‫תרגיל כיתה מספר ‪(18.1.

2012)12‬‬
‫ממ רציפים‪ ,‬התפלגויות רציפות‬
‫"‬

‫משתני רציפי‪:‬‬
‫עד כה עסקנו במשתני מקריי בדידי‪ ,‬כלומר שקבוצת הערכי האפשריי שלה סופית או‬
‫אינסופית בת מניה‪ .‬במקרי בה הקבוצה אינה בת מניה נשתמש במשתני מקריי רציפי‪X .‬‬
‫מ"מ רצי א קיימת פונקציה אי שלילית ‪ f‬המוגדרת לכל ‪ X‬ממשי ומתקיי‪:‬‬
‫‪1) f ( x) ≥ 0 ∀x ∈ℜ‬‬
‫∞‬

‫‪f ( x)dx = 1‬‬

‫∫‬

‫)‪2‬‬

‫∞‪−‬‬
‫‪b‬‬

‫)‪∫ f ( x)dx = P(a < X < b) = P( X < b) − P( X < a) = F (b) − F (a‬‬

‫)‪3‬‬

‫‪a‬‬
‫∞‬

‫‪∫ x * f ( x)dx‬‬

‫= ) ‪4) E ( X‬‬

‫∞‪−‬‬

‫∞‬

‫‪∫ g ( x) * f ( x)dx‬‬

‫∞‪−‬‬

‫∞‬

‫‬

‫התוחלת של ‪ X‬מ"מ רצי ‪∫ x ⋅ f ( x)dx‬‬

‫‬

‫השונות של ‪ X‬מ"מ רצי ] ) ‪V ( X ) = E ( X 2 ) − [ E ( x‬‬

‫= ) ‪E( X‬‬

‫∞‪−‬‬

‫‪2‬‬

‫שאלה ‪1‬‬
‫יהי ‪ X‬משתנה רצי בעל פונקצית הצפיפות‪:‬‬
‫‪0≤x≤2‬‬
‫‪otherwise‬‬

‫) ‪ c ⋅ (4 x − 2 x 2‬‬
‫‪f (X ) = ‬‬
‫‪0‬‬

‫א‪ .‬מצאו את ‪. c‬‬
‫ב‪ .‬מצאו את פונקצית ההתפלגות של ‪. X‬‬

‫ה‪.‬‬

‫חשב את ההסתברות )‪. P( X ≤ 1 2‬‬
‫חשב את ההסתברות )‪. P ( X > 1‬‬
‫מצאו את )‪. Ρ( X > 1.5 X > 1‬‬

‫ו‪.‬‬

‫חשב את ) ‪ E ( X‬ו‪.V(X) -‬‬

‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬

‫= )) ‪5) E ( g ( X‬‬

‫התפלגות אחידה רציפה‬

‫) ‪X ~ U (α , β‬‬

‫בוחרים באופן מקרי מספר ‪ X‬בין ‪ α‬ל ‪ β‬משיקולי סימטרייה בין כל תוצאות הניסוי‪ ,‬פונקציית‬
‫הצפיפות‪:‬‬
‫‪ 1‬‬
‫‪α ≤x≤β‬‬
‫‪‬‬
‫‪f ( x) =  β − α‬‬
‫‪0‬‬
‫‪else‬‬
‫‪‬‬
‫‪(β − α )2‬‬
‫= ) ‪V(X‬‬
‫‪12‬‬

‫‪β +α‬‬
‫‪2‬‬

‫= ) ‪E( X‬‬

‫שאלה ‪2‬‬
‫יוסי יודע שבכל פעם שהוא קובע פגישה עם חברתו היא מגיעה באופן מקרי בזמן כלשהו‬
‫עד ‪ 30‬דקות לאחר מועד הפגישה המתוכנן ‪.‬‬
‫א‪ .‬בהנחה שיוסי מגיע תמיד בזמן ‪ ,‬מה ההסתברות שיאלץ להמתין לחברתו יותר מ‪20 -‬‬
‫דקות?‬
‫ב‪ .‬בהנחה שיוסי כבר עומד וממתין ‪ 10‬דקות ‪ ,‬מה ההסתברות שיאלץ להמתין עוד ‪ 10‬דקות‬
‫לפחות ?‬

‫ג‪ .‬יוסי מחליט לאחר לפגישה הבאה ‪ .‬כמה זמן לאחר המועד המתוכנן עליו להגיע‬
‫לפגישה כדי שבהסתברות של לפחות ‪ 0.9‬חברתו כבר תמתין לו ?‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫אוטובוסים מגיעים לתחנה מסוימת ברווחי זמן של ‪ 15‬דקות‪ ,‬החל מהשעה ‪ .7:00‬אם נוסע‬
‫מגיע לתחנה בזמן שמתפלג אחידה מ‪ 7:00-‬ל‪ ,7:30-‬מה ההסתברות –‬
‫א‪ .‬שיחכה פחות מ‪ 5-‬דקות לאוטובוס?‬
‫ב‪ .‬שיחכה יותר מ‪ 10-‬דקות?‬
‫תשובה‪ :‬נסמן ב‪ X-‬את מספר הדקות אחרי השעה ‪ 7‬שהנוסע הגיע ולכן )‪X ~ U (0,30‬‬
‫א( הנוסע יחכה פחות מ‪ 5‬דקות אם יגיע בין ‪ 7:10‬ל ‪ 7:15‬או בין ‪ 7:25‬ל ‪ 7:30‬ולכן‬
‫‪15‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫= ‪P(10 < x < 15) + P(25 < x < 30) = ∫ dx + ∫ dx‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪25‬‬
‫ב( הנוסע יחכה יותר מ ‪ 10‬דקות אם יגיע בין ‪ 7:00‬ל‪ 7:05‬או ‪ 7:15‬ל‪ 7:20‬ולכן‬
‫‪5‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫= ‪P(0 < x < 5) + P(15 < x < 20) = ∫ dx + ∫ dx‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15‬‬