Luchthaven Oostende

Welke toekomst
Prof. Dr. G. Allaert Hoogleraar Ruimtelijke Economie en Regionale Planning

Marnixring - Oostende Kustland, 11 mei 2009

Steekkaart Luchthaven Oostende (in WOII ontstaan)
Luchthavencapaciteit:
- opp.: > 300 ha; - startbaan: 3,2 km (reeds sinds 1975) - 24u op 24u open - capaciteit passagiers: 1,5 milj.; goederen: 250.000 T - realiteit (in 2005): 1/10 passagiers, met moeite 100.000 T goederen
Marnixring - Oostende Kustland, 11 mei 2009

Steekkaart Luchthaven Oostende (in WOII ontstaan)
Toegevoegde waarde:
- 25-30 miljoen euro (zwak), bevestigd door studie NBB, indirecte toegevoegde waarde van 33 miljoen euro eind 2006 waarvan slechts 25% in air transport cluster

Slechts 400 jobs (NBB) waarvan 2/3 bij
overheidsinstellingen (Vlaams Gewest, Belgische Overheid, douane, federale politie)
Marnixring - Oostende Kustland, 11 mei 2009

Steekkaart Luchthaven Oostende (in WOII ontstaan)
Subsidies:
- jaarlijks ca. 3 miljoen euro voor jobs en 3 miljoen euro voor investeringen - hiermee worden de exploitatieverliezen gedekt - is op termijn niet meer houdbaar – vandaar opsplitsing tussen LEM en LOM

Marnixring - Oostende Kustland, 11 mei 2009

Welke strategie en welke acties?
- Werken aan niches & specialisaties (vanuit eigen sterkten) rond 1 of meerdere grote carriers (momenteel nog zwak, zie verhaal MK Airlines)

- Passagiers opdrijven (nog heel wat capaciteit) gericht op de nieuwe lifestyles: cruise-sea-air en locale home carrier, een L.C.C. (Jet Air fly)
Marnixring - Oostende Kustland, 11 mei 2009

Welke strategie en welke acties?
- Nieuwe markten sterker bewerken (Spanje, OostEuropa) - R & D-activiteiten rond het research centrum van KHBO - recreatievluchten versterken - specifieke activiteiten aantrekken (bv. inzake ‘medisch’ vervoer)
Marnixring - Oostende Kustland, 11 mei 2009

Welke strategie en welke acties?
- Een sterker en breder management voor de luchthaven - Milieu-Economie consensusstrategie (lawaaigeurhinder terugschroeven, wonen blokkeren in aanvliegzones en aangrenzend luchthaven)

Marnixring - Oostende Kustland, 11 mei 2009

Welke strategie en welke acties?
- Uitwerken als motor voor regionale economie (jobs van 400 naar 800 opdrijven) - Uitbouwen als een antenne van een M.A.S. (Multi Airport System) voor passagiersruimten (1 miljoen passagiers betekenen 1.000 jobs!)

Marnixring - Oostende Kustland, 11 mei 2009

Nood aan strategische visie over luchthavens en luchtvaart in Europa, in België, in Vlaanderen
- 2.000 luchthavens in West-Europa, oververzadiging van de grotere – plaats voor meer dynamisch regionale luchthavens als ‘antennes’ van de grotere luchthavens - geen grote politici in Europa, geen visionaire mensen meer - iedereen in het wilde weg (concurrentie tot de dood!)
Marnixring - Oostende Kustland, 11 mei 2009

In Vlaanderen is het wachten wat komen zal
- Rapport Kris Peeters over toekomst Regionale Luchthavens: veel papier dat wel - LEM/LOM nog niet in zicht

Marnixring - Oostende Kustland, 11 mei 2009

In Oostende en regio Brugge-Oostende
- Geen ‘eensgezinde’ politieke visie over de toekomst van de luchthaven (zie debat april 2009 n.a.v.
aankomende verkiezingen voor nieuw Vlaams Parlement)

- geen eensgezinde bedrijfseconomische visie (met vele private partijen: ene willen vooral mikken op personenluchthaven; andere op vrachtluchthaven)
Marnixring - Oostende Kustland, 11 mei 2009

In Oostende en regio Brugge-Oostende

-Geïnteresseerde partners voor LEM:
- Havens Oostende en Zeebrugge - Andere?

Marnixring - Oostende Kustland, 11 mei 2009