You are on page 1of 2

Ajeti o smokvi i maslinama Prof. dr.

Taha Ibrahim Halifa

Profesor biologije na Univerzitetu El-Azhar i bivši dekan, otkrio je da je jedan veliki japanski naučnik u oblasti poljoprivrede prešao na islam nakon što je otkrio veliku naučnu nadnaravnost u časnom Kur'anu. Naime, njegov istraživački rad tretirao je pitanje smokve i masline. Taha Ibrahim kaže da tvar methaleutonids luči mozak čovjeka i životinje u veoma malim količinama. Sastavljena je od proteina, a u sebi ima nešto i sumpora koji se može veoma lahko vezati sa cinkom, željezom i fosforom. Ova materija smatra se veoma važnom za životni opstanak čovjekovog tijela, a naročito zato što smanjuje holesterol, uređuje metabolizam, ojačava srce i reguliše pravilno disanje. Profesor također kaže da lučenje ove tvari iz mozga čovjeka počinje postepeno od 15. do 35. godine, a zatim se smanjuje do šezdesetih. Zato nije lahko da čovjek dobije ovu tvar, a i kod životinja se, također, može naći u veoma malim procentima. Istraživanja su usmjerna na pronalazak ove magične tvari među florom i grupa japanskih naučnika dala se na istraživanje ove tvari koja ima najbolji uticaj na otklanjanje simptoma staračke oronulosti. Naposlijetku su ovu materiju našli samo u dvjema vrstama biljaka, a to su smokve i masline. Dr. Taha Ibrahim pozvao je na razmišljanje o Allahovoj zakletvi smokvom i maslinom i vezivanju ove zakletve sa stvaranjem čovjeka u najljepšem obliku, a zatim njegov povratak na najniže stepene. Nakon što je ova tvar izdvojena iz smokve i masline, zaključili su da njena upotreba, pri popravljanju zdravlja čovjeka, samo iz smokvi, ili samo iz maslina, nije dala očekivani rezultat, pa su naposlijetku izdvojenu tvar pomiješali u omjeru 1:7 za masline. Poslije 1

toga, ova grupa japanskih učenjaka pokušala je pronaći najbolji odnos ove dvije biljke kako bi imali najbolji učinak. Ovaj japanski učenjak tragao je u Kur'ani-kerimu i vidio da se smokve spominju jedanput, a masline šest puta, te još jedanput indirektno u 20. ajetu sure ElMu'minun: „I drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje, i začin je onima koji jedu.“ Dr. Taha Ibrahim poslao je sve informacije ovoj grupi japanskih naučnika koje je sabrao iz Kur'ani-kerima. Nakon što su se uvjerili da se u Kur'ani-kerimu još prije 1429 godina spominje sve ono do čega su i oni došli, vođa ovog istraživačkog tima prihvatio je islam, a tim je predao licencu o naučnom otkriću profesoru dr. Taha Ibrahimu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah u Kur'ani-kerimu:
„U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! 1. Tako mi smokve i masline, 2. i Sinajske gore, 3. i grada ovog, sigurnog, 4. Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem, 5. zatim ćemo ga u najniže nizine vratiti, 6. samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njima pripada nagrada neprekidna. 7. Pa šta te onda navodi da poričeš obračun? 8. Zar Allah nije sudija najpravedniji?!“

Kur’an, Sura br. 95 , Et -Tin (Smokva)

www.dini-islam.net

2