BAB 7

:

ISLAM DI ASIA TENGGARA

BAHAGIAN A: ISI TEMPAT KOSONG PENGARUH ISLAM DI ASIA TENGGARA: PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN 1 2 Sistem pentadbiran Islam meletakkan _________________________ sebagai ketua negara.

Mufti dilantik sebagai penasihat sultan dalam __________________________dan pentadbiran negara.

3

Dalam Hukum Kanun Melaka, raja-raja Melaka yang lain diberi gelaran Khalifatul Mukminin yang bererti ___________________________.

4

Gelaran ________________yang bermaksud bayangan Allah di dalam ala mini juga digunakan oleh raja-raja Melaka.

5

Bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri, pemimpin kerajaan Islam Asia Tenggara telah memperkenalkan undang-undang _______________________

6

Dalam Kerajaan Melayu Melaka, undang-undang syariah termaktub dalam __________________ yang digubal oleh Sultan Muzaffar Syah.

7

Di Acheh, terdapat kanun yang mempunyai ciri-ciri sebuah perlembagaan Islam yang dikenali sebagai __________________________.

8

Kedatangan Islam juga telah dapat menggerakkan _______________________dalam kalangan rakyat tempatan untuk menentang penjajahan Barat.

9

Menerusi kitab karangan mereka, Syeikh Nurudin al Raniri dan_______________________ menegaskan tentang kewajipan berjihad.

10 Dalam Islam, jihad bukan sahaja merupakan usaha menentang musuh malah merupakan usaha menentang _____________________dan mencapai suatu kehidupan yang sempurna.

1

Bahagian B: Soalan struktur Pengaruh Islam di Asia Tenggara: Sistem Pendidikan

Soalan

Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah meningkatkan mutu bahasa dan kesusteraan Melayu serta menanamkan sikap terhadap kepentingan ilmu ke dalam jiwa kesemua golongan masyarakat .

1 a)

Nyatakan dua mata pelajaran yang diajar di pondok

i.

...............................................................................................................................

ii ................................................................................................................................ ( 2 markah) b) Mengapakah Acheh digelar sebagai ‘Serambi Makkah’?

i.

...............................................................................................................................

ii ................................................................................................................................ ( 2 markah) c) Nyatakan peranan bahasa Melayu yang digunakan secara meluas pada abad ke 17. i. ...............................................................................................................................

ii ................................................................................................................................ ( 2 markah) d) Apakah peranan institusi pendidikan Islam di Asia Tenggara? i. ...............................................................................................................................

ii ................................................................................................................................ ( 2 markah) Apakah bukti pemerintahan kerajaan Acheh mengiktiraf kedudukan kaum wanita ?

e)

i.

...............................................................................................................................

ii ................................................................................................................................ ( 2 markah) 2

BAHAGIAN C: SOALAN ESEI TAJUK : PENGARUH ISLAM DI ASIA TENGGARA

Sebelum agama Islam berkembang di Asia Tenggara, masyarakat di rantau ini berpegang pada prinsip dan budaya Hindu. Kedatangan Islam telah mencorakkan kehidupan baru yang berbeza daripada zaman sebelumnya. Unsur-unsur baru yang diperkenalkan oleh Islam kekal sehingga ke hari ini. 1(a) Islam telah mengubah budaya dan cara hidup masyarakat di Asia Tenggara. Bincangkan. ( 6 markah) (b) Jelaskan unsur-unsur kesenian yang telah meresap dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara. (9 markah) (c) Apakah nilai-nilai murni yang dapat dicontohi daripada sikap pedagang Islam di Asia Tenggara? ( 6 markah)

Bahagian D: SOALAN OBJEKTIF 1 Bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri, pemimpin kerajaan Islam Asia Tenggara telah memperkenalkan undang-undang syariah. Walaupun begitu undang-undang ini tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Kenapakah keadaan ini berlaku? Terdapat tentangan daripada anggota masyarakat Masih terikat dengan undang-undang adat Pelaksanaan undang-undang tidak jelas Wujudnya terlalu banyak undang-undang pada waktu itu

A B C D

3

2

Tokoh berikut merupakan seorang tokoh ulama

Syeikh Daud al Pattani Selain menekan semangat jihad, kitab karang beliau juga menyeru masyarakat supaya A B C D mempelajari agama Islam dan juga bahasa Melayu berusaha memajukan ekonomi masing-masing mendapatkan pendidikan di luar Negara mengeratkan hubungan di kalangan ahli keluarga

3

Bagaimanakah cara Kesultanan Melayu Melaka menggalakan masyarakat tempatan menuntut ilmu pengetahuan sebelum kewujudan institusi pondok di Melaka? Rumah ulama Madrasah Sekolah Masjid I dan II I dan IV II dan III III dan IV

I II III IV A B C D

4

Rajah di bawah merupakan peringkat-peringkat sistem pendidikan di Acheh. Rangkang

X Jamiat Bait al Rahman Apakah peringkat X? A B C D Pesanteran Madrasah Muenasah Sekolah

4

5 A B C D 6

Apakah kesan daripada pengambilan Islam sebagai ad-din dalam masyarakat Melayu di Asia Tenggara? Banyak masjid didirikan Konsep persamaan taraf diamalkan Kelahiran tokoh-tokoh Islam terkemuka Islam berkembang selari dengan agama Hindu Buddha Rajah di bawah menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Islam di Asia Tenggara. Kerajaan X

Menggantikan Melaka sebagai pusat pendidikan Islam selepas keruntuhan kerajaan Melayu Melaka Kerajaan X merujuk kepada A B C D kerajaan Pasai kerajaan Perlak kerajaan Johor-Riau Kerajaan Acheh

7

Kanun Mahkota Alam merupakan sebuah perlembagaan Islam di Acheh. Apakah perkara yang terkandung dalam kanun tersebut? Tanggungjawab raja sebagai pemerintah Mengisahkan pengislaman raja-raja Acheh Undang-undang kekeluargaan Islam Menjelaskan keturunan raja yang memerintah Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam telah memperkenalkan Institusi Baitulmal. Apakah peranan Institusi tersebut? Pusat perbendaharaan negara Pusat kegiatan ekonomi negara Pusat kebudayaan negara Pusat keilmuan negara

A B C D 8

A B C D

5

9

Antara berikut manakah merupakan sistem tulisan yang digunakan di Asia Tenggara sebelum kedatangan Islam? Jawi, Jawa Kuno, Batak dan Rencong Sematik, Kawi, Batak dan Rencong Kawi, Jawa Kuno, Batak dan Rencong Kawi, Rumi,Batak dan Rencong Aktiviti perdagangan yang pesat di Melaka menyebabkan pedagang dikenakan cukai. Bilakah cukai tersebut perlu dibayar? Sewaktu kapal berlabuh Selepas keuntungan dikira Ketika barangan dipunggah Sebelum urus niaga dilakukan

A B C D 10

A B C D

6