You are on page 1of 4

BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

ANALISIS KENDIRI PELAJAR
Tandakan [√] pada ruangan di bawah.
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

SUB TAJUK
9.1 Perang Dunia Pertama 1914-1918
9.2 ASA & MAPHILINDO

9.1 Perang Dunia Pertama 1914-1918
(a) Apakah faktor politik yang mencetuskan Perang Dunia Pertama 1914 -1918?
(m/s 229 – 231)
i ………………………………………………………………….……………………...
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv ...…………..…………………………………………………………………………..
v ………………………………………………………………….………………………
vi ………………………………………………………………….……………………...
vii ………………..……………………………………………….……………………….
viii………………………………………………………………………………………...
ix ..……………………………………………………………….……………………….
x ..……………………………………………………………….……………………….

(b)

Nyatakan negara anggota Perikatan Kuasa Tengah.
i ………………………………………………………………….……………………
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………

(c)

Senaraikan negara yang bergabung dalam Pakatan Bertiga.

1

i ………………………………………………………………….……………………
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….
…………………………………………………………………………..

(d)

Senaraikan kesan Perang Dunia Pertama terhadap ekonomi dunia.
i ………………………………………………………………….……………………..
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv ...…………..…………………………………………………………………………..
v ………………………………………………………………….………………………
vi ………………………………………………………………….……………………...
vii ………………..……………………………………………….……………………….

(e)

Terangkan implikasi perang tersebut terhadap sistem politik.
i ………………………………………………………………….……………………..
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv ...…………..…………………………………………………………………………..
v ………………………………………………………………….………………………
vi ………………………………………………………………….……………………...
vii ………………..……………………………………………….……………………….

(e)

Pada pendapat anda, mengapakah peperangan menyebabkan kesengsaraan terhadap
rakyat?
i ………………………………………………………………….……………………...
ii ……...………………………………………………………….………………………

2

iii ………...……………………………………………………….………………………
iv ...…………..…………………………………………………………………………...
v ………………………………………………………………….……………………....
[Mana-mana jawapan yang munasabah]

9.2 ASA & MAPHILINDO
1

Rajah berikut menunjukkan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan serantau (m/s 253 –
260).
Pertubuhan Serantau

(a)

ASA, MAPHILINDO dan ASEAN

Jelaskan penubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASA).
i ………………………………………………………………….……………………...
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv ...…………..…………………………………………………………………………...
v ………………………………………………………………….……………………....
vi ........................................................................................................................................

(b)

Apakah matlamat penubuhan ASA?
i ………………………………………………………………….……………………...
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv ...…………..…………………………………………………………………………...

3

(c)

Apakah tujuan utama penubuhan MALAYSIA, FILIPINA dan INDONESIA
(MAPHILINDO)?
i ………………………………………………………………….……………………...
ii ……...………………………………………………………….………………………

(d) Kesan penubuhan MAPHILINDO.
i ………………………………………………………………….………………….......
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv ...…………..…………………………………………………………………………...

(e)

Pada pandangan anda, apakah manfaat Malaysia menyertai pertubuhan serantau seperti
ASA dan MAPHILINDO?
i ………………………………………………………………….……………………...
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………

4