‫תרגיל כיתה ‪ 13‬הנדסה )‪(25.1.

2012‬‬
‫התפלגות מעריכית ) ‪X ~ Exp (λ‬‬

‫‪λ e − λ x x ≥ 0‬‬
‫‪f ( x) = ‬‬
‫פונ' הצפיפות‪:‬‬
‫‪x<0‬‬
‫‪0‬‬
‫בהתפלגות זו )בנוסף להתפלגות גאומטרית( קיימת תכונת "חוסר הזכרון"‪:‬‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫אורך שיחה בטלפון מתפלג מערכית עם ‪ λ=0.5‬בדקה ‪.‬‬
‫א‪ .‬מהו אורך שיחת טלפון ממוצעת ?‬
‫ב‪ .‬מה ההסתברות ששיחה תארך יותר מדקה?‬
‫ג‪ .‬מה ההסתברות ששיחה תארך בין ‪ 2‬ל‪ 3-‬דקות?‬
‫ד‪ .‬מה ההסתברות ששיחה תארך יותר מחמש דקות אם היא מתארכת כבר ‪4‬‬
‫דקות ?‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫הזמן שדרוש לתיקון מכונה הוא מ"מ המתפלג מעריכית עם ‪ λ = 2‬מה ההסתברות ש‬
‫א( זמן התיקון יעלה על חצי שעה?‬
‫ב( שתיקון יקח לפחות ‪ 12.5‬שעות בהנחה שהוא כבר נמשך יותר מ‪12‬‬
‫שעות?‬
‫)‪X ~ Exp (2‬‬
‫תשובה‪:‬‬

‫‪e −2 x 0.5 1‬‬
‫א( ‪| = e‬‬
‫‪−2 0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫ב( = )‪P( x > 12.5 | x > 12) = P( X > 0.5‬‬
‫‪e‬‬
‫‪0.5‬‬

‫‪P( X > 0.5) = 1 − P( X ≤ 0.5) = 1 − ∫ 2e −2 x dx = 1 − 2‬‬

‫נורמלית‬
‫התפלגות נורמלית‬
‫התפלגות‬
‫התפלגות נורמלית היא התפלגות רציפה ובעלת צורה סימטרית חד שיאית דמוית פעמון‪.‬‬

‫‪µ −σ µ µ +σ‬‬

‫)‬

‫(‬

‫הסימון המקובל‪ X ~ N µ , σ 2 :‬כאשר ‪ µ‬זה התוחלת ו‪ σ -‬סטיית תקן‪.‬‬
‫‪( x − µ )2‬‬

‫פונקצית הצפיפות שלה הינה‬

‫‪2σ 2‬‬

‫‪−‬‬

‫‪e‬‬

‫‪1‬‬

‫‪σ 2π‬‬

‫= ) ‪ f ( x‬עבור ∞ < ‪. −∞ < x‬‬

‫בהתפלגות נורמלית צורת הפעמון נקבעת לפי הממוצע וסטיית תקן של משתנה ‪ X‬וההסתברות שמ"מ‬
‫‪ X‬יהיה קטן מאיזשהו ערך מחושבת ע"י השטח מתחת לעקומת ההתפלגות‪.‬‬
‫המעבר מהתפלגות נורמלית כלשהי להתפלגות נורמלית סטנדרטית )תקנון(‪-‬‬
‫‪X −µ‬‬
‫⇒ ) ‪X ~ N (µ ,σ 2‬‬
‫)‪~ N (0,1‬‬

‫‪σ‬‬

‫כללים לשימוש בטבלת ההתפלגות הנורמלית סטנדרטית ‪z‬‬
‫)‪( a ≥ 0‬‬
‫) ‪P ( Z ≥ a ) = 1 − φ ( a ) ; P ( Z ≤ −a ) = 1 − φ ( a‬‬
‫) ‪P ( a ≤ Z ≤ b ) = φ (b ) − φ ( a‬‬

‫;)‪P (Z ≤ a) ≡ φ (a‬‬
‫;‪P ( Z ≤ a ) = 2φ ( a ) − 1‬‬

‫שאלה ‪3‬‬
‫גובה החיילים המתגייסים לצה"ל מפולג נורמלית עם ממוצע ‪ 175‬ס"מ וסטית תקן של ‪ 10‬ס"מ‪.‬‬
‫א‪.‬‬

‫חשב‪/‬י את אחוז החיילים שגובהם נמוך מ‪ 2-‬מטר ‪(0.9938) .‬‬

‫ב‪.‬‬

‫חשב‪/‬י את אחוז החיילים שגובהם נמוך מ‪ 1.65-‬מטר ‪(0.1587).‬‬

‫ג‪.‬‬

‫חשב‪/‬י את אחוז החיילים שגובהם בין ‪ 185‬ס"מ ל‪ 195-‬ס"מ‪(0.1359).‬‬

‫ד‪.‬‬

‫חשב‪/‬י את אחוז החיילים שגובהם בין ‪ 165‬ס"מ ל‪ 185-‬ס"מ‪(0.6826).‬‬

‫ה‪.‬‬

‫חשב‪/‬י את אחוז החיילים שגובהם נמוך ‪ 165‬ס"מ או גבוה מ‪ 185-‬ס"מ ‪(0.3174).‬‬

‫ו‪.‬‬

‫מצא‪/‬י את גובה החייל אשר ‪ 90%‬מהחיילים המתגייסים לצה"ל נמוכים ממנו ‪(187.82).‬‬

‫שאלה ‪4‬‬
‫הגובה הממוצע של ‪ 500‬תלמידים בבי"ס הוא ‪ 151‬ס"מ עם סטיית תקן ‪ 15‬ס"מ‪ .‬אם נניח‬
‫שהתפלגות הגבהים היא נורמלית‪ ,‬מצאו כמה תלמידים הם בגובה‪:‬‬
‫א‪ .‬בין ‪ 120‬ל‪ 155-‬ס"מ‪.‬‬
‫ב‪ .‬יותר מ‪ 180-‬ס"מ‪.‬‬
‫‪X‬‬
‫‪−‬‬
‫‪151‬‬
‫= ‪X ~ N (151,152 ) ⇒ Z‬‬
‫תשובה‪~ N (0,1) :‬‬
‫‪15‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 120 − 151 X − 151 155 − 151 ‬‬
‫‪P(120 ≤ X ≤ 155) = P‬‬
‫≤‬
‫≤‬
‫=‪‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ 15‬‬
‫‪‬‬
‫‪P(−2.067 ≤ Z ≤ 0.267) = P( Z ≤ 0.267) − P( Z ≤ −0.267) = Φ (0.267) − (1 − Φ (0.267)) = 0.585‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ X − 151 180 − 151 ‬‬
‫‪P( X > 180) = 1 − P ( X ≤ 180) = 1 − P‬‬
‫≤‬
‫‪ = 1 − P( Z ≤ 1.933) = 1 − Φ(1.933) = 0.0268‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ 15‬‬
‫‪‬‬

‫שאלה ‪5‬‬
‫יש לפתור בחוברת התרגילי תרגילי בנושא משתנה מקרי דו ממדי רצי‬
‫עמוד ‪ 45‬שאלה ‪ 2‬ועמוד ‪ 47‬שאלה ‪) 5‬חובה !!!( מיותר לציי שלפני הבחינה צרי‬
‫לפתור את כל התרגילי בחוברת שמצור לה פתרונות מלאי ‪.‬‬