You are on page 1of 5

BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN

1
• • •

Jelaskan maksud institusi Raja Berpelembagaan. (ms 167) sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan perlembagaan bertindak berasaskan perlembagaan nasihat Perdana Menteri tidak boleh bertindak sendirian kecuali perkara tertentu ikut budi bicara

• • 2

Bagaimanakah Yang di-Pertuan Agong (YDPA) dipilih? (ms 167) • •
• •

• 3 •

dipilih daripada 9 raja-raja Melayu secara bergilir secara sulit oleh Majlis raja-raja Melayu mengikut peruntukan perlembagaan memegang jawatan 5 tahun Nyatakan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. (ms 168) ketua negara Malaysia ketua agama Islam bagi negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata melantik Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Peguam Negara mentauliah duta-duta negara mengisytihar undang-undang darurat / Undang-undang X memelihara hak istimewa orang Melayu

• •
• •

4. Apakah yang dimaksudkan dengan badan perundangan? (ms 172) • •

Parlimen terdiri YDPA, Dewan Negara dan Dewan Rakyat Parlimen berperanan menggubal undang-undang dinamakan akta

5. Nyatakan ciri-ciri Dewan Negara. (ms 172)

• •

• • • •

dewan tertinggi mengandungi 69 orang ahli 40 ahli dilantik Yang di-Pertuan Agong Ahli Dewan Negara digelar Senator tempoh keanggotaan 3 tahun berumur sekurang-kurangnya 30 tahun taraf sama dengan Ahli Parlimen boleh dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri

6. Nyatakan ciri-ciri Dewan Rakyat. (ms 172)
• •

• • • •

ahlinya dipilih rakyat melalui pilihan raya mewakili kawasan pilihan raya tempoh keanggotaan lima tahun tugas menggubal undang-undang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun mengandungi 219 orang ahli

7. Nyatakan proses penggubalan undang-undang oleh Parlimen. (ms 173) • • • • • • •

cadangan oleh kementerian rang undang-undang oleh Peguam Negara bacaan pertama di Dewan Rakyat bagi baca tajuk bacaan kedua di Dewan Rakyat dibahaskan perbincangan terperinci oleh Jawatankuasa di Dewan Rakyat bacaan ketiga di Dewan Rakyat. Dibahaskan semula dan diluluskan pembentangan di Dewan Negara diperkenankan oleh YDPA pewartaan dalam Warta Kerajaan

8. Jelaskan ciri-ciri badan pelaksana. (ms 173-174)

• • • • • •

pembuat dasar tertinggi negara terdiri daripada Jemaah Menteri /Kabinet diketuai Perdana Menteri Menteri mengetuai kementerian Menteri dibantu oleh Timbalan Menteri KSN mengawasi perjalanan kementerian kakitangan awam melaksanakan dasar kerajaan

9. Apakah peranan mahkamah? (ms 175)

• • • • 10

mentafsir perlembagaan negara melaksanakan undang-undang mentafsir undang-undang mengisytiharkan undang-undang persekutuan atau negeri mengisytiharkan tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang Jelaskan ciri-ciri hakim. (ms 176)

• • • • • 11 • • • •

dilantik YDPA dengan nasihat Perdana Menteri dilindungi daripada pengaruh politik bagi menjamin keadilan dan kesaksamaan undang-undang tidak dibenarkan terlibat dalam politik Apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)? (ms 177)

menjalankan pilihan raya umum atau pilihan raya kecil dengan adil, dan saksama menjalankan pendaftaran pemilih menentukan sempadan pilihan raya

12. Apakah syarat untuk menjadi calon dalam pilihan raya? (ms 179) • • • • • • • • warganegara Malaysia berumur 21 tahun bermastautin di Malaysia sempurna akal bukan orang muflis tidak disabitkan dengan kesalahan mahkamah tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam mengemukakan kertas penamaan calon

13. Apakah syarat-syarat untuk menjadi pengundi? (ms 179-180) • •

berumur 21 tahun bermastautin atau tidak bermastautin mendaftar sebagai pemilih

• pasukan keselamatan mengundi melalui pos 14. Mengapakah pilihan raya kecil diadakan? (ms 178) • • • kematian wakil rakyat peletakan jawatan wakil rakyat pelucutan jawatan wakil rakyat

15. Mengapakah negara kita mengadakan pilihan raya? (ms

• • •

Melibatkan rakyat untuk memilih pemimpin menentukan bentuk kerajaan menjamin kerajaan yang cekap melaksanakan sistem demokrasi

16 Nyatakan maksud pada lambang jata negara (ms 188)

• •
• •

• • • 17

harimau – keberanian pokok Melaka – negeri Melaka pokok Pinang – negeri Pulau Pinang bulan sabit – Islam agama rasmi Bintang – 14 negeri dalam Malaysia lima bilah keris – Perlis, Kedah, Kelantan,Terengganu, Johor bunga raya – bunga kebangsaan Mengapakah cogan kata negara ditulis dalam tulisan jawi ?

• •

tulisan pertama negara identiti bangsa warisan bangsa dan budaya

18. Mengapakah Jata Negara penting kepada negara?
• • • • •

lambang kemegahan penduduk lambang rasmi negara identiti sesebuah negara menjadi kebanggaan warga negara simbol perpaduan lambang kedaulatan negara

memangkin semangat patriotik rakyat

19 Jelaskan maksud pada lambang bendera negara kita. (ms 189)

• • • • • •

Merah – berani Putih – kesucian Biru – perpaduan Kuning – kedaulatan raja Bulan sabit – Islam agama rasmi Bintang pecah 14 – gabungan 14 negeri dalam Malaysia

20 Apakah tanggungjawab rakyat kepada bendera kebangsaan?

• • •

Menghargai Menghormati Memuliakan Mengibarkan memahami maksud lambang negara

21 Mengapakah negara kita mempunyai bendera kebangsaan?
• • • •

• •

membangkitkan semangat patriotik menimbulkan rasa bangga terhadap negara tanda ketaatan dan negara lambang kemegahan penduduk lambang rasmi negara identiti sesebuah negara