‫אוניברסיטת בר אילן‬

‫בית הספר להנדסה‬

‫בס"ד‪ ,‬תמוז התש"ע‬

‫אותות ומערכות‬

‫שלבי דגימה ‪:‬‬
‫מישור הזמן ‪:‬‬

‫) ‪x d [n] = xc (nTS‬‬
‫‪Ω − 2πk‬‬
‫))‬
‫‪T‬‬

‫מישור התדר ‪:‬‬

‫∞‬

‫(‪( j‬‬

‫‪c‬‬

‫‪∑X‬‬

‫∞‪K = −‬‬

‫‪1‬‬
‫‪T‬‬

‫= ) ‪X d (e jΩ‬‬

‫‪ .1‬הכפלה של ציר התדר פי ‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .2‬הכפלה של ציר הגובה פי‬
‫‪T‬‬
‫‪ .3‬שכפול כל ‪2π‬‬

‫תנאי ‪:NQ‬‬

‫‪> WM‬‬

‫‪π‬‬
‫‪T‬‬

‫שלבי שחזור‬
‫מישור הזמן ‪:‬‬

‫) ‪[n]h(t − nT‬‬

‫∞‬

‫‪d‬‬

‫‪∑x‬‬

‫= ) ‪xc (t‬‬

‫∞‪n = −‬‬

‫א‪:ZOH .‬‬

‫ב‪: FOH .‬‬

‫‪T‬‬

‫‪h(t ) :‬‬

‫‪0‬‬

‫‪T‬‬

‫‪h(t ) :‬‬

‫‪-T‬‬

‫‪π‬‬

‫)) ‪sin( (t − nT‬‬
‫‪T‬‬
‫]‪xc (t ) = ∑ x d [n‬‬
‫ג‪ .‬נוסחת שאנון לשחזור מושלם ‪:‬‬
‫(‬
‫) ‪t − nT‬‬
‫∞‪n = −‬‬
‫∞‬

‫מישור התדר שחזור מושלם ‪:‬‬
‫‪ .1‬חלוקה של ציר התדר ב ‪T‬‬
‫‪ .2‬מכפלה של הגובה פי ‪T‬‬
‫‪.3‬‬

‫‪ LPF‬שגבולותיו הם‬

‫‪π π‬‬

‫] ‪,‬‬
‫‪T T‬‬

‫‪[−‬‬

‫דילול – דצימציה‬
‫] ‪x dec [n] = x[nM‬‬

‫מישור הזמן‪:‬‬

‫)‬

‫‪w − 2πm‬‬
‫)‬
‫‪M‬‬

‫(‪j‬‬

‫מישור התדר‪:‬‬

‫‪M −1‬‬

‫‪∑ X (e‬‬

‫‪m =0‬‬

‫‪1‬‬
‫= ) ‪X dec (e‬‬
‫‪M‬‬
‫‪jw‬‬

‫‪2π 4π 6π‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ .1‬שכפול האות בנק' ‪, ...‬‬
‫‪M M M‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .2‬הכפלת ציר הגובה ב‬
‫‪M‬‬

‫‪ .3‬הכפלת ציר התדר פי ‪M‬‬

‫תנאי ‪NQ‬‬

‫לדצימציה ‪:‬‬

‫‪> ωm‬‬

‫‪π‬‬
‫‪M‬‬

‫העלאת קצב ‪-‬אינטרפולציה‬
‫מישור הזמן ‪:‬‬
‫‪ x [ n L ] n multiple of L‬‬
‫‪x( L ) [ n ] = ‬‬
‫‪otherwise‬‬
‫‪ 0‬‬

‫מישור התדר‬
‫‪ .1‬חלוקת ציר התדר ב ‪L‬‬
‫)המסנן‪(:‬‬
‫‪ .2‬הכפלת ציר הגובה ב ‪L‬‬
‫‪ .3‬שחזור מושלם בשיטת שאנון ‪ LPF :‬שגבולותיו הם‬

‫‪π π‬‬

‫] ‪,‬‬
‫‪L L‬‬

‫‪[−‬‬