You are on page 1of 20

SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu Ogos 2012 1 Jam 30 Minit

79/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2012 PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN (PILIHAN IV) Kertas 1 Satu Jam Tiga Puluh Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan: 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan jawapan anda yang baru.

Kertas ini mengandungi 20 halaman bercetak 2012 Hakcipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

79/1

Apakah tugas utama formen di dalam bengkel? A B C D Memastikan pelajar menjalankan tugas mengikut jadual tugasan Membuka, menutup dan membersihkan tingkap Memastikan pelajar tidak membuat bising Membersihkan lantai yang kotor

Maklumat berikut menunjukkan aktiviti dalam langkah mereka cipta. Masalah yang telah dikenalpasti perlu difahami Menjadi tema kepada proses penciptaan projek

Apakah langkah tersebut? A B C D 3 Perekaan projek Penyataan masalah Pengenalpastian masalah Perancangan dan pengujian projek

Antara berikut, yang manakah perlu dipertimbangkan semasa menilai lakaran reka bentuk? I II III IV A B C D Pengetahuan dan kemahiran Keupayaan kendiri Nilai komersial Keselamatan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Antara berikut alatan tangan manakah yang digunakan dalam proses membentuk? I II

III

IV

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

79/1

Antara berikut manakah ciri-ciri yang dinilai semasa proses pengujian dan penilaian? I II III IV A B C D Kekukuhan Produktiviti Nilai komersial Ciri keselamatan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Antara berikut, apakah tujuan menyediakan latar belakang produk dalam pendokumentasian? I II III IV A B C D Menyatakan masalah yang dikenal pasti Menjadi rujukan kepada proses mereka cipta Menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti Mengandungi lakaran reka bentuk, model dan katalog I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Apakah yang dimaksudkan dengan rekabentuk? A B C D Suatu kaedah penyelesaian masalah yang dapat memperbaiki fungsi sesuatu produk Penghasilan atau pengubahsuaian produk baru bagi memenuhi kehendak pengguna Pengajian dan pengetahuan dalam menggunakan pelbagai alat , sumber dan sistem Susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk atau impak

Rajah 1 merujuk kepada faktor reka bentuk.

Rajah 1 Apakah faktor itu? A B C D Kemasan Ketahanan Keselamatan Rupa bentuk

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

79/1

Rajah 2 menunjukkan sejenis pengikat.

Rajah 2 Apakah nama pengikat di atas? A B C D 10 Skru kepala bulat Skru kepala benam Paku kepala rata Paku panel

Rajah 3 menunjukkan sejenis mesin.

Rajah 3 Apakah fungsi mesin di atas? A B C D 11 Memotong lurus dan lengkuk Merekat kepingan papan lapis Memasang skru benam sendiri Merata dan melicinkan permukaan kayu

Rajah 4 menunjukkan sejenis alatan tangan.

Rajah 4 Antara berikut, yang manakah fungsi alatan tangan di atas? A B C D Membuat garisan selari dengan muka kayu Mengukur dan menguji kerataan kayu Memindah sudut yang bukan 90 Membuat garisan bersudut tepat

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

79/1

12

Rajah 5 menunjukkan sejenis alatan tangan.

Rajah 5 Susun langkah menggunakan alatan tersebut mengikut urutan yang betul. I II III IV A B C D 13 Tebuk menggunakan gerudi mengikut saiz batang rivet Gunakan riveter untuk merapatkan kepingan logam Tandakan plat logam menggunakan penebuk pusat Tekan hulu riveter sehingga dawai rivet putus I, IV, III, II I, III, IV, II III, I, II, IV III, II, I, IV

Penyataan berikut adalah satu situasi yang berlaku di bengkel kayu. Tangan Fairus terkena percikan cat licau semasa membuat kemasan projek reka cipta Apakah pelarut yang sesuai digunakan untuk membersihkan kesan percikan tersebut? A B C D Sprit mentil Thinner Air Turpentin

14

Antara berikut, apakah aktiviti yang terdapat dalam perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian reka bentuk projek? A B C D X Mengumpul maklumat Menyediakan jadual kerja Persembahan projek Pengiraan kos Y Menyediakan jadual kerja Menguji dan menilai projek Menyenaraikan bahan Persembahan projek

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

79/1

15

Antara berikut, yang manakah bahan pemasangan dalam proses membentuk dan mencantum? I II

III

IV

A B C D 16

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Rajah 6 menunjukkan sejenis peralatan elektrik.

Rajah 6 Apakah wayar yang sesuai untuk pendawaian peralatan tersebut. A B

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

79/1

17

Rajah 7 menunjukkan bacaan meter kWj dan kadar tarif bayaran bil elektrik. Kategori Tarif Domestik 200 unit pertama 800 unit berikutnya Unit tambahan berikutnya Kadar (RM/Unit) 0.218 0.258 0.278

Rajah 7 Berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh pengguna berdasarkan bacaan tersebut? A B C D 18 RM 190.97 RM 218.00 RM 226.00 RM 269.60

Rajah 8 menunjukkan simbol komponen elektronik.

Rajah 8 Apakah komponen tersebut? A B C D 19 Kapasitor tidak berkutub Kapasitor berkutub Perintang tetap Perintang boleh laras

Rajah 9 menunjukkan satu komponen elektronik.

Rajah 9 Apakah nama bahagian yang bertanda X? A B C D Tamatan Kerangka Diafragma Magnet kekal

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

79/1

20

Apakah tujuan membaca dan menterjemah lukisan skematik sebelum pemasangan komponen-komponen elektronik? I II III IV A B C D Untuk mengetahui jenis komponen yang digunakan Untuk mengetahui kekutuban kaki komponen dalam litar Untuk mengetahui kedudukan komponen dalam litar Untuk mengetahui spesifikasi setiap komponen I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

21

Rajah 10 menunjukkan lukisan skematik sebuah projek elektronik.

Rajah 10 Berapakah bilangan komponen elektronik bagi projek itu? Pembesar Suara 1 1 1 1 Transistor 1 3 2 2 Kapasitor 3 2 3 2 Perintang tetap 5 4 4 5 Suis 1 1 1 1

A B C D 22

Rajah 11 menunjukkan hasil permaterian yang kemas.

Rajah 11 Susun langkah memateri mengikut urutan yang betul. I II III IV A B C D Sentuh bit pada balapan dan kaki komponen Angkat pateri dan alat pemateri dari bod Pastikan pateri melebur Letakkan pateri pada bit I, IV, III, II I, III, IV, II III, I, II, IV III, II, I, IV

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

79/1

23

Rajah 12 menunjukkan alatan yang digunakan dalam kerja perpaipan.

Rajah 12 Apakah nama alatan tangan tersebut? A B C D 24 Gergaji besi Ragum paip yoke Pemotong paip beroda Perengkuh paip

Rajah 13 menunjukkan dua pandangan lukisan ortografik bagi suatu objek.

Rajah 13 Antara berikut yang manakah lukisan oblik bagi objek tersebut. A B

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

10

79/1

25

Rajah 14 menunjukkan bahagian sebuah mesin jahit.

Rajah 14 Apakah fungsi bahagian X? A B C D 26 Menolak kain ke hadapan ketika menjahit Memegang jarum mesin jahit Melaras saiz mata jahitan Menetap kain yang hendak dijahit

Rajah 15 menunjukkan sejenis jahitan tangan.

Rajah 15 Apakah nama jahitan tersebut? A B C D 27 Silang pangkah Insang pari Suji bilang Lilit ubi

Apakah kebaikan perancangan menu untuk sesuatu sajian? A B C D Menambahkan kos Menjimatkan masa Megurangkan hidangan Memerlukan banyak tenaga

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

11

79/1

28

Antara berikut, manakah alatan menghidang? I II

III

IV

A B C D 29

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Antara berikut pernyataan yang manakah benar tentang adab di meja makan? A B C D Tiup makanan yang panas perlahan-lahan Bongkok badan semasa menyuap makanan Suap makanan sedikit-sedikit dengan cermat Berdiri dan ambil makanan yang jauh dengan cermat

30

Antara berikut yang manakah merupakan ruang sosial? A B

31

Antara yang berikut manakah benar tentang pembersihan secara berkala? I II III IV A B C D Dilakukan mengikut keperluan Memerlukan masa dan tenaga yang banyak Dilakukan secara bergotong-royong Melibatkan kerja yang ringan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

12

79/1

32

Rajah 16 menunjukkan susun atur ruangan dapur.

Rajah 16 Apakah bentuk tersebut? A B C D 33 H I L U

Rajah 17 menunjukkan penjagaan tanaman hiasan.

Rajah 17 Apakah aktiviti yang sedang dilakukan? A B C D 34 Merumput Menggembur Menyiram Membaja

Rajah 18 menunjukkan suatu alat pembayaran masa kini.

Rajah 18 Apakah alat pembayaran di atas? A B C D Wang tunai Kad pintar E-pay Cek

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

13

79/1

35

Antara berikut yang manakah benar tentang perniagaan dalam negeri? I II III IV A B C D Menggunakan mata wang yang sama Terdiri dari perniagaan runcit dan borong Melibatkan perniagaan import, eksport dan entreport Tertakluk kepada pelbagai sekatan dan peraturan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

36

Rajah 19 menunjukkan papan tanda sebuah milikan perniagaan. KOPERASI NELAYAN BERHAD Rajah 19 Antara berikut yang manakah kelebihan milikan tersebut? I II III IV A B C D Menjaga kebajikan ahli-ahlinya Perniagaan sukar dibubarkan Modal bergantung kepada saham ahli Liabiliti pemegang saham adalah terhad I dan II I dan IV II dan III III dan IV

37

Maklumat berikut merujuk kepada faktor yang mempengaruhi perniagaan. Individu yang membuat keputusan tentang organisasi Bersifat cekap, amanah, jujur dan bersopan

Apakah faktor tersebut? A B C D 38 Pengusaha Pelanggan Pembekal Pekerja

Antara berikut, yang manakah benar tentang Borang PNA 42? I II III IV A B C D Dipohon dari pihak berkuasa tempatan Digunakan untuk mendaftarkan perniagaan Digunakan untuk mendaftarkan nama perniagaan Boleh didapati dari Pejabat Pendaftaran Perniagaan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

14

79/1

39

Antara berikut manakah merupakan stok gerak lambat. A B

40

Rajah 20 menunjukkan sejenis bantuan perniagaan.

Rajah 20 Apakah peranan bantuan perniagaan tersebut? I II III IV A B C D Menjamin bekalan barang yang berterusan Menstabilkan harga barang-barang Memudahkan pemindahan barang Mempelbagaikan pilihan barang I dan II I dan IV II dan III III dan IV

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

15

79/1

41

Rajah 21 merujuk kepada dokumen perniagaan.

Rajah 21 Apakah dokumen itu? A B C D 42 Senarai harga Sebut harga Katalog Resit

Penyataan di bawah merujuk kepada maklumat penting dalam dokumen. Barang-barang boleh dihantar kepada pembeli sebaik sahaja pesanan diterima Apakah yang dimaksudkan dengan penyataan di atas? A B C D Serahan hadapan Serahan segera Serahan sedia Serahan tertunda

43

Antara berikut yang manakah benar tentang kesan pengeluaran dan permintaan terhadap harga? A B C D Pengeluaran Meningkat Turun Meningkat Sama Permintaan Turun Sama Sama Turun Harga Turun Turun Meningkat Meningkat

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

16

79/1

44

Jadual di bawah menunjukkan kos bagi menghasilkan 50 unit rak cawan. Jenis kos Kos bahan mentah Kos upah Kos overhed Jumlah (RM) 750.00 150.00 200.00 Jadual 2

Berapakah harga jualan seunit sekiranya peniaga inginkan keuntungan sebanyak 20%? A B C D 45 RM 22.00 RM 26.40 RM 32.00 RM 36.40

Rajah 22 menunjukkan logo sebuah agensi kerajaan.

Rajah 22 Apakah peranan agensi tersebut dalam membantu usahawan? A B C D 46 Prasarana Pinjaman kewangan Bimbingan dan latihan Kajian dan penyelidikan

Antara pernyataan berikut, yang manakah paling tepat menerangkan pemasaran? A B C D Aktiviti memperkenalkan barang dan perkhidmatan baru kepada pengguna. Aktiviti menjual barang dan perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan. Aktiviti agihan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada peniaga. Aktiviti menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna.

47

Maklumat berikut merujuk kepada aktiviti promosi. Kos siaran tidak ditanggung oleh pengeluar Maklumat biasanya disampaikan dalam bentuk berita

Apakah aktiviti itu? A B C D 48 Pengiklanan Publisiti Promosi jualan Jualan langsung

Antara berikut manakah tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri?

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

17

79/1

A B C D 49

Menjaga alam sekitar Tanggungjawab sosial Bersatu padu dan bekerjasama Membeli secara rasional dan bijak

Antara berikut manakah menerangkan maksud simpan kira? A B C D Catatan semua rekod tentang perniagaan Menyimpan rekod penerimaan dan pembayaran secara tunai Proses menyimpan rekod urus niaga dengan betul dan sistematik Catatan aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil dan perbelanjaan perniagaan

50

Antara yang berikut yang manakah betul tentang pengelasan akaun dan keterangannya? A B C D Pengelasan Akaun Aset Liabiliti Belanja Hasil Keterangan Pendapatan yang diterima Hutang perniagaan kepada pihak lain Harta bernilai yang dimiliki oleh perniagaan Harta peribadi yang dilaburkan

51

Antara yang berikut akaun yang manakah mempunyai baki kredit? A B C D Akaun Kenderaan Akaun Faedah Diterima Akaun Angkutan Keluar Akaun Alat Tulis

52

Penyataan berikut merupakan petikan satu urusniaga. Julai 7 Jualan tunai kepada Halim RM700 dan dibankkan

Apakah akaun yang terlibat? A B C D Akaun Tunai dan Akaun Halim Akaun Tunai dan Akaun Jualan Akaun Jualan dan Akaun Bank Akaun Halim dan Akaun Jualan

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

18

79/1

53

Maklumat berikut menunjukkan urusniaga dalam sebuah perniagaan. Okt 1 6 12 20 Baki tunai di tangan Baki tunai di bank Beli perabot dengan cek Jualan tunai dan dibankkan Bayar sewa tunai 400 1000 300 200 120

Berapakah baki di bank pada akhir Oktober ? A B C D 54 RM 500 RM 700 RM 900 RM 1200

Penyataan berikut menunjukkan satu urusniaga. Beli kenderaan daripada Syarikat Kereta Irfan dan bayar dengan cek RM3000 Manakah catatan bergu yang betul? A Syarikat Kereta Irfan Akaun Kenderaaan 3000 Syarikat Kereta Irfan Kenderaan B Akaun Bank Kenderaan Akaun Kenderaan 3000 Syarikat Kereta Irfan 3000 Akaun Bank Syarikat Kereta Irfan D Bank 3000 Akaun Bank Belian Akaun Belian

3000

3000

Bank C Bank

3000

3000

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

19

79/1

55

Maklumat berikut menunjukkan Imbangan Duga Perniagaan Zaki. Peniagaan Zaki Imbangan Duga pada 30 Jun 2012 Butir Dt (RM) Kt (RM) Modal 60000 Perabot 20000 Bank 18000 2000 P 1800 Q Manakah yang benar mengenai P dan Q? A B C D P Penghutang Jualan Sewa diterima Angkutan masuk Q Pemiutang Belian Sewa dibayar Angkutan keluar

56

Berikut ialah petikan akaun Untung Rugi Perniagaan Herman. Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 X Apakah butiran yang sesuai bagi X? A B C D Kadar bayaran Untung kasar Sewa diterima Angkutan masuk

57

Maklumat berikut diperolehi daripada Kedai Dzah. Butir Stok Awal Belian Jualan Stok Akhir Hitungkan kos jualan? A B C D RM RM RM RM 8 050 11 950 13 950 15 950 RM 8500 5450 20000 2000

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT

SULIT

20

79/1

58

Maklumat berikut diperoleh daripada Kedai Maimun pada 31 Disember 2011. Butiran Untung kasar Sewa diterima Gaji Komisen dibayar Kadar bayaran Hitungkan untung bersih. A B C D RM RM RM RM 250 550 650 950 RM 1 500 600 900 200 350

59

Maklumat berikut menunjukkan butiran dalam Kunci Kira-Kira Perniagaan Normala. Butiran Modal Tunai Overdraf Bank Kenderaan Penghutang Pemiutang Hitung nilai aset semasa perniagaan itu. A B C D RM 500 RM 600 RM 700 RM 900 RM 7000 500 1200 5000 400 200

60

Maklumat berikut merupakan Kunci Kira- Kira Perniagaan Jaya. Perniagaan Jaya Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2011 (RM) Kenderaan 35 000 Modal Alatan Pejabat 5 000 Untung bersih Ambilan Stok akhir 12 000 Tunai 5 000 Pemiutang Bank 17 000 74 000 Hitungkan nilai X. A B C D RM 18 000 RM 56 000 RM 57 600 RM 74 000 KERTAS SOALAN TAMAT

(RM) X 9 000 800 8 200

2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT