BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH BAHAGIAN A: ISI TEMPAT KOSONG (a) Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua

1. Terdapat tiga golongan penduduk di Madinah iaitu Nasrani, Yahudi

dan Arab.
2. Golongan Yahudi terdiri daripada Bani Quraizah, Bani Qunaiqa dan

Bani Nadhir
3. Antara isi Perjanjian Aqabah ini termasuklah suku Aus dan Khazraj

hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul.
4. Selepas Perjanjian Aqabah Pertama ini, Nabi Muhammad telah

menghantar pendakwah Islam, iaitu Mus’ab bin Umair ke Madinah untuk menyebarkan Islam
5. Antara isi Perjanjian Aqabah Kedua termasuklah suku Aus dan Khazraj

memeluk Islam dan mengukuhkan taat setia.
6. Mereka secara sukarela akan menyediakan tempat tinggal dan

menjanjikan keselamatan untuk baginda dan orang Islam. (b) Hijrah
1. Hijrah ialah perkataan Arab yang bermakna berpindah 2. Penghijrahan juga mempunyai pengertian yang lebih luas dan

mendalam, iaitu perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan.
3. Baginda dan Abu Bakar telah bersembunyi di Gua Thur sebelum

meneruskan hijrah ke Madinah.
4. Perjalanan

baginda dan Abu Bakar ke Madinah dipandu oleh Abdullah bin Arqat. disebabkan perintah Allah

5. Faktor utama penghijrahan Nabi Muhammad ke Madinah adalah

6. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah adalah disebabkan jemputan

masyarakat Arab Madinah
7. Baginda

juga diperlukan untuk mendamaikan Madinah yang sentiasa bermusuhan.

masyarakat

Kepentingan Hijrah

1. Penghijrahan ini juga telah menjalinkan hubungan persaudaraan

antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah.
2. Nabi Muhammad seterusnya telah memberkan gelaran Muhajirin

kepada orang Islam Makkah yang berhijrah ke Madinah manakala orang Islam Madinah yang memberi bantuan kepada orang Islam Makkah digelar Ansar
3. Nabi Muhammad telah membina sebuah lagi masjid iaitu Masjid al-

Nabawi
4. Sempena hijrah, wujud kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam 5. Nabi Muhammad telah menukar nama Yathrib kepada Madinah 6. Hijrah berjaya dengan sokongan dan pengorbanan sahabat-sahabat

Nabi Muhammad sendiri:
i. ii.

Abu Bakar sanggup bergadai nyawa dan harta.

Ali bin Abi Talib sanggup tidur di tempat tidur baginda pada malam penghijrahan. Abdul Rahman bin menyumbang hartanya. Auf, saudagar kaya, sanggup

iii.

(c) Piagam Madinah
1. Piagam

Madinah atau Sahifah Madinah merupakan sebuah perlembagaan bertulis yang telah dirangka oleh Nabi Muhammad.

Kandungan Piagam Madinah
2. Piagam Madinah mengandungi 47 fasal 3. Kesemua masyarakat telah bersetuju untuk menerima baginda

sebagai ketua negara Madinah.
4. Masyarakat Madinah dianggap sebagai ummah yang hidup bersatu

padu. Kepentingan Piagam Madinah
1. Kerajaan Islam di Madinah merupakan model kerajaan Islam yang

unggul.
2. Dari segi ekonomi amalan riba, penipuan, rasuah dan penindasan

tidak dibenarkan.

3. Nilai hidup yang ditanam adalah berasaskan semangat ukhuwah

Islamiah. (d) Penyebaran Islam
1. Beberapa siri peperangan antara orang Quraisy Makkah dengan

orang Islam Madinah telah berlaku. Peperangan tersebut ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak dan Perang Tabuk.
2. Allah

membenarkan orang diserang oleh musuh.

Islam

berperang

apabila

mereka

3. Allah juga membenarkan orang Islam berperang untuk mencari

keamanan supaya tempat ibadat mereka terjaga.
4. Orang Islam harus memilih perdamaian. 5. Tentera Islam yang berjuang di medan peperangan juga dilarang

membunuh sesuka hati malah tumbuh-tumbuhan juga dilarang dimusnahkan.

(e)

Peristiwa Hudaibiyah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

yang

membawa

termeterainya

Perjanjian

Orang Islam bercadang untuk menziarahi Kota Makkah Kota Makkah sangat penting kerana letaknya Kaabah/pusat ibadat/tempat asal Muhajirin/tempat turunnya wahyu pertama Dipersetujui Nabi Muhammad s.a.w Baginda ingin menunaikan ibadat umrah Sekatan oleh orang Arab Quraisy Makkah di Hudaibiyah Merasakan maruah mereka tercabar Bimbang dengan kekuatan orang Islam Madinah Uthman bin Affan sebagai wakil perbincangan Menerangkan tujuan sebenar kedatangan mereka untuk

mengerjakan umrah Pihak Quraisy Makkah tidak memperdulikan hasrat orang Islam Khabar angin tentang kematian Uthman bin Affan Membuat persetiaan ‘Bai’ah al-Ridhwan’ menuntut bela kematian Uthman bin Affan

13 Penghantaran Suhail bin Amru sebagai wakil rundingan

14

Mendapat tahu tentang ikrar dan persetiaan orang Islam membela kematian Uthman

15 Kata Sepakat/Perjanjian Hudaibiyah 16 Nabi Muhammad s.a.w bersedia mengadakan perjanjian 17 Berlakulah perjanjian antara Nabi Muhammad s.a.w dengan Suhail bin Amru

BAHAGIAN B : SOALAN STRUKTUR 1 (a) Senaraikan dua peperangan yang berlaku di Madinah antara tahun 622 – 630 Masihi. F1 F2 Perang Badar F3 Perang Uhud F4 Perang Khandak Perang Tabuk Mana-mana 2 x 1 m 1 (b) Berikan dua garis panduan yang mesti dipatuhi F 1 oleh tentera Islam dalam peperangan.

F2 Tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah seperti F3 orang tua, F4 kanak-kanak, wanita, orang sakit dan orang yang F5 menyerah diri Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan Dilarang memusnahkan tanam-tanaman 1 (c) F1 F2 Mana-mana 2 x 1 m F3 Nyatakan dua sebab Islam membenarkan umatnya Dilarang merobohkan tempat ibadat

F4 berperang. F5 Apabila diserang oleh musuh F6 Untuk mencari keamanan Untuk memelihara tempat ibadat Menjaga maruah negara Memelihara daripada kemusnahan harta benda 1 (d) F1 F2 F3 Nyatakan dua bukti bahawa Islam berkembang bukan dengan cara peperangan. Nabi Muhammad s.a.w. mengampunkan tawanan Perang Badar 1 (e) Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan Tawanan lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri F1 mereka iaitu mengajar sepuluh kanak-kanak membaca F2 dan menulis sehingga pandai F 3 -mana 2 x 1 m Mana Melindungi orang yang tidak berdosa Mana-mana 2 x 1 m

F4 Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk F5 mengelakkan F6 peperangan daripada berlaku ? F7 Mengamalkan akhlak yang mulia Saling bertolak ansur Kepimpinan melalui teladan Menghormati hak asasi Mengelakkan isu-isu sensitif dipersoalkan seperti agama, bahasa, institusi pemerintahan (Mana-mana jawapan yang munasabah) Mana-mana 2 x 1 m

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM MADINAH BAHAGIAN C : 1 (a) F1 H1a F2 H2a H2b F3 H3a F4 H4a SOALAN ESEI Jelaskan faktor yang membawa kejayaan pembukaan semula kota Makkah. Pengislaman Abu Sufian dan al-Abbas Membawa kepada pengislaman orang Arab Quraisy Makkah Jaminan Keselamatan Nabi Muhammad s.a.w memberi jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung Masuk ke Masjid al-Haram/masuk ke rumah Abu Sufian Pidato Nabi Muhammad s.a.w kepada umat Islam Menekankan konsep perpaduan dalam masyarakat pelbagai bangsa dan agama Sifat pemaaf Nabi Muhammad s.a.w Tidak membalas dendam terhadap penduduk Makkah selama ini memusuhi Islam [7m ] 1 (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Terangkan kepentingan pembukaan semula Kota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8m ] 1(c ) Perancangan dan strategi merupakan faktor kejayaan pembukaan kota Madinah. Apakah perancangan dan strategi anda untuk menjadi warganegara yang Makkah kepada umat Islam. Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah Agama menyembah berhala dihapus selama-lamanya Masyarakat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Kota Makkah dijadikan kota suci umat Islam Membuktikan negara Islam yang dibentuk di Madinah begitu kukuh di bawah pimpinan Nabi Muhammad s.a.w Pembuka jalan kepada penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab Dakwah Islam tersebar secara aman/tanpa paksaan daripada mana-mana pihak Mewujudkan sebuah pemerintahan Islam yangkuar Makkah dijadikan sebagai wilayah Islam 1 1 1 1 1 1 1 1 1

yang

Berhijrah ke berjaya? Habsyah
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Menetapkan matlamat hidup 1 Berusaha bersungguh-sungguh 1 Belajar secara efektif 1 Mematuhi jadual kerja 1 Berjaya dalam pelajaran 1 Berkemahiran teknologi 1 Berfikiran positif 1 Sentiasa berdoa 1 Mana-mana jawapan yang munasabah

BAB 5

KERAJAAN ISLAM MADINAH

BAHAGIAN D : SOALAN OBJEKTIF
1. Rajah berikut merujuk kepada perjanjian yang ditandatangani oleh

Nabi Muhammad s.a.w.
Ditandatangani antara Nabi Muhammad s.a.w . dengan orang Arab Madinah . Perjanjian Aqabah Pertama Perjanjian Aqabah Kedua

Apakah kepentingan perjanjian tersebut dalam sejarah Islam ? A Berlakunya gencatan senjata B Kota Makkah ditawan semula C Kerajaan Islam pertama terbentuk JAWAPAN C D Orang Arab Quraisy Makkah menamatkan tentangan

2. Peristiwa berikut merupakan hijrah pertama orang Islam . Mengapakah Nabi Muhammad mengambil tindakan tersebut? A Mematuhi perintah Allah B Meneruskan penyebaran Islam C Memenuhi jemputan penduduk tempatan D Mengurangkan tekanan orang arab Quraisy

JAWAPAN D
3. Apakah kesan Piagam Madinah yang dirangka oleh Nabi Muhammad

s.a.w pada tahun 622 M? A Amalan riba diguna pakai B Kaum Yahudi disingkirkan C Peluang ekonomi kepada golongan tertentu D Nabi Muhammad SAW sebagai ketua hakim JAWAPAN D 4. Jadual yang berikut merujuk kepada peperangan yang berlaku antara orang Islam dengan orang Quraisy Makkah. Tahun 627 Masihi Peristiwa Perang Khandak

Apakah faktor kemenangan umat Islam di dalam peperangan tersebut? A Jumlah tentera yang ramai B Strategi ketenteraan C Ketahanan diri tentera JAWAPAN C D Mempunyai tentera elit

5. Jadual berkaitan dengan peristiwa Perjanjian Hudaibiyah .

Tahun Peristi wa


628 Masihi Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani antara Nabi Muhammad s.a.w dan orang Quraisy Makkah

Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada pihak Islam. i. ii. Menyebarkan dakwah dengan meluas Berpeluang menunaikan haji

iii. iv. A

Bebas daripada unsure jahiliah Tunduk kepada kekuasaan Islam i dan ii B i dan iv C ii dan iii D iii dan iv JAWAPAN A

6. Jadual berikut berkaitan dengan pembukaan semula kota Makkah.

Tahun • 630 Masihi

Peristwa • Pembukaan Kota Makkah semula oleh Nabi Muhammad s.a.w

Apakah kesannya terhadap kota Makkah? i. ii. iii. iv. A Terhapusnya amalan jahiliah Menjadi kota suci umat Islam Terbinanya masjid al-Nabawi Merupakan pusat kebudayaan i dan ii C ii dan iii D iii dan iv JAWAPAN A 7. Apakah kepentingan pembukaan semula kota Makkah oleh orang Islam pada tahun 630 M? A Penubuhan pusat gerakan agama B Penduduk Madinah semakin terancam C Penyebaran agama Islam secara meluas JAWAPAN C Kandungan Perjanjian Hudaibiyah (628 M) yang telah ditandatangani oleh Nabi Muhammad s.a.w dengan orang Quraisy lebih memihak kepada orang Quraisy. Mengapakah baginda masih sanggup menerima syarat perjanjian tersebut?
8.

B i dan iv

D Penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah

A Hikmah untuk menyebarkan Islam B Hikmah untuk menyerang kota Makkah C Hikmah untuk berdamai dengan orang Quraisy

D Hikmah untuk membalas dendam kemudiannya JAWAPAN C