‫תרגיל בית ‪ 2‬פיתרו


‫תרגיל ‪1‬‬
‫א(‪ .‬הערכים האפשריים של ‪ Y‬הם‪ 2,3,4,5,6 -‬וההסתברויות נתונות בטבלה הבאה‪:‬‬
‫‪X‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪P(X=k‬‬
‫‪1/4‬‬
‫‪1/4‬‬
‫‪5/16‬‬
‫‪1/8‬‬
‫‪1/16‬‬
‫חישוב התאים‪:‬‬
‫‪P( X = 1) = P (1) ⋅ P(1) = 1 2 ⋅ 1 2 = 1 4‬‬
‫‪P( X = 3) = P(1) ⋅ P(2) + P(2) ⋅ P(1) = 2 ⋅ 1 2 ⋅ 1 4 = 1 4‬‬

‫‪P( X = 4) = P(1) ⋅ P(3) + P(2) ⋅ P(2) + P(3) ⋅ P(1) = (1 2 ⋅ 1 4 ) + (1 4 ⋅ 1 4 ) + (1 4 ⋅ 1 2 ) = 5 16‬‬
‫‪P( X = 5) = P(2) ⋅ P(3) + P(3) ⋅ P(2) = 2 ⋅ 1 4 ⋅ 1 4 = 1 8‬‬
‫‪P( X = 6) = P(3) ⋅ P (3) = 1 4 ⋅ 1 4 = 1 16‬‬
‫)נשים לב שסכום התאים הוא ‪. (1‬‬
‫ב(‪ .‬התוחלת של ‪:X‬‬
‫‪E ( X ) = ∑ k ⋅ P( X = k ) = 2 ⋅ 1 4 + 3 ⋅ 1 4 + 4 ⋅ 5 16 + 5 ⋅ 1 8 + 6 ⋅ 1 16 = 3.5‬‬
‫‪k‬‬

‫נוסחת השונות של ‪Var ( X ) = E ( X 2 ) − [ E ( X ) ] :X‬‬
‫חישוב עזר‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪E ( X ) = ∑ k ⋅ P( X = k ) = 2 ⋅ 1 4 + 3 ⋅ 1 4 + 4 ⋅ 5 16 + 5 ⋅ 1 8 + 6 ⋅ 1 16 = 13.625‬‬
‫‪2‬‬

‫‪k‬‬

‫והשונות‪Var ( X ) = E ( X 2 ) − [ E ( X )] = 13.625 − 3.52 = 1.375 :‬‬
‫‪2‬‬

‫ג(‪ .‬המ"מ ‪ Y‬הוא טרנספורמציה לינארית של המ"מ ‪ ,X‬לכן‬
‫‪E (Y ) = E ( 4 X + 5) = 4 ⋅ E ( X ) + 5 = 4 ⋅ 3.5 − 17 = −3‬‬
‫‪V (Y ) = V ( 4 X + 5 ) = 42 ⋅V ( X ) = 16 ⋅1.375 = 22‬‬
‫ד(‪ .‬נבנה את טבלת ההתפלגות של המשתנה ‪) Z‬בהתייחס לטבלה המקורית(‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1/4‬‬
‫‪1/4‬‬
‫‪5/16‬‬
‫‪1/8‬‬
‫‪1/16‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫נשים לב ש‪ Z -‬מקבל רק ‪ 4‬ערכים‪Z = {0,1,4,9} :‬‬

‫‪X‬‬
‫)‪P(X=k‬‬
‫‪Z = (X – 5)2‬‬

‫נוסחת השונות של ‪Var ( Z ) = E ( Z 2 ) − E ( Z )2 :Z‬‬
‫חישובי עזר‪-‬‬
‫‪E ( Z ) = ∑ k ⋅ P( X = Z ) = 9 ⋅ 1 4 + 4 ⋅ 1 4 + 1 ⋅ ( 5 16 + 1 16 ) + 0 ⋅ 1 8 = 3.625‬‬
‫‪k‬‬

‫‪E ( Z 2 ) = ∑ k 2 ⋅ P( X = Z ) = 92 ⋅ 1 4 + 42 ⋅ 1 4 + 12 ⋅ ( 5 16 + 1 16 ) + 02 ⋅ 1 8 = 24.625‬‬
‫‪k‬‬

‫והשונות‪Var ( Z ) = E ( Z 2 ) − [ E ( Z ) ] = 24.625 − 3.6252 = 11.484 :‬‬
‫‪2‬‬

‫תרגיל ‪2‬‬
‫א‪.‬‬

‫נסמן ב‪ X-‬מס' המשימות שאורי ביצע בהצלחה‪:‬‬
‫)‪X Bin(6, 0.4‬‬
‫= )‪p( X ≥ 4) = p ( X = 4) + p ( X = 5) + p ( X = 6‬‬
‫‪6 4‬‬
‫‪6 5‬‬
‫‪ 6 6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪  0.4 ⋅ 0.6 +   0.4 ⋅ 0.6 +   0.4 ≈ 0.179‬‬
‫‪ 4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 6‬‬

‫ב‪.‬‬

‫נסמן ב‪ Y-‬מס' המשחקים שעשה אורי עד הניצחון‪:‬‬
‫)‪G (0.179‬‬

‫‪Y‬‬

‫= ])‪p (Y ≥ 5) = 1 − p (Y < 5) = 1 − [ p (Y = 1) + p (Y = 2) + p (Y = 3) + p (Y = 4‬‬

‫‪1 − (0.179 + 0.82 ⋅ 0.179 + 0.822 ⋅ 0.179 + 0.8230.179] = 0.455‬‬

‫ג‪.‬‬

‫נסמן ב‪ Z-‬ההוצאה הכוללת של אורי על המשחקים‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪= 11.173‬‬
‫‪0.179‬‬
‫‪1 − 0.179‬‬
‫(‪V ( Z ) = V (2Y ) = 4V (Y ) = 4‬‬
‫‪) = 102.49‬‬
‫‪0.1792‬‬
‫⇓‬
‫⋅ ‪Z = 2Y , E ( Z ) = E (2Y ) = 2 E (Y ) = 2‬‬

‫‪σ z = 102.49 = 10.1239‬‬
‫תרגיל ‪3‬‬
‫א‪.‬‬

‫נסמ ב‪ E‬את המאורע בו סוללה תפעל יותר מ‪ 18‬ימי‪ .‬ונסמ ב ‪ XA‬את אור החיי של סוללה‬
‫‪1‬‬
‫שנבחרה מקרית ממפעל ‪ .A‬לפי הנתו ) ‪ X A ~ G ( 25‬ולכ ‪,‬‬
‫‪18‬‬

‫‪ 1‬‬
‫‪Ρ( E | A) = Ρ( X A > 18) =  1 −  = 0.480‬‬
‫‪ 25 ‬‬
‫‪1‬‬

‫באופ דומה נגדיר את ‪ XB‬המתפלג ) ‪ G ( 20‬ולכ ‬
‫‪18‬‬

‫‪1 ‬‬
‫‪‬‬
‫‪Ρ( E | B ) = Ρ( X B > 18) =  1 −‬‬
‫‪ = 0.397‬‬
‫‪ 20 ‬‬
‫‪18‬‬

‫‪ 1‬‬
‫‪1‬‬
‫ואת ‪ XC‬המתפלג ) ‪ G ( 15‬ולכ ‪Ρ( E | C ) = Ρ( X C > 18) =  1 −  = 0.289‬‬
‫‪15‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫ולכ לפי נוסחת ההסתברות השלמה‪Ρ( E ) = 0.480 ⋅ 4 + 0.397 ⋅ 3 + 0.289 ⋅ 12 = 0.373 ,‬‬

‫ב‪ .‬לפי נוסחת בייס‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Ρ ( X A > 18) ⋅ Ρ( A) 0.480 ⋅ 4‬‬
‫= ) ‪Ρ( A | E‬‬
‫=‬
‫‪= 0.322‬‬
‫) ‪Ρ( E‬‬
‫‪0.373‬‬

4 ‫תרגיל‬
 20  10 
 

x 5− x
P( X = x) =  
:‫ מתקיי‬0 ≤ x ≤ 5 ‫ זאת אומרת שעבור‬X ~ HG (20, 30,5)
 30 
 
5
E( X ) =

20 ⋅ 5
1
=3
30
3

V (X ) =

20 ⋅ 5  20  30 − 5  250
⋅  1 − 
=
30  30  29  261

5 ‫תרגיל‬ 
‫ מתקיי‬k = 1, 2,..., n ‫אז לכל‬. ‫י שהוצא‬i‫ המספר הרשו על הכדור ה‬X i ‫ יהי‬, i = 1,..., m ‫לכל‬
k
P( X ≤ k ) = P( X 1 ≤ k , X 2 ≤ k ,..., X m ≤ k ) = P( X 1 ≤ k ) P( X 2 ≤ k ) ⋅ ... ⋅ P( X m ≤ k ) =  
n
m

m

m

 k   k −1 
P( X = k ) = P( X ≤ k ) − P( X ≤ k − 1) =   − 
  ‫ולכ‬
n  n 

☺ ‫בהצלחה‬