‫תרגיל כיתה ‪(16.11.

2011) 3‬‬
‫‪ .1‬במרחב המדג ‪ Ω‬שני מאורעות ‪ A‬ו ‪.B‬‬
‫נתו כי ‪, P ( A I B ) = 0.2 ,P(B)=0.3 , P(A)= 0.6 :‬חשב את )‪. P( A|Bc‬‬
‫‪.2‬‬

‫ההסתברות שרכבת תצא בזמ היא ‪. 0.8‬‬
‫ההסתברות שרכבת תגיע ליעדה בזמ היא ‪. 0.9‬‬
‫ההסתברות שרכבת ג תצא בזמ וג תגיע בזמ היא ‪.0.75‬‬
‫חשב את ההסתברויות הבאות‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫הרכבת לא תצא בזמ וג לא תגיע בזמ‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫הרכבת תגיע בזמ ליעדה א ידוע שיצאה בזמ‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫הרכבת לא תגיע ליעדה בזמ א ידוע שג לא יצאה בזמ‪.‬‬

‫‪ .3‬מזג האוויר נחלק לשני סוגי‪ :‬נאה וגשו‪ .‬קיימת הסתברות ‪ p‬שמזג האוויר של יו‬
‫מסוי ימש‪ %‬ג למחרת אותו יו‪ .‬א ידוע שהיו יורד גש‪ ,‬מה ההסתברות שג‬
‫מחרתיי ירד גש?‬
‫‪ .4‬יש לי ‪ 2‬שולחנות זהי‪ .‬בכל שולח ‪ 2‬מגירות‪ ,‬בשולח א' יש בכל מגירה מטבע כס)‪.‬‬
‫בשולח ב' יש במגירה אחת מטבע כס) ובמגירה ‪ 2‬מטבע זהב‪ .‬בוחרי בשולח בצורה‬
‫אקראית ופותחי אחת מהמגירות ומוצאי מטבע כס)‪ .‬מה ההסתברות שבחרנו‬
‫בשולח א'?‬

‫‪ .5‬בכד א'‪ 4 :‬כדורי‪ ,‬שלושה לבני ואחד שחור‪.‬‬
‫בכד ב'‪ 4 :‬כדורי‪ ,‬שלושה שחורי ואחד לב‪.‬‬
‫בוחרי כד באקראי ומוציאי ממנו כדור אחד‪ .‬א הוא לב מוציאי מאותו כד כדור נוס)‬
‫)ללא החזרת הכדור הראשו(‪ .‬א הכדור הראשו הוא שחור‪ ,‬אזי עוברי לכד השני‬
‫ומוציאי ממנו כדור אחד‪ .‬א בסופו של דבר שני הכדורי שבידינו ה מאותו צבע‪ ,‬מהי‬
‫ההסתברות שהכד שבחרנו בהתחלה היה כד א'?‬
‫‪ .6‬במבח מסוי מצליחי ‪ 2/3‬מהנבחני‪ ,‬א כי רק מחצית הנבחני יודעי את החומר‪ ,‬ורק‬
‫¾ מאלה היודעי את החומר מצליחי ‪.‬‬
‫מה ההסתברות שתלמיד שאינו יודע את החומר יצליח בבחינה ?‬

‫פתרו שאלה ‪5‬‬
‫נסמ שני הכדורי ה מאותו צבע =‪ , B‬הכד שבחרנו בהתחלה היה כד א '=‪A‬‬
‫‪1 ⋅3 ⋅2 + 1 ⋅1 ⋅3‬‬
‫‪11‬‬
‫) ‪P( A ∩ B‬‬
‫‪2 4 3‬‬
‫‪2 4 4‬‬
‫=‬
‫=‬
‫‪1 ⋅3 ⋅2 + 1 ⋅ 1 ⋅3 + 1 ⋅ 1 ⋅3‬‬
‫‪14‬‬
‫)‪P( A‬‬
‫‪2 4 3‬‬
‫‪2 4 4‬‬
‫‪2 4 4‬‬

‫= )‪P( A | B‬‬

‫‪ .7‬אם סטודנט במבחן קורא את ההוראות הוא מקבל ציונים ‪ A,B,C,D‬בהסתברויות‬
‫‪ 1 , 1 , 3 , 1‬בהתאמה‪ .‬אם הוא לא קורא את ההוראות‪ ,‬דבר שקורא ב‪ 75% -‬של‬
‫‪8 4 8 4‬‬
‫המקרים‪ ,‬ההסתברויות הם ‪ 1 , 1 , 2 , 3‬בהתאמה‪.‬‬
‫‪10 5 5 10‬‬
‫א‪ .‬מה ההסתברות שסטודנט יקבל ציון ‪?B‬‬
‫ב‪ .‬מה ההסתברות שסטודנט שקיבל ציון ‪ B‬קרא את ההוראות?‬
‫פתרון שאלה ‪7‬‬
‫נגדיר מאורעות‬
‫‪ -C‬סטודנט קבל ציון ‪B‬‬
‫‪-Q‬הסטודנט קורא הוראות‬
‫‪ -K‬הסטודנט אינו קורא הוראות‪.‬‬
‫א‪.‬‬

‫בהסתמך על נוסחת ההסתברות השלמה‪:‬‬
‫= ) ‪p (C ) = p (C | Q) p (Q) + p (C | K ) p ( K‬‬
‫‪0.25 ⋅ 0.25 + 0.75 ⋅ 0.2 = 0.2125‬‬

‫ב‪.‬‬

‫בהסתמך על נוסחת בייס‪:‬‬
‫‪p(Q) p(C | Q) 0.25 ⋅ 0.25‬‬
‫=‬
‫‪= 0.294‬‬
‫) ‪p (C‬‬
‫‪0.2125‬‬

‫= ) ‪p (Q | C‬‬