You are on page 1of 5

BAB 3

:

KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA BANGSA : ISI TEMPAT KOSONG

BAHAGIAN A

WARISAN NEGERI-NEGERI MELAYU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Negeri-negeri Melayu seperti Johor, Perak dan Pahang berdasarkan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan Johor, Perak dan Pahang diasaskan oleh kerabat diraja Melaka. Semua pemerintah negeri tersebut menggunakan gelaran Sultan pada awal masing-masing. Secara umum, sistem pewarisan takhta di negeri-negeri tersebut mementingkan jurai keturunan sebelah bapa. Menurut sistem ini, putera sulung sultan dengan permaisurinya berpeluang mewarisi takhta kerajaan. Sekiranya sultan tidak dikurniai putera, adik lelaki sultan boleh mewarisi takhta tersebut. Sistem Pembesar Empat Lipatan diamalkan di Melaka. Perbezaan antara ketiga-tiga negeri tersebut adalah pada gelaran pembesarnya. Undang-undang bagi Johor, Perak dan Pahang disalin dan dipinda berdasarkan Hukum Kanun . Sultan Abdul Ghafur Muhaiyuddin Syah telah menyusun Undang-Undang Pahang pada tahun 1596.

BAHAGIAN B Soalan 1 a) F1

: SOALAN STRUKTUR

KESULTANAN KELANTAN Sistem Jemaah Menteri di Kelantan diamalkan sejak PemerintahanSultan Mohamad I (1801 – 1836) Apakah tujuan utama negeri Kelantan membentuk Sistem Jemaah Menteri? Melicinkan pentadbiran Kelantan b) F1 F2 F3 Tuliskan dua ciri Sistem Jemaah pemerintahan Sultan Muhammad II Menteri (1 markah) pada masa

Terdapat lapan badan Jemaah Menteri Setiap satunya dianggotai oleh empat orang pembesar Setiap Jemaah Menteri mempunyai bidang tugas masing-masing. (2 markah)

1

c) F1 F2

Nyatakan perubahan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad II dalam struktur pentadbiran di Kelantan. Menyingkirkan kerabat diraja yang terlibat dalam pertikaian merebut kuasa Menggantikannya dengan golongan pembesar yang mengelar Nik dan Wan (1 markah) Namakan tiga jawatan dalam Sistem Jemaah Menteri Kelantan Jemaah Jemaah Jemaah Jemaah Menteri Dalam Negeri Menteri Peperangan Penasihat Raja Menteri Istana (3 markah)

d) F1 F2 F3 F4 e) F1 F2 F3 F4 F5 F6

Sekiranya anda seorang pemimpin , apakah yang akan anda lakukan untuk memantapkan sistem pentadbiran negara? Menguasai ilmu pengetahuan Menguasai ICT Mempelajari sistem pentadbiran moden Mengutamakan pembangunan negara Mempelajari dari pihak swasta Menghadiri kursus (Mana-mana jawapan yang munasabah) (3 markah)

BAHAGIAN C PERSEKUTUAN Soala n 1(a)

:

SOALAN ESEI

NEGERI SEMBILAN-PRINSIP DEMOKRASI DAN KONSEP

Alam beraja Luak berpenghulu Suku berlembaga Anak buah berbuapak

Rajah di atas menunjukkan sebahagian daripada proses demokrasi dalam Adat Perpatih di Negeri Sembilan. Terangkan prinsip demokrasi dalam Adat Perpatih (9 markah)
2

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18

Butiran perlantikan pemimpin dibuat dari peringkat paling bawah bermula daripada anak buah diikuti oleh Buapak diikuti Lembaga Undang Undang kemudian melantik Yang Dipertuan Besar Yang Dipertuan Besar tidak berhak melantik pembesar perlantikan pembesar dibuat oleh Undang, Lembaga, Buapak dan Anak Buah keputusan Yang Dipertuan Besar berdasarkan rundingan dengan Undang ketua setiap luak ialah Undang Undang dipertanggungjawab melantik Yang Dipertuan Besar Undang dipilih oleh Lembaga Di bawah Undang ialah Lembaga Lembaga adalah ketua suku Lembaga dilantik oleh Buapak Buapak merupakan Ketua Perut Buapak menjadi tempat rujuk mengenai adat Sistem ini tidak mengamalkan kuasa mutlak Mana-mana 9x 1m Jelaskan peranan pembesar dalam sistem pentadbiran mengikut Adat Perpatih. ( 7 markah ) Yang Dipertuan Besar Pemerintah tertinggi Membuat keputusan setelah berunding dengan Undang Tidak berhak melantik pembesar Undang Merupakan Ketua Luak bertanggungjawab melantik Yang Dipertuan Besar Empat luak utama, iaitu Rembau, Sungai Ujong, Jelebu dan Johol Lembaga merupakan ketua suku anggota masyarakat bertanggungjawab terhadap suku masing-masing Lembaga berkuasa memilih individu yang layak menjadi Undang Buapak Mengetuai Perut /Anak Buah Menjadi rujukan bagi masalah adat Mana-mana 7 x 1m

Marka h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (9 m)

1(b)

F1 H1a H1b H1c F2 H2a H2b H2c F3 H3a H3b H3c F4 H4a H4b

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (7 m)

c) Sekiranya anda seorang pemimpin, nyatakan nilai Adat Perpatih yang boleh dicontohi.
3

(4markah ) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Konsep bersekutu/ persekutuan Sistem demokrasi Perundingan Bergotong-royong Pengagihan kuasa Bekerjasama Saling menghormati (mana-mana yang munasabah) 1 1 1 1 1 1 1 Mana-mana 4 x 1 m (4 m)

BAHAGIAN D 1 A B C D

:

SOALAN OBJEKTIF

Dalam masyarakat Melayu tradisional, bukti kewujudan kerajaan atau negeri ialah adanya institusi kerajaan adanya sempadan wilayah adanya raja yang memerintah ada penduduk yang mendiami wilayah JAWAPAN C

Antara berikut, yang manakah bukti kedaulatan berada di tangan rakyat dalam sistem pemerintahan berasaskan Adat Pepatih di Negeri Sembilan? I Rakyat berhak memecat Yang Dipertuan Besar II Penentuan pelantikan Yang Dipertuan Besar oleh lembaga III Perlantikan Yang Dipertuan Besar adalah secara pemilihan IV Keputusan Yang Dipertuan Besar hasil rundingan dengan Undang A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV JAWAPAN C 3 A B C D 4 A Penjajah British mengubah konsep negeri atau kerajaan masyarakat Melayu tradisional melalui pelaksanaan sistem perundangan Barat pengenalan sistem birokrasi Barat pelantikan pembesar berbangsa Eropah penetapan sempadan setiap negeri JAWAPAN D Apakah isu yang digunakan oleh Otto Eduard Von Bismarck untuk membangkitkan semangat rakyat di medan peperangan? Persamaan agama
4

2

B C D 5

Bangsa yang mulia Membenci kuasa asing Persamaan rumpun bangsa JAWAPAN C Undang-undang Pahang Undang-undang 99 Perak Undang- Undang Tubuh Kerajaan Johor Apakah keistimewaan undang-undang di atas? Diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka Digubal oleh pemerintah negeri dengan bantuan bangsawan Diiktiraf sebagai undang-undang bertulis terawal di Asia Tenggara Diubahsuai daripada kitab Undang-undang Kerajaan Melayu di Jawa JAWAPAN A Apakah ciri kenegaraan dalam Kesultanan Melayu Melaka? Perlembagaan Pembesar Kedaulatan Wilayah Pengaruh I dan II I dan IV I dan III III dan IV JAWAPAN D Apakah tanggungjawab Jemaah Menteri Istana di Kelantan? Menjaga keamanan negeri Menguruskan pembangunan negeri Mengendalikan harta benda negeri Menguruskan istiadat diraja dan istiadat rasmi JAWAPAN D Mengikut Perlembagaan Terengganu 1911, siapakah yang mengetuai Majlis Mesyuarat Kerajaan? Sultan Raja Muda Menteri Besar Jemaah Menteri JAWAPAN C • • •

A B C D 6 I II III IV A B C D 7 A B C D 8 A B C D

5