‫"תכן לוגי מתקדם" )‪(83-256‬‬

‫מבחן מועד א' – תשע"א‬
‫הוראות‪:‬‬
‫•‬

‫משך הבחינה ‪ 3‬שעות‪.‬‬

‫•‬

‫מותר להשתמש בכל חומר עזר‪.‬‬

‫•‬

‫על כל התשובות להיות מנומקות‪ .‬תשובה לא מנומקת לא תקבל ניקוד !‬

‫•‬

‫הסעיפים בכל שאלה אינם שווים בערכם‪.‬‬

‫בהצלחה‪,‬‬
‫שאלה ‪(30%) 1‬‬
‫השאלה עוסקת במימוש פונקציות לוגיות באמצעות אלמנטי סף‪.‬‬
‫נתונות שתי פונקציה‪ ,‬אחת מהן ניתנת למימוש ע"י אלמנט סף והשנייה לא‪.‬‬

‫‪F1 ( x1 , x2 , x3 , x4 ) = x2 + x3 x4 + x1 x4 + x1 x3‬‬
‫‪F2 ( x1 , x2 , x3 , x4 ) = x2 + x3 x4 + x1 x4 + x1 x3‬‬
‫א‪ .‬קבע איזו משתי הפונקציות אינה ניתנת למימוש ע"י אלמנט סף )ניתן לענות על השאלה מבלי לנסות לממש את‬
‫הפונקציות(‪.‬‬
‫ב‪ .‬ממש את הפונקציה הניתנת למימוש ע"י אלמנט סף‪ .‬קבע את ערך המשקולות )הנמוכים ביותר האפשריים( ואת ערך‬
‫הסף‪.‬‬
‫ג‪ .‬האם כל פונקציה סימטרית )שהיא לא הקבוע ‪ 0‬או ‪ (1‬ניתנת למימוש בעזרת אלמנט סף? אם כן‪ ,‬הוכח‪ .‬אם לא‪ ,‬תן‬
‫דוגמה נגדית‪.‬‬
‫ד‪ .‬נתונה פונקציה ‪ F3‬בעלת ‪ n > 10‬משתנים ‪ x1 , x2 ,...xn‬הניתנת למימוש באמצעות אלמנט סף עם משקלים‬
‫‪ ai = i, i = 1, 2,...n‬וערך סף ‪ . T‬האם הפונקציה ‪ F3‬היא פונקציה סימטרית? אם כן‪ ,‬הוכח‪ .‬אם לא‪ ,‬תן דוגמה‬
‫נגדית‪.‬‬
‫ה‪ .‬האם נכונה הטענה כי כל פונקציה שהיא ‪ self-dual‬ניתנת למימוש בעזרת אלמנט סף‪ .‬אם כן‪ ,‬הוכח‪ .‬אם לא תן דוגמא‬
‫נגדית‪.‬‬

‫שאלה ‪(30%) 2‬‬
‫השאלה עוסקת במימוש פונקציות לוגיות באמצעות סטים אוניברסאליים‪.‬‬
‫בשאלה זו יש להניח שנתונים המשתנים והמשלימים שלהם‪.‬‬
‫א‪.‬‬

‫ממש את הפונקציה‬
‫בשתי צורות‪:‬‬

‫‪Y = x1 x2 + x1 x2 x4 + x1 x2 x3 + x4‬‬

‫בעזרת אלמנטי ‪Majority‬‬

‫‪ .1‬לפי שיטת ‪Majority decomposition by reduction of the set of variables‬‬
‫‪ .2‬לפי שיטת ‪Miyata – majority tree‬‬
‫ב‪.‬‬

‫הנח שהמשתנים ‪ x1 , x2 , x3‬נתונים בפולריות חיובית ואילו המשתנה ‪ x4‬נתון בפולריות שלילית‪ .‬הראה כיצד‬
‫ניתן לממש את הפונקציה ‪ Y‬בעזרת שערי ‪ XOR ,AND‬והקבוע "‪ "1‬בלבד )כלומר מבלי להשתמש בערי ‪OR‬‬
‫ובמהפכים(‪ .‬רמז‪ :‬כיצד נראה פרוק ‪ Reed-Muller‬של הפונקציה ‪ Y‬עם וקטור פולריות‬
‫)‪. h = ( h1 , h2 , h3 , h4 ) = (1,1,1, 0‬‬
‫הערה‪ :‬יש לרשום ביטוי לוגי – אין צורך לשרטט את המעגל‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ג‪.‬‬

‫האם נכונה הטענה כי אם מספר המחוברים )המכפלות( בפרוק ‪ Reed-Muller‬בפולריות חיובית הוא זוגי אזי‬
‫משקל הפונקציה הוא זוגי ?‬

‫ד‪.‬‬

‫האם נכונה הטענה כי אם מספר הליטרלים בפרוק ‪ Reed-Muller‬בפולריות חיובית הוא זוגי אזי משקל‬
‫הפונקציה הוא זוגי ?‬

‫שאלה ‪(40%) 3‬‬
‫בשרטוט מתוארת מערכת צרופית בעלת ‪ 4‬קווי כניסה ו‪ 3-‬קווי יציאה‪.‬‬

‫א‪.‬‬

‫רשום את אוסף המילים היכול להופיע במוצא המערכת בפעולה תקינה )ללא תקלות(‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫האם קיים צרוף כניסה היכול לבדוק האם שער מספר ‪ 5‬נתקע בערך " ‪?"0‬‬

‫ג‪.‬‬

‫קבע האם המערכת היא ‪fault-secure‬‬

‫ד‪.‬‬

‫קבע האם המערכת היא ‪self-testing‬‬

‫ה‪.‬‬

‫הוסף ליציאת המערכת מספר מינימלי של סיביות בדיקה לפי קוד ‪.B0-Berger‬‬

‫ו‪.‬‬

‫בנה את מעגל ה ‪ Checker‬המתאים לקוד ‪.Berger‬‬

‫ז‪.‬‬

‫הדגם את פעולת ה‪ Checker -‬בנוכחות כשל מסוג ‪ stuck-at-1‬ביציאה של שער ‪ 6‬וליכולתו לזהות את הכשל‪.‬‬

‫ח‪.‬‬

‫מהנדס הציע לחסוך את במספר סיביות היתרות ע"י שימוש ב‪ .Self-dual parity checking -‬לשם כך הוא‬
‫בחר את הפונקציה ‪. h( a, b, c, d ) = ad + d b + dc + abc‬‬
‫‪ .i‬חשב את ) ‪) . δ (a, b, c, d‬אין צורך לממש את ‪ δ‬ניתן לפתור את הסעיפים הבאים ללא השרטוט(‬
‫‪ .ii‬רשום את כל מוצאי המערכת ) ‪ ( f1 , f 2 , f 3 , δ‬כתגובה לכניסה ‪. a = b = 1, c = d = 0‬‬
‫‪ .iii‬הראה כיצד ניתן לזהות שיציאת שער מספר ‪ 2‬נתקעה בערך ‪ ,0‬באמצעות ‪ checker‬מתאים‪.‬‬

‫בהצלחה‪.‬‬

‫‪2‬‬