique Smulders en Maria Chardon
leren de cursusdeelnemers de sporen van dieren te zien en te
herkennen. De theorieavond is op dinsdag 2 oktober, aanvang
20.00 uur, in het Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk. In
aanvulling op de theorieavond gaan de deelnemers naar de
Amsterdamse Waterleidingduinen om diersporen te vinden.
Deze excursie vindt plaats op zondag 7 oktober, Waterleiding-
duinen, verzamelen om 16.00 uur bij de Oase ingang Vogelen-
zang. Aanmelden tot uiterlijk 24 september via e-mail cursus@
ivn-ijsselengouwe.nl, het maximaal aantal deelnemers is 20.
De kosten bedragen € 4,00 voor IVN (en KNNV Gouda) leden/
donateurs en € 6,00 voor overige deelnemers. Daarbij betalen
de cursisten zelf de kosten voor vervoer naar excursie en
€ 1,50 entree waterleidingduinen.
De Regenboog zwaait juf
Jeannette uit
Donderdag 13 september was het feest op De Regenboog.
Een feest met een lach en een traan, want niemand wilde
graag afscheid nemen van de altijd zeer enthousiaste en
betrokken juf Jeannette van Galen. Zij gaat zich volledig wijden
aan haar vrijwilligerswerk voor Hand in Hand in Ghana. Dit is
een leefgemeenschap voor kinderen met een verstandelijke
beperking. Er was een hartelijk afscheid, met inbreng van de
leerlingen, collega’s, ouders, oud-leerlingen, oud-collega’s
en andere belangstellenden. De kinderen hadden met elkaar
gespaard voor een e-reader. Nu hoeft de juf nooit meer te
sjouwen met boeken in het vliegtuig als ze de lange reis naar
Ghana weer eens maakt.
Mooie jubileumdienst De Ark
De Ark van Reeuwijk vierde zondag het 40-jarig bestaan met
een mooie dienst met prachtige muziek. De boeiende tentoon-
stelling over de bestaansgeschiedenis werd geopend door
de voorzitter van de kerkenraad, de heer Polet. In de middag
werd een ‘wensboom’ geplant bij de kerk, met daarin kaartjes
waarop gemeenteleden hun wensen voor de toekomst hebben
geschreven.
Negen eeuwen terug in de tijd
Op woensdag 26 september van 19.30 tot 22.00 uur organi-
seert de Sticht-Hollands Historische Vereniging een excursie
naar de Waterburcht van Waarder. De Kromme Kamp in Waar-
der is een min of meer cirkelvormig stuk grond. Uit onderzoek
van archeoloog Peter de Boer is gebleken dat het hier gaat om
een voormalige grote waterburcht met vier omliggende grach-
ten. Vermoedelijk stamt deze waterburcht uit het jaar 1108. Het
complex dreigt te verdwijnen door nieuwbouw op de plek. De
excursie begint om 19.30 uur bij Het Wapen van Waarder. Na
de excursie geeft Peter de Boer in het Wapen van Waarder een
presentatie van zijn onderzoek.
Woningbouwproject Kortezoom
afgerond
Ruim 15 maanden nadat de eerste paal was geslagen, werd
vorige week dinsdag het woningbouwproject Kortezoom in
Reeuwijk-Brug opgeleverd. Het project werd officieel afgeslo-
ten door wethouder Wendy Verkleij, die de symbolische eerste
sleutel uitreikte aan mevrouw Bontenbal en de heer Beil, die
hun woonplaats Gouda verruilen voor Reeuwijk. Het nieuw-
bouwwijkje, gelegen tussen de korfbalvelden en de Raadhuis-
weg, telt drie woningtypen: 9 eengezinswoningen, 8 patiowo-
ningen en 2 vrijstaande woningen. De bouw werd gerealiseerd
door Vergeer Bouw uit Reeuwijk.
Scoutingleider Ronald Hertog
onthaald door Welpen
De 23-jarige Ronald Hertog heeft bij het atletiekonderdeel
speerwerpen een bronzen plak gehaald tijdens de Paralym-
pics in Londen. Ronald is al jaren leider van de Welpen van
Scouting Reeuwijk. Zij leefden dan ook met hem mee en keken
ademloos naar het tv-scherm waarop hun ‘leidings’ de speer
naar brons wierp. Ronald mocht tijdens zijn eerste scouting-
avond na de Spelen eerst de zaal niet in. “Stond ik daar met
mijn bronzen plak op de gang. Eenmaal binnen hadden die
gasten allemaal een bronzen plak om (gemaakt van een cd-tje
wat ze brons hadden geverfd). Geweldig zo’n onthaal! Zo leuk
hoe enthousiast ze allemaal waren.”
Laatste plekken
jeugdkeepersdag CVC Reeuwijk
Op maandag 15 oktober organiseert voetbalvereniging CVC
Reeuwijk een jeugdkeepersdag op sportpark de Groene Zoom.
In de ochtendsessie, die begint om 10.00 uur, worden er een
aantal leuke en leerzame trainingsoefeningen afgewerkt. Na de
lunch wordt gestart met het middagprogramma. Een bekende
keeper uit het Nederlandse voetbal zal daarbij assistentie verle-
nen. Al met al een leuke dag om je keeperkwaliteiten te meten
met keepers uit de regio. Meer informatie? Mail naar keeper-
scvcreeuwijk@hotmail.nl t.a.v. Erwin Griffioen.
www.cvcreeuwijk.nl
Summerparty in Loose End
Op zaterdag 22 september organiseren de vrijwilligers van YLE
een Summerparty in jongerencentrum Loose End in Reeuwijk-
Brug. Tijdens deze party kan de jeugd van 11 tot en met 15 jaar
uit zijn dak gaan op de muziek die door de Dj’s van Loose End
worden gedraaid. Tijdens de party zijn er een waterglijbaan en
een cocktailbar waar men alcoholvrije cocktails kan kopen. Ver-
der krijgt iedere bezoeker een alcoholvrije cocktail. Dus neem
je zwembroek mee, want er is een kans dat je het niet droog
gaat houden. De party begint om 20.00 uur en is om 23.30 uur
afgelopen. De entree bedraagt € 1,00. Er wordt geen alcohol
geschonken en er wordt ook niet gerookt. Binnen is binnen.
Vivace wil nieuw seizoen in met
nieuwe aanwas
Inmiddels weten de meeste inwoners van Reeuwijk dat er in
het plassendorp een gemengd koor Vivace bestaat. Zin om
mee te zingen? Dat kan! Vivace is een koor met een goed in
het gehoor liggend repertoire, dat wordt gekenmerkt door ‘alles
tussen Beatles en Bach’. Vorig jaar heeft Vivace haar 25-jarig
jubileum gevierd met een grandioos concert in een overvolle
zaal in kerkelijk centrum ‘De Ark’. Zoals mocht worden ver-
wacht, was dat optreden voor een aantal wat oudere leden
reden om te stoppen. De stem werd minder. Zij deden dat ove-
rigens met grote tegenzin. Vivace heeft dus plaats voor nieuwe
aanwas. Zij zijn van harte welkom om kennis te maken met
Vivace tijdens haar wekelijkse repetities op donderdagavond in
De Ark in Reeuwijk-Brug tussen 20.00 en 22.00 uur.
www.vivacereeuwijk.nl
Wat een
geweldige
uitslag!
Kiezers bedankt!

www.vvdbodegravenreeuwijk.nl
ONTWERPEN, MAKEN, REPARATIE VAN
DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING
Gespecialiseerd in seniorenkleding
evenals reparatie van leer en motorkleding
Kleienburg 20, 2411 ZC Bodegraven, telefoon 0172-650825
atelier Margreet
Geen inbraak in Vijverhof
Op zaterdagochtend 8 september rond 5.30 uur hebben twee
medewerkers van Vijverhof uit Bodegraven twee open deuren
aangetroffen. Aangezien inbraken bij zorginstellingen regelmatig
voorkomen zijn medewerkers van Vijverhof alert op situaties die
zij niet vertrouwen. Vanwege het vermoeden van insluiping heb-
ben zij uit veiligheidsoverwegingen 112 gebeld. De politie heeft
de melding serieus opgepakt. Zowel het pand en de omgeving is
onderzocht. Er is geconstateerd dat er geen sporen zijn en geen
braakschade is. Door medewerkers van Vijverhof en de politie
zijn geen verdachte personen aangetroffen. Veiligheid van bewo-
ners en medewerkers staat hoog in het vaandel bij Vijverhof. Juist
in de afgelopen maanden zijn acties ingezet om te komen tot
plaatsing van camera’s en een onderzoek naar de veiligheid in en
rondom het gebouw.
Cultuurfeest
Bodegraven-Reeuwijk
De stichting 4jaargetijden (voorheen stichting lentesportweek)
wil samen met het Evertshuis een cultuurfeest organiseren voor
Bodegraven-Reeuwijk aan het begin van het seizoen 2013-2014.
De voorbereidingen voor het feest dat de stichting het liefst in alle
grote zalen van de gemeente wil laten plaats vinden zijn inmiddels
in volle gang. Een aantal toneel- en muziekverenigingen hebben
zich al aangemeld om dit feest tot een succes te maken.
Stichting de 4jaargetijden is nog op zoek naar andere podium-
gezelschappen. Dansgroepen, zangkoren, muziekgroepen,
toneel- en musicalgezelschappen en religieuze gezelschappen;
iedereen is welkom om mee te doen. Het idee is een avond-
vullend programma samen te stellen, waarin elke groep zich aan
groot publiek kan presenteren. Neem voor meer informatie
contact op met 0172-611048 of vierjaargetijden4@hotmail.com.
Gevonden en vermiste huisdieren
Gevonden: Bodegraven, N11: Een vaal rode, ongecastreerde
kater. Bodegraven, Wilhelminastraat: Een witte sierduif met
zwarte vleugels, geen ring. Bodegraven, 1672Laan: Een jong
poesje, wit met grijs-cyperse tekening. Geen bandje of chip.
Vermist: Meije: Een forse zwart-witte, groen bandje met belletje.
Bodegraven, Statenlaan: Vier agapornissen, groen met oranje
kopjes.
Neem contact op met Dierenhulp Bodegraven 0172-611377.
www.dierenbescherming-bodegraven.nl
Kijk op Bodegraven 19 september 2012 - pagina 13
HEBBES!
Kinderkleding
Nieuw & gebruikt
Openingstijden:
woe, don en vrij
09:15 - 11:45 uur

Fokkerstraat 8,
Reeuwijk

hebbes-kinderkleding@live.nl
tel: 0182-396260
06-11744386
EXTRA OPEN:
woe 26, don 27 en vrij 28 sept
09:00 - 12:00, 19:00 - 21:00
zat 29 sept 09:00 - 14:00 uur

Met deze
advertentie
10% korting
www.hebbes-
kinderkleding.nl
Bodegraven verliest bij Concordia
VV Bodegraven heeft de
goede lijn van de eerste twee
competitiewedstrijden niet
kunnen doorzetten. Tegen het
Delftse Concordia werd met
2-0 verloren. Hierdoor blijven
de mannen van Jan Wouters
na 3 wedstrijden op 4 punten
staan. Tegen een goed spe-
lend Concordia was de eerste
grote kans nog wel voor Bode-
graven, Nicky Overes plaatst
een schot op de onderkant
van de lat, waarna de keeper
van Concordia de bal kan pak-
ken. Pech voor Bodegraven,
want hierna werd Concordia
steeds gevaarlijker. Keeper
Thierry Rietveld heeft al een
bal via de lat uit zijn doel moe-
ten houden wanneer Concor-
dia in de 32ste minuut toch op
voorsprong komt. Uit een cor-
ner wordt de bal binnengekopt.
Concordia drukt na de 1-0
door en dat leidt in de 40ste
minuut tot de 2-0. Na wat rom-
melen in het strafschopgebied
verdwijnt de bal achter keeper
Rietveld in de touwen. Ook in
de tweede helft kan Bode-
graven geen controle krijgen
over het spel van Concordia,
dat een aantal keer gevaarlijk
voor het doel verschijnt, maar
niet tot scoren weet te komen.
Bodegraven krijgt in de 70ste
minuut nog een grote kans. Na
een mooie kaats tussen Frank
Veelenturf en Robbert vd
Herik, schiet laatstgenoemde
de bal hard op doel. De kee-
per kan de bal niet klemmen
waarna Frank Veelenturf nog
een kans krijgt in de rebound,
deze gaat helaas over het doel
van Concordia. 5 minuten later
kan Mike Ahareme zijn frustra-
ties niet in bedwang houden
en ontvangt na commentaar
op de leiding een rode kaart.
Met 10 man kan Bodegraven
geen vuist meer maken en zo
blijft het 2-0.
Onverdiend
eerste punt
voor ESTO
Het behalen van het eerste
punt met een gelijkspel van 1-1
tegen Dilettant was volledig te
danken aan de onmacht van de
spelers uit Krimpen aan de Lek
om te scoren. Dilettant bleek
een veel sterkere tegenstander
dan je zou mogen verwachten
gezien de één na laatste plaats
in de ranglijst. ESTO staat nu
samen met Full Speed laat-
ste. Daar moet wel bij gezegd
worden dat de verdediging
van ESTO in het tegenhouden
uitblonk maar in de opbouw
samen met het middenveld
ernstig tekort schoot. Met
passie en goed voetbal wist
Dilettant ESTO in vrijwel de
gehele eerste helft onder druk
te houden. Daar hielpen onze
zwart-witten dapper aan mee
door slordig om te gaan met
balbezit, passing en steeds het
duel te verliezen.
Na 5 minuten gaf Dilettant haar
visitekaartje al af door een
onhoudbare poeier van onge-
veer 40 meter tegen de lat te
knallen. In het laatste kwartier
van de eerste helft kreeg ESTO
iets meer vat op de tegen-
stander, wat direct na de rust
resulteerde in een doelpunt.
Tegen de verhouding in, maar
wel een hele fraaie. Dilettant
vocht met alles aan boord en
veel inzet voor de gelijkmaker,
daarbij grossierden ze onnodig
in 4 gele kaarten. Uiteindelijk
lukt het dan toch, vanuit een
corner prikte Nick Kooijman in
de 55e minuut met een goed
geplaatste kopbal de gelijkma-
ker en eindstand van 1-1 in de
kruising. Het ontbrak ESTO in
deze wedstrijd aan veel om te
laten zien dat ze derde klasse
waardig zijn en niet voor niets
staat ze nu op de laatste
plaats.
Rohda’76 incasseert eerste
verlies, 0-4
Na twee overwinningen op rij
liep Rohda’76 tegen de eerste
nederlaag van het seizoen op.
Roodenburg hield stevig huis
op sportpark De Broekvelden:
0-4. Rohda’76 had weinig ver-
weer tegen de Leidenaren.
De gasten wisten het spel
van Rohda’76 eenvoudig te
ontregelen door de thuisploeg
steeds onder druk te zetten.
Die spelopvatting liet zich al
binnen een kwartier uitbetalen.
Op links moest Marius Reijs-
bergen het afleggen tegen
zijn directe tegenstander, 0-1.
Vijf minuten later liet Tim van
der Werf de spits van Rood-
enburg ontsnappen. Alleen
ten koste van een overtre-
ding binnen de zestien kon de
Rohda-captain direct onheil
voorkomen. Dat bleek uitstel
Prijswinnaars beloond
Tijdens de Najaarsmarkt konden kinderen bij de kraam van A.K.V. Vriendenschaar op de korf
schieten. Heel veel kinderen hebben een poging gewaagd, door een loting zijn hier twee winnaars
uitgekomen: Roos Oostdam (10 jaar) en Julian de Voogd (9 jaar). De Knikker Keukens, Sanitair
& Tegels, al jaren de hoofdsponsor van Vriendenschaar, heeft twee mooie prijzen ter beschikking
gesteld: beiden kregen een sportcheque ter waarde van € 50,00 en hier waren zij erg blij mee!
www.akv-vriendenschaar.nl
Roy Snijder was enkele keren dicht bij een doelpunt, maar de Rohda-
aanvaller kwam niet tot scoren.
van executie, want de arbiter
wees terecht naar de stip, 0-2.
Toch was Rohda’76 voor de
rust zeker niet kansloos. Zo
dook Roy Snijder twee keer
op voor het Roodenburg-doel,
maar de aanvaller kreeg de
bal niet tegen de touwen. Ook
een schot uit de tweede lijn
van Dick van Dam had een
beter lot verdiend. Daarmee
was het wel gedaan met de
offensieve wapenfeiten van
Rohda’76. Want ondanks het
inbrengen van Nick Winkel,
Arnoud Troost en Wim van der
Neut, wist de thuisploeg na de
rust aanvallend geen vuist te
maken. De mannen van haring
en wittebrood wel. Die liepen
eenvoudig verder weg, 0-4.
Beeld: Kees van der Wilk
0182 308191 Leeghwaterstraat 25 Reeuwijk www.VerzamelgebouwReeuwijk.nl
wij ontzorgen
ondernemen in een gespreid bedje
OPENDAGEN
vr 21 sept 15:00 - 20:00 en za 22 sept 9:00 - 12:00

8aadhulsweg 27 - 2811 P1 8eeuwl[k - 0182 392389

8urgerreeuw|[k
uames - Peren - 8abymode Llngerle 8odyfashlon nachLmode 8eenmode

intiouuctiekoiting
Geldig t/m 30 september
Kijk op Bodegraven 19 september 2012 - pagina 14
Kijkertjes
Kijkertjesbon
Reserveer uw gratis Kijkertje met deze bon.
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een
vakje.
Naam: .............................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis Kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen,
vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor diege-
nen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk en Kijk
op Bodgraven wonen. Maximale waarde van het te koop gevraagde
of aangebodene € 110,-. De prijs moet vermeld worden. Maximaal
één Kijkertje met per adres per week. Kijkertjes die niet aan boven-
staande regels voldoen, worden niet in behandeling genomen. Let
op: in een Kijkertje kunnen geen diensten worden gevraagd of aan-
geboden.
Deze bon opsturen naar:
- Kijk op Bodegraven, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens):
- kijkertjes@kijkopbodegraven.nl (verplicht naam en adres vermel-
den)
U kunt de bon ook afgeven bij:
- ‘t Ouwe Pakhuis, Bouwsteeg 2, Bodegraven
Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
De Kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna
geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het slui-
tingsuur af te wijken.
Oplage: 9.000 exemplaren
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Bodegraven is een han-
delsnaam van Graficelly B.V.
Hoofdredacteur:
Lianne van der Made
Tel. 06–20919266
redactie@kijkopbodegraven.nl
Redactiemedewerkers:
Margon van den Berg, Wim
de Boevère, Jeroen Kok, Ruud
Kooistra, Pancras Kuipers,
Marlien van Leeuwen, Narda
Rebel, Bert Verver, Karin Wagter

Inleveren kopij:
Uiterlijk maandag 09.00 uur
Overname artikelen toegestaan
met bronvermelding: Kijk op
Bodegraven
Advertenties:
Sander de Otter
Tel. 0182–399266
verkoop@kijkopbodegraven.nl
Reservering vóór vrijdag 17.00
uur. Daarna kan plaatsing niet
gegarandeerd worden.
Informatie over tarieven en
aanleveren via advertentie@
kijkopbodegraven.nl of op
www.kijkopbodegraven.nl
Druk:
Rodi Rotatiedruk
Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding
Bodegraven 0172–615588
Bereikbaar tijdens kantooruren.
bezorging@kijkopbodegraven.nl
Colofon
Kijk op Bodegraven • Leeghwaterstraat 15-07
2811 DT Reeuwijk • T 0182–399266 • F 0182–399265
www.kijkopbodegraven.nl
Kijk op Bodegraven wordt verspreid in Bodegraven, Nieuwerbrug,
Meije en Zwammerdam.
24-uurs storingsdienst
service inspectie
installatie onderhoud
voor particulieren en bedrijven
Van Leeuwenhoekstraat 25 2811DW Reeuwijk
Tel. (0182) 394613 info@maaselektro.nl
www.maaselektro.nl
landelijk erkend installateur
Regionale Muziekschool
Instrumenten-instuif
Zaterdag 22 september
10:00 - 1Z:00 uur
Meer informutie:
www.muziekschoolbodegraven.nl
stationsweg 17a, Bodegraven
• t.k. hoek l. eiken tv-meubel, in het
midden een glazen deur € 25,- tel.
0182-631646
• t.k. internetkabel 20 meter nieuw in
verpakking € 5,- tel. 0643-583323
• verloren zilv. kettinkje met keltisch
hangertje en l.bl. steentje tel. 0615-
956631
• t.k. kinderkledingkast wit 2-drs. en
3 laden incl. legplanken, 2 jr. oud
€ 80,- tel. 0628-600375
• t.k. 3 kwaliteits poppen + maxi-cosi
+ winkelwagen + vele accessoires
€ 50,- tel. 0348-501362
• t.k. fietsdrager z.g.a.n. € 40,-
tel. 0182-392983
• t.k. antiek koperen doofpot, mooi
exemplaar € 65,- tel. 0641-617250
• t.k. twinny-load fietsendrager € 20,-
tel. 0182-393644
• t.k. 3 witte parkieten 6 weken oud
€ 5,- per stuk tel. 0618-121575
• t.k. poppenwagen i.g.st. donker-
blauw met beertjesmotief € 15,-
tel. 0182-393272
• t.k. Batavus herenfiets 7 versn. in
prima staat € 85,- tel. 0182-394381
• gevr. loop/sloop/schade snorscooter
tot € 100,- tel. 0654-992134
• gevr: nette licht houten sjoelbak,
compleet, svp voor klein prijsje tel.
0172-645390
• t.k. spiegel met houtsnijwerk 80x90,
kleur gebr. wit € 50,- tel. 0172-533144
• t.k. kwart rond hoek kastje op wiel-
tjes met 2 glazen deurtjes g.o.h
€ 40,- tel. 0348-688244
• t.k. witte vitrinekast met verl. spiegel
en 7 gl. planken hxbxd 1.80 x 68 x 34
€ 25,- tel: 0622-689442
• t.k. RVC-shirt + broekje + thermo-
shirt mt. 140 € 15,- tel. 0610-927894
• gratis af te halen koel/vrieskast 160
hoog, oude nog heel goed werkende
frigidaire tel. 0640-149148
• t.k. nieuw juniorbed 165x75 incl.
matras en lattenbodem beuken € 45,-
tel. 0182-393671
• t.k. traningspak zwart/oranje met
opdruk Holland maat 152 € 7,50
tel. 0612-951692
• t.k. kledingkast wit hxbxd 1,90 x
1,20 x 0,50 € 75,- tel. 0182-393887
• t.k. 10 streekromans en landleven
€ 12,50 (€ 1,50 p.st.) tel. 0348-
502099 (na 18.00 uur)
• t.k. nautische kindergordijnstof incl.
haken+band h. 2,80 m, b.2x2,80 m.
€ 25,- tel. 0182-394749
• t.k. klassiek stalen bureau grijs
i.z.g.st. € 50,- tel. 0172-612651
• t.k. badmeubel withoekbad douche-
cabine € 75,- tel. 0172-685436
• verloren gouden armband op
2 sept. centrum Bodegraven
tel. 0628-574556
• verloren gouden hanger halve maan
met steentjes op 1 sept. Bodegraven
tel. 0172-613050
• gezocht melkbus in goede staat
tel. 0638-961191
• gratis af te halen hogedrukreiniger
Eruom tel. 0610-266552
• t.k. 3 grote planten Crassula, Lid-
cactus en Aloë € 15,- p.st. tel. 0616-
804457
Ajax selecteert ESTO als
Camps & Clinics locatie
Goede start voor dames VSTS
Op zaterdag 15 september
stond voor de volleybalda-
mes van VSTS de eerste
officiële krachtmeting op het
programma. In eigen huis
werd een vierkamp gespeeld
voor de eerste ronde van de
nationale beker. De wedstrijd
kwam VSTS moeizaam uit de
startblokken. De tegenstan-
der, Compaen dames 1, begon
sterk en zette de dames van
VSTS van meet af aan onder
druk. Aan vechtlust was bij
de Bodegraafse dames geen
gebrek. Het mocht echter niet
baten. Door veel onnodige
fouten en weinig servicedruk
had VSTS weinig in te brengen
en de wedstrijd werd met 2-0
gewonnen door Compaen.
In de tweede wedstrijd, tegen
Spaarnestad dames 2, lukte
het VSTS steeds beter om een
goed niveau neer te zetten.
De organisatie klopte beter
en er ontstond meer service-
druk¬ en aanvalskracht aan de
zijde van VSTS. De eerste set
liet een gelijk opgaande strijd
zien, waarin VSTS uiteindelijk
aan het langste eind trok. De
tweede set verliep moeizamer.
Het lukte de Bodegraafsen
niet om het goede spel van de
eerste set vast te houden en al
snel keek het team tegen een
achterstand aan. VSTS her-
pakte zich in de derde set en
won overtuigend, waarmee de
eerste winst een feit was.
De derde en laatste wedstrijd
moest VSTS het opnemen
tegen WIK/Univé dames 1.
Deze wedstrijd kende een
vergelijkbaar verloop als de
wedstrijd ervoor. VSTS won
de eerste en beslissende
derde set, en won hiermee
ook deze wedstrijd. De winst
van twee duels en het verlies
van het eerste duel zorgden er
voor dat VSTS op een gelijke
plek eindigde als twee van
de concurrenten. Op punten-
saldo ging het ticket naar de
volgende bekerronde aan de
neus van VSTS voorbij. De
Bodegraafse dames kijken
echter tevreden terug op dit
toernooi waarin er een goed
niveau werd neergezet. Het
team heeft laten zien over
veel flexibiliteit en werklust te
beschikken en de versterking
uit dames twee kon naadloos
worden ingepast.
Aikido in Bodegraven
Wellicht heb je er al eens van gehoord of ken je iemand uit je
omgeving die aikido doet. In de afgelopen decennia is de popu-
lariteit van aikido in Nederland in elk geval aanzienlijk gegroeid.
Vanaf nu is er ook aikido in Bodegraven. Aikido is een relatief
nieuwe krijgskunst uit Japan die in de eerste helft van de vorige
eeuw is ontwikkeld door Morihei Ueshiba (1883 - 1969). Het
woord aikido bestaat uit de Japanse begrippen voor harmonie
(ai), levenskracht (ki) en weg (do). Aikido betekent dan ook let-
terlijk “de weg van het harmoniseren van energie”. Aikido is ont-
staan uit eeuwenoude krijgskunsten van de Japanse samoerai
en is gebaseerd op een filosofie van geweldloosheid. Daarmee is
aikido tegengesteld aan iedere vorm van geweld en competitie.
www.aikidobodegraven.nl
Uw verfspecialist voor de regio
:LMPHQJHQ*5$7,6HONHJHZHQVWHNOHXURSRQ]HDXWRPDWLVFKHPHQJPDFKLQHV
v
e
r
f
hui s bodegraven
Van Tolstraat 39
www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75
ma. t/m vr. 15 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
%HVSDDU18WLHQWDOOHQHXUR·V
:LMPHQJHQ*5$7,6HONHJHZHQVWHNO
%%%%%%HHVSDDDU118 18 WWWWWWWWWWWWWWWW
IN UW KLEUR GEMENGD
Extreem duurzame
aflak voor buiten,
7 tot 9 jaar. Bij ons zeer
voordelig geprijsd.
Vaste lage prijs
€ 38,50 per liter
De jeugdopleiding van AFC
Ajax is wereldberoemd. Voor
velen is het een droom om te
trainen als een echte Ajax-
speler. ESTO is in de aan-
komende herfstvakantie een
Ajax Camps & Clinics locatie.
Op 16 oktober komt Ajax naar
Bodegraven voor het geven
van een clinic aan jeugd-
spelers en -speelsters.
Voormalig topspeler Rob Wit-
schge verzorgt samen met zijn
gecertificeerde Camps & Cli-
nics trainers de ultieme Ajax-
beleving. Jongens en meiden
tussen de 6 en 16 jaar kunnen
zich hiervoor aanmelden via
www.ajaxclinics.nl.
Behalve deze unieke Ajax-
ervaring krijgen alle deelne-
mers deze dag ook een origi-
neel Adidas Ajax trainingsshirt,
een Camps & Clinics bal en
een certificaat van deelname
mee naar huis. Bovendien
ontvangen de winnaars van de
finalespelen aan het eind van
de dag mooie prijzen.
Westveen
R E E U W I J K - B R U G
2 l evensl oopbestendi ge woni ngen, 4 mai sonnettes, 17 eengezi nswoni ngen, 6 t wee- onder - een-kapwoni ngen en 4 vr i j staande woni ngen
www.westveen-reeuwijk-brug.nl
Locatie Van Staverenstraat
Locatie Mesdagstraat
* Onder bepaalde voorwaarden is een vroegboekkorting op de verkoopprijs mogelijk
De locatie Van Staverenstraat bestaat eveneens uit een drietal blokken met 7 fraai gedetailleerde
eengezinswoningen, 6 twee-onder-een-kapwoningen en 4 vrijstaande woningen aan het water. Niet alleen de
schitterende ligging in het groen en nabij zoveel mooi water maakt van Westveen een gewilde wijk. Met de
natuur in de nabijheid bent u onderdeel van het rustige leven met mogelijkheden voor eindeloze fets- en
wandeltochten. Ook de centrale ligging in de Randstad maakt het zo´n bijzondere plek. Gouda, Bodegraven en
Alphen aan den Rijn zijn snel te bereiken.
De locatie Mesdagstraat bestaat uit een drietal blokken met 2 levensloopbestendige woningen, 4 maisonnettes, 8
starterswoningen (verkoop door WBV Reeuwijk) en 10 ruime eengezinswoningen. De ligging van Westveen biedt
vele voordelen. Gelegen net buiten het dorpscentrum liggen de voorzieningen binnen handbereik. Te voet en te fets
hebt u directe toegang tot het gezellige dorp met leuke cafeetjes, restaurants en een rijk aanbod van winkels voor de
dagelijkse en bijzondere boodschappen. De natuur ligt op steenworp afstand en biedt eindeloze fets-, wandel- en
vaartochten. Direct vanuit de eigen woonwijk bereikbaar is de natuur een wezenlijk onderdeel van uw woongenot.
K
o
m

d
o
n
d
e
r
d
a
g

2
0

s
e
p
t
e
m
b
e
r

n
a
a
r

d
e

v
e
r
k
o
o
p
m
a
n
i
f
e
s
t
a
t
i
e
Profiteer nu nog van de vroegboekkorting!
Drieman Garantiemakelaars
Aarplein 2
2406 BZ Alphen aan den Rijn
ò¹Iz-1êò°ò° · a|eaw|eawyer|em+a.a|
Lafeber makelaardij
Ridder van Catsweg 298
2804 RS Gouda
ò¹°z-!1ê°°° · |aley|+le|er.a|
Meer informatie
over de verkoop:
Blok 1 en blok 1 gespiegeld
Twee gespiegelde blokken bestaande uit
10 eengezinswoningen en op de koppen 2
levensloopbestendige woningen en 4 mai-
sonnettes. Prijzen voor maisonnettes en
levensloopbestendige woningen vanaf
€ 179.500,-- VON*. Prijzen voor eengezins-
woningen vanaf € 252.500,-- VON*.
Blok 2
Een blok bestaat uit 8 starterswoningen
van 1 laag met opgetilde kap aan het wa-
ter. De woningen worden verkocht door
WBV Reeuwijk.
Verkoop door ERA De Koning Makelaardij
voor WBV Reeuwijk.
Blok 3
Dit appartementengebouw bestaat uit 23
appartementen met lift. WBV Reeuwijk zal
deze appartementen verhuren.
Verhuur WBV Reeuwijk eind vierde kwar-
taal 2012.
B
o
u
w
re
e
d
s g
e
sta
rt
Blok 4
Dit fraaie blok bestaat uit 7 riante eenge-
zinswoningen met diepe achtertuinen aan
het park. De hoekwoningen hebben en-
trees aan de kopse kant.
Prijzen vanaf € 295.000,-- VON*.
Blok 5
Dit blok bestaat uit 6 fraai gedetailleerde
twee-onder-een-kapwoningen met een
autonome uitstraling en achtertuinen aan
het water.
Prijzen vanaf € 379.500,-- VON*.
Blok 6
Blok 6 zijn 4 vrijstaande woningen aan het
water voorzien van gemetselde schoorste-
nen, trappenhuizen en erkers aan voor- en
achtergevel.
Prijzen vanaf € 465.000,-- VON*.
Interesse in nieuwbouwproject Westveen?
Kom donderdag 20 september tussen 17.00 u – en 20.00 u
naar de verkoopmanifestatie in zalencentrum De Brug
aan de Dunantlaan 1 te Reeuwijk-Brug.
Kijk op Bodegraven 19 september 2012 - pagina 16
DEZE WEEK START VERKOOP
DESKUNDIG OP HET GEBIED VAN
t7&3,001t""/,001t7&3)663t5"9"5*&4
REEUWIJK 0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12,
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
www.dupreemakelaars.nl
Gezelligheid en snelle lopers
tijdens het Rondje Droogh
Het 44e Rondje Droogh was weer een enorm succes. Deze hardloopwedstrijd die al sinds 1968 wordt gelopen
trekt elk jaar een fink aantal hardlopers. De kleinste lopers stonden om 12.00 uur al te trappelen voor de
startlijn om te beginnen. Zij werden gevolgd door de junioren en volwassen lopers die even later mochten
starten.
Na het startschot gingen
de kinderen er snel van-
door voor hun loop van
1 kilometer. Een gedeelte
hiervan moesten de jonge
lopers afeggen door een
weiland. Na een spannende
strijd van het deelnemers-
veld kan er uiteindelijk
toch maar één winnen. Bij
de jongens was dit Robin
de Haan en bij de meisjes
Sterre Vreeswijk.
Een goede 20 minuten later
gingen de junioren van
start: 3,5 kilometer, gedeel-
telijk door het weiland.
Deze groep met jongens en
meisjes tussen de 9 en 15
jaar gingen ontzettend snel
richting het weiland. Het
weiland werd overgestoken
en aan het einde moesten
zij nog over een kleine hin-
dernis, een smal bruggetje
over de sloot. Uiteindelijk
kwam bij de jongens Stan
Kortman en bij de meisjes
Lisette Verleun als eerste
over de fnishlijn.
Dan de strijd van de vol-
wassenen over 5 kilome-
ter. Enkele lopers gingen
er gelijk na het startschot
hard vandoor. Behalve alle
menselijke lopers deden
er dit jaar ook nog twee
honden mee die wel twee
rondes hadden kunnen
lopen aangezien ze nog vol
energie over de lijn komen.
Dit was wel wat anders bij
de menselijke deelnemers.
Menigeen stond hijgend
over een hekje uit te puf-
fen. Na een spannende
eindsprint tussen twee
deelnemers ging uiteinde-
lijk Danny Binnendijk er
met de titel vandoor. Bij de
dames was Tirza van der
Wolf te sterk voor de ande-
re deelnemers.
KPJ Bodegraven heef elk
jaar ook een prijs voor
het snelste KPJ–lid. José
van Veen en Dave Gerrit-
sen kunnen zich wederom
beste KPJ’er noemen van
het Rondje Droogh. Na
alle inspanningen konden
deelnemers en supporters
genieten van een broodje
UITSLAG
RONDJE DROOGH
Kidsrun, 1 kilometer
Meisjes: 1. Sterre Vrees-
wijk; 2. Sacha Goedhart;
3. Rosa v/d Nieuwendijk
Jongens: 1. Robin de Haan;
2. Rens Kortman; 3. Wes-
sel Baas
Junioren, 3,5 kilometer
Meisjes: 1. Lisette Verleun;
2. Lieke Klinkenberg;
3. Inge Verleun
Jongens: 1. Stan Kortman;
2. Koen Klinkenberg;
3. Leon
Senioren, 5 kilometer
Dames: 1. Tirza v/d Wolf;
2. Liesbeth Windhorst;
3. Irene Aldersma
Heren: 1. Danny Binnen-
dijk; 2. Patrick Binnendijk;
3. Erik v/d Haeven
hamburger, heerlijke
drankjes en goede muziek.
Het is dan ook nog een tijd
lang erg gezellig gebleven.
Wil je leren bridgen?
Bridge is een spannend en boeiend kaartspel waaraan je veel
plezier kunt beleven. Bij bridge speel je samen met je partner,
die tegenover je zit, tegen twee tegenstanders. Omdat je steeds
tegen andere paren speelt is bridge een leuke maar ook een
sociale sport. Bij voldoende belangstelling start Bridgeclub
Bodegraven op woensdagmiddag 10 oktober, een beginners-
cursus. Aanvang 13.30 uur in het Parochiehuis aan de Doortocht
te Bodegraven. Voor uw aanmelding of verdere informatie kunt
u bellen met Elly Driehuis 06-40346421 of stuur een e-mail naar
bcbodegraven@hotmail.com.
Bodegraver
Ofke Teekens (9)
regiokampioen
inline-skaten
Zaterdag 15 september werd in Doorn de fnale
gereden van de grootste regionale skeelercompetitie
in Nederland: de Mijnten Inline Cup. Deze competitie
telt tien wedstrijden voor de jeugdskaters en tien
voor de senioren op wisselende parkoersen in
plaatsen in Midden-Nederland. Het werd zaterdag
een compleet familiefeestje voor de Bodegraafse
familie Teekens. De negenjarige Ofe Teekens werd
kampioen in zijn klasse (Pupillen3). En zijn één jaar
oudere zus Sanne Teekens behaalde brons in haar
categorie (Pupillen2 Meisjes).
SC Gouda, waar Ofe en
Sanne Teekens lid van zijn,
is een van de deelnemende
verenigingen met een groot
contingent wedstrijdrijders.
Ook deze zaterdag stonden
weer 50 SC Gouda inline-
skaters aan de start van de
laatste wedstrijd in de com-
petitie. Het 270m-ovaal in
Doorn was het strijdtoneel
en onder prettige nazo-
merse weersomstandighe-
den konden de wedstrijden
worden verreden.
Na afoop van de spannen-
de wedstrijddag mochten
naast Ofe Teekens nog vijf
andere Goudse inline-ska-
ters zich Regiokampioen
noemen: Hans Ofringa,
Thijs Lodder, Nienke den
Hertog, Tom den Heijer en
Bram van Dam. Voor Ofe
Teekens, de jongste regio-
kampioen van SC Gouda,
was het een bijzonder sei-
zoen: hij is pas sinds begin
2012 lid van SC Gouda en
wordt direct al kampioen
in zijn klasse (Pupillen3).
Hij won vijf van de tien
wedstrijden en behaalde
veel overige goede klas-
seringen. Zijn één jaar
oudere zus Sanne Teekens
behaalde brons in de cate-
gorie Pupillen2 Meisjes en
maakte daarmee het fami-
liefeest compleet. Voor de
meeste inline-skaters zit
het wedstrijdseizoen er op:
zij gaan binnenkort weer
schaatsen.
Sportberichten
De rubriek sportberichten staat open voor al het nieuws van
sportverenigingen in Bodegraven, Meije, Nieuwerbrug en
Zwammerdam. Nieuws melden?
Mail naar: redactie@kijkopbodegraven.nl.
Zaalteam VV Bodegraven
voortvarend van start
Het zaalteam van VV Bodegraven heeft vorige week woensdag
zijn eerste thuiswedstrijd in de historie van de club gespeeld. Het
zaalteam van Bodegraven, dat dit jaar voor het eerst in competitie-
verband uitkomt, bestaat voornamelijk uit spelers van het 1ste en
2de elftal van de Veldafdeling. Dit jaar besloot een aantal van hen
ook in de zaal op competitieniveau te gaan spelen. Nadat de eer-
ste wedstrijd vorige week in de Mammoethallen in Gouda tegen
het Moordrechtse Binnenstad al winnend werd afgesloten met
5-2, waren de Rood/Zwarten thuis ook te sterk voor het Goudse
Watergras. In de Bodegraafse Sporthoeve werd het maar liefst
7-1. Na twee wedstrijden staat Bodegraven dan ook op basis van
het doelsaldo bovenaan. Trainer Gerrit Hulters is erg positief over
deze ontwikkeling binnen de club: “Zaalvoetbal is erg goed voor
de techniek en deze jongens kunnen hier ook op het veld profijt
van hebben.” Hoewel de heren door de KNVB laag zijn ingedeeld,
is aanvoerder Wilco Korver optimistisch: “Met deze groep kunnen
we zeker meedoen voor de prijzen dit seizoen, en hopelijk kunnen
we binnen een aantal jaar op een hoger niveau uitkomen.”