‫תרגיל בית מספר ‪1‬‬

‫הגשה תו שבועיי בתרגול לידי המתרגל בלבד‬
‫מועד אחרו להגשה ‪ 7.12.2011:‬בשעה ‪ 10:00‬בבוקרלא יתקבלו תרגילי לאחר מועד זה‬
‫בהצלחה‬
‫תרגיל ‪1‬‬
‫כמה קומבינציות קיימות של ‪ 4‬ספרות אשר אינ מכילות יותר מ ‪ 0‬אחד‪.‬‬
‫תרגיל ‪2‬‬
‫מסביב לשולח עגול מתיישבת משפחה המונה ‪ 12‬נפשות ‪.‬בכמה דרכי ה יכולי להתיישב א‬
‫רונ וקובי לא מוכני לשבת אחד ליד השני‪ ,‬שחר ודליה חייבי לשבת אחד ליד השני ‪,‬ובנ‬
‫אמיר חייב לשבת ליד דליה?‬
‫תרגיל ‪3‬‬
‫סיגל מקבלת מאביה מתנה לחתונה‪ .‬הוא מציג לה שתי קופסאות זהות ‪ :‬באחת שני יהלומי‬
‫יקרי ואב אחת פשוטה‪ ,‬השנייה ע שתי אבני פשוטות ויהלו יקר אחד‪ .‬סיגל איננה יודעת‬
‫מה נמצא באיזו קופסה‪ .‬למע ההגינות‪ ,‬מרשה האב לבתו להוציא אב אחת מקופסה שנבחרה על‬
‫ידה באקראי ‪,‬ואז להחליט א להשאיר בידה אותה קופסה או לקחת את השנייה )אחרי‬
‫שהחזירה את האב שבחרה לקופסה שלה(‪ .‬סיגל נוקטת במדיניות הבאה‪ :‬א האב שהוציאה‬
‫היא יהלו‪ ,‬היא משאירה את הקופסה‪ ,‬אחרת מחליפה אותה‪ .‬מה הסיכוי שסיגל תקבל ‪2‬‬
‫יהלומי כמתנת חתונה?‬
‫תרגיל ‪4‬‬
‫בקופסא ‪ 5‬מטבעות‪ .‬הסיכוי שמטבע ‪ k‬ייפול על "ראש" הוא‬

‫‪k −1‬‬
‫‪5‬‬

‫עבור ‪. k = 1, 2,K ,5‬‬

‫בוחרי באופ מקרי מטבע מהקופסא ומטילי אותו פעמיי‪.‬‬
‫יהי ‪ Ai‬המאורע "בהטלה ה‪i‬ית התקבל "ראש""‪ ,‬עבור ‪. i = 1, 2‬‬
‫א‪.‬‬

‫חשב את הסתברות המאורע ‪ A1‬ואת הסתברות המאורע ‪. A2‬‬

‫ב‪.‬‬

‫א ידוע שבהטלה הראשונה התקבל "ראש"‪ ,‬מה ההסתברות שהוטל מטבע ‪?k‬‬

‫ג‪.‬‬

‫מה ההסתברות לקבל תוצאות זהות בשתי ההטלות ?‬

‫תרגיל ‪5‬‬
‫יהיו ‪ A‬ו‪ B‬מאורעות ב"ת‪ .‬הוכיחו או הפריכו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫‪ AC‬ו ‪ B‬בלתי תלויי‬

‫ב‪.‬‬

‫‪ AC‬ו ‪ B C‬בלתי תלויי‬

‫תרגיל ‪6‬‬
‫בהטלת ‪ 2‬קוביות מאוזנות נגדיר את המאורעות הבאי‪ :A :‬בקובייה האדומה התקבל ‪ 1‬או ‪2‬‬
‫‪ :B‬בקוביה הכחולה התקבל ‪ 3‬או ‪ 4‬או ‪ :C .5‬סכו התוצאות בשתי הקוביות הוא ‪ 4‬או ‪ 11‬או ‪.12‬‬
‫הא המאורעות ‪ B ,A‬ו‪ C‬תלויי או בלתי תלויי?‬
‫בהצלחה ☺‬