‫תכן לוגי מתקדם‬

‫תרגול כתה מספר ‪8‬‬
‫פונקציות סף‪:‬‬
‫פונקציה ) ‪ f ( x1 ,...xn‬תקרא פונקציית סף אם ניתן לייצג אותה באופן הבא‪:‬‬

‫תרגיל‪ :‬אנליזה‪:‬‬
‫נתונה פונקצית הסף הבאה‪:‬‬

‫‪n = 3, α 0 = 1, α1 = 3, α 2 = 0.5,η = 1.5‬‬
‫זוהי פונקציית הסף‪:‬‬

‫‪1 when x0 + 3 x1 + 0.5 x2 ≥ 1.5‬‬
‫‪f =‬‬
‫‪o.w.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫‪11‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪4.5‬‬

‫‪01‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1.5‬‬

‫‪00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫‪x0/x1,x2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫זוהי הפונקציה המתאימה לטבלת האמת הבאה‪:‬‬

‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪01‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫‪00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪x0/x1,x2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫זוהי הפונקציה ‪x1 + x0 x2‬‬
‫אם כל המקדמים ‪ α i‬הם אי שליליים אזי הפונקציה היא איזוטונית‪.‬‬
‫אם כל המקדמים ‪ α i‬הם אי חיוביים אזי הפונקציה היא אנטי טונית‬
‫כל פונקציות הסף הן מונוטוניות אבל יש פונקציות מונוטוניות שאינן פונקציות סף‪ ,‬למשל‬
‫היא מונוטונית אבל אינה פונקציית סף‪.‬‬
‫תרגיל‪ :‬אנליזה‪:‬‬

‫נתונה פונקציית הסף הבאה‪:‬‬

‫‪n = 3, α 0 = −1, α1 = 3, α 2 = 0.5,η = 1.5‬‬
‫זוהי פונקציית הסף‪:‬‬

‫‪1 when -x0 + 3 x1 + 0.5 x2 ≥ 1.5‬‬
‫‪f =‬‬
‫‪o.w.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪01‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2‬‬
‫זוהי הפונקציה המתאימה לטבלת האמת הבאה‪:‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪01‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-1‬‬

‫‪x0/x1,x2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫‪00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪x0/x1,x2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫זוהי הפונקציה ‪f = x1‬‬
‫הגדרה‪ – base point :‬תא שמקבל את הערך הכי נמוך אבל שעדיין מעל הסף )אחד לפחות מכל‬
‫קלסטר(‪.‬‬
‫סינתזה‪:‬‬
‫דוגמא‪:‬‬
‫נתונה הפונקציה‬

‫שלב א‪ -‬בודקים מונוטוניות של משתנים‪:‬‬

‫שלב ב'‪" -‬הופכים" את המשתנים האנטי טונים לאיזוטונים‪:‬‬

‫שלב ג'‪ :‬עבור כל משתנה נרשום את כמות הפעמים שהוא מקבל "‪ "1‬בכניסה והפונקציה מוציאה "‪"1‬‬

‫שלב ד'‪ :‬ניתן משקל לכל משתנה‪:‬‬

‫ונבנה את הטבלה מחדש‪:‬‬

‫שלב ה'‪ :‬לכל המשתנים שהפכנו ניתן סימן שלילי‪.‬‬
‫נחסר מערך הסף את הערך המוחלט של המקדם של המשתנה שהפכנו‪.‬‬

‫‪η = 3− 2 =1‬‬
‫‪1 −2 x0 + 3 x1 + x2 + x3 > 1‬‬
‫‪f ( x0 , x1 , x2 , x3 ) = ‬‬
‫‪0.w‬‬
‫‪0‬‬
‫דוגמא‪:‬‬
‫סינתזה‪:‬‬
‫‪x3,x4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬

‫‪11‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪01‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬

‫‪00‬‬
‫‪01‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬

‫‪x1,x2‬‬

‫נבדוק מונוטוניות‪ -‬כל המשתנים איזוטונים לכן אין צורך להפוך‪.‬‬

‫‪M 1 = 6, M 2 = 8, M 3 = 5, M 4 = 6‬‬
‫לכן }‪{α 3 = 1} < {α1 = 2} = {α 4 = 2} < {α 2 = 3} {α 3 = 1} < {α1 = 2} = {α 4 = 2} < {α 2 = 3‬‬
‫‪x3,x4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬

‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬

‫‪01‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬

‫‪00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬

‫‪00‬‬
‫‪01‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬

‫‪x1,x2‬‬

‫יש תא בעייתי‪ ,‬הוא אמור להיות מעל הסף אבל הוא מתחתיו‪ .‬עלינו להעלות את ערך התא הזה מבלי‬
‫לפגוע בתאים אחרים‪.‬‬

‫נסתכל על המשתנים המרכיבים את הפונקציה‪ ,‬ונחפש משתנה שאפשר להעלות את ערכו ולפתור‬
‫את הבעיה מבלי לפגוע בתא שאמור להיות מתחת לסף‪ -‬משתנה כזה הוא ‪X2‬‬

‫ולכן }‪{α 3 = 1} < {α1 = 2} = {α 4 = 2} < {α 2 = 4‬‬
‫‪x3,x4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬

‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬

‫‪00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬

‫‪01‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬

‫‪x1,x2‬‬

‫‪00‬‬
‫‪01‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬

‫‪1 2 x1 + 4 x2 + x3 + 2 x4 > 3‬‬
‫‪f ( x1 , x2 , x3 , x4 ) = ‬‬
‫לכן פונקציית הסף היא‬
‫‪0.w‬‬
‫‪0‬‬
‫תרגיל‪:‬‬

‫"‪"100‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"101‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"111‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"110‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"010‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"011‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫"‪"001‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫‪x3,x4,x5‬‬
‫"‪"000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫‪x1,x2‬‬
‫"‪"00‬‬
‫"‪"01‬‬
‫"‪"11‬‬
‫"‪"10‬‬

‫הפונקציה היא‬

‫' ‪f = x2 ' x5 '+ x2 ' x3 + x3 x4 ' x5 '+ x1 x2 ' x4 '+ x1 x3 x5‬‬
‫נבדוק מונוטוניות‪:‬‬

‫‪x1 − iso, x2 − anti, x3 − iso, x4 − anti, x5 − anti‬‬
‫נהפוך את המשתנים האנטי טונים‬
‫"‪"100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪13‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬

‫"‪"101‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪M1‬‬
‫‪M2‬‬
‫‪M3‬‬
‫‪M4‬‬
‫‪M5‬‬

‫ולכן ניקח‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬

‫ונקבל‬

‫"‪"111‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪a1‬‬
‫‪a2‬‬
‫‪a3‬‬
‫‪a4‬‬
‫‪a5‬‬

‫"‪"110‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬

‫"‪"010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬

‫"‪"011‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬

‫"‪"001‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬

‫‪x3,x4,x5‬‬
‫"‪"000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪x1,x2‬‬
‫"‪"00‬‬
‫"‪"01‬‬
‫"‪"11‬‬
‫"‪"10‬‬

‫"‪"100‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬

‫"‪"101‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬

‫"‪"111‬‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪9‬‬

‫"‪"110‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬

‫"‪"010‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬

‫"‪"011‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬

‫"‪"001‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬

‫‪x3,x4,x5‬‬
‫"‪"000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬

‫‪x1,x2‬‬
‫"‪"00‬‬
‫"‪"01‬‬
‫"‪"11‬‬
‫"‪"10‬‬

‫עם הסף ‪7‬‬
‫כדי לטפל במקומות הבעייתיים נעלה את ערכו של המשתנה ‪ ,x2‬תוך כדי שמירת הפרופורציות עם‬
‫שאר המשתנים‪.‬‬
‫‪a1‬‬
‫‪a2‬‬
‫‪a3‬‬
‫‪a4‬‬
‫‪a5‬‬

‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬

‫ונקבל‬
‫"‪"100‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬

‫"‪"101‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪8‬‬

‫"‪"111‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪9‬‬

‫"‪"110‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6‬‬

‫"‪"010‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬

‫"‪"011‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6‬‬

‫"‪"001‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬

‫‪x3,x4,x5‬‬
‫"‪"000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬

‫‪x1,x2‬‬
‫"‪"00‬‬
‫"‪"01‬‬
‫"‪"11‬‬
‫"‪"10‬‬

‫קיבלנו את הפונקציה הרצויה‪.‬‬
‫‪ .1‬הוכח או הפרך כל אחת מהטענות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬נתונה פונקציה של ‪ n‬משתנים בעלת משקל ‪ , 2n−1‬אם מתקיים‬
‫) ‪ f ( xn −1 ,.., x j ,.., x0 ) = f ( xn −1 ,.., x j ,.., x0‬עבור כל אחד מהמשתנים ‪, x j‬‬
‫‪ , j = 0,1,.., n − 1‬אזי בהכרח הפונקציה היא ‪.self-dual‬‬
‫לא נכון‪ .‬דוגמא נגדית‪:‬‬

‫‪f ( x1 , x2 ) = x1 ⊕ x2‬‬
‫) ‪f ( x1 , x2 ) = x1 ⊕ x2 = x1 ⊕ x2 = x1 ⊕ x2 = f ( x1 , x2‬‬
‫) ‪f ( x1 , x2 ) = x1 ⊕ x2 = x1 ⊕ x2 = x1 ⊕ x2 = f ( x1 , x2‬‬
‫אבל ) ‪f ( x1 , x2 ) = x1 ⊕ x2 = x1 ⊕ x2 = x1 ⊕ x2 ≠ f ( x1 , x2‬‬
‫ב‪ .‬כל הפונקציות שה‪ SOP-‬המינימלי שלהן מכיל שתי מכפלות ‪ P1 , P2‬בעלות‬
‫‪ 1 < n1 , n2 < n‬ליטרלים – שייכות בהכרח לאותו ‪.NPN class‬‬
‫לא נכון‪ -‬דוגמא נגדית‪:‬‬

‫‪f1 ( x1 , x2 , x3 , x4 ) = x1 x2 + x3 x4‬‬
‫‪f1 ( x1 , x2 , x3 , x4 ) = x1 x2 + x3 x2‬‬
‫ג‪ .‬נתונה פונקציה ) ‪ f ( xn −1 ,..., x0‬הנתונה למימוש ע"י אלמנט סף עם סט משקלים‬
‫} ‪ {α n −1 ,...α 0‬וערך סף ‪ .T‬האם הפונקציה‬
‫) ‪ g ( xn , xn −1 ,..., x0 ) = xn ∨ f ( xn −1 ,..., x0‬ניתנת למימוש ע"י אלמנט סף? אם לא‬
‫תן דוגמא‪ ,‬אם כן רשום את סט המשקלים החדש ואת ערך הסף החדש‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬כן‪.‬‬

‫ראשית נשים לב שהפונקציה החדשה מונוטונית )כיוון שהמקורית מונוטונית ולא‬
‫תלויה במשתנה החדש ‪ , xn‬והתוספת של ‪ xn‬היא איזוטונית( שזה תנאי הכרחי )אך‬
‫לא מספק( על מנת שניתן יהיה לממש את הפונקציה עם אלמנט סף‪.‬‬
‫ההוכחה לפי בנייה‪ :‬ניקח את סט המשקלים המקורי } ‪ {α n −1 ,...α 0‬וערך הסף ‪,T‬‬
‫ונוסיף משקולת חדשה ‪ . α n = T + 1‬הפונקציה המתקבלת היא פונקציית הסף של‬
‫הפונקציה החדשה‪.‬‬
‫כאשר ‪ xn = 0‬אזי המוצא הוא ) ‪ , f ( xn −1 ,..., x0‬ואכן במקרים אלו המשקולת‬
‫החדשה אינה משפיעה כי היא מוכפלת ב‪ 0-‬ואנו מקבלים את ערכי הסף של‬
‫הפונקציה המקורית‪.‬‬
‫כאשר ‪ xn = 1‬המוצא אינו תלוי ב ) ‪ f ( xn −1 ,..., x0‬והוא תמיד ‪ ,1‬ואכן במקרה זה‬
‫בזכות המשקולת החדשה אנחנו תמיד מעל ערך הסף ולכן מוחזר ‪.1‬‬
‫‪ .2‬שאלות בנושא משפט ‪POST‬‬

‫נתון סט של פונקציות ‪ F‬המקיים את התנאים ההכרחיים של משפט ‪ .POST‬לצורך השאלות‬
‫הבאות נשתמש בסימונים הבאים‪:‬‬
‫‪o‬‬

‫נסמן ב‪ f1 ( xi ,..., x1 , x0 ) -‬פונקציה מתוך הסט שאינה שומרת "‪. "1‬‬

‫‪o‬‬

‫נסמן ב‪ f 2 ( x j ,..., x1 , x0 ) -‬פונקציה מתוך הסט שאינה שומרת "‪. "0‬‬

‫‪o‬‬

‫נסמן ב‪ f 3 ( xk ,..., x1 , x0 ) -‬פונקציה מתוך הסט שאינה מונוטונית )איזוטונית( ‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫נסמן ב‪ f 4 ( xl ,..., x1 , x0 ) -‬פונקציה מתוך הסט שאינה לינארית‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫נסמן ב‪ f 5 ( xm ,..., x1 , x0 ) -‬פונקציה מתוך הסט שאינה דואלית לעצמה ‪.‬‬

‫על בסיס פונקציות אלו נגדיר פונקציות של משתנה אחד ) ‪. f i* ( p ) = f i ( p,...., p‬‬

‫א‪ .‬קבע האם הסט }‪ F = {1, x ⊕ y, x + y‬מקיים את משפט ‪ POST‬ורשום אילו‬

‫‪L‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬

‫פונקציות מתוך הסט יכולות למלא את תפקיד הפונקציות ‪ f i‬שהוגדרו לעיל‪.‬‬
‫פתרון‪:‬‬
‫‪P0‬‬
‫‪P1‬‬
‫‪SD‬‬
‫‪M‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪+‬‬
‫‬‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪x⊕ y‬‬
‫‪x+y‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‬‫‪+‬‬

‫רואים שהסט מקיים את משפט פוסט מפני שבכל עמודה יש לנו מינוס אחד לפחות‪.‬‬
‫‪ f1‬יכולה להיות ‪x ⊕ y‬‬
‫‪ f 2‬יכולה להיות ‪.1‬‬
‫‪ f3‬יכולה להיות ‪. x ⊕ y‬‬

‫‪ f 4‬יכולה להיות ‪x + y‬‬
‫‪ f5‬יכולה להיות כל אחת משלושת הפונקציות‬
‫ב‪ .‬הראה כי או שבעזרת הפונקציות *‪ f1* , f 2‬ניתן לממש מהפך או שהן קבועות‬
‫) ‪.( f1* = 1, f 2* = 0‬‬

‫פתרון‪:‬‬
‫אם פונקציה היא גם‬

‫*‬
‫‪1‬‬

‫*‬

‫‪ f‬וגם ‪ , f 2‬אזי לכל ‪ p‬המוצא הוא ’‪ p‬כלומר הפונקציה היא מהפך‪.‬‬

‫אם הפונקציה היא *‪ f1‬והיא אינה *‪ , f 2‬אזי עבור ‪ p=1‬המוצא הוא ‪ ,0‬כיוון שהפונקציה אינה‬
‫שומרת ‪1‬וכיוון שהפונקציה אינה *‪) , f 2‬כלומר היא כן שומרת ‪ (0‬אזי עבור ‪ p=0‬המוצא הוא‬
‫‪ ,0‬כלומר הפונקציה היא הקבוע ‪ .0‬באופן דומה מראים שאם הפונקציה היא *‪ , f 2‬אבל לא‬
‫*‪ f1‬אזי היא הקבוע ‪.1‬‬
‫ג‪.‬‬

‫הוכח כי בעזרת הפונקציות ‪ f1 , f 2 , f 3‬ניתן לממש מהפך‪.‬‬
‫פתרון‪:‬‬
‫ראינו בסעיף ב‪ -‬כי אם פונקציה היא גם ‪ f1‬וגם ‪ f 2‬אזי ניתן לממש באמצעותה‬
‫מהפך‪ .‬ואז סיימנו‪ ,‬אחרת‪ ,‬אם היא ‪ , f1‬ניתן לממש באמצעותה את הקבוע ‪0‬‬
‫ואם היא ‪ f 2‬ניתן לממש באמצעותה את הקבוע ‪.1‬‬
‫פונקציה ‪ f3‬אינה איזוטונית ולכן או שיש בה משתנה אחד לפחות שהוא‬
‫אנטיטוני‪ ,‬או שיש בה משתנה אחד לפחות שאינו מונוטוני בכלל‪.‬‬
‫נסמן את המשתנה הזה ‪ . xi‬נסתכל על ייצוג ‪ SOP‬של הפונקציה ‪, f3‬‬
‫נובע‪ ,‬שקיים בפונקציה ליטרל אחד לפחות ‪ x1 p1 x2 p2 ...xi ' ...xn pn‬כך שלא קיים‬
‫בפונקציה הליטרל‬

‫‪pn‬‬

‫‪) x1 p1 x2 p2 ...xi ...xn‬מפני שאחרת‪ ,‬היה נובע שאין תלות‬

‫אמיתית ב ‪ xi‬ואז הוא היה איזוטוני(‬
‫נבחר את הליטרל הזה‪ ,‬שבו מופיע האיבר ' ‪ , xi‬לשאר המשתנים בליטרל‪,‬‬
‫נכניס קבועים כך שהמכפלה תצא ' ‪. xi‬‬
‫נראה ששאר הליטרלים מתאפסים בהכרח‪ -‬שאר הליטרלים חייבים להיות עם‬
‫סימן הפוך במשתנה אחד לפחות‪ .‬אבל לא ייתכן שיהיה הבדל רק במשתנה ‪xi‬‬
‫לפי הבניה שלנו‪ ,‬ולכן יש הבדל במשתנה אחד לפחות שאינו ‪ xi‬ומכיוון‬
‫שהמשתנה הזה יקבל ערך הפוך מזה שקיבל בליטרל שבחרנו‪ ,‬ובליטרל‬
‫שבחרנו‪ ,‬הכנסנו לו ‪ ,1‬אזי שאר הליטרלים יתאפסו‪ ,‬וכך נקבל מהפך‪.‬‬
‫ד‪ .‬הוכח כי בעזרת הפונקציות ‪ f1 , f 2 , f3 , f 4 , f5‬ניתן לממש כל פונקציה של שני‬
‫משתנים‪.‬‬
‫הפונקציות האלו יוצרות ביחד סט אוניברסאלי לפי משפט פוסט ולכן ניתן לממש‬
‫בעזרתן כל פונקציה‪ ,‬בפרט כל פונקציה של שני משתנים‪.‬‬

‫‪ .3‬שאלות בנושא פרוק ‪RM‬‬

‫‪n‬‬

‫א‪ .‬מטריצת ‪ RM‬לפי פולריות שלילית מוגדרת כ )‪R (n) = ⊗ R (1‬‬
‫‪i =1‬‬

‫‪ 0 1‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 1 1‬‬
‫מקיים ‪. R (n) ⋅ R (n) −1 = I‬‬

‫ו‪-‬‬

‫‪ . R (1) = ‬רשום ביטוי למטריצה ההפוכה ‪ , R (n)−1‬והוכח כי הוא‬

1 1 
 ‫ תהי‬:‫פתרון‬
1 0 

‫ כאשר‬R (n) ⋅ A(n) = I ‫ נראה באינדוקציה כי‬. A(1) = 

n

. A(n) = ⊗ A(1)
i =1

 0 1 1 1   1 0 


=
 :n=1 ‫נראה עבור‬
 1 1 1 0   0 1 
R (n) ⋅ A(n) = I
n

n

i =1

i =1

⊗ R (1) ⋅ ⊗ A(1) = I

‫ כי‬,n ‫נניח עבור‬

R (n + 1) ⋅ A(n + 1) = I
n +1

n +1

i =1

i =1

: ‫ כי‬n+1 ‫ונראה עבור‬

⊗ R (1) ⋅ ⊗ A(1) = I

‫נפתח ונראה כי‬
n +1

n +1

i =1

i =1

⊗ R (1) ⋅ ⊗ A(1) = I
n

n

R (1) ⊗ (⊗ R (1)) ⋅ A(1)(⊗ A(1)) = I
i =1

i =1

n

 

0

R
(1)
(

A
(1))
(

A(1)) 

  i =1
i =1
i =1
n
⋅ n
=I
n
⊗ R (1) ⊗ R (1)  (⊗ A(1))
0 
i =1
 i =1
  i =1

n

n

n
n

R
(1)
A(1)
0


i =1
i =1
n
=I
n
n
n
n
n
⊗ R (1) ⋅ ⊗ A(1) + ⊗ R (1) ⋅ ⊗ A(1) ⊗ R (1) ⋅ ⊗ A(1) 
i =1
i =1
i =1
 i =1
i =1
i =1

n
n


R (1) ⋅ ⊗ A(1)
0
⊗

i =1
i =1

=I
n
n

0
⊗ R (1) ⋅ ⊗ A(1) 
i =1
i =1

n

n

i =1

i =1

⊗ R (1) ⋅ ⊗ A(1) = I ‫אבל לפי הנחת האינדוקציה‬
 I 0
 = I ‫ולכן נקבל‬
0 I 

.