‫הפקולטה להנדסה‬

‫‪Faculty of Engineering‬‬

‫‪ 27‬באפריל ‪2012‬‬
‫ה' באייר תש"עב‬

‫מבוא להנדסת חשמל ‪ – 8323701‬מבח מועד ב'‬
‫דר' חמוטל דואדי‪ ,‬אריאל שוור‪ ,‬קובי כה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫יש לענות על כל השאלות‪ .‬משקל השאלות רשו בכותרת של כ"א מה‪.‬‬
‫חובה להראות את הדר‪ .‬תשובה סופית בלבד לא תזכה במרב הנקודות‪.‬‬
‫השימוש בחומר עזר אסור‪.‬‬
‫מש המבח שלוש שעות‪.‬‬

‫בהצלחה‬
‫שאלה מס' ‪:(25%) 1‬‬
‫נתונה רשת הזוגיים הבאה‪:‬‬

‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬

‫מצאו את פרמטרי ‪ Z‬של הרשת‪.‬‬
‫נרצה באופן כללי למצוא את המשוואות המקשרות את פרמטרי ‪ H‬לפרמטרי ‪ .Z‬הוכח כי‪:‬‬
‫‪h11 = det( z ) / z22 , h12 = z12 / z22 , h21 = − z21 / z22 , h22 = 1 / z22‬‬
‫כעט חיברו את שני רשתות זוגיים זהות שפרמטרי ה‪ Z -‬שלהם נתונים בסעיף א בחיבור טורי‪-‬מקבילי‪ .‬מצאו‬
‫פרמטרי ‪ H‬של רשת הזוגיים השקולה‪.‬‬
‫מחברים את רשת הזוגיים למעגל הבא‪:‬‬

‫מצאו מהו ההספק הממשי‪ ,‬ההספק הראקטיבי וההספק המרוכב שצורך המעגל כולו )לא כולל מקור המתח(‬
‫עבור‪:‬‬
‫‪R = 10Ω, L = 3.14mH , C = 6.3mF , Z s = 10 + 10 j, Z L = −20 j , f = 50 Hz‬‬

‫‪ Engineering.Faculty@mail.biu.ac.il w w w . e n g . b i u . a c . i l‬פ ק ס ‪ F a x : 0 3 7 3 8 4 0 5 1 :‬ט ל ‪T e l : 0 3 5 3 1 7 7 3 3 :‬‬
‫אוניברסיטת בר ‪ -‬אילן ) ע " ר ( ‪ ,‬רמת גן ‪ , 52900‬ישראל • ‪Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il‬‬

‫הפקולטה להנדסה‬

‫‪Faculty of Engineering‬‬

‫שאלה מס' ‪:(25%) 2‬‬
‫נתון המעגל הבא‪:‬‬

‫מקורות הזרם קבועים וברגע ‪ t=0‬המפסקים משנים את מצבם‪.‬‬
‫א‪ .‬רשמו את המתח על הנגד ‪ R2‬ברגע ‪ t=0+‬כפונקציה של רכיבי המעגל‪ .‬מהו המתח על נגד זה לאחר זמן רב?‬
‫ב‪ .‬מצאו את המשוואה הדיפרנציאלית המתארת את המעגל עבור ‪ t>0‬עבור המתח על הקבל )אין צורך לפתור(‪.‬‬
‫ג‪ .‬מהם תדר התהודה וקבוע הריסון על פי המשוואה הדיפרנציאלית מסעיף ב? מצאו את תנאי ההתחלה עבור משוואה‬
‫זו‪.‬‬
‫ד‪ .‬בסעיף זה נתייחס למצב הסינוסי העמיד של המעגל‪ .‬נניח כעת כי למעגל מחוברים שני מקורות זרם סינוסים‪ ,‬כלומר‪:‬‬
‫) ‪I1 = A1 cos (ωt ) , I 2 = A2 cos (ωt‬‬
‫מצאו את המתח על הקבל במצב העמיד‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪:(25%) 3‬‬
‫נתון המעגל הבא‪:‬‬

‫א‪ .‬נניח כעת כי המעגל מחובר למקור סינוסי במצב עמיד‪ .‬נגדיר את המוצא כזרם על אימפדנס העומס ‪ .ZL‬מצא את‬
‫תגובת התדר של המעגל‪.‬‬

‫‪ Engineering.Faculty@mail.biu.ac.il w w w . e n g . b i u . a c . i l‬פ ק ס ‪ F a x : 0 3 7 3 8 4 0 5 1 :‬ט ל ‪T e l : 0 3 5 3 1 7 7 3 3 :‬‬
‫אוניברסיטת בר ‪ -‬אילן ) ע " ר ( ‪ ,‬רמת גן ‪ , 52900‬ישראל • ‪Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il‬‬

‫הפקולטה להנדסה‬

‫‪Faculty of Engineering‬‬

‫ב‪ .‬מצאו את האימפדנס היציאה )כולל ‪ (ZL‬השקול של המעגל‪.‬‬
‫ג‪ .‬מהו תדר התהודה של המעגל עבור ‪ Z L‬הוא של סליל בעל השראות ‪?L‬‬
‫ד‪ .‬מהו התנאי הנדרש על ‪ Vs‬כדי שמעגל זה יעבוד בצורה הרצויה?‬
‫שאלה מס' ‪:(25%) 4‬‬
‫נתון המעגל הבא‪:‬‬

‫א‪ .‬בסעיף זה נתון כי‪ , Vs = 0 V , I s = 5 A :‬וכן‪ RL :‬מנותק‪ .‬חשבו את המתח ‪. V0‬‬
‫ב‪ .‬בסעיף זה נתון כי‪ , Vs = 10V , I s = 0 A :‬וכן‪ RL :‬מנותק‪ .‬חשבו את המתח ‪. V0‬‬
‫ג‪ .‬בסעיף זה נתון כי‪ , Vs = 15V , I s = 10 A :‬וכן‪ RL :‬מנותק‪ .‬חשבו את המתח ‪. V0‬‬
‫ד‪ .‬בסעיף זה נתון כי‪ , Vs = 15V , I s = 10 A :‬חשבו את שקול תבנין ביחס לנגד ‪. RL‬‬
‫כלומר הציגו את המעגל כך‪:‬‬

‫רשמו מפורשות את ‪. VTh , RTh‬‬

‫‪ Engineering.Faculty@mail.biu.ac.il w w w . e n g . b i u . a c . i l‬פ ק ס ‪ F a x : 0 3 7 3 8 4 0 5 1 :‬ט ל ‪T e l : 0 3 5 3 1 7 7 3 3 :‬‬
‫אוניברסיטת בר ‪ -‬אילן ) ע " ר ( ‪ ,‬רמת גן ‪ , 52900‬ישראל • ‪Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il‬‬

‫‪Faculty of Engineering‬‬

‫הפקולטה להנדסה‬

‫דף נוסחאות‬
‫חוקי קירכהוף‬
‫‪ :KCL‬סכום הזרמים הנכנסים או היוצאים מסביב לצומת ומסביב לכל רכיב הוא אפס‪.‬‬
‫‪ :KVL‬סכום המתחים על לולאה הוא אפס‪.‬‬
‫סליל‬
‫קבל‬
‫נגד‬
‫חוק אוהם ‪-‬‬

‫‪t‬‬

‫‪t‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫' ‪∫ I C dt ' = VC 0 + c ∫0 I C dt‬‬
‫∞‪c −‬‬

‫‪V = I ⋅ R ⇔ I =V ⋅G‬‬

‫‪t‬‬

‫= ) ‪VC (t‬‬

‫‪t‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫' ‪∫ VL dt ' = I L0 + L ∫0 VL dt‬‬
‫∞‪L −‬‬

‫‪dv‬‬
‫‪I C (t ) = c C‬‬
‫‪dt‬‬
‫‪1 2‬‬
‫]‪cv( t ) [ w‬‬
‫‪2‬‬

‫מחלק מתח‬

‫מחלק זרם‬

‫‪Vn = Vs‬‬

‫‪Y‬‬
‫‪In = I s n‬‬
‫‪∑Y‬‬

‫‪Zn‬‬
‫‪∑Z‬‬

‫חיבור טורי ומקבילי‬
‫חיבור טורי‬
‫רכיב‬

‫= ‪WC‬‬

‫נגדים‬

‫‪RT = ∑ Rn‬‬

‫קבלים‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫∑=‬
‫‪CT‬‬
‫‪C‬‬
‫‪n‬‬
‫‪n‬‬

‫‪CT = ∑ Cn‬‬

‫סלילים‬

‫‪LT = ∑ Ln‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫∑=‬
‫‪LT‬‬
‫‪L‬‬
‫‪n‬‬
‫‪n‬‬

‫‪n‬‬

‫‪dI‬‬
‫‪VL (t ) = L L‬‬
‫‪dt‬‬
‫‪1 2‬‬
‫]‪LI ( t ) [ w‬‬
‫‪2‬‬

‫= ‪WL‬‬

‫חיבור‬
‫מקבילי‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫∑=‬
‫‪RT‬‬
‫‪R‬‬
‫‪n‬‬
‫‪n‬‬

‫‪n‬‬

‫= ) ‪I L (t‬‬

‫‪n‬‬

‫מעגלים שקולים‬
‫שקול נורטון‪:‬מקור זרם במקביל לנגד‬
‫שקול תבנין‪ :‬מקור מתח הטור לנגד‬

‫‪I N = I SC‬‬
‫‪VTH = VOC‬‬

‫‪Z TH = Z N = VOC / I SC‬‬
‫תנאי להספק מקסימלי‪:‬‬

‫*‬
‫‪Z L = ZTH‬‬

‫מעגלים מסדר ראשון‬
‫‪ .1‬פתרון ‪:(Zero Input Response) ZIR‬‬
‫א‪ .‬אין מקור )מקצרים מקור מתח‪ ,‬מנתקים מקור זרם( = פתרון הומוגני בלבד )כל המקורות מאופסים(‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש רק תנאי התחלה‪.‬‬
‫‪ .2‬פתרון ‪:(Zero State Response) ZSR‬‬
‫א‪ .‬יש מקור‪.‬‬
‫ב‪ .‬תנאי התחלה שווים לאפס‪.‬‬
‫ג‪ .‬הפתרון הפרטי‪:‬‬
‫ מקור מסוג ) ‪ sin(ω0t‬או ) ‪ cos(ω0t‬יגרור תגובה מסוג‪:‬‬‫) ‪y p = A cos(ω 0 t ) + B sin(ω 0t‬‬

‫‪ -‬מקור מסוג‬

‫‪a ⋅ t2‬‬

‫יגרור תגובה מסוג‪:‬‬
‫‪yp = b ⋅ t + c ⋅ t + d‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ Engineering.Faculty@mail.biu.ac.il w w w . e n g . b i u . a c . i l‬פ ק ס ‪ F a x : 0 3 7 3 8 4 0 5 1 :‬ט ל ‪T e l : 0 3 5 3 1 7 7 3 3 :‬‬
‫אוניברסיטת בר ‪ -‬אילן ) ע " ר ( ‪ ,‬רמת גן ‪ , 52900‬ישראל • ‪Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il‬‬

Faculty of Engineering

‫הפקולטה להנדסה‬

‫מעגלים מסדר שני‬
:‫כללי‬
d 2 y( t )
2

+ 2α

dt
y (0 − ) = y0

dy( t )
dt

+ ω 02 y( t ) = f ( t )

y (0 − ) = y 0

‫תת ריסון‬
‫שורשים מרוכבים‬

‫ריסון קריטי‬
‫שורשים ממשיים ושליליים וזהים‬

‫ריסון יתר‬
‫שורשים ממשיים ושליליים ושונים‬

Q > 1 / 2 ; α < ω0

Q = 1/ 2 ; α = ω 0 ; S1 = S 2 = −α

Q < 1/ 2 ; α > ω 0

ωd = ω − α ; S1,2 = −α ± jωd

y H = Ae −α t + Bte −α t

y H = Ae S1t + Be S2t

2
0

2

y H = e −α t ( A sin(ωd t ) + B cos(ωd t )) = Ke −α t cos(ωd t + ρ )

‫תגובה לערור אקספוננציאלי‬
t
- ‫ אופרטור גזירה‬:‫הגדרה‬

d
1
S
⇔ ∫
dt
S −∞

‫סליל‬

‫קבל‬

‫נגד‬

1
SC

R

SL

(Z) ‫אימפדנס‬
Y=1/Z ‫אדמיטנס‬

y ( t ) = x (t ) * h(t ) =

‫קונבולוציה‬
.LTI – ‫נתונה מערכת לינארית ב"ת בזמן‬

t

∫ x(τ ) ⋅ h(t − τ ) dτ

−∞

.x*h = h* x
. ( g + h) * x = g * x + h * x
. x (t ) * δ (t ) = x (t )
. (h * x) ' = h '* x = h * x '
y (t ) = x(t ) * h(t ) :‫אם‬
x (t ) * h (t − t0 ) = y (t − t0 ) :‫אז‬
. x(t ) * δ '(t ) = x '(t ) * δ (t ) = x '(t ) :‫עבור דובלט‬
t

x (t ) * u (t ) = x (t ) * ∫ δ (t ')dt ' =
−∞

t

t

−∞

−∞

∫ x(t ') * δ (t ')dt ' = ∫ x(t ')dt '

x(t ) * ∑ h(t ) = ∑ [ x(t ) * h(t )]
h(t )eq = h1 (t ) * h2 (t )

{

z = Am ⋅ cos(ωt + θ ) = Re Aˆ ⋅ e jωt

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

‫מצב סינוסי עמיד‬

}

Aˆ = Am ⋅ e jθ ‫הצגה פולרית‬
Aˆ = x + jy ‫הצגה קרטזית‬
 y
 

θ = tan −1  
x
Am = x 2 + y 2

‫סליל‬

‫קבל‬

‫נגד‬

Z L = jω L , YL = 1 / jω L

Z c = 1 / jωc , Yc = jwc

Z R = R, YR = 1 / R

T e l : 0 3 5 3 1 7 7 3 3 : ‫ ט ל‬F a x : 0 3 7 3 8 4 0 5 1 : ‫ פ ק ס‬Engineering.Faculty@mail.biu.ac.il w w w . e n g . b i u . a c . i l
Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il • ‫ ישראל‬, 52900 ‫ רמת גן‬, ( ‫ אילן ) ע " ר‬- ‫אוניברסיטת בר‬

‫הפקולטה להנדסה‬

‫‪Faculty of Engineering‬‬

‫תגובת תדר‬
‫‪output‬‬
‫= ) ‪H ( jω‬‬
‫‪input‬‬
‫אנרגיה והספק‬
‫אנרגיה‬

‫‪t‬‬

‫‪∫ P ( t ) dt‬‬

‫=‪W‬‬

‫∞‪−‬‬

‫הספק רגעי‬

‫ˆ ˆ ‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫) ‪V I cos( V − I ) + Vˆ Iˆ cos(2ωt + V + I‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬

‫הספק ממוצע‬

‫}‬

‫{‬

‫הספק ראקטיבי‬

‫}‬

‫{‬

‫הספק מרוכב‬

‫= ) ‪P (t ) = V (t ) ⋅ I (t‬‬

‫ˆ ˆ ‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1 2‬‬
‫‪1 2‬‬
‫) ‪V I cos(V − I ) = Re Vˆ ⋅ Iˆ* = Iˆ Re {Z } = Vˆ Re {Y } = I eff ⋅Veff ⋅ cos(V − I‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1 2‬‬
‫‪1 2‬‬
‫} ‪Q = Vˆ Iˆ SIN (V − I ) = Im Vˆ ⋅ Iˆ* = Iˆ Im {Z } = Vˆ Im {Y‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫∗ˆ‪S = Vˆ ⋅ I‬‬
‫‪2‬‬
‫= ‪Pav‬‬

‫‪Im‬‬
‫‪V‬‬
‫‪, Veff = m‬‬
‫ערך אפקטיבי‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫גורם הספק )‪: (Power Factor‬‬
‫‪P. F = cos θ = cos ( V − I ) = P / S‬‬
‫= ‪I eff‬‬

‫אלמנטים מצומדים‬
‫הכוונה לסלילים ששינוי זרם באחד גורר מתח מושרה בסליל השני‪.‬‬
‫‪ – M‬השראה הדדית‪.‬‬
‫‪I1‬‬

‫‪I2‬‬

‫‪+‬‬

‫‪.‬‬

‫‪v2‬‬

‫‪L2‬‬

‫‪M‬‬

‫‪.‬‬

‫‪+‬‬

‫‪L1‬‬

‫‪v1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪dI1‬‬
‫‪dI‬‬
‫‪+M 2‬‬
‫‪dt‬‬
‫‪dt‬‬
‫‪dI 2‬‬
‫‪dI‬‬
‫‪v2 = L2‬‬
‫‪+M 1‬‬
‫‪dt‬‬
‫‪dt‬‬
‫‪v1 = L1‬‬

‫מקדם צימוד ‪:K -‬‬
‫‪ – K = 1‬צימוד מלא‪.‬‬
‫‪ – K = 0‬אין צימוד‪.‬‬

‫יחס תמסורת בשנאי אידיאלי‪:‬‬

‫‪L1 n12‬‬
‫=‬
‫‪L2 n22‬‬

‫‪v1 n1 I 2‬‬
‫=‬
‫‪= ,‬‬
‫‪v2 n2 I1‬‬

‫‪⇒ 0 ≤ K ≤1‬‬

‫‪M‬‬
‫‪L1 ⋅ L2‬‬

‫‪K‬‬

‫=‪a‬‬

‫שיקוף‪ :‬הפיכת מעגל עם שנאי אידיאלי למעגל אחד‪ .‬עבור ערך במשני ‪ Z‬נשקף לערך בראשי ‪a2Z‬‬
‫מגבר שרת‬
‫‪AV → ∞, Rin → ∞, Rout → 0‬‬
‫אופיין‪:‬‬

‫‪ Engineering.Faculty@mail.biu.ac.il w w w . e n g . b i u . a c . i l‬פ ק ס ‪ F a x : 0 3 7 3 8 4 0 5 1 :‬ט ל ‪T e l : 0 3 5 3 1 7 7 3 3 :‬‬
‫אוניברסיטת בר ‪ -‬אילן ) ע " ר ( ‪ ,‬רמת גן ‪ , 52900‬ישראל • ‪Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il‬‬

Faculty of Engineering

‫הפקולטה להנדסה‬

:‫כללי אצבע למשוב שלילי‬
V+=VI+=I-=0

(Two port) ‫רשת זוגיים‬
:‫טורי‬-‫טורי‬
Z = Z1 + Z 2
:‫מקבילי‬-‫מקבילי‬
Y = Y1 + Y2
CASCADE:
A = A1 A2
CASCADE:
B = B2 B1
:‫מקבילי‬-‫טורי‬
H = H1 + H 2
:‫טורי‬-‫מקבילי‬
G = G1 + G2

V1   z11 z12   I1 
V  =  z
 
 2   21 z22   I 2 
 I1   y11 y12  V1 
I  = y
 
 2   21 y22  V2 
V1   a11 a12  V2 
 I  = a a   − I 
 1   21 22   2 
V2  b11 b12  V1 
 I  = b b   − I 
 2   21 22   1 
V1   h11 h12   I1 
 I  =  h h  V 
 2   21 22   2 
 I1   g11 g12  V1 
V  =  g
 
 2   21 g 22   I 2 

Z ‫פרמטרי‬
Y ‫פרמטרי‬
A ‫פרמטרי‬
B ‫פרמטרי‬
H ‫פרמטרי‬
G ‫פרמטרי‬

T e l : 0 3 5 3 1 7 7 3 3 : ‫ ט ל‬F a x : 0 3 7 3 8 4 0 5 1 : ‫ פ ק ס‬Engineering.Faculty@mail.biu.ac.il w w w . e n g . b i u . a c . i l
Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il • ‫ ישראל‬, 52900 ‫ רמת גן‬, ( ‫ אילן ) ע " ר‬- ‫אוניברסיטת בר‬

Faculty of Engineering

‫הפקולטה להנדסה‬

‫תוספות‬
:‫יחידות‬
Name
teragigamegakilocentimillimicronanopicofemto-

Multiples

Fractions

Symbol
T
G
M
k
c
m
µ
n
p
f

(Pulse) ‫פונקצית פולס‬

Factor
1012
109
106
103
10−2
10−3
10−6
10−9
10−12
10−15

‫פונקצית דובלט‬

t<0
 0
+∞

p(t ) = 1/ ∆ 0 < t < ∆ ⇒ ∫ P(t )dt = 1
−∞
 0
t>∆

δ '(t ) =

d
δ (t )
dt

‫פונקצית הלם‬
0+

δ (t ) =

dU (t )
⇒ ∫ δ (t )dt = 1
dt
0−

‫פונקצית מדרגה‬
 0 t < t0
u(t − t0 ) = 
1 t ≥ t0

‫צורות גל‬
‫פונקצית ראמפ‬
 0
r (t − t0 ) == 
t − t0

t < t0
t ≥ t0

1
δ ( a ⋅ t ) = δ (t )
a

+∞

f (t )δ (t − t0 )dt = f (t0 )

−∞

f (t )δ (t ) = f (0) ⋅ δ (t )
+∞

+∞

f (t )δ (t )dt = f (0) ⋅

−∞
+∞

−∞

∫ δ (t )dt =

f (0)

−∞
+∞

f (t − τ )δ (τ )dτ = ∫ f (τ ) ⋅ δ (t − τ )dτ = f (t )
−∞

+∞

f (t )δ

(n)

(t )dt =( −1) n f ( n ) (0)

−∞

:‫זהויות טריגונומטריות‬
π

1
tan ( x ) = − tan ( )
2
x
sin( −α ) = − sin α
cos( −α ) = cos α
tan( −α ) = − tan α
−1

−1

1 + tan 2 α = 1/ cos2 α
1 + cot 2 α = 1/ sin 2 α
sin(2α ) = 2 sin α cos α
cos(2α ) = cos 2 α − sin 2 α
cos(2α ) = 2 cos2 α − 1
cos(2α ) = 1 − 2 sin 2 α
tan(2α ) = 2 tan α /(1 − tan 2 α )
sin α cos β = 1/ 2 ( sin(a + β ) + sin(α − β ) )
sin α sin β = 1/ 2 ( cos(a − β ) − cos(α + β ) )
cos α cos β = 1 / 2 ( cos(a + β ) + cos(α − β ) )
arcsin α + arccos α = π / 2

T e l : 0 3 5 3 1 7 7 3 3 : ‫ ט ל‬F a x : 0 3 7 3 8 4 0 5 1 : ‫ פ ק ס‬Engineering.Faculty@mail.biu.ac.il w w w . e n g . b i u . a c . i l
Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il • ‫ ישראל‬, 52900 ‫ רמת גן‬, ( ‫ אילן ) ע " ר‬- ‫אוניברסיטת בר‬