You are on page 1of 7

BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA BAHAGIAN A: ISI TEMPAT KOSONG PENGARUH ISLAM DI ASIA TENGGARA: PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN

1 2 3 Sistem pentadbiran islam meletakkan sultan sebagai ketua negara. Mufti dilantik sebagai penasihat sultan dalam hal ehwal agama Islam dan pentadbiran negara. Dalam Hukum Kanun Melaka, raja-raja Melaka yang lain diberi gelaran Khalifatul Mukminin yang bererti pemimpin orang mukmin. 4 Gelaran Zillulalah fil’ Alam yang bermaksud bayangan Allah di dalam ala mini juga digunakan oleh raja-raja Melaka. 5 Bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri, pemimpin kerajaan Islam Asia Tenggara telah memperkenalkan undang-undang syariah. 6 Dalam Kerajaan Melayu Melaka, undang-undang syariah termaktub dalam Hukum Kanun Melaka yang digubal oleh Sultan Muzaffar Syah. 7 Di Acheh, terdapat kanun yang mempunyai ciri-ciri sebuah perlembagaan Islam yang dikenali sebagai Kanun Mahkota Alam. 8 Kedatangan Islam juga telah dapat menggerakkan semangat jihad dalam kalangan rakyat tempatan untuk menentang penjajahan Barat. 9 Menerusi kitab karangan mereka, Syeikh Nurudin al Raniri dan Abdul Rauf Singkel menegaskan tentang kewajipan berjihad. 10 Dalam Islam, jihad bukan sahaja merupakan usaha menentang musuh malah merupakan usaha menentang kemiskinan dan mencapai suatu kehidupan yang sempurna.

1

Bahagian B: Soalan struktur Pengaruh Islam di Asia Tenggara: Sistem Pendidikan Soalan 1 Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah meningkatkan mutu bahasa dan kesusteraan Melayu serta menanamkan sikap terhadap kepentingan ilmu ke dalam jiwa kesemua golongan masyarakat . a) Nyatakan dua mata pelajaran yang diajar di pondok i. Fikah ii. Usuludin iii Tasauf iv Hadis v Tafsir ( 2 markah) b) Mengapakah Acheh digelar sebagai ‘Serambi Makkah’? i. Kepesatan perkembangan institusi pendidikan di Acheh ii. Ramai pelajar dari luar datang ke Acheh untuk mendalami ilmu pengetahuan/ilmu agama ( 2 markah) c) Nyatakan peranan bahasa Melayu yang digunakan secara meluas pada abad ke 17 i ii iii iv v vi d) Bahasa istana Bahasa surat menyurat Bahasa perhubungan antara wilayah Bahasa ilmu pengetahuan Bahasa untuk berdakwah Bahasa untuk pengajaran dan pembelajaran ( 2 markah) Apakah peranan institusi pendidikan Islam di Asia Tenggara? i Tempat pengajaran al Quran secara tidak formal atau formal ii Tempat bagi ulama membicarakan hokum Islam dengan sultan dan pembesar negeri iii Tempat ulama menyampaikan ilmu pengetahuan Islam dan menasihati sultan ( 2 markah) e) Apakah bukti pemerintahan kerajaan Acheh mengiktiraf kedudukan kaum wanita ? i ii iii Seramai 22 orang wanita menganggotai majlis Rakyat Acheh yang mempunyai 73 orang ahli Sembilan orang wanita menjadi ahli jawatankuasa kerja Mahkamah Rakyat Terdapat undang-undang yang melindungi hak wanita sebagai anak, isteri, dan ibu tunggal ( 2 markah) 2

Bahagian C: Soalan esei Pengaruh Islam di Asia Tenggara

1

Sebelum agama Islam berkembang di Asia Tenggara, masyarakat di rantau ini berpegang pada prinsip dan budaya Hindu. Kedatangan Islam telah mencorakkan kehidupan baru yang berbeza daripada zaman sebelumnya. Unsur-unsur baru yang diperkenalkan oleh Islam kekal sehingga ke hari ini. Islam telah mengubah budaya dan cara hidup masyarakat di Asia Tenggara. Bincangkan. F1 sebelum kedatangan Islam dipengaruhi oleh animisme serta agama Hindu dan Budha F2 bila Islam bertapak dengan kukuh unsur kepercayaan lama seperti memuja semangat dan mempercayai keramat semakin beransur hilang F3 cara hidup Islam telah diasimilasikan ke dalam budaya masyarakat Asia Tenggara F4 lahir cara hidup yang berorientasikan Islam seperti cara berpakaian, iaitu bertudung dan bersongkok. F5 Islam dijadikan sebagai ’ad-din’ iaitu cara hidup yang lengap dan menyeluruh F6 mengubah sistem sosial yang mempunyai kelas kepada konsep persaudaran dan persamaam taraf sesama manusia F7 nilai akhlak Islam telah dijadikan panduan dalam kehidupan harian F8 sifat tolong-menolong, hormat menghormati dan bekerjasama menjadi budaya masyarakat F9 amalan gotong royong di kampung F10 sikap dan amalan bersatu padu dipupuk dan diperkukuh F12 kerja di ladang dilakukan dengan semangat kerjasama ( 6 markah) Jelaskan unsur-unsur kesenian yang telah meresap dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara. F1 F2 F3 F4 F6 F7 F8 Seni Khat pengaruh seni khat dapat dikenal pasti pada batu nisan dan ukiran kayu pada batu nisan ini terdapat tulisan abjad Arab dan Jawi yang mengandungi ayat-ayat al Quran dan hukum batu nisan Malik Ibrahim yang dibawa dari Gujerat yang mempunyai bentuk seperti kapal terbalik dan ini menunjukkan adanya pengaruh Parsi makam Naina Hisham al Din yang mempunyaipengaruh seni Islam dari Parsi. pada makam tersebut terdapat tulisan syair Parsi dan permukaannya dilukis dengan pola hiasan daun yang sama dengan hiasan permaidani Parsi seni khat juga merakamkan ayat suci al Quran, hadis dan catatan tentang 3

(a)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(b)

1 1 1 1 1 1

(c)

sejarah sesebuah pemerintahan tempatan F8 tulisan khat pada bilah mata keris F9 ayat suci al Quran ditatahkan dengan emas, perak dan permata F10 sini khat tertua di Semenanjung terdapat pada batu bersurat yang ditemui di Terengganu bertarikh 1303m F11 Batu bersurat di Terengganau menggunakan huruf jawi F12 terdapat unsur seni yang dicantumkan dengan unsur tumbuh-tumbuhan F13 unsur khat boleh dilihat pada masjid, surau dan rumah kediaman F15 rangkaian kalimah syahadah dijadikan sebagai hiasa utama F16 pengaruh seni bina Islam dapat dilihat pada bentuk bangunan masjid, kubah, mimbar, mihrab dan menara azan F17 contoh masjid Ubaidiyah di Kuala Kangsar, Perak dan Masjid Brunei yang seni binanya terserlah dengan kemurniaan Islam (9 markah) Apakah nilai-nilai murni yang dapat dicontohi daripada sikap pedagang Islam di Asia Tenggara? F1 Berusaha meningkatkan ekonomi F2 Bijaksana menyebarkan dakwah F3 Berani meneroka ke kawasan lain F4 Ketinggian budi pekerti/Memiliki sifat mahmudah F5 Mahir dalam selok belok perdagangan F6 Jujur dalam perbuatan/perkataan F7 Rajin bekerja F8 Menjauhi riba F9 Mencari rezeki yang halal F10 Berurus niaga secara halal F11 Menghindaran penipuan dan penindasan ( 6 markah)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bahagian D: Soalan objektif 1 Bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri, pemimpin kerajaan Islam Asia Tenggara telah memperkenalkan undang-undang syariah. Walaupun begitu undang-undang ini tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Kenapakah keadaan ini berlaku? Terdapat tentangan daripada anggota masyarakat Masih terikat dengan undang-undang adat Pelaksanaan undang-undang tidak jelas Wujudnya terlalu banyak undang-undang pada waktu itu Jawapan: B

A B C D

4

2

Tokoh berikut merupakan seorang tokoh ulama

Syeikh Daud al Pattani Selain menekan semangat jihad, kitab karang beliau juga menyeru masyarakat supaya A B C D mempelajari agama Islam dan juga bahasa Melayu berusaha memajukan ekonomi masing-masing mendapatkan pendidikan di luar Negara mengeratkan hubungan di kalangan ahli keluarga Jawapan: A 3 Bagaimanakah cara Kesultanan Melayu Melaka mengalakan masyarakat tempatan menuntut ilmu pengetahuan sebelum kewujudan institusi pondok di Melaka? Rumah ulama Madrasah Sekolah Masjid I dan II I dan IV II dan III III dan IV Jawapan: B 4 Rajah di bawah merupakan peringkat-peringkat sistem pendidikan di Acheh. Rangkang

I II III IV A B C D

X Jamiat Bait al Rahman Apakah peringkat X? A B C D Pesanteran Madrasah Muenasah Sekolah Jawapan: C

5

5 A B C D

Apakah kesan daripada pengambilan Islam sebagai ad-din dalam masyarakat Melayu di Asia Tenggara? Banyak masjid didirikan Konsep persamaan taraf diamalkan Kelahiran tokoh-tokoh Islam terkemuka Islam berkembang selari dengan agama Hindu Buddha Jawapan: B Rajah di bawah menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Islam di Asia Tenggara. Kerajaan X

6

Menggantikan Melaka sebagai pusat pendidikan Islam selepas keruntuhan kerajaan Melayu Melaka Kerajaan X merujuk kepada A B C D kerajaan Pasai kerajaan Perlak kerajaan Johor-Riau Kerajaan Acheh Jawapan: D

7

Kanun Mahkota Alam merupakan sebuah perlembagaan Islam di Acheh. Apakah perkara yang terkandung dalam kanun tersebut? Tanggungjawab raja sebagai pemerintah Mengisahkan pengislaman raja-raja Acheh Undang-undang kekeluargaan Islam Menjelaskan keturunan raja yang memerintah Jawapan: A

A B C D

6

8

Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam telah memperkenalkan Institusi Baitulmal. Apakah peranan Institusi tersebut? Pusat perbendaharaan negara Pusat kegiatan ekonomi negara Pusat kebudayaan negara Pusat keilmuan negara Jawapan: A

A B C D

9 A B C D

Antara berikut manakah merupakan sistem tulisan yang digunakan di Asia Tenggara sebelum kedatangan Islam? Jawi, Jawa Kuno, Batak dan Rencong Sematik, Kawi, Batak dan Rencong Kawi, Jawa Kuno, Batak dan Rencong Kawi, Rumi,Batak dan Rencong Jawapan: C Aktiviti perdagangan yang pesat di Melaka menyebabkan pedagang dikenakan cukai. Bilakah cukai tersebut perlu dibayar? Sewaktu kapal berlabuh Selepas keuntungan dikira Ketika barangan dipunggah Sebelum urus niaga dilakukan Jawapan: D

10 A B C D

7