SKEMA JAWAPAN PERCUBAAN STPM PAHANG 2012 GEOGRAFI KERTAS 1 SET 1

1. a) Nyatakan tiga aspek perbezaan ekuinoks dan solstis

A1 A2 A3

Ekuinoks Musim bunga dan luruh Siang dan malam sama panjang Matahari tegak di garisan khatulistiwa pada waktu tengah hari.

Solstis Musim sejuk dan panas Siang dan malam yang tidak sama panjang. Matahari tegak di garisan jadi dan sartan pada waktu tengah hari

[ 3 isi x 2m = 6m] b) Terangkan bagaimana kedudukan matahari semasa kejadian ekuinoks dan solstis B1- ekuinoks musim bunga, matahari di garisan khatulistiwa + huraian. B2- ekuinoks musim luruh, matahari di garisan khatulistwa + huraian. B3- solstis musim sejuk, matahari di garisan jadi + huraian. B4- solstis musim panas, matahari di garisan sartan + huraian. [ 4 isi x 2m =8m] 1m pernyataan, 1m huraian.

c) Jelaskan kesan peredaran bumi terhadap alam sekitar fizikal. C1- kejadian empat musim + huraian. C2- perbezaan siang dan malam + huraian. C3- perubahan ketinggian matahari tengah hari + huraian. C4- kejadian 24 jam siang atau malam di kutub + huraian. [ 4 isi x 2m = 8m] 1m pernyataan,1m huraian.

1. a) Apakah yang dimaksudkan dengan proses lipatan ? [1] Proses lipatan adalah proses himpitan atau mampatan daripada dalam kerak bumi yang [1] ditimbulkan oleh arus perolakan sangat kuat di dalam lapisan mantel bumi dan mampu [1] [1] mengerakkan kerak bumi yang nipis sehingga berubah bentuk daripada rata kepelbagai bentuk lipatan yang mempunyai ketinggian yang berbeza. [4 isi x1m = 4m] b) Nyatakan empat bentuk lipatan yang dihasilkan oleh proses lipatan. B1- Sinklin ( lintap mungkum) B2- Antiklin ( lintap lendut) B3- Lintap lampau. B4- Nappe. B5- Monoklin. [mana-mana 4 isi x 1m = 4m] b) Jelaskan tiga aspek perbezaan gunung lipat tua dan gunung lipat muda.
Aspek B1 Umur . Gunung Lipat Muda Terbentuk kira-kira 35 juta tahun dahulu. Ketinggian melebihi 4000 meter dari aras laut. kawasan gunung berapi yang aktif Gunung Lipat Tua Terbentuk 250 juta tahun dahulu. Ketinggian kurang daripada 4000 meter dari aras laut. kawasan yang stabil, jarang berlaku aktiviti gunung berapi. direndahkan oleh proses hakisan.

B2

Ketinggian.

B3

Kestabilan.

B4

Kadar hakisan.

kurang mengalami proses hakisan.

[ mana-mana 3 isi x 3m = 9m] 1m pernyataan, 2m huraian ( huraian ada perbezaan 2m, jika tidak perbezaan 0m.)

c) Huraikan empat kepentingan banjaran gunung lipat terhadap alam sekitar manusia.
C1- pelancongan + huraian. C2- pembalakan + huraian. C3- menjana kuasa elektrik hidro + huraian. C4- pertanian + huraian. [ 4 isi x 2m = 8m]\ 1m pernyataan, 1m huraian.

SAMA ADA 3A Apakah yang dimaksudkan dengan profil rentas sungai ? [1] [1] [1] Profil rentas sungai adalah merupakan (gambaran) (bentuk lembah sungai) satu tebing ke [1] [1] [1] dasar sungai terus ke tepi satu lagi di mana-mana bahagian sungai. [mana-mana 5 isi x 1m =5m] ii. Jelaskan sebab terbentuknya profil rentas sungai bentuk U lebar. Aii1- halaju/kecerunan + huraian. Aii2- isipadu + huraian. Aii3- bahan muatan sungai + huraian. Aii4- halangan + huraian. Aii5- aktiviti manusia + huraian. [ 5 isi x 2m = 10m] 1m pernyataan, 1m huraian. iii. Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi sungai di persekitaran lurah bentuk U lebar terhadap kegiatan manusia. Aiii1- pertanian + huraian. Aiii2- pelancongan/ reakreasi + huraian. Aiii3- pengangkutan + huraian. Aiii4- ternakan + huraian. Aiii5- perindustrian IKS + huraian. Aiii6- pembinaan + huraian. [ mana-mana 5 isi x 2m = 10m] 1m pernyataan, 1m huraian. Jika tidak nyatakan bentuk muka bumi markah = 0m. i.

ATAU 3B i. Apakah yang dimaksudkan dengan pemendapan pinggir pantai ? [1] [1] Pemendapan pinggir pantai merupakan proses (pengumpulan)( bahan sendimen) di [1] [1] [1] [1] kawasan pinggir laut/pantai yang terlindung dari tindakan ombak yang kuat. [5 isi x 1m = 5m] ii. Terangkan punca utama penambahan bekalan bahan mendap di kawasan pinggir pantai. Bii1Bii2Bii3Bii4peningkatan hakisan dan pengangkutan sungai + huraian. peningkatan hakisan dan pengangkutan pinggir laut + huraian. peningkatan kejadian tanah runtuh daripada tebing tinggi pinggir laut + huraian.ti aktiviti manusia + huraian.

[4 isi x 2m = 8m] iii. Jelaskan kepentingan penebusgunaan tanah kawasan pinggir pantai terhadap aktiviti manusia. Biii1- pertanian + huraian. Biii2- petempatan + huraian. Biii3- perbandaran + huraian. Biii4- perindustrian + huraian. Biii5- pengangkutan + huraian. Biii6- pelancongan/ reakreasi + huraian. [mana-mana, 6 isi x 2m = 12m]

4. a) Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan udara? [1] [1] Tekanan udara merupakan daya yang terdapat pada sesuatu ruang udara terhadap kawasan [1] di bawahnya yang berubah mengikut ketinggian. [3 x 1m =3m]

b) Dengan bantuan gambarajah, jelaskan proses pembentukan bayu laut dan bayu darat. BXi- Rajah bayu laut [1] Bi1- waktu siang [1] Bi2- daratan menyerap haba, suhu lebih tinggi, tekanan udara rendah [1] Bi3- lautan lambat panas, suhu rendah, tekanan udara tinggi [1] Bi4- perbezaan tekanan,udara bergerak dari lautan ke daratan. [1] BXiiBii1Bii2Bii3Bii4Rajah bayu daratan waktu siang daratan cepat sejuk, tekanan udara tinggi lautan lambat sejuk, tekanan udara rendah perbezaan tekanan, udara bergerak dari daratan ke lautan. [1] [1] [1] [1] [1]

[ 2 ( rajah) + 8 isi x 1=10m] c) Jelaskan langkah mengurangkan kesan tekanan udara rendah terhadap alam sekitar. C1C2C3C4C5C6kuat kuasa undang-undang + huraian. kempen + huraian pendidikan + huraian. penamanan semula hutan + huraian. memasang alat penapisan asap di cerubung asap kilang + huraian. penggunaan tenaga mesra alam + huraian.

[ 6 isi x 2m =12m] 5. a) Apakah yang dimaksudkan tentang penipisan lapisan ozon? [1] Penipisan lapisan ozon adalah lapisan ozon yang berada di bahagian stratosfera [1] [1] mengalami hakisan atau kebocoran akibat tindak balas gas CFC dengan molekul [1] [1] oksigen sehingga oksigen tadi terhurai lalu membenarkan sinaran ultaunggu memancar terus ke permukaan bumi [5isi x 1m =5m]

b) Huraikan lima punca berlakunya penipisan lapisan ozon. B1B2B3B4B5B6perindustrian + huraian. ujian nuclear + huraian penggunaan racun serangga + huraian pengunaan kapal terbang supersonik + huraian. ternakan + huraian penggunaan CFC + huraian.

[5 isi x 2m =10m] 1m pernyataan, 1m huraian. c) Jelaskan lima kesan kejadian penipisan lapisan ozon terhadap alam sekitar fizikal. C1- pemanasan global + huraian. C2- pencairan salji di kutub + huraian. C3- musim sejuk yang panjang + huraian. C4- kejadian banjir + huraian. C5- kemusnahan hidupan akuatik + huraian. C6- aras air laut meningkat + huraian. C7- kemusnahan ekosistem + huraian. [5 isi x 2m = 10m]

6. a)

Apakah yang dimaksudkan dengan sejatan? [1] [1] Maksud sejatan adalah proses pertukaran air dari bentuk cecair atau pepejal ke bentuk [1] [1] [1] wap air apabila tekanan wap air di permukaan air lebih tinggi daripada tekanan wap dalam atmosfera. [5 isi x 1m = 5m]

b) Huraikan lima faktor yang menyebabkan proses sejatan meningkat. B1- suhu udara yang tinggi + huraian. B2- halaju angin yang tinggi + huraian. B3- nilai kelembapan bandingan + huraian. B4- luas pemukaan air + huraian. B5- perbezaan tekanan udara + huraian. B6- kemasinan air + huraian. [mana-mana 5 x 2m=10m] 1m pernyataan, 1m huraian. c) Jelaskan lima fenomena alam sekitar fizikal yang terbentuk akibat peningkatan proses sejatan. C1C2C3C4C5kerpasan + huraian. banjir + huraian. kemarau + huraian tanah runtuh + huraian. hakisan + huraian.

[5 x 2m = 10m]

7. Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di kawasan ekosistem daratan; a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem Hutan Sekunder. [1] [1] Ekosistem Hutan Sekunder adalah hutan peringkat kedua yang mempunyai tumbuh[1] tumbuhan dan haiwan yang berbeza dengan hutan asalnya mengikut jangka masa tertentu. [ 3x 1m=3m]

b) Nyatakan, i. dua contoh komponen biotik. Bi1- lalang. Bi2- pokok renek. Bi3- pisang hutan. Bi4- paku pakis. [ mana-mana 2 isi x 1m = 2m] ii. dua contoh kompnen abiotik.

Bii1- tanih. Bii2- udara. Bii3- matahari. Bii4- air. [ mana-mana 2 isi x 1m = 2m] c) Huraikan lima aktiviti manusia yang mengwujudkan ekosistem Hutan Sekunder. C1- pertanian + huraian. C2- perlombongan + huraian. C3- pembalakan + huraian. C4- pertanian pindah + huraian. C5- pembinaan + huraian. [5 isi x 2m =10m] 1m pernyataan, 1m huraian. d) Jelaskan proses fizikal yang boleh berlaku di kawasan ekosistem Hutan Sekunder. D1D2D3D4hakisan permukaan + huraian. tanah runtuh + huraian. hakisan galur dan galir + huraian. luluhawa + huraian.

[4 isi x 2m =8m] 1m pernyataan , 1m huraian.

8. a)

Apakah yang dimaksudkan dengan interaksi antara sistem ? [1] Interaksi antara sistem adalah saling kebergantungan antara satu sama lain yang akan [1] [1] [1] mengganggu dan (mengubah) (alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia) dan [1] mendatangkan kesan baik dan buruk. [5 isi x 1m = 5m]

b) Jelaskan kesan kebakaran hutan kepada sistem fizikal B1B2B3B4B5B6B7peningkatan suhu + huraian. pencemaran udara + huraian. pencemaran air + huraian. tanah runtuh + huraian. hakisan permukaan + huraian. kemusnahan habitat flora dan fauna + huraian. Jerebu + huraian.

[8]

[ mana-mana 4 isi x 2m =8m] 1m pernyataan , 1m huraian. c) Huraikan enam langkah mengurangkan kesan kejadian kebakaran hutan.

C1- kuat kuasa undang-undang + huraian. C2- kempen + huraian + huraian. C3- pendidikan + huraian. C4- penggunaan satelit + huraian. C5- kerjasama dengan negara jiran + huraian. C6- pembina parit + huraian. [6 isi x 2m = 12m]