You are on page 1of 6

BAB 2 : BAHAGIAN A : TAMADUN INDIA 1

PENINGKATAN TAMADUN ISI TEMPAT KOSONG

Kedatangan orang ………………………. telah membawa budaya dan tahap baharu kepada masyarakat Lembah Indus yang dikenali sebagai zaman ………………………...

2 3 4

Nama ………………………. diambil sempena kelahiran kitab-kitab Veda. Agama Hindu bertapak di Lembah ………………………. Menjelang abad ke tujuh sebelum masihi, masyarakat yang menganut agama ini beralih ke Lembah …………………………..

5

Terdapat dua bentuk kerajaan iaitu …………………………. atau kerajaan kecil dan …………………………… atau kerajaan besar.

6

Di bawah pemerintahan …………………………………….., kerajaan-kerajaan kecil ini telah disatukan.

7

Pada tahun 321 SM lahir empayar yang pertama di India yang berlaku semasa pemerintahan ………………………………

8

Dinasti ini mencapai kemuncak kegemilangan ketika pemerintahan ………………………..

PERLAKSANAAN PEPERIKSAAN AWAM DALAM TAMADUN CHINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. tahun 7. Tahap kedua dan ketiga diadakan …………………. tahun sekali
1

Peperiksaan tahap pertama diadakan di …………………….. Peperiksaan tahap ………………… diadakan di ibu kota daerah Peperiksaan tahap ketiga diadakan di ibu kota empayar bertempat di Lulus tahap pertama berpeluang menjadi ………………………………. Pemegang ijazah ketiga layak menjadi …………………………… Peperiksaan tahap pertama dua kali dalam tempoh …………………….

………………………

8. 9. 10.

Peperiksaan dikendalikan dengan ………………… Mereka yang …………………….., dikenakan hukuman mati Untuk mengelakkan penyelewengan, pemeriksa akan ………………………. sebelum hari peperiksaan

BAHAGIAN B TAJUK KECIL

: SOALAN STRUKTUR : TAMADUN ROM “Undang-undang Rom yang pertama” “Hukum Kanun 12”

a) i. iii .

Senaraikan tiga cabang undang-undang Rom. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… ( 3 markah) ii. …………………………………………

b) i. iii .

Nyatakan tiga prinsip undang-undang Rom. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… ( 3 markah) Apakah sumbangan Maharaja Justinian terhadap Undang-undang i. Rom? ………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… ( 2 markah)
2

ii. …………………………………………

c)

ii. ………………………………………………………………………………………

d) i.

Pada pendapat anda, apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… ( 2 markah) ii. …………………………………………

BAHAGIAN C TAJUK :

: SOALAN ESEI PENINGKATAN TAMDUN - PENDIDIKAN

Soala Terangkan sistem pendidikan tamadun yang berikut: n1 (a) (ii) (b) (c) (i) Tamadun Yunani ( 5 markah) Tamadun Rom ( 5 markah) Jelaskan perkembangan pendidikan Tamadun India (6 markah) Berdasarkan pemerhatian anda, apakah kepentingan sistem pendidikan terhadap negara ? ( 4 markah) : SOALAN OBJEKTIF
Merupakan tempat pertemuan rakyat Menjadi pusat kegiatan ekonomi

BAHAGIAN D 1

x

x
A B C D 2 A B

yang terdapat dalam negara kota Yunani boleh dikaitkan dengan Polis Agora Acropolis Metropolis Mengapakah Bandar Pompei dijadikan Bandar contoh di bawah pemerintahan Rom? Peimpin berkaliber Penduduk berkemahiran
3

C D 3 A B C D

Perdagangan berkembang Pelbagai kemudahan tersedia Permerintahan Aristokrazi diamalkan di Athens. Antara berikut yang manakah dapat menerangkan pemerintahan tersebut? Diktator berkuasa mutlak Wakil dipilih oleh rakyat Seorang konsul menerajui pentadbiran Golongan bangsawan berkuasa besar

4 A B C D 5

Apakah kandungan undang-undang yang terdapat pada tiang Asoka semasa Dinasti Maurya? Hukuman sama walaupun taraf bebeza Larangan penyembelihan haiwan Keadilan terhadap individu Kesamaan taraf manusia
Merupakan tempat pertemuan rakyat Menjadi pusat kegiatan ekonomi

X

A B C D

Jadual di atas merujuk system pemerintahan Rom. Apakah X? Konsul Patrician Dewan Senat Dewan Perhimpunan

6 A B C D

Apakah asas utama perlantikan pegawai-pegawai dalam system perkhidmatan awam dalam Tamadun China? Lulus peperiksan awam Memiliki kekayaan yang banyak Menerima pendidikan hingga ke universiti Memimpin angkatan perang China memerangi sesuatu peperangan

Peristiwa Tujuan 7. A B C

X Menghormati Tuhan Zeus

Apakah peristiwa X? Upacara korban Amalan ritual Sukan olimpik
4

D

Pertarungan pahlawan “ Setiap penganut Hindu berusaha mencapai moksha”

8 A B C D

Apakah kelebihan kepada meraka yang telah mencapai tahap tersebut. Boleh menjadi sami Bersatu dengan Tuhan Bebas daripada sistem kasta Beroleh tahap tinggi selepas kamatian

5

6