You are on page 1of 16

Kijk op Reeuwijk

VERKOOPMANIFESTATIE
WONINGEN WESTVEEN
pagina 3
WELPEN HULDIGEN
OLYMPISCHE SPORTER
pagina 5
SLUIPWIJKSE BAZAAR
KOMT ERAAN
pagina 7
VIVACE ZOEK NIEUWE
AANWAS
pagina 13
21E JAARGANG
NUMMER 38 - 2012
WOENSDAG 19 SEPTEMBER
De publicatie van Gemeente Bodegraven-
Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant.
De financieel
adviseurs
van Advies4U
K
e
n
t

u

o
n
s

a
l
?
Professioneel
Inzet
Talentvol PIT
Makelaarsteam met
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN
BRILJANT EN DIAMANT?
Een briljant is een rond geslepen diamant
met 58 facetten. De schittering van diamant
komt bij de briljantslijpvorm optimaal tot haar
recht, juwelier van Deth vertelt u graag nog
veel meer over diamant.
Korte Groenendaal 11-13 Gouda (0182) 51 49 19
Star Reklame is een
full service grafimediabureau.
U kunt bij ons terecht voor:
+ grafisch ontwerp
+ dtp werkzaamheden p
+ dr rukwerk
+ webdesign
+ ill lustraties
www.starreklame.nl
Woningbouwproject
Kortezoom afgerond
Ruim 15 maanden nadat de eerste paal was geslagen, werd vorige week dinsdag het woningbouwproject
Kortezoom in Reeuwijk-Brug opgeleverd. Het project werd of cieel afgesloten door wethouder Wendy
Verkleij die de symbolische eerste sleutel uitreikte aan mevrouw Bontenbal en de heer Beil, die hun
woonplaats Gouda verruilen voor Reeuwijk.
Het nieuwbouwwijkje,
gelegen tussen de korfal-
velden en de Raadhuisweg
en ontwikkeld door Stevast
Ontwikkeling b.v. uit
Capelle aan de IJssel, telt
drie woningtypen: 9 een-
gezinswoningen, 8 patio-
woningen en 2 vrijstaande
woningen. De bouw werd
gerealiseerd door Vergeer
Bouw uit Reeuwijk.
Wethouder Wendy Verkleij
zei verheugd te zijn dat
het mogelijk is gebleken in
deze moeilijke bouwmarkt
toch een project te realise-
ren waarvan, op 1 patio-
bungalow na, alle huizen
zijn verkocht. “Dat bete-
kent dat er goede keuzes
zijn gemaakt qua woning-
typen, dat is een compli-
ment waard.” Zij feliciteer-
de de nieuwe bewoners
met de mooie woningen op
het centraal gelegen ‘woon-
hof’. Na het overhandigen
van de eerste sleutel was
er tijd voor een hapje en
een drankje en dat lever-
de, voor zover nodig, een
mooie gelegenheid op voor
een nadere kennismaking
tussen met de nieuwe
buurtgenoten.
Tekst en beeld: Bert Verver
Wethouder Wendy Verkleij reikte de eerste sleutel uit aan de bewoners
van de Kortezoom: mevrouw Bontenbal en de heer Beil
Mourits c.s. advocaten
voor particulier en ondernemer
Fokkerstraat 11 - 2811 EN Reeuwijk - Tel. 0182 300 945
www.mouritsadvocaten.nl
De beste kwaliteit
en de snelste service
van Nederland!
Italiëweg 5 U 2411 NR Bodegraven U Tel. 0172 - 614 000
Fax 0172 - 615 500 U info@bbmglas.nl U www.bbmglas.nl
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
Einsteinstraat 52 U 2811 EP Reeuwijk U Tel. 0182-537067
post@alletto.nl U www.alletto.nl
º Accountancy º Administraties º Belastingadvies º Lonen
Loonadministratie goed geregeld?
Alletto
Ac c ount ant s & Adv i s eur s

Notaris D’Aumerielaan 3 • Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66
info@slingerland.nl
www.slingerland.nl
Wij geven u de ruimte!
Geslaagde
Najaarsmarkt
De Najaarsmarkt in Bodegraven kende ook dit jaar tal
van festiviteiten. Het was vanaf vorige week woens-
dag een gezellige drukte in het centrum, met kermis,
het traditionele Kaascorso, de rommelmarkt, de bra-
derie, het ringsteken, voetbaltoernooi en nog veel en
veel meer activiteiten voor jong en oud. Iedereen kan
terugkijken op een zeer geslaagde editie, waaraan
vele inwoners uit de regio plezier beleefden.
Kijk op Reeuwijk 19 september 2012 - pagina 2
ALARMNUMMERS
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
MEDISCHE EN
APOTHEEKDIENST
Reeuwijk: Medisch Centrum Reeu-
wijk, Kaarde 13a, (overdag van
08.00-17.00 uur), 0182-393244
Driebruggen/Waarder:
A.H. Boogaards, C.J. de Wilde,
Burg. Doormanstraat 25,
Driebruggen, 0348 501307
(overdag van 08.00-17.30 uur).
HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP)
Voor spoedeisende huisartsenzorg
’s avonds, ’s nachts, in het weekend
en tijdens feestdagen. Uitsluitend
op tel. afspraak ma t/m vr 17.00-08.00
uur, in het weekend en tijdens feest-
dagen 24 uur bereikbaar. Bleuland-
weg 10, Gouda, tel. 0182-322488.
Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10, Gouda, tel. 0182-
505050. Bezoektijden: Dagelijks
13.30-14.30 uur en 18.00-20.00 uur.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Polanerbaan 2, Woerden,
tel. 0348-427911.
Apotheek
Apotheek Reeuwijk, Kaarde 13b
(overdag), tel. 0182-392042
Avond, nacht en weekenddienst apo-
theek: Dienst Apotheek Midden-Hol-
land (DAM), Bleulandweg 10, Gouda,
tel. 0182-698820.
Verloskundige:
Mw. J.C.J. Hoenderdos en
Mw. I. Mensch 0182-394562.
TANDARTSEN
Spreekuur spoedgevallen za. 22 en
zo. 23 september van 11.30 - 12.00
uur Praktijk Caredent, Breevaarthoek
59, Gouda, tel. 0182-554884.
KERKDIENSTEN
R.K. Parochie De Goede Herder
Reeuwijk Dorp
Zaterdagavond: 19.00 uur
Zondag: 09.00 uur
R.K. Kerk H. Bonaventura Woerden
Zaterdagavond: 17.30 uur
Zondag: 09.30 & 11.00 uur
Gereformeerde Kerk Waarder
Zondag 23 september:
09.30 uur: Ds. A.P. de Graaf
18.30 uur: Ds. Alphen-Keijzer
Protestantse Gemeente De Ark
Reeuwijk Brug
Zondag 23 september:
09.00 uur: Ds. David van Veen
Hervormde Gemeente Sluipwijk
Zondag 23 september:
10.00 uur: Ds. P.A. Versloot
18.30 uur: Ds. A. Robbertsen
Hervormde Gemeente Ichthuskerk
Reeuwijk Brug
Zondag 23 september:
09.30 uur: Ds. R. van Laar
18.30 uur: Ds. T.E. van Spanje
Hervormde Gemeente
Reeuwijk Dorp
Zondag 23 september:
09.30 uur: Ds. A.J. Sonneveld
18.45 uur: Ds. A. Schroten
Hervormde Gemeente Waarder
Zondag 23 september:
09.30 uur: Ds. D. Breure
18.30 uur: Ds. D. Breure
Ned. Herv. Gem. (in Hersteld
Verband) Waarder
Zondag 23 september:
09.30 uur: Ds. D.J. Diepenbroek
18.30 uur: Ds. D.J. Diepenbroek
Christengemeente ‘Elim’
Basisschool De Regenboog,
Greidweide 1, Reeuwijk-Brug
Zondag: 10.00 uur
MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING WMO
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,
0172–522522. Dagelijks op afspraak,
voor vergunningverlening, hand-
having en toezicht (VHT) en de Wmo.
wmo@bodegraven-reeuwijk.nl
THUISZORG
Agathos Thuiszorg, tel. 010-2640777
PrivaZorg Thuiszorg, tel. 030-6365302
Vierstroom wijkteam Reeuwijk, tel.
0900-9300 en 06-11374663
RST Zorgverleners, tel. 0342-422324
Stichting Zuwe Zorg, tel. 0900-2359893
Zorgpartners Midden-Holland,
tel. 0182-393222
Thuiszorg INIS, tel. 010-4519316
Buurtzorg, Reeuwijk team West,
tel. 06-10264752
Buurtzorg Reeuwijk team Oost,
tel. 06-10449043
Buurtzorg Waarder/Driebruggen,
tel. 06-83214029.
HULPMIDDELEN
Bij de Vegro Thuiszorgwinkel kan
men (zorg)hulpmiddelen lenen, huren
en kopen, Bodegraafsestraatweg 3,
Gouda, tel. 0800-2887766.
www.vegro.info
RIVIERDUINEN/
GGZ MIDDEN-HOLLAND
Vragen op het gebied van geestelijke
gezondheidszorg (o.a. bij depressie
en verslaving), Ronsseweg 225,
Gouda, tel. 0182-563600.
ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
Kwadraad, Kaarde 13e, Reeuwijk.
Spreekuur maandag en donderdag
van 09.00-10.00 uur, tel. 0900-
1202150/0182-594710. Buiten kantoo-
ruren voor crisis situaties: 0900 120
21 50 / 0182-594710.
WMO-RAAD
BODEGRAVEN-REEUWIJK
Belangenbehartiging namens
licha melijk en geestelijk gehandi-
capten, mantelzorgers en alle andere
doel-groepen binnen de Wmo.
Riet Fontijn, tel. 0172-612892,
email: m-fontijn@hetnet.nl
OPVOEDBUREAU MIDDEN-
HOLLAND (JSO)
Spreekuur Reeuwijk: ma 13.00-16.00
uur; MFA De Oude Tol, Hooiweide 4,
2811 JE Reeuwijk, 0182-547888.
PALET WELZIJN
Organisatie voor mantelzorgers en
vrijwilligerswerk in de zorg.
Antwerpseweg 7, Gouda,
tel. 0182-547920 (bereikbaar op
werkdagen 09.00-12.30 uur).
MEE MIDDEN-HOLLAND
Voor mensen met een beperking of
chronische aandoening. Tielweg 3,
2803 PK, Gouda, tel. 0182-520333.
OUDERENADVISEUR
Welzijnsstichting Kerverland en
SWOB, tel. 0348-785499. Spreekuur:
woe 10.00-11.30 uur in kantoor naast
zaal Kerverland, Waarder.
GEHANDICAPTEN
PLATFORM
Stichting Platform Gehandicapten-
beleid Reeuwijk. Contactpersoon:
Wilma Grondman, tel. 0182-395051,
wmgrondman@kpnplanet.nl.
VRIJWILLIGE HULPDIENST
Waarder/Driebruggen
Bereikbaar tussen 08.30-09.30,
12.30-13.00 en 18.30-19.30:
Ank v. Duuren, 0348-502087,
Dirk Hagoort, 0348-501285.
DIABETESLIJN
Voor alle vragen over diabetes,
tel. 033-4630566 (24 uur per dag,
’s nachts alleen in geval van nood).
PUREE
Platform Uitkeringgerechtigden Bode-
graven-Reeuwijk. Tel. 0182-392226,
email: info@stichtingpuree.nl
PRE EN POSTNATAAL
Zwangerschapsgym
Iedere woe, Kaarde 13d
19.00 u. prenatale gymnastiek
21.00 u. postnatale gymnastiek
Info: Yvonne Looman, 0182-395941.
HUISDIEREN
Dierenkliniek Sijbrandij,
Van Heuven Goedhartstr. 45,
Reeuwijk, 0182-392568.
Dierenartsenpraktijk Bodegraven BV,
Zuidzijde 63, Bodegraven,
0172-613798.
Dierenhulpverlening Woerden,
Dieren in nood of vermist,
0348-414242.
Dag en nacht bereikbaar
Email: info@brouwerdekoning.nl
Internet: www.brouwerdekoning.nl
Veerlaan 18a
2851 BV Haastrecht
0182-501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656
H.J. Uiterwijk
Sinds 1962
J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
Dag en nacht bereikbaar
(0172) 23 33 38
Sumatrastraat 11
2405 EM Alphen aan den Rijn
Wij verzorgen alleen begrafenissen
VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging
“Ik sta voor persoonlijke aandacht.”
Michel de Haan, uitvaartverzorger
Wij kunnen u altijd van dienst zijn, mét of zonder verzekering.
T 0182 37 38 99 WWW.DHRVC.NL
Ad Verkleij
Helma van Dijk
Zinkeling 77
2771 NZ Boskoop
fax: 0172-231906
Ad: 06-11263031
Helma: 06-40286425
Dag en nacht bereikbaar
Hierbij danken wij u hartelijk voor uw belangstelling en
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
vrouw, onze moeder en oma
Sien Tuinman-Ekelmans
Joop Tuinman
Manita en Erik
Dennis en Nena
Emiel
Milo en Monique
Zoë, Julia en Mila
Reeuwijk, 19 september
Negen eeuwen terug in de tijd
Op woensdag 26 september van 19.30 tot 22.00 uur organiseert
de Sticht-Hollands Historische Vereniging een excursie naar de
Waterburcht van Waarder. De Kromme Kamp in Waarder is een
min of meer cirkelvormig stuk grond. Uit onderzoek van archeo-
loog Peter de Boer is gebleken dat het hier gaat om een voorma-
lige grote waterburcht met vier omliggende grachten. Vermoede-
lijk stamt deze waterburcht uit het jaar 1108. Het complex dreigt
te verdwijnen door nieuwbouw op de plek. De excursie begint om
19.30 uur bij Het Wapen van Waarder. Na de excursie geeft Peter
de Boer een presentatie van zijn onderzoek.
Agenda
DONDERDAG
20 SEPTEMBER
• Kerverland, Waarder,
Bewegen voor Ouderen,
9.00-9.45 uur
• Kerverland, Waarder,
kof e voor ouderen, 9.45-
10.45 uur
• Custwijc, Driebruggen,
Seniorenvereniging, koers-
bal, 14.30-16.30 uur
• Zalencentrum de Brug,
Reeuwijk-Brug, verkoop-
manifestatie Westveen,
17.00-20.00 uur
• Custwijc, Driebruggen,
buurtsport voor jongeren
10 t/m 15 jaar, 19.00-20.30
uur
• Kerverland, Waarder,
Onder Ons, lezing over de
Amish, 18.30-22.00 uur
• PKN Gereformeerde Kerk,
Waarder, startbijeenkomst
Gemeente Groei Groep,
20.00 uur
VRIJDAG 21 SEPTEMBER
• Verzamelgebouw Leegh-
waterstraat 25, Reeuwijk-
Brug, open huis onderne-
mers, 15.00-20.00 uur
ZATERDAG 22 SEPTEMBER
• Verzamelgebouw Leegh-
waterstraat 25, Reeuwijk-
Brug, open huis onderne-
mers, 9.00-12.00 uur
• Streekmuseum Oudheid-
kamer, Reeuwijk-Brug,
10.00-17.00 uur
• Infocentrum De Hart-
loper, Reeuwijkse Hout,
minisymposium/fetsex-
cursie landschap, 10.00-
16.00 uur, open tot 17.00
uur
• Hervormde kerk, Reeu-
wijk-Dorp, blokfuitensem-
ble Het Lindeconsor, 19.30
uur’
• Loose End, Reeuwijk-
Brug, summerparty jeugd
11 t/m 15 jaar, 20.00-23.30
uur
ZONDAG 23 SEPTEMBER
• Infocentrum De Hart-
loper, Reeuwijkse Hout,
11.00-17.00 uur
• Streekmuseum Oudheid-
kamer, Reeuwijk-Brug,
13.00-17.00 uur
WOENSDAG
26 SEPTEMBER
• Zalencentrum De Brug,
Reeuwijk-Brug, winterkle-
dingbeurs, vanaf 9.00 uur
• Custwijc, Driebruggen,
gymnastiek voor ouderen,
9.00-10.00 uur
• Kerverland, Waarder,
kof e/bingo-ochtend voor
senioren, 9.30-11.30 uur
• Kerverland, Waarder,
aanwezigheid ouderenad-
viseur Heleen Feenstra,
10.00-11.30 uur
• Kerverland, Waarder,
Zorg & Welzijn, Rode Kruis,
14.30-16.30 uur
• De Reehorst, restaurant,
themamaaltijd herfstdag,
12.00-14.00 uur
• Loose End, Reeuwijk-
Brug, knutselmiddag jeugd
4 t/m 10 jaar, 13.30-15.00
uur
• Wapen van Waarder,
Waarder, excursie en lezing
waterburcht Kromme
Kamp, 19.30 uur
• Gemeentehuis, Bodegra-
ven, raadsvergadering,
20.00 uur
DONDERDAG
27 SEPTEMBER
• Kerverland, Waarder,
Bewegen voor Ouderen,
9.00-9.45 uur
• Kerverland, Waarder,
kof e voor ouderen, 9.45-
10.45 uur
• Custwijc, Driebruggen,
Seniorenvereniging, koers-
bal, 14.30-16.30 uur
• Custwijc, Driebruggen,
buurtsport voor jongeren
10 t/m 15 jaar, 19.00-20.30
uur
VRIJDAG 28 SEPTEMBER
• Sluipwijkse kerk, Sluip-
wijk, bazaar, 18.00-22.00
uur
• CVC-kantine, Reeuwijk-
Brug, klaverjassen, 20.00
uur
ZATERDAG 29 SEPTEMBER
• Reeuwijkse Hout, vogel-
excursie Volksuniversiteit
Bodegraven, 9.00-12.00 uur
• Sluipwijkse kerk, Sluip-
wijk, bazaar, 10.00-16.00
uur, opbod veiling 20.00
uur
• Streekmuseum Oudheid-
kamer, Reeuwijk-Brug,
10.00-17.00 uur
• Infocentrum De Hart-
loper, Reeuwijkse Hout,
11.00-17.00 uur
Gevonden en vermiste huisdieren
Gevonden:
Waarder, Prins Bernhardstraat, jonge kat, zwart/wit
Vermist:
Reeuwijk, Schinkeldijk, zwarte kater, witte poten en bef
Waarder, Koningin Julianahof, Britse korthaar poes, 6 maanden,
zwart met donkergrijze schaduw lijnen, kale buik door operatie
Reeuwijk, Kennedysingel,kater, 5 jaar, zwart/wit/beetje bruin,
witte buik, rug is zwart/bruin gestreept.
Informatie: Stichting Dierenhulpverlening Woerden,
0348-414242, www.dierenhulpverleningwoerden.nl.
Dierencentrale 0186-601199, www.dierencentrale.nl.
Kijk op Reeuwijk 19 september 2012 - pagina 3
van Staverenstraat 39b tel. (0182) 39 23 00
2811 TL Reeuwijk fax (0182) 39 53 66
auto-rijschooI · taxi-bedrijf
schiphoIservice · groepsvervoer
PLUS Hoogendoorn - Waarder
Dorp 14, T: 0348 50 13 11
maandag - donderdag 08.00 - 19.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur,
zaterdag 08.00 - 18.00 uur
Crystal Clear
Frisdrank
Alle varianten
2 flessen of
pakken à
1,5 liter
naar keuze
Verschillende combinaties
mogelijk. Per combinatie kan
de prijs verschillen.U krijgt
50% korting op de totaalprijs.

Alleen op:
vrijdag
september
zaterdag
september
21 22
1+1
GRATIS
0182 308191 Leeghwaterstraat 25 Reeuwijk www.VerzamelgebouwReeuwijk.nl
wij ontzorgen
ondernemen in een gespreid bedje
OPENDAGEN
vr 21 sept 15:00 - 20:00 en za 22 sept 9:00 - 12:00
Verkoopmanifestatie
woningen Westveen
Op donderdag 20 sep-
tem ber wordt er een
verkoopmanifestatie
gehouden voor het
woningproject West-
veen in Reeuwijk-Brug.
De verkoopmanifestatie
vindt plaats van 17.00
tot 20.00 uur in zalen-
centrum De Brug in
Reeuwijk-Brug.
Het project is ontwikkeld
door Timpaan uit Rijsen-
hout. De makelaars zijn
Drieman Garantiemake-
laars o.g. en Lafeber Make-
laardij BV. Westveen is
een herontwikkeling van
vrijgekomen scholenlo-
caties in Reeuwijk-Brug
west. Het plan bestaat uit
64 woningen voor uiteenlo-
pende doelgroepen. Binnen
het plan zijn 23 huurap-
partementen voor senioren
door Timpaan ontwikkeld
voor Woningbouwvereni-
ging Reeuwijk. De bouw
van deze appartementen
is inmiddels begonnen en
WBV Reeuwijk zal eind van
dit jaar beginnen met de
toewijzing van deze huur-
appartementen. Daarnaast
heef Timpaan 8 starters-
woningen ontwikkeld die
door de WBV Reeuwijk
door middel van de Koop-
Goedkoopregeling wor-
den verkocht. De overige
33 woningen, bestaande
uit 2 levensloopbestendige
woningen, 4 maisonnet-
tes, 17 eengezinswoningen,
6 twee-onder-één-kapwo-
ningen en 4 vrijstaande
woningen, worden door
Timpaan verkocht. Onder
bepaalde voorwaarden
is een vroegboekkorting
op de VON-prijs mogelijk
gemaakt door de gemeente
en Timpaan.
Bewoners
benoemen
belang van
duurzaamheid
De MilieuRaad Bodegraven-
Reeuwijk heeft de bezoekers
van de Najaarsmarkt in Bode-
graven gevraagd hun stem uit
te brengen op acht duurzaam-
heidthema’s. Zevenentachtig
hebben van de gelegenheid
gebruik gemaakt. De uitkomst
van de voorkeur van de inwo-
ners is:
24%: Besparen door LED-
lampen in openbare
verlichting
21%: Meer groen in de woon-
kernen
14%: Opzetten van een
zonnepaneelactie
11%: Maak centrum van
Bodegraven autovrij
9%: Bevorder afval-
scheiding met gediffe-
rentieerde tarieven
8%: Stimuleren van isolatie
in woningen
7%: Stimuleren van groene
daken
6%: Oplaadpalen voor
elektrische auto’s op
parkeerplaatsen
De MilieuRaad Bodegraven-
Reeuwijk zal het resultaat van
de enquête aan de gemeente
kenbaar maken als input voor
het duurzaamheidbeleid van
de gemeente.
Mooie jubileumdienst De Ark
De Ark van Reeuwijk vierde zondag het 40-jarig bestaan met een
mooie dienst met prachtige muziek. De boeiende tentoonstelling
over de bestaansgeschiedenis werd geopend door de voorzitter
van de kerkenraad, de heer Polet. In de middag werd een ‘wens-
boom’ geplant bij de kerk, met daarin kaartjes waarop gemeen-
teleden hun wensen voor de toekomst hebben geschreven. De
kinderen hebben ook ballonnen opgelaten. Al met al een goed
georganiseerde, feestelijke dag.
De Regenboog zwaait juf Jeannette uit
Donderdag 13 septem-
ber was het feest op De
Regenboog. Een feest met
een lach en een traan,
want niemand wilde graag
afscheid nemen van de
altijd zeer enthousiaste en
betrokken juf Jeannette
van Galen.
De leerlingen waren het
eerst aan de beurt. In de
gezellige hal waren alle
kleuren van de regenboog
te zien. Elke groep had zich
namelijk in een bepaalde
kleur gekleed en trad voor
de juf op met een liedje,
gedicht of sketch.
Daarbij klonken meerdere
malen vrolijke Afrikaanse
klanken, aangezien de juf
zich volledig gaat wijden
aan haar vrijwilligers-
werk voor Hand in Hand
in Ghana. Dit is een leef-
gemeenschap voor kinde-
ren met een verstandelijke
beperking. Behalve dat
elke groep een fotolijstje
in de eigen kleur met een
groepsfoto aan juf Jeannette
overhandigde, hadden de
kinderen met elkaar ook
gespaard voor een e-reader.
Nu hoef de juf nooit meer
te sjouwen met boeken
in het vliegtuig als ze de
lange reis naar Ghana weer
eens maakt. Na de kinde-
ren waren de ouders, oud-
leerlingen, oud-collega’s en
andere belangstellenden
aan de beurt. Dat er zich
een lange rij vormde om
Jeannette een hand te druk-
ken, lag niet alleen aan
het grote aantal bezoekers
van de receptie. Jeannette,
zichtbaar genietend, nam
uitgebreid de tijd om met
een persoonlijk woord alle
bezoekers gedag te zeggen.
Het afscheid werd geheel
in stijl afgesloten door de
collega’s van juf Jeannet-
te. Haar ‘topteam’ van De
Regenboog, waar ze bijna
20 jaar een soort moeder
van de school was, verraste
haar en haar familie op een
Ghanees etentje met tus-
sen iedere gang cadeaus en
goede woorden.
Kijk op Reeuwijk 19 september 2012 - pagina 4
<
^

Ä

U
H
U
J
P
L
L
S

H
K
]
P
Z
L
\
Y
Z

a
P
[
[
L
U

N
L
^
V
V
U

V
T

K
L

O
V
L
R

Kent u ons a|? Wi[ zi[n Ard en Dirk, de ñnanciee|
adviseurs in hart en nieren van Advies4U. Als
respectieve|i[k ñnanciee| p|anner en erkend
hypotheekadviseur hebben wij passie voor het
ñnancië|e vak en zi[n we sterk geĺnteresseerd
in onze klanten. Daarom behandelen we onze
k|anten a|s koning, ver|enen hen uitstekende
service en zi[n we ook 's avonds en zaterdags
voor hen bereikbaar. Wi[ adviseren graag over
pensioenen, hypotheken, verzekeringen en
sparen, want daar zi[n we gewoon goed in.
Advies4U is een k|eine organisatie, wi[ nemen
zelf de telefoon op en blijven ook de komende
[aren de vertrouwde gezichten van het bedri[f.
Dat is natuur|i[k we| zo prettig, het gaat ten-
s|otte om Ŝw ñnancië|e toekomst.
Wi|t u ook zo'n ñnanciee| adviseur? Loopt u
dan eens vrijblijvend bij ons binnen. Advies4U
zit bi[ u om de hoek, name|i[k op het Wi||ems-
p|ein in Bodegraven en ze hebben heer|i[ke
kofñe.
advies4U
van Tolstraat 4f, Bodegraven
E info@advies4U.com
T 0172 - 61 88 40
^^^HK]PLZ<JVT
3VVWLLUZIPUULUIPQ
De oplossing voor al uw elektrische problemen!
Elektrische huishoudelijke artikelen
Radio - Televisie - Video
W.N.J. de Bruin
Julianalaan 32 - Reeuwijk
Telefoon (0182) 39 59 75
www.radiovandijk.com
Van Heuven Goedhartstraat 35 · keeuwì|k - 1e| (0182) 39 33 66
· zeer groot assortìment
· vee| artìke|en op voorraad
· persoon|ì|ke bedìenìng
· ìnsta||atìe en ìnstructìe thuìs
· eìgen technìsche dìenst
Service van de zaak
Wl1COLL · lNßOUWAllAkA1UUk · 1v & AULlO · kLlAkA1lL
LED-tv, 3D-tv, Internet-tv?
kadio van Li|| |egt u graag a||es uit.
Radio van Dijk
Le ontwi||e|ing van
nieuwe technie|en
gaat onverminderd
door. LED-tv, 3D-tv,
Internet via de tv...
wat houdt dat
a||emaa| in ?
kadio van Li|| |egt
u het graag uit.
9GDD<
6Yb^c^higVi^Z6Yk^Zh
6Yb^c^higVi^ZkZY^ZchikZgaZc^c\
KZgodg\ZchVaVg^hVYb^c^higVi^Z
HVbZchiZaaZc_VVggZ`Zc^c\Zc
7ZYg^_[hVYk^hZg^c\
7ZaVhi^c\VVc\^[iZcdd`kddgeVgi^Xja^ZgZc
:Y^hdchigVVi&X™'-%.E8<djYV
I%&-'"*&-*,*
:`VciddgYgdd\5a^kZ#ca
Edisonstraat 1c • 2809 PC Gouda
T 0182 - 51 85 75
E kantoordroog@live.nl
Oosteinde 22 3466 LB Waarder 0348 – 50 14 03 mobiel 0654 – 38 42 95
Ook voor APK, ALARM en AIRCO service s.c.m. en stek erkend. Service en reparatie aan uw
AANHANGER en/of CARAVAN, tevens AANHANGER verhuur en verkoop, inruil,
financiering, lease en nog veel meer (KIJK OP ONZE SITE).
ACTIE VOOR 2010 GRATIS AIRCO CONTROLE BIJ DE GROTE BEURT
HET ONAFHANKELIJKE BOVAG AUTOBEDRIJF VOOR HET GROENE HART
WAAROM NAAR AUTOBEDRIJF GERRIT DE VRIES?
• Omdat wij u graag van dienst willen zijn in ons geheel vernieuwde bedijfspand.
• Omdat wij al een grote beurt uitvoeren vanaf ` 150.- euro incl. a.p.k.
• Omdat wij onvoorziene reparaties pas uitvoeren na uw toestemming
• Omdat wij altijd heldere uitleg geven over de reparatie en de vervangen delen.
• Omdat wij repareren volgens fabrieksspecificaties en gespecificeerd factureren.
• Omdat we reparatie’s vallen onder de Bovag-garantie bepalingen.
• Omdat wij altijd gratis vervangend vervoer hebben.
• Omdat u bij ons altijd terecht kan voor vragen en/of service (pech 24 uur).
• Omdat wij ook auto’s inkopen en/of voor u verkopen via onze internetsite.
• Omdat wij werken voor alle merken van a tot z en oud tot nieuw.
DAAROM NAAR AUTOBEDRIJF GERRIT DE VRIES!
Onze occassions en voor meer informatie en foto’s:
www.autobedrijfgerritdevries.nl
gerrit@autobedrijfgerritdevries.nl

De langste eettafel van Nederland
Samen eten verbindt! Samen eten is een gemakkelijke en leuke manier om nieuwe mensen te
ontmoeten of elkaar beter te leren kennen. Daarom vraagt organisator Coalitie Erbij zoveel mogelijk
mensen en organisaties om een maaltijd te organiseren tijdens de Week tegen Eenzaamheid.
Het doel is dat er tussen donderdag 27 september en vrijdag 5 oktober door het hele land
20.000 mensen met elkaar aan tafel gaan. Zo ontstaat de Langste Eettafel van Nederland! Ook
in Bodegraven-Reeuwijk willen wij ons steentje bijdragen. Op zaterdag 29 september,willen wij
’s middags van 17.30 tot 19.30 uur ook een gezamenlijke maaltijd organiseren. Hoe meer personen,
van alle leeftijden, hoe langer de tafel. Waar vindt het plaats? In dienstencentrum Rijngaarde in
Bodegraven. Kosten: € 5,- per persoon. Aanmelden kan, voor 25 september, via telefoonnummer
0172-614500. Wilt u mee helpen, dan bent u ook welkom! Informatie kan men krijgen bij de balie van
Rijngaarde. De maaltijd zal bestaan uit menu’s uit verschillende werelddelen, maar ook de Hollands
pot zal niet ontbreken.
Inwoners stemmen volgens landelijke trends
Ook in Bodegraven-Reeuwijk
scoort de VVD onder de stem-
mende inwoners het hoogst,
net als in grote delen van
Nederland. Met 36% van de
stemmen is zij de grootste par-
tij. De PvdA behaalt dit jaar de
tweede plek met 13,7%. Beide
partijen kennen daarmee een
(forse) winst ten opzichte van
de resultaten in 2010 in de
zelfstandige gemeenten Reeu-
wijk en Bodegraven. Het CDA
levert in Bodegraven-Reeuwijk
veel in. De partij scoort 12%
van de stemmen. In 2010 was
dat nog 19,3% in Bodegraven
en 18,4% in Reeuwijk. Ook de
PVV levert flink in: 8,7% ten
opzichte van destijds 13,4%
in Bodegraven en eveneens
13,4% in Reeuwijk. Van de
overige partijen wonnen D66,
SGP en Partij voor de Dieren
meer stemmen dan bij de
Kamerverkiezingen van 2010.
De SP en GroenLinks behaal-
den minder stemmen dan in
2010. De ChristenUnie daalde
in Bodegraven, maar steeg
iets in Reeuwijk ten opzich-
te van 2010. De opkomst in
GEZOCHT:
Kamer
voor 1 persoon
met gebruik van wc/douche
Reacties onder nummer 38-01
naar: Kijk op Reeuwijk
Leeghwaterstraat 15-07
2811 DT Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk was
met 80,7% hoger dan het lan-
delijk gemiddelde van 74%.
Kijk op Reeuwijk 19 september 2012 - pagina 5
Wat een
geweldige
uitslag!
Kiezers bedankt!

www.vvdbodegravenreeuwijk.nl
Regionale Muziekschool
Instrumenten-instuif
Zaterdag 22 september
10:00 - 1Z:00 uur
Meer informutie:
www.muziekschoolbodegraven.nl
stationsweg 17a, Bodegraven
HEBBES!
Kinderkleding
Nieuw & gebruikt
Openingstijden:
woe, don en vrij
09:15 - 11:45 uur

Fokkerstraat 8,
Reeuwijk

hebbes-kinderkleding@live.nl
tel: 0182-396260
06-11744386
EXTRA OPEN:
woe 26, don 27 en vrij 28 sept
09:00 - 12:00, 19:00 - 21:00
zat 29 sept 09:00 - 14:00 uur

Met deze
advertentie
10% korting
www.hebbes-
kinderkleding.nl
Kennisgeving beschikking
Wet bodembescherming
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij hebben besloten dat er op
de locatie Oukoopsedijk 8 te Reeuwijk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk sprake is van
een ernstig geval van bodemverontreiniging, waarbij geen sprake is van zodanige risico’s
voor mens, plant of dier, dat spoedige sanering noodzakelijk is.
Inzage
U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf heden gedurende zes
weken op de volgende plaatsen inzien:
- gemeentesecretarie, Raadhuisplein 1 te Bodegraven, openingstijden tijdens kantooruren
en op woensdag van 17.30 tot 20.30 uur telefoon (0172) 52 25 22;
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan door de belanghebbende(n) bij ons
een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet geschieden
binnen zes weken na de dag van de dagtekening van het besluit, onder vermelding van
“Awb-bezwaar” in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar dient
te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. secretariaat bezwaren-
commissie, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Wij wijzen er op dat de termijn voor het
indienen van een bezwaar mogelijk niet geheel samenloopt met de termijn voor het ter
inzage leggen. Een bezwaar dient echter ingediend te worden binnen de daarvoor in de
beschikking aangegeven termijn.
Tevens kan een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Bodem en Archeologie van
de Omgevingsdienst Midden-Holland, telefoon (0182) 545 700. Deze locatie en procedure
zijn geregistreerd onder code ZH19010080 kenmerk 2012196102.
Deze bekendmaking staat ook op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.odmh.nl

Scoutingleider Ronald Hertog
gehuldigd door zijn Welpen
De 23-jarige Ronald Hertog heef bij het atletiekonderdeel speerwerpen een bronzen plak gehaald tijdens de
Paralympics in Londen. Ronald is al jaren leider van de Welpen van Scouting Reeuwijk. Zij leefden dan ook
met hem mee en keken ademloos naar het tv-scherm waarop hun ‘leidings’ de speer naar brons wierp.
We zoeken Ronald bij
terugkomst uit Londen en
ontvangst door zijn Wel-
pen op voor zijn verhaal.
“Dinsdagavond tijdens de
scoutingavond mocht ik
eerst de zaal niet in. Stond
ik daar met mijn bronzen
plak op de gang. Eenmaal
binnen hadden die gas-
ten allemaal een bronzen
plak om (gemaakt van een
cd-tje wat ze brons hadden
geverfd). Geweldig zo’n ont-
haal! Zo leuk hoe enthousi-
ast die gasten waren.”
In 2003 heef hij een auto-
ongeluk gehad. “Ernstig,
mijn onderbeen moest
geamputeerd worden. Na
het revalideren kon ik
lopen, maar daar hield
het ook mee op. Op het
moment dat je jezelf weer
kunt redden, word je uit
het revalidatiecentrum
ontslagen. Maar ik wilde
graag beter kunnen lopen.
Zo kwam ik bij een loop-
cursus terecht, waar Frank
Dick mij vroeg of atle-
tiek misschien iets voor
mij was. ‘Je bent jong en
je hebt talent!’ Op dat
moment was ik vijfien
jaar. In Rotterdam ben ik
bij de Rotterdamse Atle-
tiek vereniging gaan trai-
nen. In eerste instantie op
de 100 m sprint. Maar ik
kreeg problemen met mijn
been en ben toen geswitcht
naar de werpnummers. Nu
train ik tien keer per week.
Krachttraining, werp-
training, springtraining.
Beroeps atleten kun je niet
evenaren als je niet net zo
hard en intensief traint. Zo
ben ik een beroepsatleet
geworden. Natuurlijk had
ik het liefst de gouden plak
gehaald, maar een medail-
le op de spelen halen is al
waanzinnig.”
GEWELDIGE ERVARING
Hij vond het een geweldige
ervaring. “Zo’n massa men-
sen: 80.000 toeschouwers
die staan te juichen; dat is
zo’n overweldigend geluid.
Tijdens het toernooi zelf
ben ik helemaal in mijzelf
gekeerd. Dan krijg ik niets
mee van alles wat er om
mij heen gebeurt. Eén en
al concentratie. Buiten het
stadion kun je als atleet
niet eens normaal lopen,
iedereen wil met je op de
foto. Dan is het maar goed
dat het paralympische
dorp er is, waar sporters
en begeleiders in alle rust
zich kunnen voorbereiden
op de wedstrijden. Al jaren
deel ik de kamer met Jel-
mar Bos. Hij is een sprinter
op de 100 m. Mijn ‘roomie’
met wie ik het goed kan
vinden.”
Woensdag 19 september
wordt hij om 16.00 uur in
het stadhuis van Gouda
gehuldigd. “Vorige week
dinsdag werden we in Den
Haag gehuldigd door pre-
mier Rutte en de directeur
van NOC-NSF. Hij felici-
teerde mij persoonlijk. Op
18 december mogen alle
atleten op bezoek bij de
koningin. Dat is toch maar
mooi ónze koningin!”
Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen
Tevens inboedelopslag
Jac. Koster en Zn.
Bodegraven
Telefoon: (0172) 61 36 35
JOHN
STOLWIJK
Aannemersbedrijf
Randenburgseweg 8
2811 PR REEUWIJK
Tel. (0182) 39 51 20
Fax (0182) 39 56 23
Kijk op Reeuwijk 19 september 2012 - pagina 6
Open dagen Verzamelgebouw Reeuwijk
Verzamelgebouw Reeuwijk (voorheen Sebentar Beheer) heeft een meta-
morfose ondergaan. Een nieuwe naam, een nieuwe eigentijdse sfeervolle
inrichting en bovenop de bestaande services nog meer innovatieve dien-
sten. Rondom de verhuur van werkplekken, vergaderruimtes en kantoren
(van 20 tot 300 m2) is Verzamelgebouw Reeuwijk continu op zoek hoe
ondernemers te ontzorgen. Zo wordt sinds kort de ‘post scan service’ aan-
geboden. De papieren post voor 10.00 uur in de e-mailbox. Maar ook wordt
er een vaste werkplek in een gezamenlijk kantoor en schapruimte in een
magazijnstelling aangeboden. Dat is slim omgaan met de ruimte en handig
voor bijvoorbeeld ondernemers met webwinkels. De receptie kan opdrach-
ten aannemen en pakketjes ontvangen en versturen. Ondernemers worden
uitgenodigd om de open dagen op vrijdag 21 september tussen 15.00 en
20.00 uur en zaterdag 22 september tussen 9.00 en 12.00 te bezoeken. Na
de metamorfose is men trots om het verrassende en inspirerende resultaat
te laten zien. Locatie: Leeghwaterstraat 25, Reeuwijk
Meer informatie: André Vergeer, 0182-308191. www.VerzamelgebouwReeuwijk.nl
Drie winnende kazen bij ’t Kaashuys
In Engeland vindt ieder jaar de International Cheese Awards plaats, één van de grootste kaaswedstrijden ter wereld
met een kleine vierduizend inzendingen uit 27 landen. Een vakbekwame jury beoordeelt de kazen op smaak en kwa-
liteit. Maar liefst drie kazen uit het assortiment van ’t Kaashuys zijn bij deze wedstrijd in de prijzen gevallen. Van de
zes geitenkaasklassen - met 99 deelnemende kazen - werd de belegen Chevretta de winnaar en behaalde daarmee
de titel: ‘Beste Geitenkaas’. De Mekkerstee Fenegriek, een biologische geitenkaas uit Ouddorp, werd ook beloond
met een gouden ster. De jury roemde deze kaas om haar “bijzondere romigheid en balans van smaken”. De derde
winnaar werd de Weydelijner Exquise. Deze kaas met minder zout en vet won twee gouden sterren. De jury: “Haar
zachte textuur en excellente smaken maken deze minder vette kaas geweldig. Ze smaakt zelfs als een volvette kaas!”.
’t Kaashuys , met vestigingen in Zoetermeer en Reeuwijk, is er trots op deze prijswinnaars in huis te hebben en nodigt
iedereen uit om in de winkels te komen proeven van deze ‘Great Taste Award’ winnaars.
Eenvoudige
yogalessen
Yoga helpt je dichter bij jezelf te
blijven en je zelfkennis te vergro-
ten. Bij geduldige beoefening zal
yoga de algehele gezondheid
bevorderen. Lichaam en geest
zullen sterker worden. Eenvou-
dige yogalessen worden bepaald
door de aard van de oefeningen
en de structuur van de lessen.
De lichaamsoefeningen zijn licht
en geven samen met ademoefe-
ningen meer kracht en souplesse
aan lichaam en geest. Er wordt
veel aandacht aan ontspannings-
oefeningen gegeven. De lessen
zijn vooral geschikt voor vrouwen
vanaf 50 jaar. Vanaf 19 septem-
ber iedere woensdagmiddag van
13.15 tot 14.15 uur, Fluwelensin-
gel 53, Gouda. Informatie/aan-
melden: Karin van Wijk,
telefoon 0182-392458, e-mail
yogareeu wijk@gmail.com.
Bedrijfsberichten
De rubriek Bedrijfsberichten staat open voor bedrijfs nieuws met een Reeuwijks tintje.
Nieuws melden doet u via een e-mail naar redactie@kijkopreeuwijk.nl
Binnenweg 4, 2411 NA Bodegraven • tel. (0172) 61 19 70
w w w . d o m b u r g b o d e g r a v e n . n l
I nt er i eur bouw • Ver bouwi ngen • Renovat i es • Hout bewer ki ng
Groene Hart Appeltaart met Hollandse
nieuwe
De eerste kist Elstar appels van Ari n Smorenburg, Groene Hart Fruit uit
Montfoort, is begin september op de streekmark in Woerden verkocht aan
Patissiers Femke en Sander uit Reeuwijk voor hun bekende Groene Hart
Appeltaart. Afgelopen zaterdag werd deze appeltaart goed ontvangen op de
Najaarsmarkt in Bodegraven. Volgens fruitteler Ari n Smorenburg is de blad-
vruchtverhouding dit jaar erg goed. Er zitten minder appels aan de bomen,
maar daardoor hebben ze wel een zeer goede smaak. En ondanks de min-
der zonnige zomer is het suikergehalte in de vrucht perfect. De patissiers
gebruiken de Hollandse nieuwe na een kleine (na)rijping voor hun Groene
Hart Appeltaart, een erkend streekproduct en winnaar van het Groene Hart
Streekproduct van 2011. In deze taart worden zoveel mogelijk ingrediënten
uit het Groene Hart verwerkt. Afgelopen zaterdag kon de bezoeker naast
biestpannenkoeken, verschillende boerenkazen ook de appeltaart proeven,
hetgeen veel lof van het publiek opleverde.
www.patissiers.nl
Bloemschikken voor goede doel
De Reeuwijkse Nel Hoevers verzorgt workshops bloemschikken, waarvan
de opbrengst is voor de Zanethemba Charity Foundation in Zuid-Afrika
bestemd is. In het najaar worden wederom verschillende cursussen op
diverse data en dagdelen gegeven. Omdat de herfstmaterialen goed
indrogen, zijn het werkstukken waar men lang plezier aan zal beleven. De
workshops voor de komende periode: Schorsbundel, Herfst met peulen,
Takkenframe op schaal en Herfstboog. Informatie over data en praktische
informatie: e-mail nhoevers@xs4all.nl of per telefoon 0182-769056.
Instuif bij muziekschool
Op zaterdag 22 september is er in gebouw De Regenboog, Stationsweg 17a in Bodegraven, van 10.00 tot 12.00 uur
een speciale instrumenteninstuif op Regionale Muziekschool De Wissel. Allerlei instrumenten, zoals trompet, piano,
saxofoon, fagot, (alt)viool, blokfluit en dwarsfluit worden gedemonstreerd en kunnen worden geprobeerd. Docenten
zijn aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Daarnaast kan men meer te weten komen over de
cursussen Spelen met Muziek, voor kinderen vanaf groep 4, Muziek op Schoot en de cursus Muziektheorie en zang.
www.muziekschoolbodegraven.nl
Het leven in Bodegraven-Reeuwijk
Burgemeester Christiaan van der Kamp heeft onlangs het eerste exemplaar van ‘Het leven in Bodegraven-Reeuwijk’
in ontvangst genomen. Een magazine over de sociale, culturele, maatschappelijke en economische ontwikkeling van
Bodegraven-Reeuwijk in de afgelopen 160 jaar. Het is de bedoeling dat het magazine maandelijks gaat verschijnen
en iedere maand wordt dan een ander thema gekozen. Het eerste nummer heeft als thema ‘Eten en Drinken’. En wie
het in Bodegraven-Reeuwijk over eten en drinken heeft, denkt al aan kaas. Zelfs in de tijd van de Romeinen werd er in
onze gemeente al kaas gemaakt, zoals blijkt uit een kaasvaatje. De komst van een boerenkaasmarkt in Bodegraven
heeft de ontwikkeling van Bodegra-
ven sterk gestimuleerd. In Reeu-
wijk was kaashandel Vergeer heel
belangrijk, het bedrijf is uitgegroeid
tot één van de grootste kaashan-
dels van ons land. De teksten van
het magazine, dat voor € 4,95 te
koop is bij de boekhandel, zijn
geschreven door Broos de Groot,
Wim Karssen en Cock Karssen.
Spreekuur met
diëtist
Op 26 september vindt er in de
Vierstroom Thuiszorgwinkel
Gouda een spreekuur plaats
van de diëtiste van Weten&Eten.
Deze helpt bij alle vragen en
gezondheidsproblemen die met
voeding samenhangen. De bege-
leiding is maatwerk. U ontvangt
een persoonlijk advies dat reke-
ning houdt met gewoontes, medi-
sche situatie, verwachtingen en
wensen. Kom op 26 september
naar de Vierstroom Thuiszorg-
winkel voor een gratis consult.
Men kan een afspraak inplannen
tussen 9.15 en 12.00 uur. Aan-
melden is verplicht. Dit kan door
langs te gaan bij de Thuiszorg-
winkel aan de Bodegraafsestraat-
weg 3 in Gouda of telefonisch
een afspraak te maken via tele-
foon 0800 2887766.
Gratis workshop
afvallen
Afvallen is meer dan op je eten
letten en bewegen. Alleen door
ook te leren om anders te den-
ken, val je succesvol en blijvend
af. “De combinatie van goede
voeding, beweging en cognitieve
gedragstherapie is dan ook de
basis van mijn afslankmethode,”
zegt psycholoog en lifestylecoach
Joan Ballering. Zij verzorgt op 25
september in de Mammoet (Gou-
da) en 2 oktober in zalencentrum
De Brug (Reeuwijk-Brug) gratis
workshops, waarin deelnemers
leren hoe zij foute denkpatronen
kunnen herkennen en verande-
ren. Afvallen lukt pas echt als men
zich bewust is van ondermijnende
gedachten en in staat is daar een
realistische gedachte tegenover
te zetten. “Wanneer je daarnaast
leert om vaker te kiezen voor
gezonde voeding, is afvallen en
op gewicht blijven eenvoudig.” Alle
deelnemers krijgen een voucher
om gratis twee weken gebruik
te maken van de lessen Zumba,
Bodyshape en Pilates. Opgeven
voor één van de workshops kan
door een e-mail te sturen naar
joanballering@hotmail.com.
Kijk op Reeuwijk 19 september 2012 - pagina 7
U ONTVANGT OP VERTOON VAN DE
ADVERTENTIE 20% KORTING OP ALLE
DEUREN, SCHUIFWANDKASTEN EN
TOEBEHOREN.
ACTIE LOOPT TOT ZATERDAG 3-11-2012
*Niet in combinatie met andere kortingsregelingen
Het is goed werken met Hoogendoorn Hout!
Natuurlijk bent u ook altijd welkom voor uw
hardhout, zachthout, tuinhout en ijzerwaren.
@hoogendoornhout
U BENT VAN HARTE WELKOM!
Pascalstraat 4, Reeuwijk
Telefoon (0182) 39 65 71
info@hoogendoornhout.nl
www.hoogendoornhout.nl
OPENINGSTIJDEN
ma - vr 07.00 - 12.30 uur
13.00 - 17.30 uur
za 08.00 - 12.00 uur
SCHUIFWANDKASTEN
t 4DIVJGXBOELBTUFOWBOIFUNFSL
Garobe en DSH
t 4DIVJGXBOEFOFOLBTUJOUFSJFVSTLVO-
OFOHFIFFMPQNBBUHFNBBLUXPSEFO
t 7FFMBDDFTPJSFT
BINNEN- EN BUITENDEUREN
t %FBMFSWBO"VTUSJBEFVSFO
t ;PXFMCJOOFOBMTCVJUFOEFVSFOFO
EFVSCFTMBH
t %JWFSTFNPEFMMFOFOTUJKMFO[PXFM
modern als klassiek
t .BBLFFOCF[PFLBBOPO[FTIPXSPPN
FOPO[FWFSLPPQBEWJTFVSTIFMQFOVCJK
EFLFV[FWPPSEFKVJTUFEFVS
SCHITTERENDE
NIEUWE SHOWROOM
VOOR: BINNENDEUREN t BUITENDEUREN t SCHUIFWANDKASTEN
Timmer- en
Aannemingsbedrijf
Edisonstraat 21 a 2811 EM Reeuwijk Tel. 0182 - 30 07 58
Autobedrijf
H. Treur
Esdoornstraat 17, 3465 JL Driebruggen
tel. 0348-500600, info@autobedrijfhenktreur.nl
Wegen
Wegenwacht
PARTNERBEDRIJF
van de
APK, ONDERHOUD EN REPARATIE
Uw verfspecialist voor de regio
:LMPHQJHQ*5$7,6HONHJHZHQVWHNOHXURSRQ]HDXWRPDWLVFKHPHQJPDFKLQHV
v
e
r
f
hui s bodegraven
Van Tolstraat 39
www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75
ma. t/m vr. 15 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
%HVSDDU18WLHQWDOOHQHXUR·V
:LMPHQJHQ*5$7,6HONHJHZHQVWHNO
%%%%%%HVSDDDU118 18WWWWWWWWWWWWW
IN UW KLEUR GEMENGD
Extreem duurzame
aflak voor buiten,
7 tot 9 jaar. Bij ons zeer
voordelig geprijsd.
Vaste lage prijs
€ 38,50 per liter
Winterkledingbeurs in De Brug
De bekende winterkledingbeurs is op woensdag 26 september in
zalencentrum De Brug in Reeuwijk-Brug. Men kan kleding ter ver-
koop inleveren. De kleding moet schoon en nog goed draagbaar
zijn. De prijskaartjes (liefst met vermelding van maat) moeten
duidelijk en stevig aan de kleding bevestigd zijn (gebruik hierbij
geen naalden, nietjes of plakkers). Speciale kaartjes zijn vooraf
bij Willemijn de Blois (telefoon 0182-393334) te koop. Tip: prijs de
kledingstukken niet te hoog, want anders wordt het niet verkocht.
De kleding die aan het eind van de middag niet verkocht is, gaat
naar projecten/organisaties die ervoor zorgdragen dat de kleding
goed terecht komt in de landen waar dit nodig is. Er is dus geen
teruggave van de reeds ingeleverde kleding mogelijk. Ook kan
men kleding, die men niet voor de verkoop aanbiedt (bijvoorbeeld
herenkleding waar weinig vraag naar is), inleveren in afgesloten
dozen of zakken. Deze gaan dan gelijk door naar het goede doel.
Leesbrillen gaan naar Afrika, daar zijn dringend leesbrillen nodig.
Lever ze in op de kledingbeurs.
Inleveren kleding: 9.00 - 11.00 uur
Verkoop van kleding: 13.30 - 15.30 uur
Uitbetaling verkochte kleding: 17.00 - 17.30 uur.
Informatie: Willemijn de Blois, telefoon 0182-393334.
Aan de slag voor Koninginnedag
Op de jaarlijkse ledenvergadering van Oranjevereniging
‘Trouw aan Oranje’ in Waarder is het thema voor 2013 bekend
gemaakt: ‘Circus’. De organisatie vraagt alle inwoners weer
veel creatieve ideeën te ontwikkelen om het feest tot een
groot succes te maken. “Leef je ook uit op de kinderoptocht en
de optocht met wagens in de avond,” aldus het comité. “We
hopen op veel inschrijvingen te zijner tijd.” Kijk alvast op de
website voor alle informatie: www.oranjeverenigingwaarder.nl.
Sluipwijkse
Bazaar
De Bazaar rondom de Sluipwijkse kerk vindt dit
jaar plaats op vrijdag 28 september van 18.00 tot
22.00 uur en zaterdag 29 september van 10.00 tot
16.00 uur. Op zaterdagavond kan vanaf 20.00 uur
weer fink geboden worden tijdens de opbodveiling.
Op de bazaar is er voor
ieder wat wils: vele kramen
met fruit, speelgoed, bloe-
men, curiosa, boeken etc.
Daarnaast wordt er paling
gerookt, is er ‘kaasraden’
en zijn er vele prijzen bij
de prikkaarten. Het is nog
even geheim, maar er
wacht de gelukkige een
heel speciale, pluizige prijs
dit jaar…
Voor de kinderen zijn er
weer vele spellen, schmin-
ken, grabbelen en meer.
Er is ook van alles voor
de lekkere trek! Zaterdag-
avond om 20.00 uur is er
tot slot in ‘t Zaaltje achter
de kerk het opbod: mooie,
niet-verkochte artikelen/
planten/kazen en extra
artikelen komen in het
opbod. Nieuw dit jaar in
het opbod is de catering.
Na het hoogste bod gaan
de schalen hartig de zaal
rond. Iedereen, jong en
oud, is van harte welkom
op de Sluipwijkse bazaar.
Vanwege weinig parkeer-
gelegenheid, kan men het
beste op de fets komen.
www.sluipwijksekerk.nl
AANNEMERSBEDRIJF J. KRUIJT b.v.
• Grond- en rioleringswerk
• Ontstoppen (met hoge druk)
• Herstellen of vernieuwen
• Onderhoud drukriolering
Edisonstraat 41
2811 EM Reeuwijk
Peter Bakker
mob. 06 - 53997141
Tel. 0182 - 393048
Fax 0182 - 395177
bakker.p@hetnet.nl
Kijk op Reeuwijk 19 september 2012 - pagina 8
Autobedrl[f van Poon - Leeghwaterstraat 8 (lnd. terreln Zoutman) - Peeuwl[k
Telefoon 0l82 - 30l650 www.autobedrl[fvanroon.nl
Verkoop, onderhoud en reparatie van nieuwe en gebruikte
personen-, bedrijfs- en aanhangwagens
apk-keurlng - schadeherstel - ruitreparatie - alrcoservlce
bedrl[fswagenlnrlchtlng - accessolres - (chlp)tunlng
kIjk op www.onderIIngereeuwIjk.nI o{ beI (0348) S0 16 33
%983:)6>)/)6-2+#
E-ma||: |nfo@nomenf|etsen.n| º |nternet: www.nomenf|etsen.n|
Raadhuisweg 31 • 2811 HT Reeuwijk • Tel. 0182 - 396 334
VOOR EEN
NIEUWE FIETS OF
REPARATIE
Agu f|ets- en regenk|ed|ng
0!82-52 70 99 · 0ó-22 ó9 48 42
jun Tìnbergenstruut 8G · 28!! DZ Reeuwìjk
Beschoeììngen, plunkìeren, steìgers schuttìngen, bruggen
en tuìnuunleg. Aanleg nutuurvrìendelìjke oevers.
Leverìng vun zund, grìnd en grond.
Klussen in en rond het huis
tegen een redelijk tarief
Meer informatie:
www.thomsservices.nl
Of bel Thom van Zijp:
06 - 185 15 781
ALLROUND SPECIALIST IN
GROEN-, GROND- EN WATERWERKEN
Pascalstraat 1 - 2811 EL Reeuwijk
Telefoon 0182 - 525 459 - Fax 0182 - 583 122
www.vanrijnservice.nl
AANLEG VAN
- Tuin
- Beschoeiingen
- Steigers
- Bruggen
- Plankieren
- Schuttingen
VERHUUR VAN
- Graafmachines
- Mini-gravers
- Tractoren
- Kraanboten
- Grondwerkers
VERKOOP VAN
- Grond, grind en zand
- Bestratingsmateriaal
EN VERZORGT TEVENS
- Transport over water
- Subsidie- en
vergunningaanvraag
Geloofsbelevenis in kleine kring
Donderdag 20 september start de Gemeente Groei Groep van
PKN Gereformeerde Kerk Waarder. Gemeente Groei Groepen
[GGG] zijn kleine groepen die rondom het geloof eenmaal per
veertien dagen in huiselijke kring bij elkaar komen. Aan de hand
van een boekje komen de groepsleden allerlei thema’s tegen die
in de dagelijkse praktijk ook van belang zijn.
Interesse om regelmatig in zo’n kleine huiskamergroep samen
te komen om het geloof met elkaar te delen? Op donderdag
20 september om 20.00 uur is de gezamenlijke startavond in het
bijgebouw van de PKN Gereformeerde kerk, Dorp 24 te Waarder.
Eenieder is van harte uitgenodigd. Voor vragen en informatie:
Dineke de Gier, telefoon 0348-502117 of e-mail
dineke.de.gier@kpnmail.nl.
Summerparty in Loose End
Op zaterdag 22 september organiseren de vrijwilligers van YLE
een Summerparty in jongerencentrum Loose End in Reeuwijk-
Brug. Tijdens deze party kan de jeugd van 11 t/m 15 jaar uit zijn
dak gaan op de muziek die door de DJ’s van Loose End worden
gedraaid. Tijdens de party zijn er een waterglijbaan en een cock-
tailbar waar men alcoholvrije cocktails kan kopen. Verder krijgt
iedere bezoeker een alcoholvrije cocktail. Dus neem je zwem-
broek mee, want er is een kans dat je het niet droog gaat hou-
den. De party begint om 20.00 uur en is om 23.30 uur afgelopen.
De entree bedraagt € 1,-. Er wordt geen alcohol geschonken en
er wordt ook niet gerookt. Binnen is binnen.
Vrijwilliger gezocht
Voor de rubriek vrijwilliger gezocht kunnen alle
vacatures voor vrijwilligers van verenigingen, stich-
tingen en andere maatschappelijke organisaties in
Bodegraven-Reeuwijk worden aangemeld. Vacatures
worden eenmalig, gratis geplaatst. Vacature plaat-
sen? Mail naar: redactie@kijkopreeuwijk.nl.
De Reehorst is op zoek naar mensen die twee of drie uurtjes
in de week of incidenteel vrijwilligerswerk willen doen. Op alle
(verpleeg)afdelingen, onder andere voor PG-cliënten, en bin-
nen het verenigingsleven, o.a. bij de beautyclub, zang, Crea-
bea en bingo, zijn er op verschillende onderdelen plaatsen in
te vullen. Gehoopt wordt op veel reacties van personen, die
een paar uurtjes vrij hebben voor ondersteunende activitei-
ten. Kom eens gezellig langs bij De Reehorst aan de Treebord
19 in Reeuwijk-Brug en vraag naar Helma de Wit, coördinator
Dienstencentrum. Informatie: 0182-39322.
‘s zomers buiten
‘s winters binnen
Berkenbroek 10a
2811 NZ Reeuwijk
Tel. (0182) 392 035
E-mail: bijljvd@xs4all.nl
Kerkweg 30, Driebruggen, tel. 0348-502650
www.slagerijgelderblom.nl
INKOOPVOORDEEL INKOOPVOORDEEL
Uit eigen keuken
Spaghetti
bolognese
400 gram
€ 3.99
Mini pizza
2 stuks
€ 5.00
een luchtige bodem belegd
met fijn gesneden ham,
salami en kaas
Vleeswarenvoordeel
Gegrilde
varkensrollade
150 gram
€ 1.98
Tomaat mozzarella
salade met
gerookte kip
100 gram
€ 1.49
Specialiteit van de week
Speciale aanbieding
Braadsleetje met
varkenshaas en
mozzarella
200 gram
€ 3.95
afgemaakt met een heerlijk
honingsaus
Lasagne
850 gram
€ 9.95
nu met gratis (2 personen)
porseleinen ovenschaal
Vers-vlees-voordeel
Varkenshaas
500 gram
€ 6.95
Varkenshaas-
puntjes
500 gram
€ 5.95
voor Uw zelfgemaakte
roerbakgerecht
Varkenshaas
op stok
500 gram
€ 7.95
gemarineerde varkenshaas-
medaillons in ontbijtspek
GRATIS!
Informatie en opgave tot 21 september
bij Hans de Knikker Tel. 0182-393275 of
hansdeknikker@gmail.com
Jeugddamtoernooi voor alle
kinderen en tieners van 7 tot 18 jaar
(Je hoeft geen lid te zijn
van de club, iedereen
mag meedoen)
Zaterdag
22 september
in de grote
zaal De Brug,
Dunantlaan 1
te Reeuwijk
Aanvang 12.00 uur
Prijsuitreiking
16.00 uur
Monique Samuel
over de Arabische lente
Op zondag 23 september opent Monique Samuel met een bevlo-
gen lezing in de Agnietenkapel in Gouda het programma 2012-
2013 van het Agnietenconvent. Monique Samuel is een ener-
gieke en bevlogen vrouw, politicoloog, columnist en auteur van
o.a. het pas verschenen boek ‘Mozaïek van de Revolutie - een
kijkje achter de voordeur van mijn nieuwe Midden-Oosten’. In de
zomer van 2011 verbleef zij in Egypte en reisde ze door landen in
het Midden-Oosten om zelf te ervaren wat de revolutie te weeg
brengt. Over deze reis, over haar analyse, haar hoop en vrees en
haar droom gaat haar lezing. De bijeenkomst begint om 11.30 uur
en duurt tot ongeveer 13.00 uur. De toegang is vrij. Zij zal ook
haar ter plekke aan te schaffen boek signeren.
www.agnietenconvent.nl
Pannenkoeken eten en
bingoavond voor senioren
Op donderdag 4 oktober organiseert Oranjevereniging ‘Trouw
aan Oranje’ in Waarder weer hun jaarlijkse bingoavond met pan-
nenkoeken eten voor alle 65+ leden. De aanvang is om 17.30 uur
en de avond duurt tot ongeveer 21.00 uur. Dit alles vindt plaats in
de grote zaal in Kerverland. Alle 65+ leden van de Oranjevereni-
ging kunnen zich weer opgeven door de inschrijflijst in Kerverland
in te vullen of door te bellen met Martijn van de Klis, 0348-481185
of met Jeannette van de Wetering, 0348-502666.
Kijk op Reeuwijk 19 september 2012 - pagina 9
U groot - klein onderhoud
U aanbouw - verbouw
U nieuwbouw
U tegel- en metselwerk
Henri vd Wetering
U wilt verbouwen, maar waar begint u?
Eén telefoontje is genoeg, wij adviseren u graag.
Fostadres. 0vertoou 3 · 2811 Lh Feeuwijk · Tel. (0182) 39 50 09
ßetoekadres. van Leeuwenhoekstraat 23 · Mobiel. 0ë21 877 515
info@aanneuingsbedrijfwetering.nl · www.aanneuingsbedrijfwetering.nl
Bedrijventerrein Reeuwijkse Poort
7 oktober 2012
11 november 2012
2 december 2012
23 december 2012
26 december 2012
Op deze dagen hebben winkels toestemming
om geopend te zijn tussen 12.00 uur en 17.00
uur. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep
mogelijk. Voor meer informatie kunt u telefonisch
contact opnemen met de heer A.E. Jansen van
de afdeling Vergunningverlening, handhaving en
toezicht op telefoonnummer 0172 – 522 522.
U kunt het besluit vinden op de website onder
Bestuur en organisatie > Beleid en regelgeving.
Contact
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl
Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
Onze medewerkers zijn bereikbaar via tele-
foonnummer 0172 - 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
Openingstijden Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 15.00 uur
Met afspraak: tot 17.00 uur
Woensdag: 09.00 - 20.00 uur
Andere afdelingen
Dagelijks op afspraak
Spreekuur burgemeester en wethouders
U kunt een afspraak maken via het
bestuurs secretariaat, tel. 0172 - 522 204
Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven
Dit is een extra publicatie in verband met de
wettelijke termijnen die gekoppeld zijn aan
bezwaar- en inzageprocedures.
Blijf op de hoogte: bezoek regelmatig onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl
Week van de opvoeding 1 tot en met 7 oktober
Van 1 tot 7 oktober is het weer ‘de Week van de Opvoeding’. In het hele land vinden leuke en
interessante activiteiten plaats en dit jaar is het thema ‘luister eens naar mij’. Alle deuren staan ook
in Bodegraven-Reeuwijk wagenwijd open voor ouders, verzorgers, kinderen en jongeren om hen te
informeren over ouder-kind gerelateerde thema’s.
Activiteitenprogramma op de website
Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Bodegraven-Reeuwijk organiseert in de week van de opvoeding
diverse activiteiten. Kijk nu alvast op www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl voor het volledige programma.
Op de website kunt u zich ook inschrijven voor de activiteiten waaronder Communiceren met
je baby, Communiceren met je kind, Talentontwikkeling, Samen praten over drank en drugs en
Timemanagement voor gezinnen. Het programma verschijnt volgende week ook in de krant.
Openbare
vergaderingen
Gemeenteraad
Woensdag 26 september om 20.00 uur
Bespreekstukken:
Ď Krediet verbouw 0ependance 0ronenpark
Ď 0eelname recreatieschap
Ď Project Notaris d'Aumerielaan ĮĶĊİĮ
Ď visie transformatie Camping Peeuwijkse Pout
Ď Aanpassing ontwikkeling Weideveld Woonveld Į
en 2
Ď 1oetreding tot 00VP en aanwijzen bestuurslid
Ď lnitiatiefvoorstel 0roenLinks voor twee waterĊ
tappunten
Ď Concept zienswijze 0e Nieuwe Pegio
Ď KoopĊrealisatieovereenkomst Pijngaarde
Hamerstukken:
Ď 8ezwaar naamgeving 0oggersbanklaan
Ď 8estemmingsplan '0e Viereakker, Įe partiële
herziening’
Ď 8estemmingsplan 0ammekant ĮĮIJ
Ď Wijziging afvaardiging naar commissies
Ď 8enoeming leden en voorzitter 0roene Part
Rekenkamercommissie
Algemene informatie raad en commissies
Ď vergaderingen zijn ook live te volgen via 8estuur
en Organisatie > Vergaderingen 2012 > Raads-
vergaderingen live in beeld en geluid
Ď vergaderstukken staan op onze website in het
raadsinformatiesysteem. U komt hier via het
Snel naar menu of via Bestuur en Organisatie >
Raadsinformatiesysteem (RIS).
Ď 5tukken bij de agenda's in deze publicatie liggen
vanaf ongeveer 10 dagen voor de vergadering
ook voor iedereen ter inzage. U kunt zich melden
bij onze receptioniste.
Ď Wilt u inspreken in een vergadering of raadsĊ
spreekuur? U vindt alle informatie onder Bestuur
en Organisatie > Vergaderingen 2012 > Inspre-
ken in raad en commissies.
Ď vergaderplaats. raadzaal gemeentehuis. vaste
wederkerende agendapunten zoals opening,
mededelingen, ingekomen stukken, verslag
vorige vergadering, rondvraag en sluiting staan
niet vermeld.
Bekendmakingen
Collegebesluiten
Rectificatie: Koopzondagen 2012
In de bekendmaking van week 37 (12 september
2012) zijn per abuis de data verwisseld voor de
‘koopzondagen’ op bedrijventerreinen Rijnhoek en
Reeuwijkse Poort. Het aangepaste overzicht treft u
hieronder aan.
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Geldt voor hele grondgebied
2 december 2012
23 december 2012
Bedrijventerrein Broekvelden
30 september 2012
2 december 2012
23 december 2012
Bedrijventerrein Rijnhoek
30 september 2012
14 oktober 2012
25 november 2012
2 december 2012
23 december 2012
0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!
Meer info?
Schoonheidsinstituut XENIA
Citroenvlinderstraat 14
2805 KJ Gouda, Tel: 0182-516466
Web: www.xeniagouda.nl
AFVALLEN?
Verlies met BioSlimLine 8-14%
van uw lichaamsgewicht in slechts
24 dagen! Geheel natuurlijk, veilig
en dus verantwoord.
Nieuw in Nederland:
PROSHOCKICE
· DefnitieI verwijderen
van overtollige vetcellen.
· Een leven zonder cellulite.
Genomineerd Beauty Award 2011 en 3e plaats landelijke publieksprijs 2011
Vogelexcursie in Reeuwijkse Hout
Op zaterdagmorgen 29 september kan men met excursieleiders
Stef Strik en Gert-Jan Pieterse in de Reeuwijkse Hout op zoek
naar de eerste wintergasten die al vanuit het noorden zijn komen
vliegen om hier de winter door te brengen. De excursie is van
9.00 tot 12.00 uur en deelname kost € 14,- p.p.
www.volksuniversiteit.nl/bodegraven
Wie wint Vrijwilligersprijs 2012?
Stichting Erkend Talent en gemeente Bodegraven-Reeuwijk orga-
niseren samen de verkiezing van de Vrijwilligersprijs 2012. Op 7
december tijdens de Nationale Dag van het Vrijwilligerswerk wor-
den de winnaars bekendgemaakt. Nomineer nu zelf uw favoriete
vrijwilliger of organisatie. Alle vrijwilligers en vrijwilligersorgani-
saties in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk mogen meedingen
naar de vrijwilligersprijs 2012. Er zijn twee categorieën, namelijk
de individuele vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie. Iedere
inwoner kan tot 26 oktober een vrijwilliger of vrijwilligersorganisa-
tie nomineren. Kijk voor de voorwaarden en manier van aanmel-
den op de website: www.erkendtalent.nl.
Jongerencentrum Loose End
Vanaf 5 oktober opent Loose End
weer elke vrijdag
met een gezellige kroegavond.

Kom ook! Leeftijd: 16+
81|ltätNwt( $ ª ttll 8B 8tt1w|[I ª www.|tttt·tät.t1
Wordt u al geholpen?
De Goudse Schouwburg vormt dit theaterseizoen letterlijk en
figuurlijk zeven maal het podium voor premières van voorstel-
lingen. Zo is op maandag 24 september de première van de
toneelbewerking van de televisiehit ‘Are you being served?’. De
stramme Captain Peacock, het kleurrijke hoofd van de damesaf-
deling Mrs. Slocombe en natuurlijk de vrouwelijke Mr. Humphries,
ze zijn er allemaal bij in ‘Wordt u al geholpen?’. Naast de premi-
ère op 24 september is het ook mogelijk op zondag 23 september
de voorpremière te bezoeken.
www.goudseschouwburg.nl
Taxatie tijdens braderie Boskoop
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 september is er weer de jaarlijkse
braderie in Boskoop. Ook ‘het kerkje’ van de Vrijzinnig Protestantse
kerk op het Gouweplein doet weer mee met de verkoop van kunst,
kitsch, curiosa en boeken. Dit jaar is er een mogelijkheid om spul-
len die u thuis heeft voor een taxatie à € 2,00 per artikel in de kerk
te laten taxeren door de kunstkenner Arjo Hotting. De braderie is er
vrijdag van 14.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Kijk op Reeuwijk 19 september 2012 - pagina 10
Kijk op Bodegraven
Een selectie van het nieuws uit de kernen Bodegraven, Nieuwerbrug en De Meije van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk; zie www.kijkopbodegraven.nl voor de volledige berichten en al het andere nieuws uit deze kernen.
Youth Alpha Bodegraven
Op 21 september start voor het tweede seizoen de Youth
Alpha cursus van tien avonden, inclusief een weekend weg.
De Youth Alpha Bodegraven is een initiatief van enkele
enthousiaste christenen uit Bodegraven die jongeren tussen
de 15 en 21 jaar op een eigentijdse en laagdrempelige manier
willen vertellen over de basis van het christelijke geloof. Het
gaat vooral om jongeren die geen of nauwelijks kennis heb-
ben van het christelijk geloof, maar daar wel naar op zoek zijn.
Daarnaast kunnen ook jongeren zich aanmelden die wel een
christelijke achtergrond hebben, maar die opnieuw onderwijs
willen hebben in de basisprincipes van het christelijke geloof.
De avonden vinden plaats op vrijdagavond op de boerderij van
de familie de Graaf, Buitenkerk 56 in Bodegraven en beginnen
om 19.30 uur met een gezamenlijke maaltijd. De avond duurt
tot circa 21.30 uur.
Meer informatie? Mail naar youthalphabodegraven@hotmail.
com of kijk op facebook (Youth Alpha Bodegraven 2012).
Zelf glaskralen maken
Op dinsdagavond 2 oktober kan men in het Evertshuis in
Bodegraven zelf kralen maken van glas. Met een basiskraal
als uitgangspunt leert men deze op verschillende manieren te
versieren met stippen, bloemetjes en strepen en door effecten
aan te brengen met luchtbelletjes. De avond is van 19.00 tot
22.00 uur en de prijs is € 48,50 inclusief materiaal.
www.volksuniversiteit.nl/bodegraven
Gezamenlijke postzegelbeurs
Zaterdag 22 september 2012 organiseren de Postzegel-
verenigingen van Bodegraven, Alphen aan den Rijn, Boskoop
en Gouda van 10.00 tot 16.00 uur een ruilbeurs voor postze-
gels, munten en ansichtkaarten in de Maranathakerk in Alphen
aan den Rijn. Semi-handelaren, ruiltafels en jeugdhoek zijn
aanwezig. Voor de jeugd zijn er gratis postzegels. Toegang
€ 2,- (tot 18 jaar gratis). Informatie: telefoon 06-53260579.
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
Bandjesavond in De Zon
Op vrijdag 21 september is het in De Zon in Bodegraven weer
tijd voor de eerste Bandjesavond van dit seizoen. Met in deze
eerste editie de live bands Suitcase en Foolhouse op het pro-
gramma. Suitcase is een jonge band, afkomstig uit Leiden,
die de beste top 40 covers op geheel eigen manier speelt.
Foolhouse is een enthousiaste rockband, afkomstig uit Wad-
dinxveen. Ook zij begonnen als een rockcoverband, maar
inmiddels spelen zij alweer een geruime tijd eigen nummers.
Beide bands hebben al een aardige bekendheid opgebouwd
in de omgeving, door vele optredens op lokale festivals en
bandavonden. Op vrijdag 21 september gaan om 21.00 uur de
deuren van De Zon open. De entree kost € 5,00.
www.dezonbodegraven.nl
Winnaars Kaascorso
Aansluitend aan de presentatie van de Kaaskoningin volgde
de prijsuitreiking van het Kaascorso en werd duidelijk dat de
Milandschool uit de Meije met hun smulpaleis de eerste prijs
in ontvangst mochten nemen. De Da Costa school ging er
met de tweede prijs vandoor en de derde prijs was er voor de
Prinses Beatrix school. SBAB en het Kaasmuseum werden
respectievelijk vierde en vijfde.
Snelle lopers tijdens Rondje Droogh
Het 44e Rondje Droogh was weer een enorm succes. Deze
hardloopwedstrijd die al sinds 1968 wordt gelopen, trekt elk
jaar een flink aantal hardlopers. De kleinste lopers stonden
om 12.00 uur al te trappelen voor de startlijn om te beginnen.
Na een spannende strijd over 1 km kan er uiteindelijk maar
één winnen. Bij de jongens was dit Robin de Haan en bij de
meisjes Sterre Vreeswijk. Een goede 20 minuten later gingen
de junioren van start over 3,5 km. Bij deze groep met jongens
en meisjes tussen de 9 en 15 jaar kwam bij de jongens Stan
Kortman en bij de meisjes Lisette Verleun als eerste over de
finishlijn. Dan de strijd van de volwassenen over 5 km. Na een
spannende eindsprint tussen twee deelnemers ging uiteinde-
lijk Danny Binnendijk er met de titel vandoor. Bij de dames was
Tirza van der Wolf te sterk voor de andere deelnemers. Na
alle inspanningen konden deelnemers en supporters genie-
ten van een broodje hamburger, heerlijke drankjes en goede
muziek. Het is dan ook nog een tijd lang erg gezellig gebleven.
Kaaskoningin en hofdames
In dorp gonsde het afgelopen donderdag van de feestelijke
bedrijvigheid. Basisscholen, verenigingen en bedrijven vormden
de lange optocht van het Kaascorso. De rij werd gesloten
door de glimmend gepoetste koets met de majestueuze
paarden ervoor. In de koets waren de Kaaskoningin Yvonne
van Diejen-Scholman en haar hofdames Joy Zonderop en
Rozanne Goedhart te bewonderen. De 27-jarige Kaaskoningin
woont samen met haar echtgenoot Joost en hun dochter
Myrthe (1,5 jaar) in Bodegraven op de boerderij van haar
schoonmoeder Juus. Een aantal avonden per week melkt
Yvonne de koeien. Joost en Juus maken volop kaas en als deze
naar de afnemers wordt gebracht, is dat de taak van Yvonne.
De boekhouding van het bedrijf neemt zij ook op zich. Yvonne
is de derde Van Diejen die een weekend lang als Koningin van
de kaas door het leven mocht gaan. Haar schoonmoeder en
schoonzus gingen haar voor.
Concert Christian Verwoerd
Op zaterdagavond 29 september geeft Christian Verwoerd
samen met zijn band een concert in de Dorpskerk in Bode-
graven. De muziek zal een combinatie zijn van eigen num-
mers en meezingers. Nederlandstalige en Engelstalige liede-
ren komen voorbij en er zullen enkele Israëlische nummers
worden gespeeld. Naast de muziek komt Jurrien ten Brinke
van Compassion spreken over het thema ‘Doe recht en wees
blij’. De avond begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf
19.30 uur. Kaartjes zijn € 5,00 te koop aan de zaal.
www.christianverwoerd.nl
Borfse streekmaaltijd
Stichting Duurzaam Bodegraven Reeuwijk organiseert op
woensdag 10 oktober, Dag van de Duurzaamheid, een maal-
tijd om gasten te laten genieten van producten uit de streek.
Chef-kok Jurgen de Vries van Het Kookstation is rondom
Bodegraven-Reeuwijk op zoek gegaan naar lekkernijen en zal
die presenteren in een driegangen maaltijd. In Het Kookstation
kunnen gasten niet alleen van deze heerlijke maaltijd genie-
ten, maar ook de producent van al dit lekkers ontmoeten. De
lokale producenten zullen tijdens de maaltijd met een kleine
stand in Het Kookstation aanwezig zijn. De kosten voor deze
driegangen maaltijd bedragen € 30,00 per persoon, inclusief
drankjes. De opbrengst van deze maaltijd wordt gebruikt om
in samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven
(SWOB) de Ronde Tafel maaltijd op zondag 2 november in
dienstencentrum Rijngaarde in te vullen. Aanmelden kan tot
4 oktober via http://www.duurzaambodegravenreeuwijk.nl/.
Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.
Gezinshuis in Bodegraven
zoekt oppas (m/v)

Heb je (bijna) je SPH-diploma? Ben je ouder dan
21 jaar en kan je één keer per maand een avond
oppassen? Kunnen we je ook af en toe inzetten om
na schooltijd de kinderen op te vangen?

Gezinshuis bij Stichting Jeugdformaat
In een gezinshuis wonen kinderen of jongeren
(0-23 jaar) die tijdelijk niet thuis kunnen wonen,
maar voor wie het goed is om in een gezin te
verblijven. Vaak zijn het kinderen met gedrags-
problemen of een ontwikkelings achterstand, die
deskundige begeleiding nodig hebben. In ons
gezinshuis wonen momenteel twee kinderen: één
van 4 en één van 11 jaar.

Interesse?
Neem contact op met Martijn Plomp of Lianne
van der Made: 06-13997645 of l.vandermade@
jeugdformaat.nl. Bij dit werk wordt om een
Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.
De kidsrun barst in alle hevigheid los
De Jongstraat 31 - 2811 KR Reeuwijk
Tel.: 0182-396544 - Mob.: 06-46597368
info@erikgabriels.nl
E
G
Erik Gabriëls
Loodgieters- en onderhoudsbedrijf
GAS - WATER - SANITAIR /
DAKBEDEKKING - LOOD EN ZINKWERKEN
Kijk op Reeuwijk 19 september 2012 - pagina 11
De Gildeslager verrast je smaak
Allemansvriend
Favoriet van velen: de slavink! Al sinds jaar en dag staat dit heerlijke
stukje vlees bekend om zijn veelzijdigheid en het gemak waarmee het te
bereiden is. Het rolletje gehakt, omwikkeld met gerookt spek is makkelijk
te variëren. En het is bovendien ook nog eens een echte kindervriend!
Kijk voor meer recepten op www.gildeslager.nl.
Gildetrophy
Tartaar Hollandaise
100 gram
1
40
Gildekwaliteit
Slavinken
5 halen, 4 betalen
Uit eigen worstmakerij
Leverworst +
Grillworst
2 x 250 gram (stuk)
4
95
Gildekwaliteit
Biefstukken
3 stuks voor
6
50
Uit de Gildekeuken
Goulash met rijst
samen 1000 gram
8
50
Slagerij Van Meurs
Miereakker 10
2811 BB Reeuwijk
0182-394195
vanmeurs.gildeslager.nl
Aanbiedingen
zijn geldig van
17-09-2012 t/m
22-09-2012.
John Raedeckersingel 62
2811 VL Reeuwijk
Mob. 06 51930389
Johan Rozendaal
Schildersbedrijf
Reeuwijk
Van den Heuvel Elektro
adviseert over energie zuinige
oplossingen voor uw bedrijf.
Bijvoorbeeld over de vele soorten
LED verlichting. Bel of mail voor
een vrijblijvend gesprek.
xxx/wboefoifvwfmfmflusp/om
Wij werken voor particulieren en bedrijven.
35.vvst!tupsjohtejfotu;
17!62!213!652
PlaIIeweg 40A º 2811 NA Reeuwi|k
1el. (0182) 52 26 77 º Mobiel (0651) 10 25 41
Maak werk
van uw
MVO-beleid!
ONTWERPEN, MAKEN, REPARATIE VAN
DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING
Gespecialiseerd in seniorenkleding
evenals reparatie van leer en motorkleding
Kleienburg 20, 2411 ZC Bodegraven, telefoon 0172-650825
atelier Margreet
0172 618 279
www.praktijk-platteland.nl
Martijn Plomp en
Lianne van der Made
Paarden * Hobby vee * Pluimvee * Vogels * Hond * Kat * Knaagdieren
Hoogeind 13, 3465 HA Driebruggen, Telefoon 0648 013 180
Di. t/m Vr. 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 16.00 uur
Diervoeding
& Benodigdheden
Kaagjesland 47 | 2811 KL Reeuwijk
Tel. 0182 - 39 22 74 | vanbreda@planet.nl
GROTE COLLECTIE BLADBLAZERS
VOOR THUISGEBRUIKERS EN PROFESSIONALS
KIJK OP WWW.VAKTUIN.NL

Meer weten? Bel of mail IZI op gewicht, Joan Ballering (lifestyle coach en psycholoog)
T 0182 395435 . M 06 22291106 . joanballering@hotmail.com
De weg naar succesvol en blijvend afvallen?
Goede voeding én anders denken!

Dinsdag 25 september Workshop in
sporthal De Mammoet, Gouda - 20.00 uur
Dinsdag 2 oktober Workshop in zalen-
centrum De Brug, Reeuwijk - 20.00 uur
U kunt inschrijven voor deze gratis work-
shops door een mailtje te sturen naar
joanballering@hotmail.com

Dinsdag 9 oktober start de
nieuwe slankcursus
In tien weken valt u niet alleen vele kilo`s af, u voelt
zich fitter, gezonder en vrolijker
Locatie: Sporthal de Mammoet (bovenzaal)
Tijd: van 20.15 uur tot 21.15 uur / Kosten: € 195,-
voor de gehele cursus
Geen gevonden ballonnen
Afgelopen Koninginnedag is door de Oranjevereniging Driebruggen een ballonnenwedstrijd georgani-
seerd. Tijdens de aubade zijn, op het door de burgemeester gegeven startsein, tientallen ballonnen de
lucht ingegaan; deze kleurde even oranje. Ondanks het enthousiasme van de kinderen heeft de wind
waarschijnlijk toch parten gespeeld: er is niet één kaartje van een gevonden ballon teruggezonden; veel
ballonnen zijn kennelijk niet het land ingetrokken! De bestuursleden van de vereniging willen toch ieder-
een bedanken voor de inzet en het verdere verloop van deze mooie dag met elkaar.
Archiefbeeld: Wim de Boevère
Hoge Collecte-
opbrengst
KWF Kanker-
bestrijding
De collecte voor KWF Kanker-
bestrijding heeft in Reeuwijk
maar liefst € 7565,08 opge-
bracht. In Waarder-Driebrug-
gen was ook een prachtige
opbrengst: € 2926,95. Wie de
collectant heeft gemist kan
alsnog een gift overmaken op
giro 26000 ten name van KWF
Kankerbestrijding in Amster-
dam. Met het geld dat de col-
lectanten hebben opgehaald,
blijft KWF Kankerbestrijding
zich inzetten voor minder kan-
ker, meer genezing en een
betere kwaliteit van leven.
Dat doet zij echter niet alleen,
maar samen met patiënten,
onderzoekers, artsen, dona-
teurs en vrijwilligers.
ALEX HUISMAN
SANI TAI R VERWARMI NG AI RCONDI TI ONI NG
Einsteinstraat 18s2811%02%%57)*+s(0182) 39 22 45
WWWAHUISMANCOMsINFOAHUISMANCOM
U wilt wél een warme zomer,
maar géén hitte in huis?
Wij installeren
airconditioning voor u!
Contacteer ons voor meer informatie!
Dus bent u toe aan een
nieuwe coupe, sprankelende
kleur of soepele krullen?
Bel dan snel
voor een afspraak!
Tel. (06) 175 01 271
Adres: Melkschouw 2,
2811 LM Reeuwijk
Openingstijden:
maandag 9.00 - 15.00 uur
dinsdag 9.00 - 16.30 uur
donderdag 9.00 - 16.30 uur
vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Andere tijdstippen in overleg.
Bij mij kunt u rekenen op top-
klasse behandelingen, de beste
adviezen voor haarverzorging /
stijl en modieuze aspecten.
Voor alle behandelingen maak
ik gebruik van de hoogwaardige
producten van Kadus.
Iedereen is bij mij van harte
welkom (heren/dames/kinderen).
Ook heb ik veel ervaring in het
doen van bruidskapsels en zit
dan ook vol met ideeën om er
een onvergetelijk kapsel van te
maken.
Wendy Hair Exclusive
Kijk op Reeuwijk 19 september 2012 - pagina 12

8aadhulsweg 27 - 2811 P1 8eeuwl[k - 0182 392389

8urgerreeuw|[k
uames - Peren - 8abymode Llngerle 8odyfashlon nachLmode 8eenmode

intiouuctiekoiting
Geldig t/m 30 september
GELUKKIG KUN JE DE DEALS VAN PEUGEOT ONMOGELIJK MISSEN..
Want in september ontvangt u € 1.000 extra inruil bij aankoop van een Peugeot 208 én profiteert u van 0% rente op de financiering. Kom dus snel bij ons langs voor een
proefrit en informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden.
Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties van Peugeot Nederland of van Boonstoppel.
Gem. verbr. Peugeot 208 (afh. van type motor) l/100 km: 3,4-5,8; km/l: 29,4-17,2; CO
2
: 87-135 gr/km.
Financiering verstrekt door Peugeot Finance, handelsnaamvan PSA Finance Nederland B.V.
(registratienummer AFM12007744). Op verzoek sturen wij u het standaard informatiedocu-
ment toe. Actiemaximumop de 208 is € 10.000. Actie geldt zolang de voorraad strekt.
Contantprijs Aanbetaling / inruil Totaal Kredietbedrag Looptijd in maanden Debetrente-voet Jaarlijks kosten-percentage Maandbedrag Totaal te betalen bedrag
Peugeot 208 Envy 1.4 VTi € 15.290 € 5.800 € 9.490 36 0% 0% € 264 € 9.490
Peugeot 208 Envy 1.4 VTi € 15.290 € 5.290 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000
BOONSTOPPEL B.V. Waddinxveen Oranjelaan 21 Tel.: (0182) 62 20 60
BOONSTOPPEL B.V. Boskoop Zijde 450 Tel.: (0172) 21 51 11
GARAGE SCHMIDT B.V. Zevenhuizen Dorpsstraat 38 Tel.: (0180) 63 13 23/63 15 88
www.boonstoppel.peugeot.nl www.garageschmidt.nl
DEALS DIE JE
NIET KUNT MISSEN
Meditatief cursief
Lechaim, op het leven!
In onze dorpen valt er veel
te beleven. Wist u bijvoor-
beeld dat er een wijngaard
in Waarder ligt? De Wilgen-
hoeve aan het Westeinde
herbergt de druiven voor
de Cabernet du Temple.
Opmerkelijk is dat druiven
en mensen veel gemeen
hebben. Dat werd me dui-
delijk in een gesprek met
Gijspiet van Os, de wijn-
gaardenier. Je spreekt over
verschillende rassen. Als
wijnstokken jong zijn, komt
er veel productiviteit, kwan-
titeit uit voort, als ze ouder
worden proef je meer karak-
ter, kwaliteit! ‘Net als oudere
mensen: ze krijgen iets
mystieks’. Ik vroeg hem: Wat
is het belangrijkste voor
goede wijn? Zijn antwoord:
de bodem! Liefst wijn bou-
wen op schrale grond. Daar
moeten de wortels diepgang
krijgen, soms wel 15 meter!
Dat zorgt voor karakter in
de wijn, maar ook voor de
mens. Zoeken naar diep-
gang, de bron.
‘Wat is het meeste werk?’
Snoeien, krenten en nog
eens snoeien. Allereerst het
oude hout, een pijnlijk pro-
ces. Wat ooit vrucht droeg,
moet je kappen. Het is nood-
zakelijk om het jonge groen
de levenskrachten door te
kunnen geven. Ook dat is
een beeld voor het leven:
geen energie blijven steken
in het oude dode hout, maar
je aandacht en kracht geven
aan het jonge groen. Maar
ook daarin: kappen met de
uitlopers, lees: verkeerde
gewoontes. Snoeien laat ook
groeien. De wijngaardenier
geleidt de ranken. Ze heb-
ben - net als mensen - ruim-
te nodig. Het gaat bij een
wijngaardenier om hetzelf-
de als wat ik ooit van een
kraamverzorgster leerde: de
3 L’s. licht lucht, liefde. Daar
groeien ranken van daar
groeien ook mensen van.
In de Bijbel vind je in Johan-
nes 15 woorden van Jezus die
God beschrijf als wijngaar-
denier, Iemand die je leven
leidt. Mensen kunnen dat -
vaak achteraf - ervaren: ‘dat
is geen toeval, dit valt je toe’.
Maar een rank moet zich ook
zelf hechten, met die groene
hechtdraden. Hecht een rank
zich vast aan zijn omgeving,
dan kan deze stormen door-
staan. Dus ook houvast zoe-
ken bij elkaar, de plek waar
je leef, de gemeenschap
waar je deel van uitmaakt. In
de Bijbel wordt God de bron
van liefde genoemd. In de
gelijkenis wordt Christus de
wijnstok genoemd. Op hem
zijn wij geënt. Wij zijn loten
aan de stam.
De wijnbouwer vertelde
mij dat er tegenwoordig
bijna geen druivensoorten
zijn die niet geënt zijn. Dat
is noodzakelijk om goede
vrucht te kunnen dragen. Je
kunt het niet alleen. Je redt
het niet alleen. Als wij ons
op Christus laten enten -
door te bidden, zijn woor-
den ons eigen te maken,
door met zijn ogen naar
deze wereld te gaan kijken
- dan kan zijn liefde in ons
werkzaam zijn. Dan zal zij
vruchten voortbrengen. Zo
kan je ervaren dat de liefde
van Jezus nog steeds werk-
zaam is in mensenlevens en
dat proef je. Aan de vruch-
ten herkent men de boom.
Een boom, een wijnstok, kan
zelf geen vruchten proeven,
dat doen anderen. Wie put
uit zure pijn van het verle-
den, wie zich blijf voeden
met negatieve gedachten,
zal bittere, wrange vruchten
voortbrengen.
In de Bijbel worden de
goede vruchten door Paulus
genoemd: liefde, vreugde en
vrede, geduld, vriendelijk-
heid, zachtmoedigheid en
zelfeheersing. Je bent een
bemind kind van God. Dat
mag diepe vreugde geven,
grote blijdschap. Je bent een
loot aan de stam van Christus.
De wijngaardenier had
een stapel wijnstokken als
brandhout klaar liggen.
Gerooid. Waarom, vroeg ik.
Het antwoord was veelzeg-
gend: er zat gaan smaak
aan de druif! Dat kan nooit
goede wijn worden. Daarom:
mensen met smaak en pit
gezocht! Maar de wijngaar-
denier heef geduld, kan
wachten, heef de tijd. Dan
zullen de druiven uiteinde-
lijk, na een periode van rij-
pen, zoet zijn. Lechaim, op
het leven!
Ds. Erick Versloot
(erickversloot@hotmail.com)
Predikant Pkn Gereformeer-
de Kerk Waarder en Brug-
kerk te Nieuwerbrug aan
den Rijn
WILT U WAT
BETEGELEN?
bel dan de
TEGELZETTER
(0172) 21 60 84
Tegelzettersbedrijf
VERLAAN
Valkenburgerlaan 14
2771 DA BOSKOOP
Kijk op Reeuwijk 19 september 2012 - pagina 13
Binnenweg 4, 2411 NA Bodegraven • tel. (0172) 61 19 70
w w w . d o m b u r g b o d e g r a v e n . n l
I nt er i eur bouw • Ver bouwi ngen • Renovat i es • Hout bewer ki ng
)
L
N
Y
P
Q
W
[

\

\
^

W
L
U
Z
P
V
L
U
V
]
L
Y
a
P
J
O
[

U
V
N
&
Ieder [aar kri[gt u een pensioenoverzicht, maar
|eest u die ook echt door? De meeste mensen
doen dit niet omdat het a||emaa| erg ingewik-
ke|d |i[kt. Het gevo|g hiervan is dat de meesten
niet goed weten hoe hun ñnancië|e situatie er
na de pensioendatum uit komt te zien.
Maar weet u dat het eigen|i[k best mee va|t met
dat ingewikke|de? Ard en Dirk van Advies4U
kunnen u he|pen uw pensioen inzichte|i[k te
maken. Zi[ |eggen u haarñ[n uit wat u van uw
pensioen mag verwachten. Want hoe eerder u
hiervan op de hoogte bent, hoe beter u uw
ñnancië|e toekomst naar uw hand kunt zetten.
Dat geeft u rust en zekerheid.
advies4U
van Tolstraat 4f, Bodegraven
E info@advies4U.com
T 0172 - 61 88 40
^^^HK]PLZ<JVT
=VVYTLLYPUMVYTH[PLR\U[\[LYLJO[IPQ
Behandeling ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds op afspraak
jan van HooFstraat ¸y - z8¡¡ vM REEUwIjk - 1e|eFoon o¡8z - ¸g zz 6z
Lid Anbos
Uw instituut voor:
- huidverbetering met behulp
van microdermabrasie
- harsen
- verven van wenkbrauwen
en wimpers
- collageen behandeling
- manicure
- bruids- en avondmake-up
Vivace wil nieuw seizoen
in met nieuwe aanwas
Inmiddels weten de
meeste inwoners van
Reeuwijk dat er in
het plassendorp een
gemengd koor Vivace
bestaat. Zin om mee te
zingen? Dat kan!
Vivace is een koor met een
goed in het gehoor lig-
gend repertoire, dat wordt
gekenmerkt door ‘alles tus-
sen Beatles en Bach’. Vorig
jaar heef Vivace haar
25-jarig jubileum gevierd
met een grandioos concert
in een overvolle zaal in
kerkelijk centrum ‘De Ark’.
Zoals mocht worden ver-
wacht, was dat optreden
voor een aantal wat oudere
leden reden om te stoppen.
De stem werd minder. Zij
deden dat overigens met
grote tegenzin.
Vivace heef dus plaats
voor nieuwe aanwas. Men-
sen met een goede stem,
die bijvoorbeeld niet alleen
in de badkamer willen zin-
gen, maar ook in koorver-
band mooie liederen wil-
len zingen, kunnen op die
manier aan hun leven een
prettige en vooral ontspan-
nende activiteit toevoe-
gen. Die mensen zijn van
harte welkom om kennis te
maken met Vivace tijdens
haar wekelijkse repeti-
ties op donderdagavond in
De Ark in Reeuwijk-Brug
tussen 20.00 en 22.00 uur.
Vivace is vooral op zoek
naar alten en tenoren,
maar ook sopranen en
bassen zijn van harte wel-
kom. Het koor staat onder
de deskundige leiding van
Wim Persoon, een kundi-
ge en vooral enthousiaste
dirigent die heel bekende
koren in Zuid Holland heef
geleid. Diegenen die Vivace
wel eens hebben horen zin-
gen, zullen dat beamen.
Het eerste belangrijke
optreden van het jaar staat
gepland op zaterdagavond
27 oktober in De Ark.
Uiteraard kunnen nieuwe
leden daaraan nog niet
meedoen, maar al gauw
daarna is er een Kerst-
samenzang op 9 decem-
ber in de H.H. Petrus en
Pauluskerk in Reeuwijk-
dorp en in maart 2013 zal
Vivace meewerken aan het
Jubileumconcert van het
Bodegraafs Vocaal Ensem-
ble uit Bodegraven. Volop
gelegenheid dus om te
zingen tijdens de gezellige
repetities en bij de concer-
ten voor een groot publiek.
Wilt u meer weten, bel het
secretariaat: 0182-394250.
www.vivacereeuwijk.nl
Marius Vroegindeweij
0172 - 617 180
06 - 511 925 77
Warmoeskade 2
2771 NE Boskoop
www.vrbouwtechniek.nl
info@vrbouwtechniek.nl
Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud
Cultuurfeest Bodegraven-Reeuwijk
Een fusie tussen gemeenten is pas een geslaagde fusie als de inwoners elkaar een beetje kennen.
De stichting 4jaargetijden (voorheen stichting lentesportweek) wil daarom samen met het Evertshuis
in Bodegraven een cultuurfeest organiseren. In een avondvullende theaterproductie kunnen alle per-
formers hun eigen act opvoeren, zodat een afwisselende show wordt vertoond. Hoewel de voorbe-
reidingen al zijn begonnen, zal het feest pas tweede helft 2013 plaatsvinden. Mogelijk in alle grote
zalen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Een aantal toneel- en muziekverenigingen heeft zich
al aangemeld. De organisatie hoopt dat alle andere podiumgezelschappen van de gehele gemeente
Bodegraven-Reeuwijk zich aanmelden om mee te doen. Te denken valt aan dansgroepen, zangko-
ren, muziekgroepen, toneel en musicalgezelschappen. Andere sociaal-maatschappelijk en religieu-
ze gezelschappen zijn eveneens welkom. Elke groep kan zich voor een groot publiek presenteren.
Bent u nog niet benaderd? Meld u via e-mail vierjaargetijden4@hotmail.com of via telefoon 0172-
611048.
Voor onderhoud en reparatie aan uw gasapparatuur,
ook voor al uw overige installatie werkzaamheden.
Voor vragen, storingen en afspraken zijn we bereikbaar op tel. 06 55550821 of
per e-mail: info@gouwelijn.nl
Gouwe Lijn Centrale verwarming
vestì¿ìo¿sadres: 8eatrìx|aao 25 · 2811 II keeuwìjk j Correspoodeotìeadres: Nìeuwe Markt 9 · 2411 88 8ode¿raveo
www.gouwelijn.nl
Nieuw in Reeuwijk!
Twirl inc. Zoetermeer is een succesvolle, jonge twirlvereniging
gevestigd in Zoetermeer. Om de vereniging nóg verder uit te
breiden zijn wij van plan medio November een afdeling op te
starten in Reeuwijk & Bodegraven. Om deze reden starten wij
met een aantal kennismakingslessen:
Introductie cursus baton twirling
Wat is twirlen? combinatie van dans- en batontechnieken
Waar? Jazz-zaal sporthal Meerkoet
Wanneer? woensdag 10, 17, 24 & 31 oktober
Hoe laat? van 18.30 uur tot 19.30 uur
Kosten? 4 lessen voor maar € 10,00
Leeftijd? vanaf 6 jaar
Opgeven? via info@twirl-inc.nl
Meer info? Samantha Vrijenhoef (06-19848508)
www.twirl-inc.nl
We sluiten de cursus af met een spetterend optreden, daarnaast
zullen onze leden diverse demonstraties verzorgen!
Geef je nu op!
Bij voldoende interesse, zullen wij vanaf 1 november deze
afdeling in Reeuwijk starten.
Blekerssingel 92 - Gouda - Telefoon (0182) 51 14 84
Ook voor
horren
Dé specialist op
het gebied van binnen-
en buitenzonwering!
Bel voor vrijblijvende informatie
tel. 0182 - 51 14 84. Desgewenst
komen wij ook bij u thuis!
Kijk ook op: www.zonwering-noorlander.nl
Kijk op Reeuwijk 19 september 2012 - pagina 14
Oplage: 6.300 exemplaren
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Reeuwijk is een handels-
naam van Graficelly B.V.
Hoofdredacteur:
Paul Engels
Tel. (0182) 394 810
redactie@kijkopreeuwijk.nl
Redactiemedewerkers:
Wim de Boevère, Jeroen Kok,
Ruud Kooistra, Pancras Kuipers,
Marlien van Leeuwen, Narda
Rebel, Bert Verver, Karin Wagter
Inleveren kopij:
uiterlijk maandag 09.00 uur
Overname artikelen toegestaan
met bronvermelding: Kijk op
Reeuwijk
Advertenties:
Tel. (0182) 399 266
advertentie@kijkopreeuwijk.nl
Reservering vóór vrijdag 17.00
uur. Daarna kan plaatsing niet
gegarandeerd worden.
Informatie over tarieven en
aanleveren op aanvraag via
advertentie@kijkopreeuwijk.nl
of op www.kijkopreeuwijk.nl
Druk:
Rodi Rotatiedruk
Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding
Bodegraven (0172) 615 588
Bereikbaar tijdens kantooruren.
bezorging@kijkopreeuwijk.nl
Colofon
Kijk op Reeuwijk • Leeghwaterstraat 15-07
2811 DT Reeuwijk • Tel (0182) 399 266 • Fax 399 265
www.kijkopreeuwijk.nl
Kijkertjesbon
Reserveer uw gratis Kijkertje met deze bon
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een
vakje.
Naam: .............................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis Kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen, ver-
miste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor diegenen
die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk wonen. Maxi-
male waarde van het te koop gevraagde of aangebodene € 110,-.
De prijs moet vermeld worden. Maximaal één Kijkertje met één
onderwerp per adres/per week. Kijkertjes die niet aan bovenstaan-
de regels voldoen, worden niet in behandeling genomen. Let op: in
een Kijkertje kunnen geen diensten worden gevraagd of aangebo-
den.
INLEVEREN
Deze bon (tot donderdag 12.00 uur) afgeven bij:
- Sigarenmagazijn Corona, Kon. Wilhelminastraat 6, Reeuwijk;
- G. Kastelein, horlogemaker/juwelier, Kerkweg 19, Driebruggen;
- Plus Hoogendoorn, Dorp 14, Waarder;
Of deze bon opsturen naar:
- Kijk op Reeuwijk, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens):
- kijkertjes@kijkopreeuwijk.nl (verplicht naam en adres vermelden)
Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
De Kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna
geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het slui-
tingsuur af te wijken.
SPORTIEF AGENDA
392816
www.kappersite.nl
Winkelcentrum Miereakker 16,
Reeuwijk
KAPPER
&
SHOP
Dames- en herenkapsalon
Hairstylist Alexander
s+UNSTSTOF
s(OUT
s!LUMINIUM
Voor een vrijblijvende offerte:
Driebruggen: Arie den Boer, 06 – 2200 4958
Linschoten: Hans van der Gugten, 0348 – 425 318
E-mail: gubokozijnen@planet.nl
GUBO-Kozijnen levert en monteert hoogwaardige kozijnen, ramen,
deuren, schuifpuien, dakkapellen en serres tegen een betaalbare prijs.
Vrijdag 21 september
Zaalvoetbal
21:15 Zestienhoven H1 RVC H1
22:00 RVC 1 Sevenstars 4
Volleybal
20:30 DVC HS2 USV Protos HS6
Zaterdag 22 september
Voetbal
14:30 WDS 1 Lekkerkerk 1
11:00 Sportlust 4 WDS 2
12:00 Linschoten 2 WDS 3
12:30 WDS 4 Sportlust 9
12:00 WDS 5 Zwam’dam 6
14:30 Rijnstreek VE1 WDS VE1
14:30 WDS A1 ARC A2
10:00 WDS B1 NSV B1
15:15 Sch’hoven B3 WDS B2
10:45 Linschoten C1 WDS C1
09:30 WDS C2 Sportlust C5
13:00 Nieuwkoop D2 WDS D1
08:30 WDS D2 ONA D2G
09:30 RVC E1 WDS E1
09:30 WDS E2 Sportlust E7
08:30 WDS F1 ARC F4
08:30 WDS F2 Siveo F1
14:30 DCV 1 CVC 1
16:15 ARC 8 CVC 2
11:00 CVC 3 Soc. Boys 5
13:00 CVC 4 Linschoten 3
15:00 CVC 5 Moerkapelle 3
13:00 CVC 6 Jodan Boys 11
12:30 DCV 5 CVC 7
12:00 Perkouw 3 CVC 8
14:15 Neptunus VE1 CVC VE1
15:00 CVC A1 Kickers’69 A1
13:00 CVC B1 VEP B1
12:45 ASW C1 CVC C1
12:15 BVCB C3 CVC C2
11:00 CVC C3 Berkel C4
11:00 CVC D1 Sportlust D1
09:45 CVC D2 Berkel D2
10:00 Floreant D3 CVC D3
08:30 CVC D4 UNIO D4
08:30 CVC D5 Gouda D5M
09:45 Sportlust E2 CVC E1
11:30 Nie’kerk E5 CVC E2
12:00 Moordrecht E3 CVC E3
10:00 Floreant E5 CVC E4
08:30 SVS F1 CVC F1
08:30 CVC F2 Soc. Boys F2
09:45 CVC F3 Be Fair F3
08:30 CVC F4 ESTO F4
09:45 CVC F5 ONA F4
08:30 RVC MP1 Zoe’meer MP1
08:45 Soc. Boys E7 RVC E2
09:00 Capelle C2 RVC C1
09:00 Rijnstreek F1 RVC F3M
09:30 RVC D1 Olympia D2
09:30 RVC E1 WDS E1
09:45 Sportlust D6 RVC D2
10:00 B’graven F2 RVC F4
10:30 Cabauw MC1 RVC MC1
11:00 RVC C2 Rijnstreek C1
11:00 RVC F2 Sportlust F7
11:45 Altior MD1 RVC MD1
13:00 RVC C3G Sch’hoven C6
13:45 RVC D3M ESTO D5M
14:30 ASW A1 RVC A1
14:30 RVC A2 ARC A6
16:15 Sportlust B4 RVC B1
Korfbal
15:30 Ter Leede 1 Reeuwijk 1
11:00 Pernix 5 Reeuwijk 2
14:30 Reeuwijk 3 Nie’kerk 8
16:00 Reeuwijk 4 Thor 4
13:30 Reeuwijk C1 Vr’schaar C1
12:30 Reeuwijk C2 Gemini C1
11:03 Reeuwijk C3 KCC / Delta L. C3
11:30 Reeuwijk D1 Nie’kerk D2
11:00 Nie’kerk D3 Reeuwijk D2
10:30 Reeuwijk E1 Vr’schaar E1
10:30 Reeuwijk E2 Gemini E1
09:30 Reeuwijk F1 Korbis F1
Volleybal
09:15 Servia JC 1 DVC JC 1
09:30 Jupiter MC 1 DVC MC 2
11:00 VV Utrecht MA 1 DVC MA 1
12:00 DVC MC 1 MVC MC 1
14:00 DVC MB 1 VSTS MB 2
16:00 OKV DS 5 DVC DS 4
16:00 DVC DS 3 De Valk DS 2
16:30 Jupiter DS 1 DVC DS 2
18:30 DVC DS 1 Sovicos DS 1
Zondag 23 september
Voetbal
10:00 UNIO 3 RVC 3
10:00 Bernardus 7 RVC 4
10:00 RVC 5 ASW 7
10:00 Zoetermeer VE1 RVC VE2
12:00 RVC 2 ESTO 3
14:00 Nic. Boys VR1 RVC VR1
14:00 Nie’kerk VR1 RVC VR2
14:30 RVC 1 Gouderak 1

Maandag 24 september
Zaalvoetbal
20:00 Maz. Stars 2 RVC 1
Woensdag 26 september
Zaalvoetbal
19:45 RVC H1 NOCKraling. H4
Reeuwijkse korfallers winnen
overtuigend
De Reeuwijkse korfballers hebben afgelopen zaterdag een ruime
overwinning geboekt op tegenstander Reflex. Na het debacle van
vorige week was het zaak om het vertrouwen terug te krijgen.
Reflex bleek hiervoor de ideale tegenstander. Met Simon van
Meijeren als debutant in de basis startte het Reeuwijkse team
gedreven aan de wedstrijd. In de eerste helft had Reeuwijk nog
moeite om de kansen af te maken, maar met de strijdlust zat
het goed. De tegenstander kwam niet onder de druk uit van de
Reeuwijkers. Waar de tegenstander slechts 1 doelpunt wist te
scoren, scoorde Reeuwijk er 7 zodat er met een 7-1 stand werd
gerust. In de tweede helft wist Reeuwijk haar kansen ook beter te
benutten, zodat de score flink opliep. Janine Eikelboom en Robin
Benard hadden een groot aandeel in die score. Reflex wist het
eveneens qua doelpunten beter te doen dan in eerste helft, maar
kwam veel te kort tegen dit Reeuwijk. De scheidsrechter floot af
bij een 20-5 eindstand. Aanstaande zaterdag speelt Reeuwijk
tegen Ter Leede. De wedstrijd begint in Leerdam om 15.30 uur.
Trainingstijden pupillen
Sportclub Reeuwijk
De trainingstijden voor de pupillen van atletiekvereniging Sport-
club Reeuwijk zijn na de zomervakantie gewijzigd. Voortaan
trainen de kinderen (7-11 jaar) op woensdag tussen 17.30 en
18.30 uur op de atletiekbaan van Sportpark Groene Zoom aan de
Buitenomweg in Reeuwijk. Zin om een keer mee te doen? Kom
gewoon eens langs om een keertje mee te trainen. Er is geen
wachtlijst. www.sportclubreeuwijk.nl.
Familiefeest bij inline-skaten
Zes inline-skaters van Schaatsclub Gouda werden afgelopen
zaterdag in Doorn regiokampioen Midden-Nederland. Daar
werd de finale van de regionale skeelercompetitie gereden.
Onder de winnaars ook de negenjarige Ofke Teekens en zijn
één jaar oudere zus Sanne Teekens uit Bodegraven. Ofke
is de jongste regiokampioen van SC Gouda; hij is pas sinds
begin 2012 lid van de vereniging en werd direct kampioen in
zijn klasse (Pupillen3). Hij won vijf van de tien wedstrijden en
behaalde veel overige goede klasseringen. Zijn zus Sanne
Teekens behaalde brons in de categorie Pupillen2 Meisjes en
maakte daarmee het familiefeest compleet. Ook Schaatsclub
Gouda viert feest: de vereniging bestaat dit jaar 50 jaar. De
club telt zo’n 350 à 400 leden uit de hele regio. Veel aandacht
wordt besteed aan jeugdschaatsen. Ook toerrijders vinden
een plek bij SC Gouda. www.schaatsclubgouda.nl
Beeld: SC Gouda
Edisonstraat 20
2811 EM Reeuwijk
M. 06 - 48 20 25 86
T. 0182 - 39 45 18
E. mike@vanderwerfbouw.nl
I. www.vanderwerfbouw.nl
Terlouw & Terlouw
M
e
ubelstoffeerd
e
r
ij
W||he|m|¤as|raa| 1B º 2BC1 XK 0ouda
Te| C1B2b11763
www.terlouwenterlouw.com
boot U camper U
caravan
Loungebanken etc.
Perfecte binnenkussens
Vitra – Leolux – Label
Label – Leolux – Vitra
A
r
t
i
f
o
r
tG
i
s
p
e
nM
o
n
t
i
sG
e
l
d
e
r
l
a
n
d
A
r
t
i
f
o
r
tM
o
n
t
i
sG
i
s
p
e
nG
e
l
d
e
r
l
a
n
d
Westveen
R E E U W I J K - B R U G
2 l evensl oopbestendi ge woni ngen, 4 mai sonnettes, 17 eengezi nswoni ngen, 6 t wee- onder - een-kapwoni ngen en 4 vr i j staande woni ngen
www.westveen-reeuwijk-brug.nl
Locatie Van Staverenstraat
Locatie Mesdagstraat
* Onder bepaalde voorwaarden is een vroegboekkorting op de verkoopprijs mogelijk
De locatie Van Staverenstraat bestaat eveneens uit een drietal blokken met 7 fraai gedetailleerde
eengezinswoningen, 6 twee-onder-een-kapwoningen en 4 vrijstaande woningen aan het water. Niet alleen de
schitterende ligging in het groen en nabij zoveel mooi water maakt van Westveen een gewilde wijk. Met de
natuur in de nabijheid bent u onderdeel van het rustige leven met mogelijkheden voor eindeloze fets- en
wandeltochten. Ook de centrale ligging in de Randstad maakt het zo´n bijzondere plek. Gouda, Bodegraven en
Alphen aan den Rijn zijn snel te bereiken.
De locatie Mesdagstraat bestaat uit een drietal blokken met 2 levensloopbestendige woningen, 4 maisonnettes, 8
starterswoningen (verkoop door WBV Reeuwijk) en 10 ruime eengezinswoningen. De ligging van Westveen biedt
vele voordelen. Gelegen net buiten het dorpscentrum liggen de voorzieningen binnen handbereik. Te voet en te fets
hebt u directe toegang tot het gezellige dorp met leuke cafeetjes, restaurants en een rijk aanbod van winkels voor de
dagelijkse en bijzondere boodschappen. De natuur ligt op steenworp afstand en biedt eindeloze fets-, wandel- en
vaartochten. Direct vanuit de eigen woonwijk bereikbaar is de natuur een wezenlijk onderdeel van uw woongenot.
K
o
m

d
o
n
d
e
r
d
a
g

2
0

s
e
p
t
e
m
b
e
r

n
a
a
r

d
e

v
e
r
k
o
o
p
m
a
n
i
f
e
s
t
a
t
i
e
Profiteer nu nog van de vroegboekkorting!
Drieman Garantiemakelaars
Aarplein 2
2406 BZ Alphen aan den Rijn
ò¹Iz-1êò°ò° · a|eaw|eawyer|em+a.a|
Lafeber makelaardij
Ridder van Catsweg 298
2804 RS Gouda
ò¹°z-!1ê°°° · |aley|+le|er.a|
Meer informatie
over de verkoop:
Blok 1 en blok 1 gespiegeld
Twee gespiegelde blokken bestaande uit
10 eengezinswoningen en op de koppen 2
levensloopbestendige woningen en 4 mai-
sonnettes. Prijzen voor maisonnettes en
levensloopbestendige woningen vanaf
€ 179.500,-- VON*. Prijzen voor eengezins-
woningen vanaf € 252.500,-- VON*.
Blok 2
Een blok bestaat uit 8 starterswoningen
van 1 laag met opgetilde kap aan het wa-
ter. De woningen worden verkocht door
WBV Reeuwijk.
Verkoop door ERA De Koning Makelaardij
voor WBV Reeuwijk.
Blok 3
Dit appartementengebouw bestaat uit 23
appartementen met lift. WBV Reeuwijk zal
deze appartementen verhuren.
Verhuur WBV Reeuwijk eind vierde kwar-
taal 2012.
B
o
u
w
re
e
d
s g
e
sta
rt
Blok 4
Dit fraaie blok bestaat uit 7 riante eenge-
zinswoningen met diepe achtertuinen aan
het park. De hoekwoningen hebben en-
trees aan de kopse kant.
Prijzen vanaf € 295.000,-- VON*.
Blok 5
Dit blok bestaat uit 6 fraai gedetailleerde
twee-onder-een-kapwoningen met een
autonome uitstraling en achtertuinen aan
het water.
Prijzen vanaf € 379.500,-- VON*.
Blok 6
Blok 6 zijn 4 vrijstaande woningen aan het
water voorzien van gemetselde schoorste-
nen, trappenhuizen en erkers aan voor- en
achtergevel.
Prijzen vanaf € 465.000,-- VON*.
Interesse in nieuwbouwproject Westveen?
Kom donderdag 20 september tussen 17.00 u – en 20.00 u
naar de verkoopmanifestatie in zalencentrum De Brug
aan de Dunantlaan 1 te Reeuwijk-Brug.
Kijk op Reeuwijk 19 september 2012 - pagina 16
Kringloopwinkel
“DE KRI NG”
Kon. Wilhelminahof 1
2811 SZ Reeuwijk
Openingstijden
Ma : 13.00 - 15.30
19.00 - 20.30
Wo : 10.00 - 15.30
Za : 10.00 - 15.30
Telefoon: 0182 - 30 00 33
Bgg: 39 37 15 / 39 46 89
DEZE WEEK START VERKOOP
DESKUNDIG OP HET GEBIED VAN
t7&3,001t""/,001t7&3)663t5"9"5*&4
REEUWIJK 0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12,
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
www.dupreemakelaars.nl
Mobiele Reisadviseur
Marianne Höppener
0182 - 52 38 83
www.reisadviesreeuwijk.nl
- Reisadvies en boeken van uw vakantie, desgewenst bij u thuis
- Persoonlijke service op het hoogste niveau, zonder extra kosten
- Niet eindeloos zoeken. Ik selecteer voor u de mooiste vakantie
- Alle reizen geboekt onder ANVR & SGR voorwaarden
Derby Floreant-RVC
eindigt in gelijkspel

Afgelopen zondagmiddag stond de aloude derby tussen het Boskoopse Floreant
en het Reeuwijkse RVC ’33 op het programma. De derby eindigde in een 2-2 gelijk-
spel, maar met een ontevreden gevoel voor RVC omdat de ploeg recht had op de
overwinning.
RVC begon de wedstrijd
scherp en kon de bal rede-
lijk goed rondspelen. De
laatste passes waren voor
de Reeuwijkers het moei-
lijkst te geven, omdat Flo-
reant zich liet inzakken
en er een blok verdedigers
en middenvelders voor de
bal stonden. Hierdoor kon
RVC voetballend weinig
kansen creëren. Wat wel
een aantal keren werkte
in de eerste helf, was de
lange bal over de Flore-
ant verdediging, waarna
de Reeuwijkse voorhoede
op snelheid richting doel
kon. Bjorn Verbeij was het
dichtst bij een doelpunt,
maar kon de bal niet intik-
ken. Even later was het wel
Bjorn Verbeij met het doel-
punt en de 0-1 voor RVC,
een verdiende tussenstand
die de rest van de eerste
helf op het bord bleef
staan.

De tweede helf begon RVC
minder goed en al snel
kreeg Floreant meer grip
op de wedstrijd. Door veel
lange ballen kwamen zij
een aantal keer ver op de
Reeuwijkse helf. Na een
steekbal kon de ingevallen
Floreant-spits de bal langs
keeper Frank van Leeu-
wen schuiven, waarna het
snel na rust 1-1 werd. De
rest van de tweede helf
was qua veldspel redelijk
aan elkaar gewaagd, ware
het niet dat RVC vele grote
kansen kreeg, maar deze
niet kon verzilveren. Toch
kwam RVC opnieuw op
voorsprong door Cees de
Jong, die een mooie voor-
zet de bal over de keeper
heen kopte. Floreant liet
het er niet bij zitten en ging
opnieuw de aanval opzoe-
ken en drong RVC terug
tot op eigen helf. Keeper
Frank van Leeuwen van
RVC stopte een penalty,
maar was kansloos bij een
vermeend buitenspeldoel-
punt van Floreant. Met
nog 10 minuten op de klok
kreeg RVC opnieuw een
aantal kansen, maar deze
werden niet binnengetikt.
Het bleef 2-2, een uitslag
waar RVC niet tevreden
mee kon zijn.
• t.k. hoek l. eiken tv-meubel, in het
midden een glazen deur € 25,- tel.
0182-631646
• t.k. internetkabel 20 meter nieuw in
verpakking € 5,- tel. 0643-583323
• verloren zilv. kettinkje met keltisch
hangertje en l.bl. steentje tel. 0615-
956631
• t.k. kinderkledingkast wit 2-drs. en
3 laden incl. legplanken, 2 jr. oud
€ 80,- tel. 0628-600375
• t.k. 3 kwaliteitspoppen + maxi-cosi
+ winkelwagen + veel accessoires
€ 50,- tel. 0348-501362
• t.k. fietsdrager z.g.a.n. € 40,-
tel. 0182-392983
• t.k. antiek koperen doofpot, mooi
exemplaar € 65,- tel. 0641-617250
• t.k. twinny-load fietsendrager € 20,-
tel. 0182-393644
• t.k. 3 witte parkieten 6 weken oud
€ 5,- per stuk tel. 0618-121575
• t.k. poppenwagen i.g.st. donker-
blauw met beertjesmotief € 15,-
tel. 0182-393272
• t.k. Batavus herenfiets 7 versn. in
prima staat € 85,- tel. 0182-394381
• gevr. loop/sloop/schade snorscooter
tot € 100,- tel. 0654-992134
• gevr: nette licht houten sjoelbak,
compleet, svp voor klein prijsje tel.
0172-645390
• t.k. spiegel met houtsnijwerk 80x90,
kleur gebr. wit € 50,- tel. 0172-533144
• t.k. kwart rond hoek kastje op wiel-
tjes met 2 glazen deurtjes g.o.h
€ 40,- tel. 0348-688244
• t.k. witte vitrinekast met verl. spiegel
en 7 gl. planken hxbxd 1.80 x 68 x 34
€ 25,- tel: 0622-689442
• t.k. RVC-shirt + broekje + thermo-
shirt mt. 140 € 15,- tel. 0610-927894
• gratis af te halen koel/vrieskast 160
hoog, oude nog heel goed werkende
frigidaire tel. 0640-149148
• t.k. nieuw juniorbed 165x75 incl.
matras en lattenbodem beuken € 45,-
tel. 0182-393671
• t.k. traningspak zwart/oranje met
opdruk Holland maat 152 € 7,50
tel. 0612-951692
• t.k. kledingkast wit hxbxd 1,90 x
1,20 x 0,50 € 75,- tel. 0182-393887
• t.k. 10 streekromans en landleven
€ 12,50 (€ 1,50 p.st.) tel. 0348-
502099 (na 18.00 uur)
• t.k. nautische kindergordijnstof incl.
haken+band h. 2,80 m, b.2x2,80 m.
€ 25,- tel. 0182-394749
• t.k. klassiek stalen bureau grijs
i.z.g.st. € 50,- tel. 0172-612651
• t.k. badmeubel withoekbad douche-
cabine € 75,- tel. 0172-685436
• verloren gouden armband op
2 sept. centrum Bodegraven
tel. 0628-574556
• verloren gouden hanger halve maan
met steentjes op 1 sept. Bodegraven
tel. 0172-613050
• gezocht melkbus in goede staat
tel. 0638-961191
• gratis af te halen hogedrukreiniger
Eruom tel. 0610-266552
• t.k. 3 grote planten Crassula, Lid-
cactus en Aloë € 15,- p.st. tel. 0616-
804457
Kijkertjes
Veel Reeuwijkse hardlopers actief in Gouda en Bodegraven
Vrijdag 14 september werd in
Gouda de Singelloop gehou-
den. Wim Verkleij en Liesbeth
Windhorst waren van Sport-
club Reeuwijk de snelste man
en vrouw. Ze liepen de 10 km
in een tijd van respectieve-
lijk 39.25 min. en 45.18 min.
De volgende atleten liepen
de 10 km ook in mooie tijden:
Ko Heij in 41.45 min, Marcel
Post in 44.53 min, Cees van
Delft in 45.36 min, Pieter Ver-
horst in 46.18 min en Richard
Verstegen in 51.09 min. Bij
de dames liepen Trees v/d
Werf, Mariël Lamers en Brigit
Droog deze afstand in een
tijd van respectievelijk 49.02
min, 52.07 min en 52.50 min.
Een aantal jeugdleden liep
met de kidsrun mee. Dit is een
afstand van ongeveer 2 km.
Danny Braspenning finishte op
een mooie 4e plaats in een tijd
van 7.52 min. Robin de Haan
finishte als 17e in een tijd van
8.40 min, maar als 7-jarige
was hij één van de snelsten in
zijn leeftijdscategorie. Sacha
Goedhart eindigde bij de meis-
jes op de 2e plaats in een tijd
van 9.04 min. Al deze drie
atleten wisten hun persoonlijke
record te verbeteren. Bij de
3,5 km finishte Dennis Kom-
pier als eerste in een tijd van
13.15 min, eveneens een per-
soonlijk record.
Zondag 16 september werd
in Bodegraven het Rondje
Droogh gehouden. Op deze
loop waren een groot aantal
atleten van Sportclub Reeu-
wijk actief met goede resul-
taten. Bij de kidsrun finishte
Robin de Haan als eerste in
een tijd van 5.50 min. Sacha
Goedhart finishte bij de meis-
jes als tweede in een tijd van
5.53 min. De junioren meisjes
liepen een afstand van
3,5 km; de zussen Lisette
en Inge Verleun finishten als
eerste en derde in een tijd
van 14.51 min. en 15.41 min.
Bij de junioren jongens liep
Jip Vreeswijk naar een mooie
vierde plaats in een tijd van
15.20 min. Nanet Rijlaarsdam,
Marije Verstegen en Liset-
te Rijlaarsdam liepen deze
afstand in een tijd van respec-
tievelijk 17.18 min, 18.37 min
en 24.04 min. Voor al deze
junior atleten was hun een
tijd een persoonlijk record.
De senioren heren en dames
liepen een ronde van 4,5 km.
Bij de dames finishte Tirza van
der Wolf en Liesbeth Wind-
horst op een 1e en 2e plaats
in een tijd van respectievelijk
18.06 min en 19.40 min. Bij
de heren was Dennis Kompier
de snelste atleet van Sport-
club Reeuwijk. Hij liep een tijd
van 18.02 min, een persoon-
lijk record. De heren Joep van
Aelst, Jancko Bunnik, Rene
Vreeswijk, Richard Verste-
gen en Arthur de Jong liepen
deze afstand in respectie-
velijk 18.47 min, 18.59 min,
19.06 min, 21.20 min en
23.32 min. De dames Anne
Schreuder, Trees v/d Werf,
Agnes van Veen en Jenny
Verstegen deden er respec-
tievelijk 21.13 min, 22.20 min,
22.55 min en 25.56 min. over.
Een groot aantal van alle atle-
ten wisten hun persoonlijke tijd
ook scherper te stellen.
Kaaskoningin proef aan hockey
Zaterdag 15 september was een team van de Hockey Club Reeuwijk Bodegraven aanwezig op de
najaarsmarkt in Bodegraven. Het kunstgras was uitgerold, de sticks en ballen waren mee en regel-
matig werd door enthousiaste kinderen over en weer geslagen. Op een zeker moment wilde ook de
Kaaskoningin en hofdames een balletje slaan. Ook andere passanten werden uitgenodigd om eens
bij HCRB in Bodegraven op de Grutto, of in Reeuwijk op de Reeuwijkse Houtwal te komen kijken en
een paar trainingen uit te proberen. www.hcrb.nl
Beeld: Iowah Jansen
Sportcentrum Doets viert 20-jarig bestaan
Op zondag 7 oktober viert Sportcentrum Doets aan de Oudeweg 1d het 20-jarig bestaan met
tal van activiteiten en speciale acties. Iedereen die geïnteresseerd is in kracht-, verdedigings-
en vechtsporten, fitness of sportlessen, wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken op de
open dag op 7 oktober. Belangstellenden zijn welkom van 12.00 tot 17.00 uur. Bijzonderheid is de
demonstratie van een leeuwendans door Sifu R. Scharff. Informatie via telefoon 0182-396177 of
e-mail info@sportcentrumdoets.nl.
Laatste plekken jeugdkeepersdag CVC Reeuwijk
Op maandag 15 oktober organiseert voetbalvereniging CVC Reeuwijk een jeugdkeepersdag op
sportpark de Groene Zoom. In de ochtendsessie, die begint om 10.00 uur, worden er een aantal
leuke en leerzame trainingsoefeningen afgewerkt. Na de lunch wordt gestart met het middagpro-
gramma. Een bekende keeper uit het Nederlandse voetbal zal daarbij assistentie verlenen. Al met al
een leuke dag om je keeperkwaliteiten te meten met keepers uit de regio. Meer informatie?
Mail naar keeperscvcreeuwijk@hotmail.nl t.a.v. Erwin Griffioen.
www.cvcreeuwijk.nl