‫תכן לוגי מתקדם‬

‫תרגול כתה מספר ‪10‬‬
‫‪:Function Decomposition‬‬

‫המטרה‪:‬‬
‫ניקח פונקציה בעלת ‪ n‬כניסות‪ ,‬ונממש אותה בשתי רמות‪ ,‬המטרה היא להוריד את עלות המימוש‪.‬‬
‫ברמה הראשונה נממש את ‪ , ϕ ϕ‬פונקציה של ‪ k‬משתנים מתוך ‪ n‬המשתנים‪ .‬המוצאים של ‪ ϕ‬ייכנסו‬
‫ל ‪ , Φ‬הפונקציה שברמה השניה‪ ,‬ובמוצא נקבל את הפונקציה ‪ F‬הרצויה‪.‬‬
‫סוגי דקומפוזיציה‪:‬‬

‫הגדרה‪:‬‬
‫עבור הפונקציה ) ‪ X) F ( X‬הוא וקטור הכניסות של הפונקציה(‬

‫נחלק את ‪ X‬לשתי קבוצות של כניסות באופן הבא‪F ( X ) = F (Y , Z ) :‬‬
‫כלומר ‪) Z ∪ Y = X‬כלומר כל כניסה כלולה באחת הקבוצות(‬
‫המטרה היא שנוכל לכתוב )) ‪F ( X ) = F (Y , Z ) = Φ( Z , ϕ (Y‬‬
‫אם ∅ = ‪) Z ∩ Y‬כלומר אין מינטרם השייך גם ל‪ Y‬וגם ל‪ (Z‬אזי זוהי ‪disjoint decomposition‬‬
‫אם ∅ ≠ ‪ Z ∩ Y‬אזי זוהי ‪non disjoint decomposition‬‬
‫דוגמא ‪:simple disjoint decomposition‬‬

‫‪F ( x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ) = x1 x2 x3 + x1 x3 x5 + x1 x2 x4 + x1 x2 x4 x5 + x2 x3 x4 x5 + x2 x3 + x1 x2 x3 x4 + x3 x4 x5‬‬

‫אנחנו מעוניינים לחלץ את המשתנים באופן הבא‪:‬‬

‫)) ‪Φ( x1 , x2 , x3 , ϕ ( x4 , x5‬‬
‫נבנה מפת קרנו באופן הבא‪:‬‬
‫בעמודות נשים את המשתנים שאותם אנחנו מחלצים )במקרה זה ‪(x1,x2‬‬
‫בשורות נשים את שאר המשתנים‪.‬‬
‫נקבל‪:‬‬

‫"‪"100‬‬

‫‪1‬‬

‫"‪"101‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"111‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"110‬‬

‫‪1‬‬

‫"‪"010‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"011‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"001‬‬

‫"‪"000‬‬

‫‪X4,X5\X1,X2,X3‬‬
‫"‪"00‬‬
‫"‪"01‬‬
‫"‪"11‬‬
‫"‪"10‬‬

‫משפט ‪:Ashenhurt‬‬
‫אפשר לבצע ‪ simple disjoint decomposition‬רק אם במפת קרנו המתאימה יש לכל היותר ‪ 2‬שורות‬
‫שונות ) או עמודות(‪.‬‬
‫נשים לב שאצלנו יש שני סוגי שורות‪:‬‬

‫"‪"100‬‬

‫‪1‬‬

‫"‪"101‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"111‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"110‬‬

‫‪1‬‬

‫"‪"010‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"011‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"001‬‬

‫"‪"000‬‬

‫‪X4,X5\X1,X2,X3‬‬
‫"‪"00‬‬
‫"‪"01‬‬
‫"‪"11‬‬
‫"‪"10‬‬

‫אם מצאנו חלוקה כזו‪ ,‬נקרא לסוג אחד של שורות ‪ ϕ‬ולשני ‪ϕ‬‬

‫"‪"100‬‬

‫‪1‬‬

‫"‪"101‬‬

‫"‪"111‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫"‪"110‬‬

‫‪1‬‬

‫"‪"001‬‬

‫"‪"000‬‬

‫‪X4,X5\X1,X2,X3‬‬

‫"‪"010‬‬

‫"‪"011‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪ϕ‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬

‫כלומר‬

‫‪ϕ = x4 x5‬‬
‫‪ϕ = x4 + x5‬‬
‫או בטבלה מתומצתת‪:‬‬
‫"‪"100‬‬

‫"‪"101‬‬

‫"‪"111‬‬

‫"‪"110‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫"‪"010‬‬

‫"‪"011‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"001‬‬

‫"‪"000‬‬

‫‪X4,X5\X1,X2,X3‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪ϕ‬‬

‫ולכן ניתן לכתוב‬

‫‪Φ = x1 x3 + x1 x2 + x1ϕ‬‬
‫כלומר‪:‬‬

‫‪Φ = x1 x3 + x1 x2 + x1 x4 x5‬‬
‫ונותר לצייר את המעגל לפי שתי הרמות‪.‬‬

‫מועד א' תשס"ט‪:‬‬

‫תשובה‪:‬‬
‫שימו לב שהפונקציה‬

‫נתונה לכן השאלה היא מה מספר הפונקציה השונות‬
‫‪23‬‬

‫בנות שלושה משתנים‪ .‬יש‬

‫‪ 2‬פונקציות כאלה‪.‬‬

‫מועד ב' תשס"ח‪:‬‬

‫"‪"100‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"101‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫"‪"111‬‬

‫"‪"110‬‬

‫"‪"010‬‬

‫"‪"011‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"001‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪X1,X2\X3,X4,X5‬‬
‫"‪"00‬‬
‫"‪"01‬‬
‫"‪"11‬‬
‫"‪"10‬‬

‫שימו לב שעכשיו הדקומפוזיציה היא על המשתנים ‪ x3,x4,x5‬ולכן אנחנו מחפשים עמודות זהות ולא‬
‫שורות!‬
‫"‪"100‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"101‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"111‬‬

‫"‪"110‬‬

‫"‪"010‬‬

‫"‪"011‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"001‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪X1,X2\X3,X4,X5‬‬
‫"‪"00‬‬
‫"‪"01‬‬

‫‪X1,X2\X3,X4,X5‬‬
‫"‪"00‬‬
‫"‪"01‬‬
‫"‪"11‬‬
‫"‪"10‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫ולכן‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫"‪"11‬‬
‫"‪"10‬‬

‫‪ϕ = x4‬‬
‫‪ϕ = x4‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪X1,X2\X3,X4,X5‬‬
‫"‪"00‬‬
‫"‪"01‬‬
‫"‪"11‬‬
‫"‪"10‬‬

‫‪Φ = ϕ x2 + ϕ x1 + ϕ x2‬‬
‫כלומר ‪Φ = x4 x2 + x4 x1 + x4 x2‬‬
‫נותר לצייר את המעגל המתקבל‪.‬‬

‫לא נכון‪.‬‬
‫דוגמא נגדית‪ :‬נסתכל בטבלת האמת של הפונקציה הבאה‪.‬‬
‫שימו לב שמשקלה אי זוגי ‪ ,‬כי משקל הטור הסגול הוא איזוגי והוא מופיע פעם אחת‪ ,‬וממשקל שאר‬
‫הטורים זוגי‪ ,‬ואי זוגי פלוס זוגי נותן ערך אי זוגי‪.‬‬

‫"‪"100‬‬

‫"‪"101‬‬

‫"‪"111‬‬

‫"‪"110‬‬

‫"‪"010‬‬

‫"‪"011‬‬

‫"‪"001‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫לפונקציה זו ניתן לעשות דקומפוזיציה פשוטה בצורה‬

‫מפני שיש לה שני סוגי עמודות בלבד‪.‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪X1,X2\X3,X4,X5‬‬
‫"‪"00‬‬
‫"‪"01‬‬
‫"‪"11‬‬
‫"‪"10‬‬

‫‪X1,X2\X3,X4,X5‬‬
‫"‪"00‬‬
‫"‪"01‬‬
‫"‪"11‬‬
‫"‪"10‬‬

ϕ = x3 x4 x5
ϕ = x3 + x4 + x5
X1,X2\X3,X4,X5
"00"
"01"
"11"
"10"

ϕ
1
1

ϕ
1
1

1

Φ = ϕ x2 + ϕ x1 + ϕ x2
Φ = ( x3 + x4 + x5 ) x2 + ( x3 x4 x5 ) x1 + ( x3 x4 x5 ) x2
:Multiple Disjoint Decomposition
‫אם ניתן לייצג את הפונקציה‬

:‫באופן הבא‬

‫ עם‬Multiple Disjoint Decomposition ‫אזי הפונקציה ניתן לייצוג על ידי‬

‫דוגמא‬
X1,X2,X3\,X4,X5,X6
"000"
"001"
"011"
"010"
"110"
"111"
"101"
"100"

"000"
1
1

1

"001"
1

1

"011"

"010"
1

"110"

"111"

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

"101"
1
1

"100"

1

Φ( x1 , x2 , x3ϕ ( x4 , x5 , x6 )) ‫ננסה לעשות דקומפוזיציה‬
:‫נחלק לסוגי עמודות‬

‫"‪"100‬‬

‫"‪"101‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"111‬‬

‫"‪"110‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫"‪"010‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"011‬‬

‫‪1‬‬

‫"‪"001‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫"‪"000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪X1,X2,X3\,X4,X5,X6‬‬
‫"‪"000‬‬
‫"‪"001‬‬
‫"‪"011‬‬
‫"‪"010‬‬
‫"‪"110‬‬
‫"‪"111‬‬
‫"‪"101‬‬
‫"‪"100‬‬

‫אי אפשר לעשות דקומפוזיציה פשוטה כי אי אפשר לחלק ל‪ 2‬סוגי עמודות!‬
‫)כלומר צריך לפחות שני ביטים כדי לתאר את סוגי העמודות‪(.‬‬
‫"‪"100‬‬

‫"‪"101‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"111‬‬

‫"‪"110‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫"‪"010‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"011‬‬

‫‪1‬‬

‫"‪"001‬‬
‫‪1‬‬

‫"‪"000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫"‪"100‬‬

‫"‪"101‬‬

‫"‪"111‬‬

‫"‪"110‬‬

‫"‪"010‬‬

‫"‪"011‬‬

‫"‪"001‬‬

‫"‪"000‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫"‪"100‬‬

‫"‪"101‬‬

‫"‪"111‬‬

‫"‪"110‬‬

‫"‪"010‬‬

‫"‪"011‬‬

‫"‪"001‬‬

‫"‪"000‬‬

‫"‪"1,1‬‬

‫"‪"0,0‬‬

‫"‪"1,1‬‬

‫"‪"1,0‬‬

‫"‪"0,1‬‬

‫"‪"1,0‬‬

‫"‪"0,1‬‬

‫"‪"0,0‬‬

‫נעשה מינימיזציה לפי קוביות ונקבל‪:‬‬

‫‪ϕ0 = x5 x6 + x4 x6‬‬
‫‪ϕ1 = x4 x5 x6 + x4 x5 x6 + x4 x5 x6 + x4 x5 x6‬‬
‫‪X1,X2,X3\, ϕ 0 , ϕ1‬‬
‫"‪"0,0" "0,1" "1,1" "1,0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫"‪"000‬‬
‫"‪"001‬‬
‫"‪"011‬‬
‫"‪"010‬‬
‫"‪"110‬‬
‫"‪"111‬‬
‫"‪"101‬‬
‫"‪"100‬‬

‫‪Φ = x2 ' x3 'ϕ0 '+ x1 ' x2 'ϕ0 'ϕ1 '+ x2 x3ϕ0 + x1 ' x2ϕ0ϕ1‬‬
‫‪ .1‬שאלות בנושא משפט ‪POST‬‬

‫‪X1,X2,X3\,X4,X5,X6‬‬
‫"‪"000‬‬
‫"‪"001‬‬
‫"‪"011‬‬
‫"‪"010‬‬
‫"‪"110‬‬
‫"‪"111‬‬
‫"‪"101‬‬
‫"‪"100‬‬

‫‪Ωϕ‬‬
‫‪X4,X5,X6‬‬

‫‪Ωϕ‬‬
‫‪X4,X5,X6‬‬

‫‪ϕ0 , ϕ1‬‬

‫נתון סט של פונקציות ‪ F‬המקיים את התנאים ההכרחיים של משפט ‪ .POST‬לצורך השאלות‬
‫הבאות נשתמש בסימונים הבאים‪:‬‬
‫‪o‬‬

‫נסמן ב‪ f1 ( xi ,..., x1 , x0 ) -‬פונקציה מתוך הסט שאינה שומרת "‪. "1‬‬

‫‪o‬‬

‫נסמן ב‪ f 2 ( x j ,..., x1 , x0 ) -‬פונקציה מתוך הסט שאינה שומרת "‪. "0‬‬

‫‪o‬‬

‫נסמן ב‪ f 3 ( xk ,..., x1 , x0 ) -‬פונקציה מתוך הסט שאינה מונוטונית )איזוטונית( ‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫נסמן ב‪ f 4 ( xl ,..., x1 , x0 ) -‬פונקציה מתוך הסט שאינה לינארית‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫נסמן ב‪ f 5 ( xm ,..., x1 , x0 ) -‬פונקציה מתוך הסט שאינה דואלית לעצמה ‪.‬‬

‫על בסיס פונקציות אלו נגדיר פונקציות של משתנה אחד ) ‪. f i ( p ) = f i ( p,...., p‬‬
‫*‬

‫א‪ .‬קבע האם הסט }‪ F = {1, x ⊕ y, x + y‬מקיים את משפט ‪ POST‬ורשום אילו‬
‫פונקציות מתוך הסט יכולות למלא את תפקיד הפונקציות ‪ f i‬שהוגדרו לעיל‪.‬‬
‫פתרון‪:‬‬
‫‪P0‬‬
‫‪P1‬‬
‫‪SD‬‬
‫‪M‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪+‬‬
‫‬‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪x⊕ y‬‬
‫‪x+y‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‬‫‪+‬‬

‫‪L‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬

‫רואים שהסט מקיים את משפט פוסט מפני שבכל עמודה יש לנו מינוס אחד לפחות‪.‬‬
‫‪ f1‬יכולה להיות ‪x ⊕ y‬‬
‫‪ f 2‬יכולה להיות ‪.1‬‬
‫‪ f3‬יכולה להיות ‪. x ⊕ y‬‬

‫‪ f 4‬יכולה להיות ‪x + y‬‬
‫‪ f5‬יכולה להיות כל אחת משלושת הפונקציות‬
‫ב‪ .‬הראה כי או שבעזרת הפונקציות *‪ f1* , f 2‬ניתן לממש מהפך או שהן קבועות‬
‫) ‪.( f1* = 1, f 2* = 0‬‬
‫פתרון‪:‬‬
‫אם פונקציה היא גם‬

‫*‪ f1‬וגם *‪ , f 2‬אזי לכל ‪ p‬המוצא הוא ’‪ p‬כלומר הפונקציה היא מהפך‪.‬‬

‫אם הפונקציה היא *‪ f1‬והיא אינה *‪ , f 2‬אזי עבור ‪ p=1‬המוצא הוא ‪ ,0‬כיוון שהפונקציה אינה‬
‫שומרת ‪1‬וכיוון שהפונקציה אינה *‪) , f 2‬כלומר היא כן שומרת ‪ (0‬אזי עבור ‪ p=0‬המוצא הוא‬
‫‪ ,0‬כלומר הפונקציה היא הקבוע ‪ .0‬באופן דומה מראים שאם הפונקציה היא *‪ , f 2‬אבל לא‬
‫*‪ f1‬אזי היא הקבוע ‪.1‬‬
‫ג‪.‬‬

‫הוכח כי בעזרת הפונקציות ‪ f1 , f 2 , f 3‬ניתן לממש מהפך‪.‬‬
‫פתרון‪:‬‬
‫ראינו בסעיף ב‪ -‬כי אם פונקציה היא גם ‪ f1‬וגם ‪ f 2‬אזי ניתן לממש באמצעותה‬
‫מהפך‪ .‬ואז סיימנו‪ ,‬אחרת‪ ,‬אם היא ‪ , f1‬ניתן לממש באמצעותה את הקבוע ‪0‬‬
‫ואם היא ‪ f 2‬ניתן לממש באמצעותה את הקבוע ‪.1‬‬
‫פונקציה ‪ f3‬אינה איזוטונית ולכן או שיש בה משתנה אחד לפחות שהוא‬
‫אנטיטוני‪ ,‬או שיש בה משתנה אחד לפחות שאינו מונוטוני בכלל‪.‬‬

‫נסמן את המשתנה הזה ‪ . xi‬נסתכל על ייצוג ‪ SOP‬של הפונקציה ‪, f3‬‬
‫נובע‪ ,‬שקיים בפונקציה ליטרל אחד לפחות‬

‫‪pn‬‬

‫‪ x1 p1 x2 p2 ...xi ' ...xn‬כך שלא קיים‬

‫בפונקציה הליטרל ‪) x1 p1 x2 p2 ...xi ...xn pn‬מפני שאחרת‪ ,‬היה נובע שאין תלות‬
‫אמיתית ב ‪ xi‬ואז הוא היה איזוטוני(‬
‫נבחר את הליטרל הזה‪ ,‬שבו מופיע האיבר ' ‪ , xi‬לשאר המשתנים בליטרל‪,‬‬
‫נכניס קבועים כך שהמכפלה תצא ' ‪. xi‬‬
‫נראה ששאר הליטרלים מתאפסים בהכרח‪ -‬שאר הליטרלים חייבים להיות עם‬
‫סימן הפוך במשתנה אחד לפחות‪ .‬אבל לא ייתכן שיהיה הבדל רק במשתנה ‪xi‬‬
‫לפי הבניה שלנו‪ ,‬ולכן יש הבדל במשתנה אחד לפחות שאינו ‪ xi‬ומכיוון‬
‫שהמשתנה הזה יקבל ערך הפוך מזה שקיבל בליטרל שבחרנו‪ ,‬ובליטרל‬
‫שבחרנו‪ ,‬הכנסנו לו ‪ ,1‬אזי שאר הליטרלים יתאפסו‪ ,‬וכך נקבל מהפך‪.‬‬
‫ד‪ .‬הוכח כי בעזרת הפונקציות ‪ f1 , f 2 , f3 , f 4 , f5‬ניתן לממש כל פונקציה של שני‬
‫משתנים‪.‬‬
‫הפונקציות האלו יוצרות ביחד סט אוניברסאלי לפי משפט פוסט ולכן ניתן לממש‬
‫בעזרתן כל פונקציה‪ ,‬בפרט כל פונקציה של שני משתנים‪.‬‬

‫‪ .2‬שאלות בנושא פרוק ‪RM‬‬
‫א‪ .‬האם לכל שתי פונקציות השייכות לאותו ‪ NPN class‬יש את אותו מספר‬
‫מחוברים בפרוק ‪ RM‬בפולריות חיובית?‬
‫לא נכון‪ .‬דוגמא נגדית‪:‬‬
‫נסתכל על הפונקציה ‪f1 ( x, y ) = x + y‬‬

‫פירוק ריד מולר של הפונקציה הוא ‪x ⊕ y ⊕ xy‬‬
‫הפונקציה ‪ f 2 ( x, y ) = f1 ( x, y ) = x + y = x y‬שייכת לאותו ‪ NPN class‬כמו‬
‫הפונקציה ‪. f1 ( x, y ) = x + y‬‬
‫אבל פירוק ריד מולר של ) ‪ f 2 ( x, y‬הוא‬

‫‪f 2 ( x, y ) = f1 ( x, y ) = x + y = x y = ( x ⊕ 1)( y ⊕ 1) = xy ⊕ x ⊕ y ⊕ 1‬‬
‫ב‪ .‬אם לפונקציה ‪ f‬יש ‪ W‬מחוברים בפרוק ‪ RM‬לפי פולריות חיובית‪ ,‬מה ניתן‬
‫להגיד על מספר המחוברים בפרוק של ‪ f‬לפי פולריות חיובית?‬
‫‪ f = f ⊕ 1‬ולכן מספר המחוברים בפירוק של ‪ f‬לפי פולריות חיובית הוא‬
‫‪ w + 1‬או ‪. w − 1‬‬
‫שאלות בנושא ‪Kronecker product‬‬
‫א‪ .‬א‪ .‬הוכח כי ‪. R ( n) ⋅ R ( n) = I‬‬
‫נראה באינדוקציה‪:‬‬

‫‪0‬‬
‫תנאי התחלה‪ :‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0 1 0‬‬
‫‪=‬‬
‫‪=I‬‬
‫‪1 0 1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪R(1) = ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1 0  1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪1 1  1‬‬

R (n) ⋅ R (n) = I ‫ כלומר נניח כי‬, R (n) ‫נניח שמתקיים עבור‬
R (n) = ⊗in=1 R (1) ‫נזכור כי‬

⊗in=1 R (1) ⊗in=1 R (1) = I ‫ולכן‬
: R ( n + 1) ‫נוכיח עבור‬
n +1

n +1

i =1

i =1

R (n + 1) R( n + 1) = ⊗ R(1) ⊗ R(1) =
n
 n


R
(1)
0
R (1)
0 
n
n
 i =1
 ⊗
i =1
[ R(1) ⊗ ⊗ R(1)][ R(1) ⊗ ⊗ R (1)] =  n
 n

n
n
i =1
i =1
 ⊗ R (1) ⊗ R(1)  ⊗ R (1) ⊗ R(1) 
i =1
i =1
 i =1
 i =1

‫⊗ ולכן‬in=1 R (1) ⊗in=1 R (1) = I ‫אבל לפי הנחת האינדוקציה‬
n
n
 n
  n


R
(1)
0

R
(1)
0

R
(1)

R(1)
0
 i =1
  i =1
  i =1
  I 0
i =1
=I
n
 n
= n
=
n
n
n
n
n
 ⊗ R(1) ⊗ R(1)   ⊗ R(1) ⊗ R(1)   ⊗ R(1) ⊕ ⊗ R(1) ⊗ R(1) ⊗ R(1)   0 I 
i =1
i =1
i =1
i =1
i =1
 i =1
  i =1
  i =1

‫ל‬.‫ש‬.‫מ‬