You are on page 1of 8

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA BAHAGIAN A : ISI TEMPAT KOSONG

Ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat Di Asia Tenggara 1 2 3 4 5 6 Sistem Birokrasi Barat diperkenalkan untuk menggantikan sistem pemerintahan beraja. Ciri pertama ialah penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah di tanah jajahan. Ketua pentadbir di tanah jajahan ialah Gabenor Jeneral. Pentadbiran dilaksanakan melalui biro @ jabatan. Ciri keempat ialah pelantikan pegawai Barat sebagai ketua. Ciri kelima ialah pengenalan undang-undang Barat Perubahan Sistem Politik di Filipina 1 2 3 4 5 6 Sistem pentadbiran berpusat diperkenalkan di Filipina. Pemerintah tertinggi di bawah kuasa Gabenor Jeneral. Pentadbiran tempatan dilaksana di bawah sistem Encomeinda. Encomeindero bertugas menjaga keamanan ,mengutip cukai ,dan mengkristiankan penduduk barangay. Sistem ini dibenci oleh penduduk kerana mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga Ciri kelima ialah pengenalan undang-undang Barat Ciri-ciri Nasionalisme Tahap Pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 Penentangan secara terbuka tetapi bersifat setempat Penentangan tidak berorganisasi Isu –isu ialah kebudayaan /agama/ hak pribumi dikembalikan. Dipimpin oleh golongan pertengahan berpendidikan Barat @n Asia Barat. Menekan kesedaran politik. Menuntut hak-hak dikembalikan. Menuntut taraf hidup mereka dibaiki. Tidak meminta kemerdekaan dengan segera. Ciri-ciri Nasionalisme Tahap Kedua 1 2 Gerakan nasionalisme lebih radikal dan berorganisasi. Pemimpinnya golongan berpendidikan serta berpengetahuan luas dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan barat.
1

3

Matlamat perjuangan ialah menuntut kemerdekaan dan membentuk kerajaan sendiri. Perkembangan Nasionalisme di Indonesia Tumpuan diberi kepada isu pendidikan. Raden Adjeng Kartini berusaha memaju pendidikan kaun wanita Karyanya Habis Gelap Terbitlah Terang dan Penulisan seorang Puteri Jawa. Pertubuhan Muhammadiyah bertujuan menyebar Islam yang sebenardan menghindari ancaman sekularisme Barat serta agama kristian. Tahap kedua perjuangan parti politik radikal seperti Sarekat Islam , Parti komunis Indonesia dan Parti Nasional Indonesia. Parti Nasional Indonesia , pemimpinnya Soekarno ditangkap dan PNI diharamkan.

1 2 3 4 5 6

BAHAGIAN B

:

SOALAN STRUKTUR

Perkembangan nasionalisme Soalan 1 Perkembangan nasionalisme di Asia
Tenggara

Tahap Pertama Tahap Kedua

a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 b) F1 F2 F1

Senaraikan dua ciri gerakan nasionalisme tahap pertama Penentangan secara terbuka Bersifat setempat Tidak mempunyai organisasi Tertumpu kepada isu budaya,agama dan hak pribumi. Mengutamakan kesedaran politik. Tidak menuntut kemerdekaan dengan segera. ( 2 markah) Nyatakan tuntutan gerakan nasionalisme tahap pertama di negara berikut : Filipina Bangsa Filipina diberi hak sama seperti bangsa Sepanyol Bangsa Filipina diberi kebebasan bersuara. Indonesia Isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat.
2

F1 F2

Indochina Memperjuangkan pemulihan system beraja Memperjuangkan pendidikan Barat dikalangan rakyat. ( 3 markah) Berikan dua matlamat perjuangan nasionalisme tahap kedua.

c) F1 F2

Menuntut kemerdekaan Membentuk kerajaan berdaulat ( 2 markah) Namakan dua golongan yang terlibat dalam gerakan nasionalisme di

d) F1 F2

Burma Golongan sami Buddha Golongan Elit berpendidikan Barat Golongan Thakin (siswazah universiti) ( 2 markah) Nyatakan nilai yang patut dicontohi oleh generasi muda hari ini daripada perjuangan para nasionalis

e) F1 F2 F3

Semangat juang yang kental Keberanian Pengorbanan yang tinggi Mana-mana jawapan yang munasabah ( 1 markah)

3

BAHAGIAN C Soalan 1

:

SOALAN ESEI
Tahap Pertama Tahap Kedua

Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara

(a) (b)

(c)

Berikan enam ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di Asia Tenggara ( 6 markah) Mengapakah perjuangan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara bersifat radikal ? ( 6 markah) Walaupun Thailand tidak pernah dijajah oleh kuasa Barat, namun gerakan nasionalisme turut berlaku di negara tersebut. Jelaskan pernyataan berikut berdasarkan pengetahuan sejarah anda. ( 8 markah)

Peraturan Pemarkahan
a) Berikan enam ciri gerakan nasionalisme Tahap pertama di Asia

Tenggara F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Penentangan secara terbuka , tetapi bersifat setempat Penentangan tidak berorganisasi Isu-isu kebudayaan /agama/hak pribumi menjadi faktor pencetus Dipimpin golongan pertengahan berpendidikan barat / Asia Barat Menekankan kesedaran politik Menuntut hak-hak dikembalikan Menuntut taraf hidup mereka dibaiki Tidak meminta kemerdekaan dengan segera ( markah ) 1 1 1 1 1 1 1 1 Mak 6

4

b) Mengapakah perjuangan gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara bersifat radikal ? F1 H1a F2 F3 H3a H3b F4 H4a H4b Kegagalan gerakan tahap pertama Tahap pertama bersifat sederhana dan gagal mencapai matlamat Gerakan tahap kedua berorganisasi Dipimpin oleh golongan berpendidikan Mereka berpengetahuan luas dalam bidang kebudayaan dan ilmu pendidikan barat Mereka menyedari perubahan yang diperkenalkan penjajah dan kesan terhadap bangsa dan negara Matlamat perjuangan lebih jelas Menuntut kemerdekaan Membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat 1 1 1 1 1 1 1 1 1

( Mak 6 markah)

C ) Walaupun Thailand tidak pernah dijajah oleh kuasa Barat, namun gerakan nasionalisme turut berlaku di negara tersebut. Jelaskan pernyataan tersebut berdasarkan pengetahuan sejarah anda. F1 F2 F3 H3a Merupakan kegelisahan rakyat Thailand terhadap penguasan politik kerabat diraja Merupakan penentangan terhadap raja berkuasa mutlak Perkembangan sistem pendidikan barat Memberi pendedahan kepada intelek Thailand terhadap fahaman liberal , sistem demokrasi, dan siostem raja berperlembagaan Kelemahan sistem pentadbiran Rakyat tidak berpuas hati dengan sikap boros Raja Vajiravudh Penubuhan Parti Rakyat 1932 Berlaku Revolusi Thai pimpinan Nai Pridi Panomyong dan Field Marshall Phibul Songgram Menamatkan sistem raja berkuasa mutlak
5

1 1 1 1

F4 H4a F5 H5a H5b

1 1 1 1 1

( BAHAGIAN D : SOALAN OBJEKTIF

Mak 8 markah )

Sistem Pemerintahan Beraja

Sistem Birokrasi Barat

1

A B C D

Ciri-ciri sistem pentadbiran baru yang dilaksanakan oleh penjajah di atas ialah I Pembentukan kerajaan pusat II Pembesar tempatan di lantik mengetuai biro III Pengenalan dalam sistem pendidikan moden IV Pengenalan dalam sistem pendidikan Barat I dan II I dan IV II dan III III dan IV

JAWAPAN : B Negara Indonesia Vietnam Burma 2 A B C D Gelaran Bupati Mandarin Ahti

Apakah persamaan golongan di atas ? Ahli Majlis Rakyat Pembesar Tempatan Penasihat kepada Raja Ahli Majlis Perundangan JAWAPAN: B

3

A B

Apakah persamaan yang terdapat dalam gerakan nasionalisme di Negara-negara Asia Tenggara sebelum Perang Dunia Kedua ? I Disebar melalui media cetak II Menuntut kemerdekaan negara III Mendapatkan sokongan golongan istana IV Dipimpin oleh golongan berpendidikan I dan II I dan IV
6

C D

II dan III III dan IV

JAWAPAN: B 4 A B C D Apakah matlamat akhir yang diperjuangkan oleh golongan nasionalis di Asia Tenggara pada tahap pertama ? Memperjuangkan nasib bangsa Menyatukan nasionalis tempatan Membentuk kerajaan yang berdaulat Menghalang kemasukan pelabur asing

JAWAPAN : A 5 Apakah persamaan yang terdapat pada gerakan nasionalisme tahap pertama yang berkembang di Asia Tenggara ? I Perjuangan bersifat radikal II Penentangan secara terbuka III Penentangan lebih bersifat setempat IV Pembentukan organisasi yang tersusun I dan II I dan IV II dan III III dan IV

A B C D

JAWAPAN : C
Golongan nasionalis pada tahap kedua di Asia Tenggara dianggap mempunyai matlamat yang lebih jelas

6 A B C D

Apakah hujah yang sesuai untuk menyokong pandangan di atas ? Mereka telah menuntut kemerdekaan mutlak Mereka enggan bekerjasama dengan penjajah Mereka memulaukan sistem pendidikan Barat Mereka menuntut penjajah mengembalikan kuasa raja

JAWAPAN: A
• • Habis Gelap Terbitlah Terang Penulisan Seorang Puteri Jawa 7

7 A B C D

Apakah isu yang cuba di ketengahkan oleh Raden Adjeng Kartini melalui penulisan novel tersebut di Jawa ? Kesengsaraan petani Jawa Kemunduran kaum wanita Perkembangan bidang pendidikan Perjuangan mendaulatkan bahasa Melayu

JAWAPAN : C 8 Karya berikut dihasilkan di Asia Tenggara sebelum Perang Dunia Kedua
Noli Me Tenggere , Putera Gunung Tahan , Kerikil-kerikil Tajam

Apakah mesej yang ingin disampaikan dalam karya tersebut ? A B C D Kemerdekaan tanah air Kedudukan kaum wanita Kesengsaraan rakyat tempatan Kepentingan menuntut ilmu pengetahuan

JAWAPAN : C

8