You are on page 1of 24

SULIT Geografi Ogos 2012 1 jam

23/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2012 PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH

GEOGRAFI Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan: 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak diprogram. 6. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri.

Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak 23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

23/1

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah ini. 79

78

Kg.Muhibah

77

Hutan Simpan Jerangau Sungai Pinang Pekan Simpang Krayong Pulau Unggas

76
B.P Sek. P.D

75

Kg.Pinang g

74

73

Kg. Selamat

72 54 55 Kontur Hutan Sungai Pasir 56 57 58 Jambatan Jalan raya Tali air Benteng 59
Sek. B.P. P.D.

60 Sekolah Balai Polis Pejabat Daerah

61
U

PETUNJUK

Sawah padi Kelapa sawit Kelapa Petempatan

1 cm mewakili 1 km km

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

23/1

78

77 56 57

1 Pola petempatan dalam segi empat grid di atas? A B C D Berjajar Berpusat Berselerak Berkelompok

2 Sungai Pinang mengalir ke arah A B C D Barat daya Barat laut Tenggara Timur laut

Luas kawasan padi dalam peta ialah A B C D 6 km persegi 12 km persegi 18 km persegi 24 km persegi

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

23/1

4 Pekan Simpang Krayong mungkin sekali berfungsi sebagai I II III IV A B C D Pusat pentadbiran Pusat perikanan Pusat perindustrian Pusat pengumpulan hasil pertanian I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Rajah 1 5 Kawasan berlorek pada Rajah 1 mewakili A B C D Jenis tanaman Pola petempatan Jumlah penduduk Jenis bentuk muka bumi

6 Mengapakah benteng dibina di Kampung Pinang? A B C D Menakung air Mencegah hakisan Mengelakkan tanah runtuh Menghalang kemasukan air sungai

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

23/1

7 Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hilir sungai? A B C D Air terjun Tasik ladam Lubang periuk Susuh bukit berpanca

Kawasan tanah tinggi di Malaysia terbentuk hasil daripada proses A B C D Hakisan Lipatan Pemendapan Letusan gunung berapi

Daratan Y

Rajah 2 9 Rajah 2 menunjukkan bentuk muka bumi pinggir laut. Apakah Y? A B C D Pantai Tanjung Tombola Tetanjung

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

23/1

Tanih gambut Tanaman nanas

10 Maklumat di atas merujuk kepada kawasan A B C D Dataran Baram Dataran Johor Dataran Kerian Dataran Kelantan

11 Berdasarkan Peta 1, sungai manakah berkaitan dengan pernyataan berikut

Menjana kuasa hidroelektrik Kegunaan domestik

Peta 1 : MALAYSIA 12 Mengapakah kemiskinan tanih berlaku? A B C D Pertanian bergilir Pertanian intensif Penggunaan baja organik Penggunaan racun serangga

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

23/1

Rajah 3 13 Mengapakah kaedah pertanian dalam Rajah 3 di atas dijalankan di Pulau Jawa? A B C D Kawasan pertanian terhad Kekurangan tenaga buruh Meratakan kawasan berbukit Mewujudkan sistem pengairan

15 B

45 T

K 2.00 pagi Rajah 4 14 Berdasarkan Rajah 4 di atas, apakah waktu tempatan di L? A B C D 4.00 pagi 6.00 pagi 10.00 malam 12.00 tengah malam

15 Apakah kesan putaran bumi pada paksinya? A B C D Perubahan musim Matahari terbit di barat Kejadian siang dan malam Matahari tegak di garisan jadi

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

23/1

16 Rajah 5 di bawah menunjukkan kedudukan bumi semasa mengelilingi matahari. Pada kedudukan bumi yang manakah hemisfera selatan mengalami musim sejuk?

Rajah 5 17 Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan julat suhu di kawasan berikut?

Kuala Lumpur = 10 C Kuala Pahang = 6.4 C

A B C D

Ketinggian Angin monsun Jarak dari laut Kedudukan garisan lintang

18 Kawasan paling lembap di Malaysia ialah A B C D Sibu, Sarawak Sandakan, Sabah Bukit Larut, Perak Kota Bharu, Kelantan

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

23/1

19 Kawasan berikut tidak dapat menjalankan kegiatan perikanan pada masa tiupan Angin Monsun Timur Laut I II III IV A B C D Mersing Kuala Besut Kuala Perlis Pulau Ketam I dan II I dan IV II dan III III dan IV

20 Apakah ciri iklim di kawasan berlorek dalam Peta 2?

Peta 2: DUNIA

A B C D

Hujan tahunan kurang daripada 250 mm Kadar kelembapan tinggi Julat suhu tahunan 2C Min suhu tahunan 45C

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

10

23/1

Kejadian

Kesan

Fenomena Y

Sakit mata Radang paru-paru

21 Fenomena Y di atas ialah A B C D Jerebu Hujan asid Kesan rumah hijau Penipisan lapisan ozon

22 Mengapakah berlakunya fenomena Pulau haba? A B C D Pembinaan bangunan konkrit Penggunaan semburan aerosol Pembuangan sisa toksik Pembakaran hutan

23 Apakah jenis hutan paling luas di Malaysia? A B C D Hutan Paya Hutan Pantai Hutan Gunung Hutan Hujan Tropika

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

11

23/1

24 Tumbuhan semula jadi di bawah terdapat di kawasan Peta 3 yang bertanda.

Peta 3: MALAYSIA

25 Mengapakah lantai Hutan Hujan Tropika jarang ? A B C D Kekurangan pancaran matahari Hujan tahunan > 2600 mm Kawasan bersaliran baik Min Suhu 27 C

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

12

23/1

26 Kawasan manakah dalam Peta 4, terdapat spesies fauna seperti dalam Foto 1?

Foto 1

Peta 4: DUNIA

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

13

23/1

27 Apakah jenis tanih yang mempengaruhi tumbuhan semulajadi di kawasan berlorek dalam Peta 5?

Peta 5: MALAYSIA A B C D Lumpur Gambut Laterit Pasir

28 Maklumat berikut menunjukkan jenis tumbuhan semulajadi.

Tongkat Ali Kacip Fatimah

Apakah kepentingan tumbuhan di atas? A B C D Ubat tradisional Minyak wangi Masakan Perabot

Hutan ditebang

Pokok dibakar

Padi huma dan ubi kayu ditanam

Rajah 6 29 Apakah kesan aktiviti dalam Rajah 6 terhadap alam sekitar? A B C D Kejadian banjir kilat Keasidan tanih meningkat Kawasan tadahan terjejas Kelembapan bandingan meningkat

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

14

23/1

30 Kombinasi manakah yang benar tentang hidupan liar dan kawasan perlindungannya?

Hidupan liar A B C D Burung Orang utan Badang sumbu Seladang

Kawasan perlindungan Kuala Gandah Endau Rompin Kabili Sepilok Kuala Krau

31 Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek dalam Peta 6?

Peta 6: MALAYSIA

A B C D

Kegiatan pertanian Kegiatan perikanan Kawasan perkilangan Kemudahan pengangkutan

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

15

23/1

Taraf pendidikan tinggi Amalan perancangan keluarga

32 Pernyataan yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas? A B C D Taraf hidup menurun Kadar kelahiran menurun Kadar kenal huruf rendah Peluang pekerjaan berkurangan

33 Maklumat berikut berkaitan dengan. Mr Kawasaki dari Jepun bekerja di kilang Honda Malaysia

A B C D

imigrasi emigrasi transmigrasi migrasi dalamam

34 Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap sumber tanah?

A B C D

Harga tanah meningkat Hakisan tanih berkurang Tanah terbiar meningkat Nutrien tanah berkurang

35 Apakah ciri kependudukan negara berikut? A B C D Somalia Ethiopia

Kadar kelahiran tinggi Kadar kematian rendah Kadar kenal huruf tinggi Kadar pengangguran rendah
[Lihat Halaman Sebelah SULIT

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

16

23/1

36 Kombinasi manakah yang benar tentang negara dan kesan kependudukan ?

Negara I II III IV Australia Ethiopia Bangladesh Kanada I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Kesan kependudukan Taraf hidup rendah Bekalan buruh terhad Sumber makanan terhad Tahap pendidikan tinggi

A B C D

37 Antara berikut yang manakah lokasi petempatan awal dunia? A B C D Lembah Zaire Lembah Indus Lembah Amazon Lembah Mekong

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

17

23/1

38 Peta 7 menunjukkan kawasan petempatan.

Peta 7: MALAYSIA Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan di kawasan berlorek? I II III IV A B C D Sumber mineral Tanah pamah Tanih laterit Sumber air I dan II I dan IV II dan III III dan IV

39 Apakah pola petempatan yang terdapat di kawasan ladang kelapa sawit?

C
23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

D
[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

18

23/1

40 Bandar manakah berkaitan dengan maklumat di bawah? A B C D Lumut Kuching Port Dickson Pulau Pangkor Pusat pelancongan Pusat penapisan petroleum

41 Kombinasi manakah yang benar tentang petempatan dan fungsi utamanya? Petempatan A B C D Mersing Air Hitam Bau Tenom Fungsi utama Pertanian Pembalakan Perlombongan Perikanan

42 Apakah langkah untuk mengatasi kekurangan tempat tinggal di Kuala Lumpur? A B C D Bandar dalam taman Pengangkutan bersepadu Mewujudkan bandar bestari Penempatan semula setinggan

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

19

23/1

43 Pelabuhan pengeksport gas asli cecair terletak di kawasan Peta 8 yang bertanda

Peta 8: MALAYSIA 44 Foto 2 berkaitan dengan alat komunikasi.

Foto 2 Mengapakah sistem perhubungan ini berkembang dengan pesat? I II III IV A B C D Penyelidikan dan pembangunan Kos pengeluaran rendah Kemasukan buruh asing Dasar kerajaan I dan II I dan IV II dan III III dan IV
[Lihat Halaman Sebelah SULIT

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

20

23/1

45 Tujuan pembinaan jalan raya bertingkat di bandar-bandar besar ialah? A B C D Memendekkan jarak perjalanan Mengindahkan landskap bandar Menjimatkan penggunaan ruang Meningkatkan keselamatan pengguna

46 Apakah kesan pembinaan lebuh raya terhadap alam sekitar? A B C D Banjir kilat Tanah runtuh Kejadian jerebu Kelembapan udara meningkat

47 Sumber yang boleh diperbaharui ialah A B C D Emas Tanih Kaolin Bauksit

48 Apakah jenis tenaga yang banyak digunakan di India? A B C D Suria Ombak Biomas Geoterma

49 Kombinasi manakah yang benar tentang sumber mineral dan lokasinya? Sumber mineral A B C D Arang batu Bijih timah Bauksit Kuprum Lokasi Silantik Raub Mamut Teluk Ramunia

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

21

23/1

50 Apakah sumber mineral yang digunakan untuk menghasilkan barangan berikut? A B C D Kuprum Bauksit Batu kapur Bijih timah Pateri Piuter

51 Apakah kesan penerokaan bijih timah terhadap alam sekitar? A B C D Tanih menjadi subur Kelembapan udara meningkat Ditumbuhi oleh pokok berharga Ekologi terganggu

52 Mengapakah pengurusan sumber perlu dilaksanakan di Malaysia? I II III IV A B C D Mengelakkan kepupusan Menjamin bekalan berterusan Mengurangkan kos penyelenggaraan Menggalakkan pemindahan teknologi I dan II I dan IV II dan III III dan IV

53 Mengapakah Program 3R dilaksanakan di Malaysia? I II III IV A B C D Mengelakkan pembaziran Meningkatkan kos pelupusan Menukar barang baru ke barang lama Mengurangkan kepupusan bahan mentah I dan II I dan IV II dan III III dan IV
[Lihat Halaman Sebelah SULIT

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

22

23/1

54 Apakah jenis pekerjaan yang tergolong dalam sektor primer? A B C D Pengurus bank Pekerja kilang Penoreh getah Pemandu pelancong

Tanih aluvium Hujan melebihi 2600 mm

55 Maklumat di atas dikaitkan dengan tanaman? A B C D Nanas Getah Padi Sagu

56 Kawasan berlorek dalam Rajah 7 merujuk kepada faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi.

Rajah 7

Apakah faktor tersebut? A B C D Suhu sederhana Petempatan awal Tempat bersejarah Pusat membeli belah

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

23

23/1

57 Sumbangan perkembangan industri automotif di Malaysia ialah I II III IV A B C D peningkatan import pemindahan teknologi pendapatan negara meningkat persaingan dengan negara pengeluar lain I dan II I dan IV II dan III III dan IV

58 Antara berikut kombinasi manakah yang benar? Kesan Kegiatan Ekonomi A B C D Habitat haiwan terganggu Kualiti air merosot Keasidan tanih meningkat Pencemaran udara Langkah Mengatasi Menyediakan ladang hutan Menambah kawasan tadahan Penggunaan baja kimia Penguatkuasaan undang-undang

59 Antara berikut, kombinasi manakah yang benar? Negara I II III IV Taiwan Denmark Jerman Singapura Program kitar semula 4 in 1 Green Dot Cukai pelupusan NEWater

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV


[Lihat Halaman Sebelah SULIT

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

24

23/1

APEC Malaysia ASEAN

Rajah 8

60 Apakah jenis kerjasama ekonomi di atas? A B C D Kerjasama dua hala Kerjasama kumpulan negara Kerjasama pelbagai hala Kerjasama serantau

KERTAS SOALAN TAMAT

23/1 2012 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT