‫ פיתרו‬3 ‫תרגיל בית‬

1 ‫תרגיל‬
π

π

2

c ⋅ cos xdx =

−∞


c ⋅ cos xdx = c ⋅ sin x |

π

2

π

2

 π
 π 
= c sin − sin  −   = c[1 − ( −1)] = 2c
2
 2 

2

⇒ c =

1
2
x

F ( x) =

−∞

x

f X udu = ∫

π

x
1
1
1
 π  1
cos udu = sin u | π = sin x − sin −  = [sin x + 1] ( ‫ב‬

2
2
2
 2  2
2

2

‫ולכן‬


0

1
F ( x) =  [sin x + 1]
2

1

x<−

π
2

x>

π
2

≤x≤

π
2

π
2

2 ‫תרגיל‬

 10 x 3 x 4 10
10 4
2

cx
(
10

x
)
dx
=
c

=
c

=1
|
∫0
 3
4 0
12

10

E (T ) =

10

3

∫ x ⋅ f ( x) = ∫ x 2500 x

−∞

E (T 2 ) =

2

⇒c=

3
(‫א‬
2500
(‫ב‬

(10 − x)dx = ... = 6

0

10

−∞

0

2
2
∫ x ⋅ f ( x) = ∫ x

3
x 2 (10 − x)dx = ... = 40
2500


V (T ) = E (T ) − E (T ) = 40 − 6 2 = 4
2

2

(‫ג‬
9

P( X ≥ 9) ∩ P( X ≥ 7) P( X ≥ 9)
P ( X ≥ 9 | X ≥ 7) =
=
=
P ( X ≥ 7)
P ( X ≥ 7)

3

∫ 2500 x
0
7

2

(10 − x)dx

3
2
∫0 2500 x (10 − x)dx

= .. = 0.15

‫תרגיל ‪3‬‬
‫מאחר ו ‪ X Y-‬בת"ל הרי ש ) ‪p ( X = i, Y = j ) = p ( X = i ) p ( y = j‬‬
‫‪X‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪1 1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‪2 3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‪3 3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‪4 1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫ולכן ע"ס הטבלה‬
‫‪p ( X = Y ) = ∑ ai ,i = 20‬‬
‫‪64‬‬
‫‪i= j‬‬
‫‪1≤i ≤ 4‬‬

‫וכן‬

‫‪64‬‬

‫‪p ( X > Y ) = ∑ ai , j = 22‬‬
‫‪i< j‬‬

‫‪8‬‬

‫‪64‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪64‬‬

‫‪6‬‬

‫‪64‬‬

‫‪5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪64‬‬

‫‪4‬‬

‫‪20‬‬

‫‪64‬‬

‫‪3‬‬

‫‪15‬‬

‫‪64‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫תמיד מתקיים‪ , E ( X + Y ) = E ( X ) + E (Y ) :‬ובמקרה זו‬

‫‪64‬‬

‫‪8‬‬

‫‪Y+X‬‬
‫‪1‬‬

‫)‪P(X+Y=k‬‬

‫‪E (Y ) = E ( X ) = 20‬‬

‫לכן ‪E ( X + Y ) = 5‬‬
‫מאחר ו‪ Y , X‬בעלי אותה התפלגות הרי שמתקיים‪V ( X + Y ) = 2V ( X ) :‬‬

‫נמצא את השונות של ‪:X‬‬
‫‪V ( X ) = E ( X 2 ) − ( E ( X ))2‬‬
‫‪20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪V ( X ) = 7 − 6.25 = 0.75‬‬
‫= ) ‪E ( X 2 ) = 7, E ( X‬‬

‫‪V ( X + Y ) = 2V ( X ) = 2 ⋅ 0.75 = 1.5‬‬

‫תרגיל ‪4‬‬

‫תרגיל ‪5‬‬

‫בהצלחה ☺‬