‫תרגול כיתה מספר ‪ 11‬בנושא התפלגות משותפת)דו ממדית (‬

‫נוסחאות‪:‬‬

‫)‪E (∑ x ) = ∑ E ( x‬‬
‫‪x, y − indepandable‬‬
‫) ‪V ( x + y ) = V ( x) + V ( y‬‬

‫) ‪cov( x, y ) = E ( xy ) − E ( x) E ( y‬‬
‫‪x, y − depandable‬‬
‫) ‪var( x + y ) = v( x) + v( y ) + 2 cov( x, y‬‬

‫שאלה ‪1‬‬
‫יהי ‪ X‬מ"מ המקבל את הערכי ‪ 0‬ו‪ .1‬ויהי ‪ Y‬מ"מ המקבל את הערכי ‪ .1,0,1‬ידוע כי‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫= ) ‪. E (Y ) = 0, Var (Y ) = , Var ( X‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫א‪ .‬מצא את ההתפלגות של ‪.X‬‬
‫ב‪ .‬מצא את ההתפלגות של ‪.Y‬‬
‫ג‪ .‬א בנוס לנתוני הנ"ל ידוע כי ‪ , P( X = 0, Y = 0) = 0‬בנה את טבלת ההתפלגויות‬
‫המשותפת של ‪ X‬ו‪ .Y‬מצא את השונות המשותפת ) ‪ . cov( X , Y‬הא נית להסיק ש‬
‫‪ X‬ו‪ Y‬בלתי תלויי ?‬
‫שאלה ‪2‬‬

‫א‪ .‬מצא את פונקצית ההסתברות המשותפת של )‪.(X,Y‬‬

‫ב‪ .‬מצא את )‪P(X=1|Y=2‬‬
‫ג‪ .‬חשבו )‪E ( X | Y = 3‬‬

‫ד‪.‬‬

‫חשבו את מקד המתא של פירסו‬

‫) ‪R( X , Y‬‬

‫שאלה ‪3‬‬
‫מרכיבי באקראי מס' דו סיפרתי מהספרות ‪.1,2,3,4‬‬
‫יהי ‪ X‬מס' הספרות השונות המופיעות במס' ו ‪ Y‬מס' הפעמי שהספרה ‪ 1‬מופיעה‪.‬‬
‫מצא‪:‬‬
‫א‪.‬ההתפלגות המשותפת של הזוג )‪(X,Y‬‬
‫ב‪ .‬הא ‪ X‬ו ‪ Y‬בת"ל‬
‫ג‪ .‬מצא את השונות המשותפת – )‪.COV(X,Y‬‬
‫‪1‬‬

‫פתרון שאלה ‪3‬‬
‫סה"כ ישנן ‪ 16‬אפשרויות ליצור מס' דו סיפרתי מארבע הספרות‬
‫‪ 4‬‬
‫ישנן !‪   2‬אפשרויות למס' בעל שתי ספרות שונות ועוד ארבע למס' ששתי ספרותיו זהות‬
‫‪ 2‬‬
‫ההתפלגות הדו מימדית‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪X‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫ב‪.‬‬

‫‪ X‬ו‪ Y-‬תלויים כיוון ש‪ 0-‬מופיע בטבלה או ניתן לבדוק כי‬
‫‪6‬‬
‫= )‪p (Y = 1| X = 1) = 0 ≠ p (Y = 1‬‬
‫‪16‬‬

‫א‪ .‬עפ"י הגדרה‪:‬‬
‫) ‪Cov( X , Y ) = E ( X ⋅ Y ) − E ( X ) E (Y‬‬

‫‪∑ i ⋅ j ⋅ p( X = i, Y = j ) = 16‬‬
‫‪14‬‬

‫‪1≤i ≤ 2‬‬
‫‪0≤ j ≤ 2‬‬

‫= ) ‪E( X ⋅Y‬‬

‫‪7‬‬
‫‪E ( X ) = , E (Y ) = 0.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Cov( X , Y ) = 0‬‬

‫שאלה ‪4‬‬
‫נתוני שני כובעי‪,‬בכל אחד ארבעה פתקי ממוספרי מ ‪.14‬‬
‫מוצאי באקראי פתק מכל כובע‪.‬‬

‫נסמ ב ‪ X‬תוצאה מקסימלית וב‪– Y‬תוצאה מינימלית‪.‬‬
‫מצא‪:‬‬

‫א‪ .‬ההתפלגות המשותפת של ‪ X‬ו ‪Y‬‬

‫ב‪COV(X,Y) .‬‬

‫‪2‬‬

‫פתרו שאלה ‪4‬‬
‫סה"כ ישנ ‪ 16‬צירופי אפשריי כאשר מוצאי פתק מכל כובע‪.‬‬
‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬

‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪16‬‬

‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪16‬‬

‫‪1‬‬

‫‪X‬‬
‫‪Y‬‬

‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫א‪ X .‬ו ‪ Y‬תלויים‪ ,‬קיים אפס בטבלה או ניתן לבדוק כי )‪p ( X = 3 | Y = 2) ≠ p( X = 3‬‬
‫ב‪ .‬שוב נחשב שונות משותפת עפ"י ההגדרה‪:‬‬

‫) ‪Cov( X , Y ) = E( X ⋅ Y ) − E( X )E(Y‬‬

‫‪∑ i ⋅ j ⋅ p( X = i, Y = j) = 6.25‬‬

‫‪1≤i ≤ 4‬‬
‫‪1≤ j ≤4‬‬

‫= ) ‪E( X ⋅ Y‬‬

‫‪30‬‬
‫‪50‬‬
‫= ) ‪, E(Y‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪Cov( X , Y ) = 0.4‬‬
‫= ) ‪E( X‬‬

‫‪3‬‬