‫"תכן לוגי מתקדם" )‪(83-256‬‬

‫מבחן—מועד א' – תש"ע‬
‫הוראות‪:‬‬
‫•‬

‫משך הבחינה ‪ 3‬שעות‪.‬‬

‫•‬

‫מותר להשתמש בכל חומר עזר‪.‬‬

‫•‬

‫על כל התשובות להיות מנומקות‪ .‬תשובה לא מנומקת לא תקבל ניקוד !‬

‫בהצלחה‪,‬‬
‫שאלה ‪(30%) 1‬‬
‫נתונה פונקציה ‪ F1‬הממומשת באמצעות אלמנט סף באופן הבא‪:‬‬

‫א‪ .‬מהן ה‪ basic points -‬של הפונקציה ‪? F1‬‬
‫ב‪ .‬איך צריך לשנות את המשקלים של הכניסות לאלמנט הסף‪ ,‬על מנת שבפונקציה המיושמת תוחלף הפולריות של‬
‫המשתנים‬
‫ג‪.‬‬

‫‪x1 , x4‬‬

‫‪ .‬כלומר – הפונקציה תהיה‪. F2 ( x1 ,x2 ,x3 ,x4 ) :‬‬

‫סעיף זה מתייחס לפונקציה ‪ F1‬הנתונה בשרטוט‪.‬‬

‫מהנדס שינה את המשקל של המשתנה ‪ x3‬מ – ‪ 2‬ל‪ .3-‬התקבלה פונקציה חדשה שנסמנה ב‪F3 -‬‬
‫‪ .a‬האם הפונקציה החדשה היא פונקציה מונוטונית?‬
‫‪ .b‬האם השתנה משקל הפונקציה החדשה )קרי‪ ,‬מספר האחדים בפונקציה( ? אם לא נמק מדוע‪ ,‬אם כן נמק‬
‫כיצד‪.‬‬
‫‪ .c‬האם ניתן לשנות את ערך הסף החדש כך ששני הסטים של המשקולות וערכי הסף )הסט המקורי והסט‬
‫לאחר השינוי( יממשו את אותה פונקציה מקורית ‪? F1‬‬
‫ד‪ .‬נתונה פונקציה ) ‪ f ( xn −1 ,..., x0‬הניתנת למימוש ע"י אלמנט סף עם סט משקלים } ‪ {α n −1 ,...α 0‬וערך סף ‪ .T‬האם‬
‫הפונקציה ‪ g ( xn , xn −1 ,..., x0 ) = xn ⋅ f ( xn −1 ,..., x0 ) + xn xn −1‬ניתנת למימוש ע"י אלמנט סף? אם לא תן דוגמא‪,‬‬
‫אם כן רשום את סט המשקלים החדש ואת ערך הסף החדש‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫שאלה ‪(35%) 2‬‬
‫השאלה עוסקת במימוש פונקציות לוגיות באמצעות סטים אוניברסאליים‪.‬‬
‫א‪.‬‬

‫הנח שנתונים לך המשתנים והמשלימים שלהם וממש את הפונקציה הבאה בעזרת אלמנטי ‪.Majority‬‬

‫‪Y = x1 x2 + x2 x3 + x1 x4 + x2 x3 x1 + x3 x4‬‬
‫ב‪.‬‬

‫עבור הפונקציה ‪ , Y‬מצא פונקציה ) ‪ , Z = Z( x1 , x2 , x3 , x4‬כך שהפונקציה ‪ f = Y ⊕ Z‬הינה דואלית‪-‬‬
‫עצמית‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫ממש את הפונקציה ‪ Y‬באמצעות שערי ‪ XOR, AND‬והקבוע "‪ ."1‬יש לרשום ביטוי מינימלי )אין צורך לשרטט(‪.‬‬

‫ד‪.‬‬

‫נסמן ב‪ S f -‬את ספקטרום ‪ RM‬של הפונקציה ‪ , f‬ונסמן ב‪ wt H ( S f ) -‬את משקל ‪ Hamming‬של ‪. S f‬‬
‫תן דוגמא לפונקציה ‪ Z‬השייכת לאותו ‪ NPN class‬של ‪ Y‬המקיימת ) ‪ . wt H ( S Z ) < wt H ( SY‬מהו‬
‫) ‪ wt H ( S Z‬המינימלי האפשרי?‬

‫ה‪.‬‬

‫האם לכל שתי פונקציות ‪ f , g‬מתקיים ‪? S f ⊕ g = S f ⊕ S g‬‬

‫שאלה ‪(35%) 3‬‬
‫נתונה מערכת צרופית בעלת ‪ 5‬קווי יציאה‪ .‬בהתאם לצרוף המופיע על קווי הכניסה למערכת‪ ,‬המערכת מוציאה על קוי‬
‫היציאה את אחד מעשרת הוקטורים הבאים‪:‬‬
‫‪digit‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬

‫)‪Code( y5,y4,y3,y2,y1‬‬
‫‪10101‬‬
‫‪10011‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪01110‬‬
‫‪01101‬‬

‫)‪Code( y5,y4,y3,y2,y1‬‬
‫‪11110‬‬
‫‪11100‬‬
‫‪11010‬‬
‫‪11001‬‬
‫‪10110‬‬

‫‪digit‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫א‪.‬‬

‫הוסף ליציאת המערכת סיביות בדיקה לפי קוד ‪.Berger‬‬

‫ב‪.‬‬

‫האם ניתן להוריד את מספר סיביות היתרות ע"י שימוש בקוד ‪ ? Smith‬נמק‬

‫ג‪.‬‬

‫בנה את מעגל ה ‪ Checker‬המתאים לקוד ‪.Berger‬‬

‫ד‪.‬‬

‫בחר אחת ממילות הקוד‪ ,‬והדגם את פעולת ה‪ Checker -‬כאשר בכניסתו מופיעה מילת קוד זו‪.‬‬

‫ה‪.‬‬

‫תן דוגמא לפעולת ה‪ Checker -‬כאשר בכניסתו‪ ,‬כתוצאה מכשל‪ ,‬מילת הקוד שבחרת בסעיף הקודם בצורה‬
‫שגויה‪.‬‬

‫ו‪.‬‬

‫האם כתוצאה מתקלה‪ ,‬יכול להופיע על קוי היציאה של המערכת כל וקטור בינארי שהוא? אם כן – נמק מדוע‪,‬‬
‫אם לא – תן דוגמא לוקטור שאינו יכול להופיע במוצא‪.‬‬

‫ז‪.‬‬

‫מהנדס הציע לחסוך את הוספת ביטי היתרות ע"י שימוש ב‪ checker -‬בעל חמש כניסות ) ‪ ( y5 ,..., y1‬ושלוש‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬

‫‪5‬‬
‫‪3‬‬

‫‪5‬‬
‫‪1‬‬

‫יציאות‪c1 ( y5 ,..., y1 ) = S , c2 ( y5 ,..., y1 ) = S , c3 ( y5 ,..., y1 ) = S . :‬‬
‫המהנדס טען כי אם במוצא ה‪ checker-‬יופיע וקטור ) ‪ (c1 , c2 , c3‬עם משקל ‪ Hamming‬השווה ל‪ 1-‬אזי לא חלו‬
‫כשלים הגורמים לשגיאות חד‪-‬כיווניות במוצא המערכת הצרופית‪ .‬הוכח או הפרך את טענת המהנדס‪.‬‬

‫בהצלחה‪.‬‬
‫‪2‬‬