You are on page 1of 10

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH BAHAGIAN A : ISI TEMPAT KOSONG TAJUK : REAKSI MASYARAKAT ARAB

TERHADAP ISLAM Apakah strategi Nabi Muhammad s.a.w menghadapi 1 2 3 4 5 6 7 tekanan orang Arab Quraisy Makkah Membenarkan umat islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapat perlindungan Nabi Muhammad s.a.w tidak berhijrah ke Habsyah kerana menumpukan dakwah di Makkah Merancang berhijrah ke Taif bersama Zaid bin Harithah Menyebarkan Islam ke tempat baru Tidak mudah berputus asa dengan cabaran Bersabar,,cekal, dan tidak mudah mengalah untuk mengatasi tentangan Arab Quraisy Berhijrah ke Madinah

BAHAGIAN B : SOALAN STRUKTUR TAJUK : REAKSI MASYARAKAT ARAB TERHADAP ISLAM Soala n (a) Penyebaran Islam di Makkah berlaku secara berperingkat-peringkat , iaitu secara rahsia dan terbuka Berikan dua sebab nabi Muhammad s,a.w memilih strategi dakwah Islam secara sulit pada peringkat awal.
F1 Islam masih baru dikenali F2 Penganut Islam masih kecil F3 Mengelak penentangan yang boleh menghancurkan asas Islam F4 F5 Mengelak penganut Islam diseksa dan ditindas Strategi penyebaran Islam

1

(2 markah) (b)

Senaraikan orang terawal menerima islam secara rahsia F1 Khadijah binti Khuwailid isteri nabi F2 Ali bin Abi Talib sepupu Nabi F3 Zaid bin Harithah anak angkat nabi F4 Abu Bakar Assidiq sahabat nabi

(c)

(2 markah) Mengapakah orang Arab Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad s.a.w? F1 F2 F3 Perbezaan kepercayaan dan amalan jahiliah Prinsip persamaan taraf sesame manusia dalam Islam Perbezaan akhlak islam dengan akhlak jahiliah

F4 Tanggapan salah terhadap tugas nabi F5 Bimbang terpaksa tunduk kepada kepimpinan nabi F6 Bimbang pengaruh dan kedudukan tergugat F7 Menjejas aktiviti mengukir patung F8 Islam mewajibkan penganutnya menyembah Allah

( 2 markah)

(d)

Nyatakan dua bentuk penentangan yang dilakukan oleh orang Arab Quraisy Makkah terhadap baginda dan keluarga baginda. 2

F1 Mengejek ajaran Islam melalui puisi F2 Melempar tomahan dan tuduhan F3 Menawarkan pangkat ,harta, wanita kepada Nabi F4 Pemulauan terhadap nabi dan keluarga F5 Menulis pernyataan pemulauan di Kaabah F6 Ancaman bunuh nabi F7 Menggangu nabi ketika bersolat

( 2 markah)

(e)

Pada pandangan anda, apakah faktor yang menyebabkan dakwah islamiah pada peringkat awal mendapat sambutan ? F1 Ketinggian akhlak nabi F2 Kejujuran para sahabat F3 Kebijaksanaan Nabi berdakwah F4 Kemurnian ajaran islam F5 Nabi membandingkan nilai akhlak islam dengan akhlak jahiliah F6 Tidak menggunakan unsur paksaan
(2 markah )

BAHAGIAN C : SOALAN ESEI
3

TAJUK : REAKSI MASYARAKAT ARAB TERHADAP ISLAM Soala Penyebaran Islam di Makkah berlaku secara n berperingkat-peringkat, iaitu secara rahsia dan terbuka.

(a)

Terangkan perkembangan penyebaran Islam di Makkah secara rahsia oleh Nabi Muhammad s.a.w di makkah

F1

Secara rahsia berlaku selama 3 tahun di Makkah

F2 Tertumpu kepada ahli keluarga , sahabat dan kaum kerabat baginda F3 Al-arqam bin Abu Aram menjadikan rumahnya sebagai pusat pengajian Islam di Makkah F4 Ketinggian akhlak Nabi memboleh dakwah islam mendapat sambutan F5 Penyebaran secara rahsia dilakukan kerana islam merupakan ajaran baru F6 Bilangan penganut islam masih kecil F7 Nabi Muhammad s.a.w ingin mengelak penentangan yang boleh mengguga dakwah islamiah

(b)

(5 markah) Ceritakan perkembangan penyebaran dakwah islam yang dilakukan secara terbuka di Makkah.

4

F1 Nabi bermusyawarah dengan para sahabat F2 Mengadakan ceramah yang pertama di rumah Ali bin Abu Talib F3 Dalam ceramah ini Nabi ditentang hebat oleh Abu lahab, bapa saudara Nabi F4 Dakwah secara terbuka dilaku di Bukit Safa F5 Majlis ini dihadiri oleh semua ketua pentadbir kota Makkah. F6 Berlaku perbahasan hebat antara dengan Abu Lahab F7 Mengganggu dakwah Nabi Muhammad s.a.w ketia disampai nabi Muhammad s.a.w

(5 markah) (c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda bagaimanakah nabi Muhammad s.a.w mengatasi tekanan orang Arab Quraisy Makkah. F1 Nabi Muhammad menggalakkan orang islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan F2 Nabi Muhammad s.a.w dan Zaid bin Harithah merancang menyebarkan dakwah Islamiah ke Taif. F3 Golongan islam yang berkemampuan membantu golongan islam kurang berada ketika pemulauan terhadap orang islam dilakukan. F4 khadijah telah menyerahkan semua hartanya demi perjuangan Islam F5 Nabi Muhammad s.a.w meneruskan dakwah Islamiah dengan sabar, cekal
5

Dan sifat tidak mudah mengalah F6 Memutuskan untuk berhijrah ke Madinah setelah menerima perintah Allah dan memenuhi jemputan suku Aus dan Khazraj. F7 baginda memilih Madinah untuk meneruskan penyebaran dakwah Islamiah

( 6 markah) (d)
4. Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada peristiwa penentangan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Bijak mengatur strategi Mempertahankan akidah Kesabaran Pengorbanan Mempertahankan kebenaran Islam bersaudara Tidak bermusuh Jangan berdendam Tabah Penyebaran Islam diteruskan Tidak berputus asa Memohon pertolongan Allah Mana-mana jawapan munasabah

6

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNNYA DI MAKKAH BAHAGIAN D : SOALAN OBJEKTIF 1 Senarai berikut merupakan golongan awal yang menganut agama islam
• • • Bilal bin Rabah Amir bin Fuhairah Keluarga Yasir

A B C D 2

Mengapakah mereka berbuat demikian? Jaminan kuasa Tawaran jawatan Sokongan pembesar Layanan yang sama Jadual berikut menunjukkan peristiwa perang Perang Tempoh
7

Peperangan alBasus

40 tahun

Apakah yang dapat dibuktikan tetang punca berlakunya peperangan tersebut? A B C D 3 kegigihan memperjuangkan hak keberanian dalam perjuangan kemunculan semangat assabiah Kesungguhan mempertahankan negara Wahyu pertama yang diterima oleh nabi Muhammad s.a.w ialah Surah Al Alaq. Ayat 1 – 5 memerintah umat Islam membaca. Mengapakah membaca penting kepada sesuatu masyarakat? A B C D 4 Memperoleh kekayaan Menjamin kedudukan Meningkatkan tamadun Menentukan bentuk kerajaan Pembentukan tamadun Islam tidak bergantung kepada potensi lembah sungai yang subur seperti tamadun tamadun lain di dunia. Apakah asas pembentukan tamadun tersebut? I II Ajaran agama Kemantapan pemikiran

III Pembinaan kota pertahanan IV kekuatan angkatan perang A B C D 5 A I dan II I dan II II dan III III dan IV Mengapakah masyarakat jahilah memandang rendah kepada kaum wanita? Patuh arahan ketua kabilah
8

B C D

Menjadi persembahan korban Menjatuhkan maruah keluarga Penerusan nenek moyang

6 A B C D 7

Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w digelar al-Amin oleh orang Arab Quraisy? Bersifat amanah Boleh dipercayai Berwawasan jauh Bijak menyelesaikan masalah Apakah ciri ajaran Islam yang bertentangan dengan amalan kehidupan masyarakat Arab Jahiliah berikut
Pengamalan system sosial yang menitiberatkan darjat seseorang.

A B C D 8 A B C D

Keesaan Allah Larangan meminum arak Persamaan taraf manusia Menolak kepimpinan Rasulullah Mengapakah masyarakat Arab Jahiliah dikatakan mempunyai nilai moral yang rendah Menyembah berhala Mementingkan keduniaan Meminum arak, berzina,dan berjudi Memuja alam seperti pokok dan matahari

9 A

Mengapakah bakal syeikh dalam masyarakat Arab Jahiliah perlu disukai dan mendapat persetujuan ramai? Menjamin perpaduan
9

B C D 1 0

Meningkatkan imej pemimpin Mengelak semangat taasub Mengukuhkan fahaman assabiah Rajah berikut menunjukkan amalan masyarakat Arab Jahiliah.

Sistem kabilah

Diketuai oleh seorang syeikh

Apakah syarat –syarat untuk menjadi seorang syeikh? I Bijak berpidato II Berfikiran matang III Golongan bangsawan A B C D IV Penganut agama hanif I dan II I dan IV II dan III III dan IV

10