‫תכן לוגי מתקדם‬

‫‪17/07/2008‬‬

‫בוחן‬
‫הוראות‪:‬‬
‫• משך הבוחן שעתיים‪.‬‬
‫• חומר עזר סגור‪.‬‬
‫• על כל התשובות להיות מנומקות – תשובה נכונה אך לא מנומקת תזכה ב‪ 2-‬נקודות‬
‫בלבד מתוך ה‪.25-‬‬

‫בעיה ‪(25%) 1‬‬
‫נתונה קבוצת הפונקציות‪ ,‬מיין את הקבוצה לפי מיון ‪NPN‬‬

‫‪f1 = bd + a bc + abc‬‬
‫‪f 2 = a c + bcd‬‬

‫‪f 3 = c + ad c + bad‬‬
‫‪f 4 = c + bda + ba d‬‬
‫בעיה ‪(25%) 2‬‬
‫אילו מהפונקציות הבאות הן‪ :‬א( מונוטוניות; ב( דואליות‪-‬עצמיות )‪ ;(self-dual‬ג(סימטריות בכל או בחלק מהמשתנים‪,‬‬
‫ד( ליניאריות בכל או בחלק מהמשתנים ‪:‬‬

‫‪y1 = ab c + abd + bc d + ac d + acd‬‬

‫)‬

‫(‬

‫) ‪y2 = ( a + b + c + d ) ( ab + ac + ad + bc + bd + cd ) ( abc + abd + acd + bcd + a bcd‬‬

‫) ) ‪y3 = ( ab ⊕ ( c + d ) ) ∧ ( cd ⊕ ( a + b‬‬
‫הערות‪ (1 :‬בכל משבצת יש לרשום ∨ או ‪ ,X‬כל סימון אחר )כולל השארת משבצת ריקה( לא יזכה בנקודות‪.‬‬
‫‪ (2‬מילוי הטבלה ללא נימוק והסבר ברור של הדרך שהובילה לתשובה ‪ -‬לא יזכה בנקודות‪.‬‬
‫‪symmetric‬‬

‫‪linear‬‬

‫‪self‬‬‫‪dual‬‬

‫‪monotonic‬‬

‫‪antitonic‬‬
‫‪d‬‬

‫‪c‬‬

‫‪b‬‬

‫‪isotonic‬‬
‫‪a‬‬

‫‪d‬‬

‫‪c‬‬

‫‪b‬‬

‫‪a‬‬
‫‪y1‬‬
‫‪y2‬‬
‫‪y3‬‬

‫בעיה ‪(25%)3‬‬
‫א‪.‬‬

‫נתון אלמנט סף‪{α1 = 2, α 2 = −2, α 3 = −1, α 4 = −3, T = 0} :‬‬
‫‪.b‬‬

‫מצאו את הפונקציה ) ‪z = F ( x1 , x2 , x3 , x4‬‬

‫המיושמת ע"י אלמנט סף זה‪.‬‬

‫‪ .c‬מהן הנקודות הבסיסיות )‪ (basic points‬של הפונקציה?‬

‫ב‪.‬‬

‫האם כל פונקציה שהיא ‪ self-dual‬ניתנת למימוש בעזרת אלמנט סף? אם‬
‫כן‪ ,‬הוכח‪ .‬אם לא תן דוגמא נגדית‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫האם כל פונקציה סימטרית )שהיא לא הקבוע ‪ 0‬או ‪ (1‬ניתנת למימוש‬
‫בעזרת אלמנט סף? אם כן הוכח‪ .‬אם לא‪ ,‬תן דוגמא נגדית‪.‬‬

‫בעיה ‪(25%)4‬‬
‫השאלה עוסקת בפרוק ‪ Reed-Muller‬לפי פולריות חיובית )כלומר‪ ,‬שימוש במשתנים עצמם ללא מהפכים(‪.‬‬
‫א( רשום את פרוק ‪ Reed-Muller‬לפונקציה ‪. f = abc + bd + abc‬‬
‫)רמז‪ :‬הראה כי ניתן להחליף את כל ה – ‪ OR‬המופיעים בביטוי ב‪-XOR -‬ים‪ ,‬קרי‪( f = abc ⊕ bd ⊕ abc ,‬‬
‫ב( הוכח או הפרך את הטענה הבאה ‪:‬‬
‫פרוק ‪ Reed-Muller‬של פונקציה איזוטונית מכיל בהכרח פחות מחוברים ממספר המכפלות בביטוי ה‪-‬‬
‫‪ SOP‬המינימלי שלה‪.‬‬
‫ג( הוכח או הפרך את הטענה הבאה ‪:‬‬
‫תהא )‪ f (a, b, c‬פונקציה של שלושה משתנים המקיימת ‪ f (1,1,1) = 1‬ובעלת משקל קטן מ‪ .8-‬אזי‬
‫פרוק ‪ RM‬של )‪ f (a, b, c‬בהכרח יכיל פחות מחוברים מפרוק ‪ RM‬של הפונקציה‬
‫‪. g (a, b, c) = f (a, b, c) ⊕ abc‬‬
‫תזכורת‪ :‬משקל של פונקציה הוא מספר האחדים בטבלת האמת‪.‬‬

‫‪2‬‬

4
5

6

4

7
0

1

5
12

2
3

13

14

8
9

4
5

12
13

14

1

3

3

12
13

14

10
11

6
7

0
1

15

12

2
3

13

14

15
8

10
11

15

9

5

9

13

14

8

4

2

12

2

11

8

3

0

6

0

11

6

10

7

10

7

1

15

9

15

9

11

8

5

13

14

8

5

3

4

3

4

2

12

2

10

7

1

0

6

0

7

1

15

6

9

10
11

4
5

6

4

7
0

1

5
12

2
3

13

14

8
9

4
5

1

12
13

14

11

7
0

1

10

6

12

2
3

13

14

15
8

10
11

15

9

15

14

8

5

9

13

11

7

3

3

4

2

12

2

10

8

4

0

6

0

7

1

15

6

9

10
11