Persvoorstelling eindejaarscampagne van het stedelijk drugbeleid en het project Positief Uitgaansbeleid op vrijdag 22 december 2006

Gematigd alcoholgebruik moet kunnen, misbruik is gevaarlijk Het project Positief Uitgaansbeleid en het drugbeleid van de stad Oostende slaan de handen in mekaar
De stad Oostende heeft enkele jaren geleden een Veiligheids- en Preventiecontract afgesloten met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Het Oostendse stadsbestuur onderneemt via dit contract projecten die Oostende veiliger moeten maken op diverse terreinen. Zowel het stedelijk drugbeleid als het project Positief Uitgaansbeleid vallen onder dit contract. Met het project ‘Positief Uitgaansbeleid’ maken we werk van een positief uitgaansklimaat in onze stad. Dat doen we, samen met heel wat partners, door acties te ondernemen die een goede, leuke en veilige uitgaanssfeer aanmoedigen. We zoeken hierbij naar een evenwicht tussen de noden en wensen van zowel de ‘uitgaanders’, de buurtbewoners als de horecauitbaters. Daarbij richten we onze pijlen vooral op de fuiven en de horeca. Elk van deze uitgaanssectoren vraagt immers om een eigen aanpak. Het Stadsbestuur maakte in 2001 bekend dat zij de drugproblematiek als een prioriteit zag in haar beleid. Sindsdien coördineert de het Stadsbestuur de stedelijke aanpak van het middelengebruik, waarbij de samenwerking en steun van alle relevante sectoren een essentieel onderdeel is. Bij het ontwikkelen van het drugbeleid wordt uitgegaan van een gedeelde visie over drugbeleid. Deze visie werd ontwikkeld binnen de Stuurgroep Drugbeleid en werd uiteindelijk in de Gemeenteraad goedgekeurd. Wanneer we binnen het drugbeleid spreken over “drugs”, dan worden alle middelen met een psychoactieve werking bedoeld. Dit zijn alle middelen die de gevoelens, het gedrag, de waarneming en/of het bewustzijn beïnvloeden. Het drugbeleid opteert dus voor een ruime invulling van het begrip “drugs”, met inbegrip van legale (tabak, alcohol en medicatie) en illegale middelen. Het thema alcoholmisbruik is een thema dat zowel voor het stedelijk drugbeleid als het project Positief Uitgaansbeleid een prioriteit is. Het is dan ook evident dat beide projecten de krachten hebben gebundeld voor het uitwerken van een grootse eindejaarscampagne op diverse terreinen.

De laatste bierviltjes in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen
De Stad Oostende participeert aan de provinciale werkgroep overlast. Deze werkgroep werkte onder andere het draaiboek voor een geïntegreerde aanpak uit; een manier van werken die door de stad Oostende nagestreefd wordt. Aansluitend werd er door de werkgroep overlast gezocht naar campagnemateriaal om uitgaanders te sensibiliseren inzake uitgaansoverlast. Aangezien de Stad Oostende samen met Herr Seele gelijkaardige campagnes aan het uitwerken was, werden de krachten gebundeld. Samen werden er viltjes met als thema’s “geluidsoverlast” en “agressie tijdens het uitgaan” uitgebracht. De voorbije zomer bracht het stadsbestuur zelf een bierviltje over wildplassen uit. De thema’s werden op een ludieke manier in de schijnwerper gezet en waren dankzij de viltjes gespreksonderwerpen. De viltjes zijn populaire verzamelitems. Vandaag verschijnt het laatste viltje van het vierluik. Het thema is “dronkenschap”, een thema dat perfect past tijdens de eindejaarsfeesten. Alcohol is de meest gebruikte uitgaansdrug. Tijdens de eindejaarsfeesten stijgt het alcoholverbruik bij de bevolking exponentieel. Traditioneel zijn er de BOB-campagne en extra alcoholcontroles door de politionele diensten. Dit heeft zeker zijn effect op rijden onder invloed. Toch daalt het alcoholverbruik bij mensen die niet met de wagen op weg moeten niet. Daarom vinden we het aangewezen om in de eindejaarsperiode een aanvullende campagne te houden die uitgaanders doet stilstaan bij de gevolgen van het drinken van alcohol. Net zoals de vorige keren, worden er opnieuw zo’n 30.000 viltjes in een vijftigtal uitgaanscafé verdeeld.

Eindejaarscampagne met alcoholbrillen in Oostendse middelbare scholen en de uitgaansbuurt
Zoals reeds in de pers werd aangekondigd, heeft het Stadsbestuur zes alcoholbrillen aangekocht om jongeren en uitgaanders te tonen hoe de wereld eruit ziet als men gedronken heeft. Op een grappige, doch reële manier kunnen we zo tonen wat de effecten zijn van het onder invloed zijn. De alcoholbril, die het uitzicht heeft van een skibril, toont duidelijk de beperkingen van het zicht die optreden bij het gebruik van alcohol. Deze brillen werden aangekocht in de Verenigde Staten van Amerika. De vereniging Drunkbusters Of America (www.drunkbusters.com), dat reeds twaalf jaar preventiecampagnes met onder meer de alcoholbrillen uitwerkt, stond in voor de levering van de brillen. De Oostendse middelbare scholen kregen het aanbod om hun studenten in de laatste week voor de kerstvakantie de het effect van alcohol door het gebruik van de alcoholbrillen te laten ervaren. Dankzij het verhuurbedrijf go-carts Nico, gelegen aan de AlbertI-promenade 44A, dat gratis twee go-carts ter beschikking stelt voor de eindejaarscampagne, kunnen de jongeren met de bril op de neus een eenvoudig go-cart parcours afleggen of over een krijtlijn lopen. Zo ervaren ze de enorme beperkingen die alcohol heeft op een mens. Deze actie wordt ook gehouden op zaterdag 23 december 2006 tussen 16 uur en 22 uur op het Monacoplein. Zo laten we ook de mensen die een stapje in de wereld zetten, stilstaan bij de effecten van overmatig alcoholgebruik.

Contactinfo
Heeft u nog extra vragen over deze eindejaarscampagne, het project Positief Uitgaansbeleid, het stedelijk drugbeleid of de samenwerking met de diverse partners? Neem gerust contact op met de volgende personen:
→ Eerste Schepen Hilde Veulemans

→ →

stadhuis Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende T 059/56.20.11, gsm 0497/59.55.07, hilde.veulemans@oostende.be Steve Bauwens, Coördinator uitgaansbeleid Koen De Ruytter, Coördinator drugbeleid Stadhuis Oostende, Kantoor 207, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende T 059/56.20.56, steve.bauwens@oostende.be, koen.deruytter@oostende.be Verhuurbedrijf Nico Albert I-promenade 44A, 8400 Oostende T 059/23.34.81, info@nicokarts.be, www.nicokarts.be Drunk Busters Of America curt@drunkbusters.com, www.drunkbusters.com