Tingkatan 4 Bab 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT TAJUK: PENGARUH ISLAM TERHADAP EKONOMI

(M/S 208-211) Bahagian A: Isi tempat kosong 1 Kerajaan Melaka telah mewujudkan jawatan laksamana bagi menjaga urusan kelautan dan jawatan syahbandar sebagai ketua pelabuhan Meskipun Melaka tidak banyak mengeluarkan barang seperti rempah ratus yang mendapat permintaan yang tinggi, namun kedudukannya yang sangat strategik membantu perkembangan Melaka. Undang-undang Laut Melaka telah digubal dan menjadi landasan yang harus diikuti oleh masyarakat terutama dalam hal ehwal berkaitan dengan tugas-tugas nakhoda, jurumudi, dan seumpamanya. Hal ehwal perdagangan termasuklah soal sukat dan timbang diletakkan di bawah tanggungjawab syahbandar. Peratusan timbang dan sukat di Melaka menggunakan sistem tahil dan kati. Untuk menimbang rempah ratus seperti lada, buah pala, bunga cengkih, bunga lawang dan sebagainya, sistem timbangan yang digunakan ialah sistem bahara. Satu bahara bersamaan dengan 205 kati. Timbangan ini dilakukan dengan menggunakan dachim (dacing) Dalam urusan perdagangan, dua kaedah digunakan di Melaka iaitu kaedah pertukaran barang dan kaedah jual beli. Kejatuhan Melaka kepada Portugis tidak meruntuhkan semangat pedagang Melayu. Sebaliknya, aktiviti perdagangan telah diteruskan dengan menjadikan kerajaan Johor sebagai pusat dan tunjang kekuasaan Melayu.

2

3

4

5 6

7

8

9

10 Selain itu, negeri-negeri lain turut bergiat cergas dalam bidang perdagangan. Negeri Kedah, Kelantan, dan Terengganu juga menjadi pusat perdagangan yang penting sepanjang abad ke 17 dan ke 18.

Bahagian B: Soalan struktur Pengaruh Islam terhadap ekonomi Soalan Kemunculan Islam telah membawa kesan besar kepada orang Melayu dalam bidang 1 ekonomi a) Namakan dua pusat perdagangan di Tanah Melayu pada kurun ke 17 dan ke 18 i Johor ii Kedah iii Kelantan iv Terengganu v Melaka ( 2 markah) b) Apakah ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang? i Setiap mata wang tertera nama dan pangkat sultan yang memerintah ii Di bahagian belakang mata wang tertulis gelaran Islam sultan seperti Khalifatul Mukminin ii Bertulisan jawi atau Arab seperti Malik atau Sultan al-Adil ( 2 markah) c) Institusi ekonomi seperti Baitulmal memperoleh hasil daripada i ii iii d) zakat seperti zakat fitrah dan zakat harta harta milik negara sumber kekayaan alam seperti minyak pelaburan dan saham yang dijual kepada umat Islam ( 2 markah) Pada pendapat anda apakah ciri-ciri ekonomi Islam yang patut diamalkan oleh rakyat Malaysia? i. rajin bekerja ii. mencari rezeki yang halal iii. tidak mengemis iv berdagang v mengamalkan unsur-unsur yang halal vi berjimat cermat vii berusaha bersungguh-sungguh viii mana-mana jawapan yang munasabah ( 2 markah) Apakah amalan ekonomi yang dilarang oleh Islam? i riba ii penipuan iii penindasan ( 2 markah)

e)

BAHAGIAN C : TAJUK KECIL : Soalan 1 (a)

SOALAN ESEI Pengaruh Islam Terhadap Ekonomi

Mengapakah Melaka berkembang sebagai pusat perdagangan dunia? -Kedudukannya strategik -Di laluan perdagangan antara China dan India -Terlindung daripada tiupan angin -Laut dalam -Kemudahan pelabuhan lengkap -tempat membaiki kapal, gudang, tempat inggal pedagan, bekalan makanan dan air mencukupi serta buruh ramai -Pentadbiran pelabuhan cekap -mewujudkan jawatan laksamana bagi menjaga urusan kelautan -Syahbandar sebagai ketua pelabuhan -Undang-undang Laut Melaka menjadi landasan bagi tugas-tugas nakhoda dan jurumudi -Tumpuan persinggahan pedagang asing -Dibuktikan dengan terdapatnya 84bahasa yang dipertuturkan -Dua kaedah digunakan dalam urusan perdagangan, iaitu scara tukar barang dan mata wang/jual beli -Sistem timbang dan sukat menggunakan sitem tahil, kati serta bahara -Sistem bahara dilakukan dengfan menggunakan dachim (dacing) ( 9 markah) Nyatakan jenis cukai yang diperkenalkan oleh Melaka kepada pedagang -Pedagang diwajibkan membayar cukai barang dagangan sebelum urusan perdagangan dilakukan -Cukai tetap (cukai import), jumlahnya telah ditetapkan oleh pemerintah -Pedagang dari India, Ceylon, Tanah Arab, Siam dan Pegu dikenakan cukai sebanyak 6% -Pedagang dari Jepun dikenakan cukai sebanyak 5% -Beras dan makanan tidak dikenakan cukai -Setelah cukai dibayar, barulah urusan jual beli dilakukan di bazar-bazar yang disediakan -Orang asing yang menetap di melakajuga dikenakan cukai -Orang asing dari Kepulauan Melayu dikenakan cukai diraja sebanyak 3% -Orang asing lain dikenakan cukai diraja sebanyak 6% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(b)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

(c)

( 6 markah) Bagaimanakah anda boleh menerapkan nilai-nilai Islam dalam perdagangan? -Jujur/amanah 1 -Mengamalkan unsur halal 1

-Gigih -Tidak menindas -Bertolak ansur -Berjimat cermat -Menolak riba -Melakukan akad dalam urus niaga ( 5 markah)

1 1 1 1 1 1

BAHAGIAN D : 1 A B C D

SOALAN OBJEKTIF

Pada abad ke 15, Melaka telah menjadi sebuah pusat perdagangan yang pesat. Apakah faktor yang mendorong kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan? Tempat penyebaran Ilmu Kaya dengan sumber bumi Kedudukan yang strategic Tempat tumpuan pedagang Jawapan: C

2

Perkara berikut berkaitan dengan mata wang yang digunakan di Melaka -ducats -lion dollars -rix dollars Siapakah yang memperkenalkan mata wang tersebut? Portugis Belanda Inggeris Sepanyol Jawapan: B

A B C D

3 A B C D

Mata wang telah digunakan secara meluas di Melaka dan menjadi perantaraan nilai barangan. Apakah tujuan mata wang diperkenalkan ? Untuk dijadikan hadiah kepada pembesar Lambang kemewahan seseorang pedagang Memudahkan urusan perdagangan dijalankan Lambang bagi negara-negara yang berdagang Jawapan: C

4

Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis mata wang Dikenal sebagai kijang kerana terdapat gambar kijang pada muka wang

Dimanakah mata wang tersebut digunakan? A B C D Johor Melaka Kelantan Terengganu Jawapan: C

5

Rajah berikut berkaitan dengan salah satu jenis mata wang yang digunakan di Tanah Melayu. X

    

digunakan di Johor diperbuat daripada timah berbentuk bulat, atau segi enam tidak mempunyai tarikh mempunyai tulisan jawi atau Arab

Apakah X? A B C D Wang emas Wang cincin Wang katun Wang ayam jantan Jawapan: C

6

Maklumat berikut berkaitan dengan aspek penting dalam perdagangan. -Merupakan bayaran yang dikenakan oleh pihak pemerintah terhadap aktiviti atau barang tertentu Pernyataan tersebut berkaitan dengan Sewa Cukai sewa-beli cukai hasil Jawapan: B

A B C D

7

Para pedagang dari negara berikut dikenakan cukai ketika berdagang di Melaka  India  Ceylon  Tanah Arab  Siam dan Pegu Berapakah cukai yang dikenakan kepada pedagang -pedagang tersebut?

A B C D

8% daripada jumlah barang dagangan 6% daripada jumlah barang dagangan 4% daripada jumlah barang dagangan 2% daripada jumlah barang dagangan Jawapan: B

8 A B C D

Orang asing yang datang dari Kepulauan Melayu telah dikenakan cukai diraja. Berapakah nilai cukai diraja yang dikenakan kepada mereka? Lima peratus Tiga peratus Empat peratus Enam peratus Jawapan: B

9

Golongan kaya dan berkemampuan dikehendaki membayar zakat dan hasil zakat tersebut disimpan di baitulmal. Apakah fungsi Baitulmal? Menyelenggara harta kerajaan Menyimpan harta kerajaan Pusat pengumpulan zakat Pusat pengumpulan harta kerajaan Jawapan: A

A B C D

10

Terdapat beberapa jenis barang yang dikecualikan cukai oleh kerajaan Melaka. Antara barangan tersebut ialah Pakaian emas dan permata rempah dan sutera makanan dan beras Jawapan: D

A B C D

11 A B C D

Apakah nama cukai yang dikenakan ke atas orang asing yang menetap di Melaka? Cukai tetap Cukai kepala Cukaidiraja Cukai import Jawapan: B