JAWAPAN SOALAN PERCUBAAN 2012 GEOGRAFI FIZIKAL Soalan 1 a. a.iNyatakan empat cara hakisan ombak.

[4] A1 Lagaan A2 Tindakan hidraul A3 Larutan A4 Geselan a.ii) Huraikan empat bentuk muka bumi hasil daripada proses hakisan ombak. [12] B1 Tanjung dan teluk B2 Gua B3 Gloup dan geo B4 Gerbang laut B5 Batu tunggul dan batu sisa Mana-mana 4 X 3 = 12 a.iii) Jelaskan tiga kepentingan bentuk muka bumi pinggir pantai terhadap aktiviti manusia. [9] C1 Pelancongan C2 Pelabuhan C3 Penjanaan kuasa hidroelektrik C4 Petempatan C5 Pertanian C6 Perindustrian Mana-mana 3 X 3 = 9m Soalan 1b. 1b.i. Lima Cara pengangkutan sg. a1 Ampaian a2 Apungan a3 lantunan/lompatan/loncatab a4 Golekan a5 Larutan a6 Seretan/kesotan

1b.ii Huraikan proses 3 btk pemendapan b1. Beting pasir b2 Tasik ladam b3 Dataran Banjir/dataran mendap b4. Delta b5. Tetambak b6. Pulau sungai 1 pernyataan – 1 markah 1 pernyataan + 1huraian – 2 markah 3 pernyataan + 3 Huraian = 9markah Baru dapat 1 markah tambahan = 10m 1.b.iii. Tiga pengaruh hasil pemendapan sungai C1. Pelancungan- pulau C2. Perlombongan-pasir sungai C3. Kawasan pertanian subur C4. Kawasan petempatan penduduk C5. Perikanan-ikan dlm sangkar-tasik ladam 1 pernyataan – 1 markah 1 pernyataan + 1huraian – 2 markah 3 pernyataan + 3 Huraian = 9markah Baru dapat 1 markah tambahan = 10m 2a i.. Julat Stesen X ialah suhu maksimum – suhu minimum(1m) 30- 26 = 4°C(1m) Julau Suhu Stesen Y= ialah suhu maksimum – suhu minimum(1m) 27- 24 = 3°C(1m)  1 markah lagi untuk jawapan yang tepat dan lengkap. 2b. Lukiskan graf garisan PERMARKAHAN PLOTAN BI- Tajuk – 1m B2-Petunjuk- 1m B3-Skala- 1m B4-Paksi X dan Y- 1m B5- Plotan suhu kws X-4m B6-Plotan suhu kws Y-4m 10-12 7-9 4-6 1-3 4m 3m 2m 1m

Skala Tegak (y) = 1cm mewakili 2°C / Garisan mendatar 1bulan = 1cm

2c. Kegiatan manusia menganggu suhu CI - Pertanian dan perladangan+ huraian C2 - Perindustrian dan IKS + Huraian C3 - Pelancongan dan rekreaksi + Huraian C4 - Pembalakan + huraian C5 - Petempatan + huraian C6 Pengangkutan + huraian C7 - Perlombongan + huraian C8 - Perniagaan + huraian (mana-mana 5 isi x 2m =10) Pernyataan 1 isi(1 m) + 1 huraian (1 m) 3a.Maksud luluhawa biologi . Proses penyepaian/pemecahan batuan-1m Kepada saiz lebih kecil-1m Kesan tindakan organism/benda hidup/ manusia/haiwan/tumb.-1m (3 x1 =3) 3b.kesan luluhawa berbeza antara kawasan kerana Perlu nyatakan 1 luluhawa -cth luluhawa kimia (1 m)

B1 – faktor cuaca- Hujan /suhu (Pilih salah satu) i. Hujan- tropika lembap- pembasahan beterusan /hujan lebih 2000m Luluhawa kimia- bgantung kpd air untuk btdkbalas (2m) ii Suhu-tropika lembap- 27 – 32 °C- galakan operasi l.kimia B2 faktor biotik – (Pilih salah satu) (2m)

i. Tumbuhan- H.Hujan Tropika- tumbuhan mati- asid humik - agen reput bt. (2m) ii. Organisma -cacing/ serangga menggali lubang/liang/rongga-cepat luluhawa kimia (2m)

B3 faktor geologi (Pilih salah satu)

i. Jenis batuan- batu lembut- batu kapur/gipsum –mudah larut –ada kehadiran air (2m) ii. Rekahan – bahagian lemah ini penentu keaktifan luluhawa (2m) B4. Faktor relief/aspek/masa i.Kecerunan- luluhawa kimia pesat di kawasan cerun curum Galak luluhawa kimia (2m) ii.Aspek- luluawa kimia hebat di cerun menghadap mataharibahangan matahari bantu luluhawa (2m) iii. masa- tempoh panjang- contoh matahari memancar 8 jam tempoh lama untuk luluhawa kimia bertindak (2m) ( 4 faktor +huraian = 8m) + sejenis luluhawa(1m) + 1 (Jwpn Lenkap)=10

3c. Pemusnahan hutan dan kesan terhadao cuaca dan geomorfologi i.Aktiviti pemusnahan hutanA1 pembalakan, A2 pertanian, A3pembinaan infrastruktur-empangan A4 kebakaran hutan ii. kesan terhadap cuaca B1peningkatan suhu, B2pengurangan kelembapan B3 gangguan kitaran air B4 gangguan ekosistem B5 gangguan kitaran nutrient(karbon/Kalsium)

iii. Kesan terhadap geomorfologi C1 Kadar hakisan meningkat-pendedahan dan kelonggaran C2 Pemendapan bertambah C3 pergerakan jisim meningkat C4 mewujudkan pandanagn darat berkelar(Rill dan GullY) C5 pencetekan alur/muara C6 Bentuk cerun berubah C7 Parut tanah runtuh Cara pemarkahan 1 aktiviti + kesan cuaca + Kesan geomorfologi = 3m Cth

Pembinaan empangan-1m cth Empangan Kenyir- 1m kesan thdp cuaca- suhu meningkat-1m Kesan terhadap geomorfologi- pembentukan tasik buatan manusia-1m

1 aktiviti+ 1 contoh/bukti + Kesan cuaca+ Kesan Geomorfologi = 4m 3 aktiviti (lengkap) x 4 markah = 12 markah

Perhatian : Bagi markah sekali untuk 1 aktiviti dan kesan ulang aktiviti dan kesan -0 markah(Awarded)

4a. Senaraikan proses mendatar kitaran air A1- aliran air permukaan dan dalam alur A2- aliran air bawah tanah A3 alir lintang atmosfera (3 x 1= 3m)

b. Proses-proses menentukan imbangan air B1. Kerpasan –hujan,salji hujan batu B2 pepeluhan/sejat peluhan- jumlah lembapan yg tersejat drp biologi-mans,haiwan B3 Sejatan- air yg tersejat dr permukaan laut,tasik,tanih, B4 Larian air permukaan B5 pemeluwapan- penukaran wap air kpd cecair B6 Sususpan dan aliran air bawah tanah- resapan air melalui liang –liang pori/ air yg masuk disimpan dlm akuifer-ia membenar air mengalir k sg (5 proses+ huraian = 10m + ada gambarajah (kitaran hidrologi) -2m) =12m c. Kesan ketidakseimbangan air negatif. Fahami konsep ketidakseimbangan air positif - Jumlah kerpasan melebihi sejatan (1m)

C1- Air bertakung di kawasan lekukan/permukaan –hujan berlebihan Tingkat simpanan air –tasik,kolam paya-jamin bekalan Air tepu dalam tanah- air tidak boleh masuk lagi (3m) C2 fenomena kemarau Sistem saliran permukaan tidak memerima curahan hujan sungai tasik dan kolam- kering /berkurangan (3m) C3. Kelembapan bandingan rendahkandungan Wap air di dalam udara rendah Udara kering Kws jadi lebih panas (3m) 5.a. Gas rumah hijau - kumpulan gas- menghalang dan memerangkap - haba bumi - dari terbebas keluar dari atmosfera bumi - antara gas- C02, CFC, metana, ozon, wap air,nitrus oksida (5m)

5.b. 5 faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau - Kegiatan perindustrian - kegiatan pembakaran hutan- semula jadi/manusia - Pembakaran bahan api fosil-gas -aktiviti gunung berapi – CO2 -pembalakan meluas - kegiatan pertanian- baja dan racun kimia - ternakan-najis gas metana - pembakaran terbuka Mana-mana 5 faktor 5.c. kesan fenomena kesan rumah hijau terhadap alam sekitar dan manusia Pemanasan global- kumpulan gas rumah hijau- panas Kenaikan aras laut- kws rendah tengelam/hakisan pantai meningkat Kemusnahan kawasan pertanian-suhu tinggi –tanaman musnah/kdgn garam dlm tanah meningkat-tidak subur utk tanah Pencairan ais- kws ais di kutub berkurangan-akan hilang kws iklim tundra/banjir besar Gangguan kesihatan- strok haba dll. Lain-lain kesan berserta huraian (5x2 =10) 6.a. Perubahan sistem ekologi dan sistem geomoforlogi (5m) -gangguan dialami kedua-dua sistem -akibat semulajadi –tsunami, kemarau,banjir -akibat butan manusia- banjir kilat, tanah runtuh -Sehingga menimbulkan kesan negative -kepada manusia dan alam sekitar -Dalam bentuk kejadian tanah runtuh,banjir,tsunami 6.b. Kesan kejadian tsunami ( Fakta + huraian) B1. Kehilangan nyawa+ huraian B2 kemusnahan harta benda B3 penularan wabak penyakit B4 hakisan pantai B5 kemusnahan infrastruktur B6 kemerosotan pengeluaran makanan

B7 kemerosotan kualiti air B8 Perubahan pandangan darat-tanah runtuh, rekahan (5 x 2 = 10m) 6.c. Langkah-langkah megurang kesan tsunami ( Fakta + huraian ) C1. Membina tembok C2 membangun sistem amaran awal tsunami C3 memberi latihan keselamatan C4 menanam pokok bakau di pesisir pantai C5. Membina petempatan di kawasan tinggi C6. Kajian gempa bumi dan Gunung berapi-pakar- kesan awal tanda (5 x 2 = 10m)

7a. Ekosistem darat- maksud (5m) Wujud dalam lingkungan fizikal /daratan Terdiri unsur biotik dan abiotik Saling berkaitan Untuk kekal keseimbangan Unsur biotik dan abiotik berbeza ikut lokasi dan persekitaran cth Hutan Hujan Tropika/ Hutan Tanah Tinggi

7b. kepentingan ekosistem darat kpd alam sekitar fizikal (10m) ( Fakta + huraian ) B1. Kawasan tadahan hujan B2. Menyederhana suhu B3. Imbangan kandungan udara B4. Habitat flora dan fauna B5. Halang hakisan tanih dan gerakan jisim B6. Menyuburkan lapisan regolith(tanah)-humus dari pereputan daun (5 x 2 = 10m)

7c. Langkah kurang kemusnahan ekosistem hutan. (10m) ( Fakta + huraian ) C1. Kuatkuasa undang-undang C2. Kempen C3. Pendidikan C4. Penebangan secara terpilih C4. R &d- Benih pokok hutan cepat besar-sitang/jati C5. Perhutanan semula C6. Hutan simpanan/taman Negara C7. Kitar semula kertas (5 x 2 =10m) 8a. Kajian di lapangan- namakan cth kawasan wetland ,Selangor. (nama kan kawasan = 1markah) tidak namakan tiada hilang markah Sebab kebakaran hutan ( 8m + 1m = 9 max 8) 8ai- sebab manusia- tanaman pindah- penduduk asli/orang setempat Pembukaan tanah- pertanian- jimat masa/ baja Tempat pembuangan sampah haram- bakar jimat Kelalaian manusia-pembuangan punting rokok/kianat a.ii Sebab semulajadi- Kilat/petir Kemarau/ el- Nino Tanah gambut di kws paya kering- mudah terbakar Lain-lain sebab yang boleh diterima 8b. Bagaimana kebakaran hutan menganggu sistem atmosfera dan geomoforlogi . (10) Bi.Jerebu B2. Kejadian rebut B3. Peningkatan suhu B4. Hakisan tanah dan tanah runtuh B5. Kelembapan udara rendah B6. Kesuburan tanih jangka masa panjang berkurangan B7. Kadar luluhawa meningkat- batu terdedah dari litupan tumbuhan (5 x 2 =10 m)

8c. Langkah cegah kebakaran hutan ci. kuatkuasa undang-undang-akta kualiti alam sekitar 1974 cii. kempen ciii. pendidikan civ. pemantauan gambar statelit cv. kerjasama Negara ASEAN cvi.Peranan Bomba dan sukarelawan setempat-cepat bertindak (3 x 2 = 6) + 1m jika jawapan lengkap = 7m

Jawapan lain jika logik boleh terima.